Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Polismyndighetens syn på stadsplanering

Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Polismyndigheten i Stockholms län har för ett bra tag sen tagit fram vägledning för hur man ska bygga trygga miljöer.

Ett litet utdrag:
Ett viktigt element är trafiknätens utformning.
En typ är rutnät som ofta finns i städers centrum och där alla sorters trafik
samsas på samma yta. En annan är trafiknät i form av trädstrukturer, som finns
i efterkrigstidens bebyggelse. Där färdas man via stammen (huvudleden)
genom grenar av minskande bredd ända ut till spetsarna (entrégator). De senare
slutar som en återvändsgata med vändplats. Samtidigt finns i förorterna ofta
ytterligare en separat trädstruktur för gång- och cykeltrafiken. Motivet är att
uppnå trafiksäkerhet.
När det gäller trafikstrukturer kan motstridighet uppstå mellan krav på
trafiksäkerhet och brottsförebyggande krav. Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns
ibland orsak att skilja olika trafikslag från varandra och att låta dem korsa
varandra planskilt genom gångtunnlar. Ur brottsförebyggande synpunkt
däremot, leder sådana åtgärder i allmänhet till en utglesning av mängden
samtidigt närvarande människor i stadsrummet. Därmed minskar den naturliga
sociala kontrollen och man kan uppleva sig vara ensam och utsatt, även om
något reellt hot inte föreligger. Det senare kan i sin tur leda till att man
undviker vissa stråk, som då blir än mer övergivna.
Ur brottsförebyggande perspektiv finns det således anledning att försöka
koncentrera och samla olika trafikslag så att de tillsammans ökar närvaron av
människor i utemiljön och därmed skapar en grund för social trygghet. Av
samma orsak finns det skäl att inte i allt för hög grad skilja
kommunikationsstråk från bebyggelse. Då sker en utglesning av människors
närvaro, vilket gör att fler platser blir dåligt befolkade med svag informell
övervakning. Byggnader kan exempelvis komma att sakna passerande
människor och många gång- och cykelvägar omvänt kan inte ses från
bebyggelsen.
Med tanke på den informella kontrollen är det också bra om husen nås
via ”framsidan” med entréerna mot gångstråk och trottoarer. Eventuella dörrar
på ”baksidan” ska helst bara leda till den egna gården, inte till stråken. Det bör
därför inte finnas vägar och annan genomfartsrörelse på baksidan. På så sätt
styrs även besökare till husens entrésida.


I stort sett verkar deras råd stämma väl överrens med hur yimby vill bygga.

http://www.botryggt.se/
Senast ändrad 15 februari 2009 10:30
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Det känns som att nästan alla håller med Yimby om hur staden ska byggas. Trots detta händer väldigt lite i praktiken.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Väldigt fint skrivet tycker jag.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Här skulle det vara kul att bussa ihop en polis med nån av vägverkets civilingenjörer.

Enligt en arkitekt med erfarenhet av saken är vägverkets typiska tjänsteman helt oemottaglig för argument - han vet hur det är, nämligen i enlighet med vägverkets normer, och han har en oerhörd självsäkerhet. Och poliser brukar ju inte heller vara helt renons på den varan, så det skulle vara kul att se hur en match skulle avlöpa.
Richard Jacobsson
132 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Jan Wiklund skrev:

Här skulle det vara kul att bussa ihop en polis med nån av vägverkets civilingenjörer.

Enligt en arkitekt med erfarenhet av saken är vägverkets typiska tjänsteman helt oemottaglig för argument - han vet hur det är, nämligen i enlighet med vägverkets normer, och han har en oerhörd självsäkerhet. Och poliser brukar ju inte heller vara helt renons på den varan, så det skulle vara kul att se hur en match skulle avlöpa.


Nu är det få polistjänstemän, undantaget chefer med juristexamen, som kan föra en intelligent diskussion utan att memorera från bilderböcker...

 > Allmänt
Polismyndighetens syn på stadsplanering

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter