Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Trafikseparerade korsningar, bra eller dåligt?

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Wikipedia om SCAFT

Trafikseparerade korsningar, där bil- och gångtrafik ligger på olika nivåer, var en stor grej på 1960- och 70-talet, efter att Chalmers hade utarbetat SCAFT. Huvudsyftet var att bygga bort trafikolyckor.

I Yimby finns många som förespråkar blandtrafik, där bilar, cyklar och fotgängare alla samsas i gatunivå - både i innerstan och villaområden.

Vilka är argumenten för blandtrafik? Och är fördelarna värda en ökad olycksrisk?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 10 februari 2009 12:43
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Innebär det verkligen en ökad olycksrisk?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
En ökad olycksrisk innebär det ju framförallt när man låter vägarna behålla sin motorvägsgeometri genom städerna. Men i städerna måste man låta biltrafiken anpassa sig, genom att använda sig av sänkt hastighet och övergångsställen och trafiklljus.
Det är såvitt jag vet relativt sällan olyckor med dödlig utgång som involverar gångtrafikanter i Stockholms innerstad.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 10 februari 2009 09:35
Problemet med gång- och cykelbroar är ju att de tvingar människor att korsa genom att ta omvägar. Tunnlar och broar finns plågsamt ofta rätt långt borta från där man är. Det medför att folk skiter i dem och chansar med att "fulkorsa" genom att ta fågelvägen i stället, till och med om det involverar att hoppa över stängsel och dylikt. När det då saknas övergångsställen blir det desto farligare. Det här ser man ju prov på dagligen.

Om trafikseparerade korsningar fanns tätare utplacerade skulle de nog tjäna sitt syfte bättre, men jag utgår från att de är mycket dyrare att bygga än regelrätta övergångsställen. Och så är de i regel riktigt fula också. Dessutom bibehåller ju motorlederna sina höga medelhastigheter i och med avsaknaden av rödljus med jämna mellanrum. Det borde ju räknas in i hela säkerhetskalkylen också.

Närmaste exemplet för min egen del är att det bara finns en enda planfri korsningsplats längs med hela motorleden från Ankdammsrondellen upp till korsningen med Råsundavägen i Solna. Där kutar folk (inklusive jag själv) ständigt över den fyrfiliga motorleden, med livet som insats. Inte tusan går man 4-500 meter extra när man ska till pendeltåget på morgonen.

Samma tendens här som när man bygger gångvägar i 90-gradersvinklar och folk ändå genar på diagonalen tills det uppstår en stig, och efter tio år asfalterar man den där diagonalstigen, när man insett att ingen vill runda hörnet.

Skulle summera det hela med att planfria korsningar är en fin tanke, men att man knappast kan bygga bort människans strävan att alltid ta den kortaste vägen. Jag är emot konceptet. Fler rödljus och övergångsställen tror jag är melodin. Precis som tidigare talare anser jag att man inte ska ha motorleder eller höga hastigheter i tät stadsbebyggelse alls. I så fall får man gräva ner eller höja upp vägarna, inte människorna.
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
H G skrev:

Vilka är argumenten för blandtrafik?

Fått inspiration från Tokyo? Vad tycker du i så fall funkar bra där?

Själv så anser jag att gångtunnlar är oattraktiva och att gångbroar skapar oattraktiva skuggor. Sen så innebär anläggandet av trafikseparering att man går miste om kringliggande urbanitet. Dels pga att man förflyttar bilarna och människorna från ett område som skulle kunna vara en urban handlingspunkt. Och dels pga att det kräver en hel del kringliggande ytor(även om man bara har en öppning i gatan för en hiss och trappa så tar man bort en del gaturum).

Vi har även detta problem med folk som inte använder dem. Jag har tillexempel 3 gångtunnlar till affären. Jag brukar oftast strunta i två utav dem och sparar därmed ungefär en halv minut. Det blir då en minut totalt varje gång man går fram och tillbaks. Folk struntar ofta i dessa tunnlar, vilket är betydligt farligare än om man genar över en vanlig gata med övergångsställe eftersom bilar åker i höga hastigheter och bilförarna är mindre uppmärksamma på förortsväg.

Sen kan man belysa det faktum att trafikseparering är till för att man ska kunna köra i höga hastigheter med hög säkerhet. Det ökar i sig bilismen, parkeringsbehovet och utglesningen.

H G skrev:

Och är fördelarna värda en ökad olycksrisk?

En vettigare åtgärd för att minska dödligheten som sker pga bilismen är att sänka hastigheter. Det finns en ganska känd korrelation att med lägre hastigheter så minskar dödligheten iom att förare får större reaktionstid och mindre bromssträcka vilket leder till färre olyckor totalt. Och de olyckor som ändå sker blir ju betydligt mildare då det sker vid 30km/h jämfört med 50km/h.
Profilbild
Anette Furöstam
32 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Juni 2008
Mats G skrev:

Närmaste exemplet för min egen del är att det bara finns en enda planfri korsningsplats längs med hela motorleden från Ankdammsrondellen upp till korsningen med Råsundavägen i Solna. Där kutar folk (inklusive jag själv) ständigt över den fyrfiliga motorleden, med livet som insats. Inte tusan går man 4-500 meter extra när man ska till pendeltåget på morgonen.

----------------------------------------

Skulle summera det hela med att planfria korsningar är en fin tanke, men att man knappast kan bygga bort människans strävan att alltid ta den kortaste vägen. Jag är emot konceptet. Fler rödljus och övergångsställen tror jag är melodin. Precis som tidigare talare anser jag att man inte ska ha motorleder eller höga hastigheter i tät stadsbebyggelse alls. I så fall får man gräva ner eller höja upp vägarna, inte människorna.


Ankdammsrondellen i Solna, är precis som du nämner, ett mycket bra exempel på flera illa fungerande lösningar för alla trafikanter. Hela Frösundaleden och framför allt sträckan mellan rondellen och Solna C är snart nära en infarkt. Om det inte är stillastående köer - är det snarare 90 än 50 som gäller.

Området kring rondellen är direkt farligt. Väldigt många går och cyklar till/från jobb, skolor, idrottsplatser och affärer som finns i anslutning till den dubbelfiliga rondellen som endast har ett ljusreglerat övergångsställe. Övriga tre är obevakade. De två gångtunnlarna ligger långt ifrån rondellen och används knappt ens av dem som råkar bo alldeles intill dem. Och de känns nästan läskiga mitt på ljusa dagen.

Mycket bostäder och framförallt "kontorsbyar" har byggts i närområdet men även flera stormarknader har öppnats. Det tillsammans med att alternativa tvärkommunikationer saknas har lett till att genomfartstrafiken, tunga dygnetrunt-transporter med långtradare har ökat markant de senaste åren. Bussarna blir ofta stillastående mitt i smeten eftersom inga busskörfält finns.

Vi är många boende och pendlare som helst hade sett att tvärbanan skulle dras uppe på vägbanan (Gränsgatan och Frösundaleden) för att på så sätt slå flera flugor i en smäll så att säga; ge avsevärt förbättrad kollektivtrafik och minskad biltrafik. Tvärbanan kommer nu istället dras nere genom Solna Business Park, parallellt med gångstigen genom ett litet grönområde och dyka ner under rondellen för att därefter gå i tråg vidare upp på det som idag är gång- och cykelbana på Frösundaledens norra sida. De fyra filernas yta kommer inte att minskas.
Situationen kommer vad jag kan förstå av ritningarna bara att förvärras och då mest för gång- och cykeltrafikanter som nu även ska passera över tvärbanans spår.
Kan någon förklara varför man har valt denna lösning...

(Huvudstaleden som började byggas i slutet på 60-talet som var tänkt att gå i tunnel under södra Huvudsta och ansluta till Essingeleden hade helt klart behövts för länge sedan. Tillfarter och ramper finns kvar men används inte.)

Vid den kontinuerliga mätningen på Frösundaleden som utförs av vägverket (mellan Ankdammsrondellen och Råsundstadion) är det 35 000 fordon i snitt över veckan. Det innebär att det stundtals är långt över 40 000. För jämförelse: När E4:an gick genom Uppsala snittade man på 28 000 och hade ca 33 000 som max. Förbi Nyköping på E4:an passerar det ca 25 000.

Jag hade velat se en lösning med tvärbanan och gång-och cykeltrafikanter i ytläge samt en minskning till två bilkörfält på både Gränsgatan och Frösundaleden förbi Skytteholmsparken och Solna C.
Senast ändrad 10 februari 2009 23:08
Profilbild
Mikael Hörnlund
121 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
Anette Furöstam skrev:Ankdammsrondellen i Solna, är precis som du nämner, ett mycket bra exempel på flera illa fungerande lösningar för alla trafikanter. Hela Frösundaleden och framför allt sträckan mellan rondellen och Solna C är snart nära en infarkt. Om det inte är stillastående köer - är det snarare 90 än 50 som gäller.

Området kring rondellen är direkt farligt. Väldigt många går och cyklar till/från jobb, skolor, idrottsplatser och affärer som finns i anslutning till den dubbelfiliga rondellen som endast har ett ljusreglerat övergångsställe. Övriga tre är obevakade. De två gångtunnlarna ligger långt ifrån rondellen och används knappt ens av dem som råkar bo alldeles intill dem. Och de känns nästan läskiga mitt på ljusa dagen.

Mycket bostäder och framförallt "kontorsbyar" har byggts i närområdet men även flera stormarknader har öppnats. Det tillsammans med alternativa tvärkommunikationer har lett till att genomfartstrafiken, tunga dygnetrunt-transporter med långtradare har ökat markant de senaste åren. Bussarna blir ofta stillastående mitt i smeten eftersom inga busskörfält finns.

Vi är många boende och pendlare som helst hade sett att tvärbanan skulle dras uppe på vägbanan (Gränsgatan och Frösundaleden) för att på så sätt slå flera flugor i en smäll så att säga; ge avsevärt förbättrad kollektivtrafik och minskad biltrafik. Tvärbanan kommer nu istället dras nere genom Solna Business Park, parallellt med gångstigen genom ett litet grönområde och dyka ner under rondellen för att därefter gå i tråg vidare upp på det som idag är gång- och cykelbana på Frösundaledens norra sida. De fyra filernas yta kommer inte att minskas.
Situationen kommer vad jag kan förstå av ritningarna bara att förvärras och då mest för gång- och cykeltrafikanter som nu även ska passera över tvärbanans spår.
Kan någon förklara varför man har valt denna lösning...

(Huvudstaleden som började byggas i slutet på 60-talet som var tänkt att gå i tunnel under södra Huvudsta och ansluta till Essingeleden hade helt klart behövts för länge sedan. Tillfarter och ramper finns kvar men används inte.)

Vid den kontinuerliga mätningen på Frösundaleden som utförs av vägverket (mellan Ankdammsrondellen och Råsundstadion) är det 35 000 fordon i snitt över veckan. Det innebär att det stundtals är långt över 40 000. För jämförelse: När E4:an gick genom Uppsala snittade man på 28 000 och hade ca 33 000 som max. Förbi Nyköping på E4:an passerar det ca 25 000.

Jag hade velat se en lösning med tvärbanan och gång-och cykeltrafikanter i ytläge samt en minskning till två bilkörfält på både Gränsgatan och Frösundaleden förbi Skytteholmsparken och Solna C.


Jag kan inte förklara vaför man valde den idiotiska "lösningen" med tvärbanan. Inte den blekaste.
Mycket märkligt är det att Solnas politker är väldigt duktiga på att gapa och hojta om att införa vägtullar i Solna. gapa och hojta om den om den enorma mängd frafik i Solna, och ändå så väljer man ett alternativ som inte gör ett smack åt trafikkaoset. För mig tyder det på att bilens sätt att diktera villkor för hur en stad ska utvecklas sitter väldigt hårt. Även så visar det på en politik som jag kallar: "Den ena handen inte vet vad den andra handen säger" Här hade man nu ett ypperligt tillfälle att göra något åt situationen. Men icke. För mig så skickar Solnas politiker tydliga signaler att "Det är OK att ha den enorma mängd trafik på Frösundaleden"

Eftersom jag själv bor i Solna, inte långt från detta trafikkaos så kan även jag meddela att det fara för livet att passera Ankdammsrondellen, eller Frösundaleden.
Senast ändrad 10 februari 2009 23:06
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Kan inte ni som bor i Solna/är insatta i frågan formulera något om detta? Som vi kan skicka som officiellt YIMBY-dokument, och också publicera på bloggen?
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 10 februari 2009 23:03
Profilbild
Mikael Hörnlund
121 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
...Jag hade velat se en lösning med tvärbanan och gång-och cykeltrafikanter i ytläge samt en minskning till två bilkörfält på både Gränsgatan och Frösundaleden förbi Skytteholmsparken och Solna C.


För mig så får gärna det tankesättet fortsätta fram till Haga Norra. "Problemet" skulle vara har jag hört är Krutuhusbacken, att den går för högt och det skulle bli problem för tvärbanan med den lutningen. Eftersom jag repar därborta så ser jag klart och tydligt att det inte skulle vara några problem att fasa ut den bron. Det problemet blir är att de som ska in till Hagalund får en uppförsbacke, - precis som det skulle vara ett problem.

Medan vi ändå är inne på Frösundaleden så går det att göra ett samverkanprojekt med "Sumpan" för att på så vis få med hela Frösundaleden, och den sträckan där den går över till Tritonvägen.
Senast ändrad 10 februari 2009 23:17
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Jag tittade lite i en rapport om olyckor från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys). I den rapporten lanserade SIKA en smart lösning på olycksproblemen. Jag citerar:

"Ungefär 145 liv beräknas kunna ha räddats under 2007 om de som går till fots
eller reser med cykel, moped eller MC, i stället hade färdats med personbil.
Om
enbart resorna med moped och MC hade ersatts med personbil skulle ungefär 72
liv ha sparats, dvs. nästan alla omkomna mopedister och motorcyklister skulle ha
räddats om de i stället hade rest med personbil."
__________________
Profilbild
Mikael Hörnlund
121 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
Rasmus Öhrstig Bratt skrev:

Jag tittade lite i en rapport om olyckor från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys). I den rapporten lanserade SIKA en smart lösning på olycksproblemen. Jag citerar:

"Ungefär 145 liv beräknas kunna ha räddats under 2007 om de som går till fots
eller reser med cykel, moped eller MC, i stället hade färdats med personbil.
Om
enbart resorna med moped och MC hade ersatts med personbil skulle ungefär 72
liv ha sparats, dvs. nästan alla omkomna mopedister och motorcyklister skulle ha
räddats om de i stället hade rest med personbil."


Världsklass på den analysen SIKA... Och om ALLA slutar åka bil så blir det ingen som dör i trafikolyckor, medans vi håller på så skippar vi tågen oxå, - och alla promenader.
Senast ändrad 10 februari 2009 23:22
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Rasmus Öhrstig Bratt skrev:

Jag tittade lite i en rapport om olyckor från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys). I den rapporten lanserade SIKA en smart lösning på olycksproblemen. Jag citerar:

"Ungefär 145 liv beräknas kunna ha räddats under 2007 om de som går till fots
eller reser med cykel, moped eller MC, i stället hade färdats med personbil.
Om
enbart resorna med moped och MC hade ersatts med personbil skulle ungefär 72
liv ha sparats, dvs. nästan alla omkomna mopedister och motorcyklister skulle ha
räddats om de i stället hade rest med personbil."


Hmm, det är ju också en synvinkel på det hela. Det är de gående och cyklisterna som utgör problemet och inte bilarna som kör över dem.
Profilbild
Anette Furöstam
32 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Juni 2008
Anders/Mikael:
Borde inte nedanstående om just Frösundaleden och trafikkaoset i Solna brytas ut och läggas i en egen tråd kanske? Problemet är större än att "bara" välja mellan trafikseparerade korsningar.

Jag vet inte hur man gör dock...

Jo Anders, jag kan bidra till att försöka få ihop något om ovanstående elände, men jag rår inte på det själv. Frågan är komplex. Frösundaleden, tvärbanan, Huvudstaleden, Solna City, Nationalarenan, Förbifart Stockholm, flytten av E18 och flera pågående och planerade byggprojekt hänger ihop. Vet i katten inte i vilken ände man egentligen borde börja.

Frågan borde vara minst eller ännu mer intresserant för de som bor i de omkringliggande kommunerna, då det i huvudsak handlar om att hitta lösningar för alla de som i dag "tvingas" ta vägen genom Solna.

Det enklaste om man ska fixa till en bättre miljö för oss boende här i Solna är ju att införa biltullar eller att strypa antal körfält överallt så att köerna blir olidligt långa och folk väljer att köra runt Solna, men då har man bara flyttat problemet igen.
Trafikflödet genom Solna ökade då Stockholms biltullar infördes - och minskade då de tillfälligt togs bort - så jag känner till problemet.
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Dagens trafikplanerare är väl medvetna om att trafikseparering inte är säkrare än blandtrafik, eftersom de oskyddade trafikanterna förr eller senare behöver möta motortrafiken på någon annan plats (någon genar för att slippa gå i en mörk tunnel, ett barn uppvuxen i ett trafikseparerat område glömmer bort bilnärvaron på "vanliga gator" osv). Då finns risken att någon av parterna inte är beredd och en olycka uppstår. Att tunnlar och separeringar enligt scaft ändå byggs idag beror nog på att många som ritar nya bostadsområden inte har trafikplanerarkompetens, eller så lyssnar de inte på de trafikare de har på sina kontor. Mest troligt är dock att det finns starka krav från allmänheten att bygga tunnlar i vissa lägen.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Linda: Det är alltså nu välbelagt att trafikseparering egentligen bara tillför dåliga värden? (Det enda "positiva" värdet är ju den påstådda trafiksäkerhetsaspekten).

Du skriver också:
"ett barn uppvuxen i ett trafikseparerat område glömmer bort bilnärvaron på "vanliga gator""
Det är något som vi själva har tagit upp riskerna med förut, men vet du om det finns något mer konkret att peka på om detta? Har det gjorts någon undersökning? Det skulle ju vara särdeles underbart att ha som argumentationsstängare i vissa sammanhang...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Jag har läst någon forskningsrapport om det här med olycksrisken för barn, som visar att de som växer upp i ett SCAFT-område där gång och cykel separerats från övrig trafik löper större risk att råka ut för en trafikolycka när de väl möter "riktig trafik". Jag läste nog den här under min mest intensiva forskningsläsningsperiod, där utkomsten blev en massa kunskaper om trafikplanering, men inte så mycket kunskaper om vem som sagt vad. Jag kan försöka rota i hyllorna, men jag lovar inget...
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Linda Kummel skrev:

Jag har läst någon forskningsrapport om det här med olycksrisken för barn, som visar att de som växer upp i ett SCAFT-område där gång och cykel separerats från övrig trafik löper större risk att råka ut för en trafikolycka när de väl möter "riktig trafik". Jag läste nog den här under min mest intensiva forskningsläsningsperiod, där utkomsten blev en massa kunskaper om trafikplanering, men inte så mycket kunskaper om vem som sagt vad. Jag kan försöka rota i hyllorna, men jag lovar inget...


Mycket, mycket intressant. Hittar du det så hittar du det!
Men det där är ofta förekommande, att politiker vill ta billiga poänger med en "but someone, PLEASE think of the children" och sedan vill se smeta ut allt över enorma gräsmattor med motorvägar runtomkring "för barnens skull". Jag har aldrig köpt argumentationen just av de anledningar du skriver här ovan, men det vore ju ännu trevligare om man verkligen svart på vitt kunde vifta med en forskningsrapport...

Jag har ju egen erfarenhet också, då jag växte upp i både innerstads- och förortsmiljö. Jag uppskattade stadsmiljön mycket mer, även som barn.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 11 februari 2009 10:47
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Tillägg: Planeringen består ju i mångt och mycket av att väga för och nackdelar. Många planerare värderar barnens säkerhet i närområdet högt, dvs att barn skall kunna gå till lekplats, kompisar och skola på egen hand. Det är ju viktigt, inte minst för barnens sociala utveckling.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Linda Kummel skrev:

Tillägg: Planeringen består ju i mångt och mycket av att väga för och nackdelar. Många planerare värderar barnens säkerhet i närområdet högt, dvs att barn skall kunna gå till lekplats, kompisar och skola på egen hand. Det är ju viktigt, inte minst för barnens sociala utveckling.


Absolut!
Och precis det där gjorde jag när jag var barn. Jag tog spårvagn och buss själv till skolan från 10 års ålder (i Norrköping). Till skolan gick jag själv från 7 års ålder, dock behövde jag inte passera några bilvägar på den korta vägen mellan hemmet och min lågstadieskola.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det finns en amerikansk studie som visar att ett glest gatunät är farligare än ett tätt.

Jag har inte läst den jättenoga men jag antar att den rimligaste förklaringen är att man kör försiktigare om det är tätt med korsningar.

Ungefär som det faktum att det är färre trafikdödade per miljon i Norge än i Sverige, trots smalare och krokigare vägar. Man kör försiktigare där.
Senast ändrad 11 februari 2009 17:05
Sida 1 av 2
12>

 > Infrastruktur
Trafikseparerade korsningar, bra eller dåligt?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8616 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 18:38 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter