Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Buller och urbanitet

Sida 1 av 2
12>
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Dessa resultat bör redan nu beaktas vid planeringen av nya vägar och bostadsområden säger professor Göran Pershagen som lett studien.http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=69349&l=..

Ska vi ha en bullergräns för hur mycket buller det får vara bakom stängda fönster? Hur hög ska en sådan vara? Idag är den 55 decibel. Ska detta höjas eller sänkas? Enligt SBK så måste mer än hälften av alla nybyggnadsprojekt stoppas om man sänker ner gränsen till 50, framförallt de mer urbana(Fredriksdal etc).
Exempel på sådana projekt är Norra stationsområdet, delar av Nordvästra Kungsholmen, kvarteren utmed Lindhagensgatan, Fredriksdal och andra resterande delar vid Danvikslösen, Annedal-Mariehäll och i Ulvsunda industriområde skulle omvandlingen till ny blandad stadsdel med 3 500 bostäder stoppas.http://www.moderaterna.net/nyheter/page/6/

Ska man angripa källorna till bullret i en tät stad? Det mesta kommer huvvudsakligen från vägtrafiken(märkligt att man ska bebygga glesare för att bilarna låter). Man kan satsa på elbilar och förbjuda dubbdäck, men jag tycker mig ofta höra att ett fåtal fordon låter mycket mer än andra. Vad ska man göra åt denna problematik?

Till sist, är det någon som vet exakt hur mycket mindre buller det blir i normalfall om man sänker hastigheten från 50km/h till 30km/h vid en hårt trafikerad men urbant integrerad gata såsom hornsgatan?
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Här finns en massa matnyttigt för den som vill veta mer om bullerberäkningar etc:
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Att dela på bullergränserna så att det är en med stängda fönster och en ute på gatan låter rimligt. Inomhus skulle den kunna vara hårade än idag (50 eller kanske 45 istället för 55) men utomhus skulle den kunna höjas lite om det skulle behövas.

Självklart är minskat buller ett bra mål och det är källorna vi ska angripa, inte främja som med dagens regler.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Jag undrar om det inte redan idag är olika regler inomhus och utomhus, har för mig jag såg något om det i dokumenten jag läste apropå socialdemokraternas krav på sänkt norm.
Linda: Vet du?
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 4 februari 2009 10:04
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Anders Gardebring skrev:

Jag undrar om det inte redan idag är olika regler inomhus och utomhus, har för mig jag såg något om det i dokumenten jag läste apropå socialdemokraternas krav på sänkt norm.
Linda: Vet du?


Jo, de riktvärden man använder idag för nybyggnation är följande:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Att det finns riktvärden även för inomhus får mig att fråga varför alltid detta fokus på att sänka normerna för bullret utanför fasaden? Resultatet är ju glesare trafikseparerade förortsmiljöer! Fokusera på bullernivån inne i bostäderna så blir det istället bättre ljudisolering i husen!
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Mikael Hörnlund
121 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
Linda Kummel skrev:

Anders Gardebring skrev:

Jag undrar om det inte redan idag är olika regler inomhus och utomhus, har för mig jag såg något om det i dokumenten jag läste apropå socialdemokraternas krav på sänkt norm.
Linda: Vet du?


Jo, de riktvärden man använder idag för nybyggnation är följande:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad


En sak jag undrar över är hur resonemanget går runt kontorshus vid bullriga motorvägar, osv. Hur kan det så att säga vara OK att bygga ett kontor och få "utstå" detta buller som inte anses vara OK när det gäller uppförande av bostäder vid bullriga områden. I ett kontor anses det att du ska vara produktiv osv i 8 timmar, - med all rätta, och vi spenderar en stor del av vår tid på jobbet. Hur kan det så att säga vara OK att vi människor ska utsättas för buller på våra arbetsplatser men i hemmet ska det så gott som knäpptyst? Misstförstå mig rätt, klart att bullerproblem ska åtgärdas i den mån det går.

Ibland så får jag känslan av att diskussionen om buller har blivit lite inflammerad och att det mycket handlar om siffror och DB, och inte vad vi egentligen vill ha och kan stå ut med.

För att ta ett litet exempel; Om någon skulle erbjuda ett första handskontrakt på en 3:a eller dylikt vid Hornsgatan, - och alla vet ju att trycket på att få bo inne city är stort, hur många skulle tacka nej till denna lägenhet på grund av bullret som faktiskt finns där. Jag vill inte med detta lilla exempel säga "släpp allt fritt" när det gäller buller.
Jag tog upp detta med DB i en tidigare artikel om Tvärbanan genom Solna.

"Det går med andra ord inte att stirra sig blind på olika siffror i en bullermätningstabell, - man måste också veta hur hög den upplevda ljudstyrkan/volymen är. För att ta ett exempel så är 90 DB rekommenderat vid musiklyssning och musikmixning. Eftersom jag själv är musiker så kan jag meddela att det inte är några problem med den DB nivån. Önskvärt vore bullerutredarna inkluderar en lista över de olika tröskelvärdena för DB. Det skulle underlätta för de som läser dokumenten, - en chans att förstå hur mycket exempelvis 60 DB är och inte minst, det skulle kunna förhindra eventuella överklaganden när det gäller buller."

194 dB – Maximala ljudtrycksnivån i luft (vid högre tryck blir det chockvågor)
180 dB – Kanonskott, trumhinnan spricker
120–130 dB – Smärttröskeln
105–125 dB – Typiskt högljudd rockkonsert
90–115 dB – Typiskt disko
85–90 dB – Ofta rekommenderad lyssningsvolym vid musikmixning
80–100 dB – Lågmält mindre liveband
50–70 dB – Konversation, lyssnarens öra
50–60 dB – Restaurangsorl, bakgrundsmusik
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Mikael Hörnlund skrev:

En sak jag undrar över är hur resonemanget går runt kontorshus vid bullriga motorvägar, osv. Hur kan det så att säga vara OK att bygga ett kontor och få "utstå" detta buller som inte anses vara OK när det gäller uppförande av bostäder vid bullriga områden. I ett kontor anses det att du ska vara produktiv osv i 8 timmar, - med all rätta, och vi spenderar en stor del av vår tid på jobbet. Hur kan det så att säga vara OK att vi människor ska utsättas för buller på våra arbetsplatser men i hemmet ska det så gott som knäpptyst? Misstförstå mig rätt, klart att bullerproblem ska åtgärdas i den mån det går.


Det tror jag helt enkelt beror på att kontoren har en högre bullernivå i sig själva, att man enbart är där på dagtid samt inte kan antas sova i dem. Även i lägenheter är toleransen för buller större på dagarna än på natten. De flesta vistas dessutom i sitt hem betydligt mer än 8 timmar per vardag plus ännu mer på helgerna, när man inte är på jobbet alls. Bara sovandet tar ju 8 timmar per dygn.

En till sak som jag kom på är att kontor oftare har klimatanläggningar vilket gör fönsteröppning onödigt, plus att folk är lediga under en stor del av den varmaste årstiden.
Senast ändrad 4 februari 2009 15:34
Profilbild
Mikael Hörnlund
121 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
Theodor Adolfsson skrev:Det tror jag helt enkelt beror på att kontoren har en högre bullernivå i sig själva, att man enbart är där på dagtid samt inte kan antas sova i dem. Även i lägenheter är toleransen för buller större på dagarna än på natten. De flesta vistas dessutom i sitt hem betydligt mer än 8 timmar per vardag plus ännu mer på helgerna, när man inte är på jobbet alls. Bara sovandet tar ju 8 timmar per dygn.

En till sak som jag kom på är att kontor oftare har klimatanläggningar vilket gör fönsteröppning onödigt, plus att folk är lediga under en stor del av den varmaste årstiden.


Jag antar att du menar en högre DB nivå totalt sett över dagen med sorlet från alla människor snarare än att ett kontor i sig själv har ett buller? Det är skillnad på buller och sorl, musik, prat osv. Det kan väl inte vara så att man räknar in sorlet från människor som buller, i så fall är allt som låter buller och det enda man gör är att sätter ett DB värde på det och utgår från att det är ohälsosamt och farligt. Någon här kanske kan bringa lite ljus över detta?

Linda Kummel:
Om jag förstått det rätt så jobbar du med sådana här frågor? Du kanske kan bringa lite ljus över detta?
Senast ändrad 4 februari 2009 16:24
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Linda Kummel skrev:

Jo, de riktvärden man använder idag för nybyggnation är följande:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Ett krav för att man ska få bygga bostäder i ett läge med bullernivåer som
överskrider riktvärdet för ekvivalentvivåer 55 dB(A), och/eller maximalnivå-
er 70 dB(A) är att man tillskapar en så kallad tyst sida. På en tyst sida får den
totala ljudnivån inte överskrida 45 dB(A) ekvivalentnivå (frifältsvärde, dvs.
utan reflektioner från fasad).

Så om man riktvärdet från 55 dB till 50, samtidigt som man ökar kravet på en tyst sida(från 45 till 40 tillexempel), kommer det då att stimulera ett ökat slutande av innergårdar iom att fler projekt kommer att behöva en tyst sida som måste vara tystare än tidigare? Det verkar ju rimligen bli så eftersom innergårdar skärmar ju av buller väldigt bra. Vore inte det positivt(förutsatt att den bullriga sidan får bli ännu bullrigare)?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Fet G_ skrev:


Så om man riktvärdet från 55 dB till 50, samtidigt som man ökar kravet på en tyst sida(från 45 till 40 tillexempel), kommer det då att stimulera ett ökat slutande av innergårdar iom att fler projekt kommer att behöva en tyst sida som måste vara tystare än tidigare? Det verkar ju rimligen bli så eftersom innergårdar skärmar ju av buller väldigt bra. Vore inte det positivt(förutsatt att den bullriga sidan får bli ännu bullrigare)?


Nej. Så långt tänker inte arkitekter och planerare. Se t.ex. på Arenastaden där man tvunget ska bygga lameller och sedan gör bullerskärmar, istället för slutet kvarter, för att det bullrar för mycket från tågen!

Så ett troligare utfall är glesare bebyggelse och fler bullerskärmar...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 4 februari 2009 20:27
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Anders Gardebring skrev:

Nej. Så långt tänker inte arkitekter och planerare. Se t.ex. på Arenastaden där man tvunget ska bygga lameller och sedan gör bullerskärmar, istället för slutet kvarter, för att det bullrar för mycket från tågen!

Men det är ju så med dagens bullerregler. Även om det kanske är bättre att kvarteret får bullerskärm än att det lämnas öppet så undrar jag: Vems fel är det att kvarteren inte sluts? Politikers? Byggherrarnas? Arkitekternas? Stadsplanerarnas? Nimbysarnas?

Jag tog upp detta i en annan tråd.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Fet G_ skrev:


Men det är ju så med dagens bullerregler. Även om det kanske är bättre att kvarteret får bullerskärm än att det lämnas öppet så undrar jag: Vems fel är det att kvarteren inte sluts? Politikers? Byggherrarnas? Arkitekternas? Stadsplanerarnas? Nimbysarnas?

Jag tog upp detta i en annan tråd.


Byggherrar och arkitekter, och i viss mån politiker skulle jag säga (mp verkar inte gilla slutna kvarter t.ex).
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Anders Gardebring skrev:

Byggherrar och arkitekter, och i viss mån politiker skulle jag säga (mp verkar inte gilla slutna kvarter t.ex).

Jo det har man hört många gånger, men hur ligger det egentligen till? Finns det några studier på området? Finns det någon som kan ta konkreta exempel på hur det går till? Finns det någon som har mer information kring detta?
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Mikael: Jag jobbar inte direkt med bullerfrågor, men jag kan tipsa om Boverkets allmänna råd eller Naturvårdsverkets riktlinjer, där finns en hel del info.
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Om jag inte minns fel finns det ett antal exempel i Boverksrapporten som visar på hur olika typer av bebyggelse fungerar som barriär mot buller, dvs hur mycket kan en sänkning bli om man placerar bebyggelse på ett visst sätt.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Fet G_ skrev:


Jo det har man hört många gånger, men hur ligger det egentligen till? Finns det några studier på området? Finns det någon som kan ta konkreta exempel på hur det går till? Finns det någon som har mer information kring detta?

Det skulle jag tvivla på. Varför skulle någon ha studerat det? Öppna kvarter ses ju som en mycket positiv sak av planerare/byggare verkar det som.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Gustav Svärd skrev:


Det skulle jag tvivla på. Varför skulle någon ha studerat det? Öppna kvarter ses ju som en mycket positiv sak av planerare/byggare verkar det som.

Det finns säkert någon planerare som har den synen ja, men det är dumt att dra en hel yrkeskår över en kam.

Som sagt, i Boverkets allmänna råd om planering för buller så finns det en del exempel på hur man kan placera bebyggelse för att få så lite buller som möjligt på den tysta sidan. Men sedan kanske byggherren har andra önskemål, och staden i sig kanske inte har en tydlig strategi vad gäller byggandernas placering.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Linda Kummel skrev:


Det finns säkert någon planerare som har den synen ja, men det är dumt att dra en hel yrkeskår över en kam.

Som sagt, i Boverkets allmänna råd om planering för buller så finns det en del exempel på hur man kan placera bebyggelse för att få så lite buller som möjligt på den tysta sidan. Men sedan kanske byggherren har andra önskemål, och staden i sig kanske inte har en tydlig strategi vad gäller byggandernas placering.


Finns denna rapport tillgänglig via nätet? låter som intressant läsning.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Gustav Svärd skrev:

Varför skulle någon ha studerat det?

Givetvis finns det mängder av liknande studier, om du läser boken "Spelet om staden" får du veta mer. Vad jag eftersöker är mer färska studier om hur spelet om staden fungerar just här specifikt i länet idag med många exempel som följts upp.

Gustav Svärd skrev:

Öppna kvarter ses ju som en mycket positiv sak av planerare/byggare verkar det som.

Pga att man bland annat vill säkerställa ljusinsläpp och utblickar.
Sida 1 av 2
12>

 > Allmänt
Buller och urbanitet

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter