Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Kostnaden för höga P-tal

Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Tänkte att yimby kanske kan skriva någon artikel om P-normen och då passar det kanske med dessa fakta som miljöpartisterna Romson och Unger utkrävde från markkontoret 2005.

Kostnaderna för en garageplats under hus kan variera mellan 200 – 400 000 kr beroende på förhållandena, 250 000 kr kan nog vara en snittkostnad. För friliggande P-hus kan kostnaden
bli lägre. Produktionskostnaden för en ytparkering är ca 10 000 kr per
parkeringsplats.

Bygger man 0,6 bilplatser per lägenhet, varav hälften i garage, innebär det
en produktionskostnad på 78 000 kr ( 0,3 x 250 000 + 0,3 x 10 000) per lägenhet
eller 975 kr per m2 (för en normallägenhet på 80 m2).
Bygger man i stället 1,0 bilplatser per lägenhet, varav hälften i garage, blir
motsvarande kostnad 130 000 kr per lägenhet eller 1 625 kr per m2.
http://insyn.stockholm.se/mark/document/2005-12-1..

Lägg gärna på den kraftiga anläggningsinflationen som rådde efter 2005 så blir det en hel del.

Även ungdomsbostäder där inga eller få kommer att äga bil måste rätta sig efter en p-norm på minst 0,7.

Vilken ställning borde yimby ta i denna fråga? Iom att detta i allra högsta grad påvverkar bebyggelsevolymen och förutsättningarna för stad så borde vi kanske yrka på en sänkning, ett avskaffande av detta, ev någon maxnorm(ej mer än 0,8 p-platser per lägenhet) istället för den miniminorm vi har i dagsläget. Jag lämnar debatten öppen för olika synpunkter.
Profilbild
Leonardo Frithunanthz
411 Inlägg
, Gick med: Oktober 2007
Det var en mycket bra idé, Anders! Mycket bra!
Skulle du själv kunna tänka dig att skriva ihop en artikel om ämnet?
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Vill tipsa om Jan Owen Jansson och boken Transportekonomi och livsmiljö. Den tar upp just relationen ekonomi och parkering.
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Fet G_

Imho är parkeringsnormen det mest signifikanta hindret för att Stockholm skall kunna uppnå en bra täthet och urbanisering.

Jag tycker den borde avskaffas helt, så att det är upp till marknaden hur många parkeringsplatser varje exploatering behöver.

Avreglering och att låta marknadskrafter bestämma är väl något som det nuvarande styret borde uppskatta?

Så personligen skulle jag gärna se att Yimby tydligt tar ställning för ett avskaffande av p-normen.
__________________
http://news.chictribute.com/#post103

Senast ändrad 17 februari 2009 13:38
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Patric Nilsson skrev:

Fet G_Imho är parkeringsnormen det mest signifikanta hindret för att Stockholm skall kunna uppnå en bra täthet och urbanisering.

Precis, enligt de som jag talat med så är det svårt att bygga billigt, tätt och urbant samtidigt, även om det är uppskattat, för då finns det inte tillräckligt utrymme för billig ytparkering. Alternativet är att man bygger lågt och urbant för att få ner kostnaderna. Men detta drar ner lönsamheten på många projekt vilket gör att bostadsbristen bevaras.

Patric Nilsson skrev:

Jag tycker den borde avskaffas helt, så att det är upp till marknaden hur många parkeringsplatser varje exploatering behöver.

Jo, det är väl ungefär så jag också tycker.

Patric Nilsson skrev:

Avreglering och att låta marknadskrafter bestämma är väl något som det nuvarande styret borde uppskatta?

Jo så borde det nog igentligen vara, tyvärr har de ju höjt den redan höga normen till 1.0. Förespråkarna menar att man med hög parkeringsnorm minskar rundkörningen och därmed koldioxidutsläppen. Fast då kan man ju lösa det hela med höga parkeringsavgifter i innerstaden istället så blir fler platser lediga. Även om man inte löser rundkörningsproblemet så bidrar rundkörningen i sig till att göra bilåkande mindre attraktivt och fler vill då hellre gå/cykla eller åka tunnelbana/pendel/spårvagn/buss.

Nu kan man i och för sig ändå inte lösa rundkörningen(utan höjda p-avgifter) i innerstan utan att göra kraftiga ny saneringar och det hoppas jag verkligen inte att man gör.
"I genomsnitt passerar 360 000 bilar ut och in i Stockholm varje dag. Antalet parkeringsplatser är färre än 100 000."
http://www.metro.se/se/article/2008/02/13/22/3826..

Patric Nilsson skrev:

Så personligen skulle jag gärna se att Yimby tydligt tar ställning för ett avskaffande av p-normen.

Japp, jag ser också gärna att yimby hämtar ut parkerings och trafikeringsdata(tänker mest på rundkörning) från trafikkontoret som vi kan jobba med för att bland annat göra jämförelser mellan olika områden och att förfina våra slutsatser.
Senast ändrad 17 februari 2009 15:00
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Om man under så lång tid har byggt i innerstan för bilägare är det väll dags att man bygger lite för alla oss som inte har brytt oss om att skaffa bil. Finns det ens någon kåk i Stockholm med parkerings norm 0,0? I gamla stan kanske.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
YIMBY har redan vid ett flertal tillfällen kritiserat den höga parkeringsnormen, så det är redan vår "officiella" inställning.
Däremot har vi inte tagit ställning till om normen bör avskaffas helt eller om den bara ska sänkas.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Anders Gardebring skrev:

YIMBY har redan vid ett flertal tillfällen kritiserat den höga parkeringsnormen, så det är redan vår "officiella" inställning.
Däremot har vi inte tagit ställning till om normen bör avskaffas helt eller om den bara ska sänkas.

Jo, jag kan minnas att vårat obligatoriska påpekande av en för hög p-norm. Det är ju bra, men det kan tolkas som att vi indirekt föreslår en lägre norm istället, vilket vi ingalunda gör.

Finns det argument för att ha en låg parkeringsnorm istället för att avskaffa den helt?

Betänk att om det inte fanns någon p-norm i Stockholm öht. Skulle då yimby föreslå att införa en och att sätta den på t.ex. minst 0,2 bilar per lägenhet?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Diskussionen ligger väl snarare kring huruvida vi ska avskaffa normen (och alltså få en potentiell risk för en hög p-norm i vissa områden) eller om den kanske istället borde väntas, så att vi får en maxnorm iställer för en miniminorm.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Anders Gardebring skrev:

Diskussionen ligger väl snarare kring huruvida vi ska avskaffa normen (och alltså få en potentiell risk för en hög p-norm i vissa områden) eller om den kanske istället borde väntas, så att vi får en maxnorm iställer för en miniminorm.

Bra då är vi överrens.

Lyft gärna fram exempel på stora urbana städer som har hög p-norm, ingen p-norm eller någon form av maximi norm så att vi kan jämföra.

Om jag spekulerar fritt så har jag svårt att tro att vi behöver någon maxnorm för bostadslägenheter, dvs att hindra byggherrar från att bygga om de vill ha mer parkeringsplatser än önskvärt. Utifall att de vill ha många p-platser så är det snarare ett tecken på ohållbar stadsplanering och/eller dålig kollektivtrafiksförsörjning.

För köplador längst motorvägen med stora ytor av ytparkering så kanske en maxnorm skulle ha en positiv effekt. Fast ha också i betanke att om anläggningskostnaden för stad sjunker kraftigt när man avskaffar p-normen så blir det också billigare att hyra lokalerna i bottenplan, vilket gör de lite billigare. Därmed så minskar man externhandelns fördel, låga priser.

Sen tror jag också att en avskaffning av p-normen är mer politiskt genomförbart, vilket är den stora fördelen med detta. Faktum att det är mer liberalt en nuvarande system vilket är politik som ökar bilismen. Om vi tar ställning för en maxnorm kanske vissa tycker att det är vänsterflum eller något annat.
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Linda Kummel skrev:

Vill tipsa om Jan Owen Jansson och boken Transportekonomi och livsmiljö. Den tar upp just relationen ekonomi och parkering.

Ska nog göra, tack för tipset! Har läst en del om motorleder, p-platser och trafik. Mina slutsatser så här långt är att man försöker släcka en eld med mera ved.

Jag kan lägga till att det enligt RIPLAN bor 2,5 personer per lägenhet i snitt. Men vad jag vet så är stora lägenheter drabbade av samma höga p-norm som små. Man ska alltså ha minst en p-plats(eller 0,7 i undantagsfall om man har en bra motivering) oavsett om 1 eller 4 personer bor i lägenheten.
Senast ändrad 18 februari 2009 12:21
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Nu har en facebookgrupp dragit igång för att försöka avskaffa framtvingandet av parkeringsplatser.

http://www.facebook.com/group.php?gid=65000458560
Senast ändrad 18 februari 2009 19:46
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Fet G_ skrev:

Nu har en facebookgrupp dragit igång för att försöka avskaffa framtvingandet av parkeringsplatser.

http://www.facebook.com/group.php?gid=65000458560


Utmärkt! har gått med och dessutom skickat ut mail till alla medlemmar i Stockholms Skyskrape Sällskap...
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Patric Nilsson skrev:

Utmärkt! har gått med och dessutom skickat ut mail till alla medlemmar i Stockholms Skyskrape Sällskap...

Kanon!

Och ni andra, bjud in era vänner och bekanta till gruppen. Frågan är högaktuell, speciellt nu när så mycket byggen är hotat i dessa kristider.

 > Allmänt
Kostnaden för höga P-tal

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter