Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Skolarbete om den täta miljöstaden!

Profilbild
Lucas Stensö De Marie
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2008
Min gymnasieskola har en s.k. miljöprofil vilket innebär att vi ska försöka vara så miljövänliga som möjligt. Bl.a så äter vi vegetarisk mat varje fredag, gör obligatoriska uppgifter som behandlar ämnet hållbar utveckling och så planeras det för någon form utav biogasbehållare i källaren (eller något liknande).

Hur som helst skulle vi göra ett valfritt arbete inom biologin och eftersom jag är väldigt intresserad utav stadplanering och konstruktioner valde jag ämnet "Miljöstaden - tätare stad en lösning på miljöproblemet?". Läraren tyckte det var intressant och bad mig redovisa det hela på en stor planch som ska sättas upp i skolan.

Jag blev mycket glad över detta och känner att nu har jag min chans att kanske påverka skolans elever i viss mån. När jag diskuterar ämnet urbanism med mina kompisar så märker jag en stark okunskap som bottnar i den vanliga NYMBYismens anda.

Nåväl, nu vill ju jag göra detta arbete så bra som möjligt och jag undrar helt enkelt om ni har några tips som kan vara bra/avgörande att ta upp? Några förslag på hemsidor eller rapporter eller liknande? Ni har ju skrivit några krönikor och artiklar om miljöstäder som jag har kikat på som jag även kommer att ta del av.

Tack på förhand!
/Lucas
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hej Lucas!
Kul projekt!
Ett tips är att beställa och läsa boken "hållbar stadsutveckling".
Den är kort så den går snabbt att läsa och kan beställas hem gratis.
Mer info här:
http://www.yimby.se/2008/09/hallbar-stadsutveckli..
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Hej Lucas!

I södra Tyskland har de kommit långt med hållbara städer. Jag ordnade en studieresa dit förra våren och studiereserapporten kan du ladda ner från vår hemsida www.lund.se/bilsnalplanering
Rapporten visar goda exempel och beskriver de stadsbyggnadsidéer som ligger bakom besöksmålen.
Profilbild
Lucas Stensö De Marie
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2008
Tack för svaren!

Jag hade tänkt att dela upp arbetet i olika delar, förslagsvis:
* Vad innebär det att bygga tätt?
* Varför ska man bygga tätt?
* Hur ser det ut i Stockholm idag?
* Hur kan man göra i framtiden?

Är det någon mer del man bör ta upp eller om någon utav de ovanstående inte behövs? Vad säger ni?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Det kan nog vara intressant att ta upp vilka hinder det finns för att bygga tätt. Plan- o bygglagen t.ex.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Lucas Stensö De Marie
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2008
Anders Gardebring skrev:

Det kan nog vara intressant att ta upp vilka hinder det finns för att bygga tätt. Plan- o bygglagen t.ex.


Det var en bra idé! Kan ju besrkiva probelemt under "Hur ser det ut i Stockholm idag?"

Måste bara i förbigående nämna att jag med glädje ser dina små kommentarer i olika sammanhang när det kommer till nybyggen eller liknande man kan läsa i morgontidningarna. Alltid något tänkvärt undertecknad Anders Gardebring
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Lucas SdM skrev:

Måste bara i förbigående nämna att jag med glädje ser dina små kommentarer i olika sammanhang när det kommer till nybyggen eller liknande man kan läsa i morgontidningarna. Alltid något tänkvärt undertecknad Anders Gardebring


Ja. En gång i tiden hade jag ett liv. Sen kom YIMBY ;)
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det där med Plan- och bygglagen. Det finns mycket att anmärka på den.

Plan- och Bygglagen infördes 1987 för att samla ihop ett par tidigare lagar om planläggning. Varje kommun blev tvungen att ha en översiktsplan som täckte hela kommunen, och detaljplaner var tvungna att upprättas i tätorter. Den stora grejen med denna lag var dock att demokratin fick mer spelrum. Plötsligt fick grannarna något att säga till om, till skillnad från tidigare. Detta har gjort att det tar väldigt lång tid att upprätta en ny detaljplan (som behövs för att man ska kunna bygga någorlunda nära en stad, och som definitivt behövs i centrum). Några år efter, i början av 90-talet, blev det kris i Sverige och många byggare försvann från marknaden. Kvar blev bara de stora som kunde gå i dvala, Skanska, NCC, JM och PEAB.

Ett problem är att en hel drös med andra lagar och regler förhindrar utvecklingen av företagande i Sverige. Det är svårt att utvecklas från ett litet till ett mellanstort företag, något som annars är väsentligt för att få en fungerande byggmarknad. Detta har skapat en bostadsmarknad där tillgången styr, vilket gör att byggbolagen kan bygga sånt som är billigt att bygga, och ändå sälja det dyrt. PBL gör det inte bättre, eftersom planläggningstiderna (som är väldigt kostsamma och riskfyllda) gör att många mindre entreprenörer avstår från att planlägga.

En liten start, men alltid något. Lycka till!
Profilbild
Lucas Stensö De Marie
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2008
Eric Thärnström skrev:

Det där med Plan- och bygglagen. Det finns mycket att anmärka på den.

Plan- och Bygglagen infördes 1987 för att samla ihop ett par tidigare lagar om planläggning. Varje kommun blev tvungen att ha en översiktsplan som täckte hela kommunen, och detaljplaner var tvungna att upprättas i tätorter. Den stora grejen med denna lag var dock att demokratin fick mer spelrum. Plötsligt fick grannarna något att säga till om, till skillnad från tidigare. Detta har gjort att det tar väldigt lång tid att upprätta en ny detaljplan (som behövs för att man ska kunna bygga någorlunda nära en stad, och som definitivt behövs i centrum). Några år efter, i början av 90-talet, blev det kris i Sverige och många byggare försvann från marknaden. Kvar blev bara de stora som kunde gå i dvala, Skanska, NCC, JM och PEAB.

Ett problem är att en hel drös med andra lagar och regler förhindrar utvecklingen av företagande i Sverige. Det är svårt att utvecklas från ett litet till ett mellanstort företag, något som annars är väsentligt för att få en fungerande byggmarknad. Detta har skapat en bostadsmarknad där tillgången styr, vilket gör att byggbolagen kan bygga sånt som är billigt att bygga, och ändå sälja det dyrt. PBL gör det inte bättre, eftersom planläggningstiderna (som är väldigt kostsamma och riskfyllda) gör att många mindre entreprenörer avstår från att planlägga.

En liten start, men alltid något. Lycka till!


Ok, tacl för den informationen i alla fall!

Jag vet inte alls hur det går till när man beslutar vem som bygger vad. Om vi har ett område på x kvadratmeter, lämnar då ytor som valfria aktörer får välja att bygga på om det följer den generella idén för området?

Alltså, du har en yta där det ska byggas ett bostadsområde eller förtätas, låter man då vilka aktörer som helst låta uppföra byggnader där eller är det de större byggföretagen som är första prioritering? Hur går det till egentligen? SKulle det inte vara billigare, enklare och mer variationrikt om man lät byggherren välja vad som ska byggas på den mark den tilldelats om den följer någon slags genomgående plan?
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Svårigheterna med att bygga tätt är många, eller framför allt finns det många målkonflikter som gör att det täta byggandet ibland får stryka på foten. Det kan handla om att kommunen har som policy att all nybyggnation skall ta hand om sitt dagvatten. Detta kräver en hel del yta. Även parkeringar tar en hel del ytor i anspråk, och vill man dessutom funktionsblanda blir det dessutom en fråga om miljörestriktioner, skyddsavstånd och buller. Ytterligare avstånd med andra ord. Att bygga glest i "enkla lägen" är oftast det "lätta byggandet" och därför det som många byggherrar (och kommuner) vill göra för att snabbt få resultat.
Profilbild
Linda Kummel
82 Inlägg
Ort: Stockholm (Gamla Stan), Gick med: November 2008
Lucas SdM skrev:Ok, tacl för den informationen i alla fall!

Jag vet inte alls hur det går till när man beslutar vem som bygger vad. Om vi har ett område på x kvadratmeter, lämnar då ytor som valfria aktörer får välja att bygga på om det följer den generella idén för området?

Alltså, du har en yta där det ska byggas ett bostadsområde eller förtätas, låter man då vilka aktörer som helst låta uppföra byggnader där eller är det de större byggföretagen som är första prioritering? Hur går det till egentligen? SKulle det inte vara billigare, enklare och mer variationrikt om man lät byggherren välja vad som ska byggas på den mark den tilldelats om den följer någon slags genomgående plan?


Hur byggnation går till varierar. Främst beror det på vem som ger marken och vad kommunen har för avsikt med området ifråga. Är det kommunen som äger marken kan man (om man vill) vara ganska hård med villkor för byggnation inför försäljning. Det handlar ganska mycket om hur avtalen utformas, och hur hård man har mandat att vara, dvs vad politikerna tycker i frågan. Möjligheterna är stora att driva frågor om täthet och miljöbyggnade i avtalssituationer. Kommunen kan också göra markanvisningstävlingar, där man exempelvis sätter upp kriterier om täthet och miljöanpassat byggande, och då får helt enkelt det företag som har det bästa förslaget bygga. Kommunen kan också genomföra en modell där man säljer enbart till byggrupper, och då släpper man helt enkelt in andra, mindre aktörer än de större byggföretagen i ett attraktivt läge.

Om ett byggföretag redan äger marken är det svårare att driva fram hög täthet och annat "miljöriktigt", men det kan ju vara så att man i ÖP har en tydlg ambition kring detta för området ifråga och då finns det riktlinjer att gå efter när detaljplanen skall göras. Dock är inte ÖP bindande så det är aldrig ett måste.

Min poäng är att det är bra om en kommun äger mycket mark för då har man goda möjligheter att styra inriktningen på byggnationen.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Torde inte kommunen indirekt ha makten över en tomt i vilket fall som helst? När en byggherre vill bygga så måste denne ansöka om bygglov, eller ansöka om detaljplaneläggning i centralare områden, och då har kommunen genom byggnadsnämnden tillräckligt med makt för att avslå en planläggning. På samma sätt som en planläggning kan avslås p.g.a. brist på parkeringsplatser (gentemot given parkeringsnorm...) måste byggnadsnämnden också ha mandat att kräva mer bebyggelse.

För övrigt anser jag att byggrättssystemet borde avskaffas.
Profilbild
Lucas Stensö De Marie
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2008
Tack för alla svar!

Jag letar efter ett område där man planerar för ny bebyggelse där det finns två förslag, ett där man har en icke-urban prägel med punkthus och en med tät bebyggelse och slutna kvarter. Finns det möjligtvis bilder på dessa som man kan ta del av som ni känner till för det vore ganska viktigt då jag inte är expert på hur de planeras?
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Anders Gardebring skrev:Ja. En gång i tiden hade jag ett liv. Sen kom YIMBY ;)

Intressen: Systemutveckling/IT, Resa, Arkitektur, Stadsplanering, Kollektivtrafik mm.
Och Yimby såklart!

hmm.....
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Lucas SdM skrev:

Tack för alla svar!

Jag letar efter ett område där man planerar för ny bebyggelse där det finns två förslag, ett där man har en icke-urban prägel med punkthus och en med tät bebyggelse och slutna kvarter. Finns det möjligtvis bilder på dessa som man kan ta del av som ni känner till för det vore ganska viktigt då jag inte är expert på hur de planeras?


Hm. Jag misstänker att det kan bli knepigt. Det normala är ju att man tar fram ett förslag som man sedan möjligen har varianter på. Men man tar sällan fram två helt olika förslag.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

 > Allmänt
Skolarbete om den täta miljöstaden!

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter