Utskrift från www.yimby.se
....

Bygg högre hus vid Årstaberg!

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Årstaberg är en enastående trafikknutpunkt, med pendeltåg, tvärbana, bussterminal och Södra länken. En del nybyggen är på gång, men varför inte ta i rejält och bygga hus i 20-våningsklassen, med utsikt över Årstaviken?

Området har inga kultur- eller naturvärden att tala om, bara lättindustri och betong.

Framöver skulle man också kunna däcka över Södra länken, och fortsätta exploateringen söderut.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 21 juli 2008 16:13
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Helt sant!
Dessutom ligger det väldigt nära ett område där det redan är bestämt att det skall byggas ganska högt i Liljeholmenområdet. Skulle knyta samman de nya stadsutvecklingsområdena i Liljeholmen med Årstatal på ett bra sätt.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Leonardo Frithunanthz
411 Inlägg
, Gick med: Oktober 2007
Här finns det potential, o ja!
Varför inte? Varför inte...
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Jag minns att jag sett planer på att bygga längs spårens östra sida (där idag är småindustri och ett mindre hotell iirc). Förslaget är att bygga en radda radhus med några 4-5 våningshus som utropstecken. Detta kallades i dokumentet för inspirerat av Vancouver. Jag undrade direkt om planerarna ens sett en bild på Vancouver. Jättegärna bygga i Vancouverstil där: slutna kvarter i 4-5 våningar med ett par hörnhus på 20-40 våningar i varje kvarter.
Vancouver är en större stad än Stockholm, men Stockholm är som vi tidigare sagt inte Bullerbyn.

Hela Årstaberg borde planeras om och vidareutvecklas. Pendel, Tvärbana och bussstation ger utmärkta kommunikationer (och närhet till motorvägarna kan hjälpa lite). Jag ser det som ett utmärkt läge för att bygga tät, hög, urban blandstad. Det kommer behövas en del broar över alt. tunnlar under järnvägen, men det går att lösa.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm

Senast ändrad 29 juli 2008 16:06
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Ett problem är att funkislängorna öster om Årstabergsterminalen är utstuderat placerade för att slösa bort så mycket mark som möjligt, samtidigt som det varken går att hitta avskildhet eller effektiva passager någonstans. Uppifrån ser det ut som nån försökt begå snabbsjälvmord i Tetris.

Jag undrar om Årstas planering var ett sätt att jävlas med framtida generationer. "Här ska ingen komma och förtäta!"
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Förbered gärna för en ihopknytning av Älvsjö och Gullmarsplan med Liljeholmsbron när man ändå är på gång...

Här känner man starkt behovet av en "Lindhagenplan" för hela det inre förortsområdet. Det är så jäkla stor risk att man bygger enklaver som hindrar fortsatt förtätning genom att bli proppar som ligger ivägen för de mest rationella stråkdragnigarna.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
PS. Jag skrattade högt när jag läste HG:s tetriskommentar.
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Om man ska riva i Årsta så börjar man förslagsvis med 1½- och tvåvåningshusen framför Årsta gård. På så sätt blir Årsta skog djupare och mer sammanhängande, och landskapet kring Årsta gård blir mer naturligt. De låga husen precis öster om järnvägen bör också jämnas med marken och lämna plats åt skyskrapor.

Att demolera trevåningshusen vid Tvärbanan lär vara politiskt och ekonomiskt omöjligt det närmaste årtiondet. Men tiden kommer.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Viktigast är att man får till stånd en ordentlig stadsplan över hela Årsta (och hela det halvcentrala bandet). En stadsplan som kan funka på samma sätt som innerstans stadsplan från 1800-talet, dvs den lämnar möjligheter öppna istället för att som 1900-talets stadsplaner låsa dem till exakt de byggnader som arkitekten kunde fundera ut.

By the way, alla yimbyiter är välkomna att göra en sådan stadsplan, på Kulturhuset lördag den 14.2 kl 14 och framåt. Välkomna till Alternativ Stads Stockholm Extreme Makeover!
Senast ändrad 9 februari 2009 15:26
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Industri- och logistikhusen väster om stationen är förvisso ganska motbjudande med betongfasader och lastkajer, men de är trots allt riktiga flervåningshus.

Årstaberg är som sagt ett guldläge för lokaler. Det är nog lämpligt att bevara dessa hus ett par årtionden och låta ägaren göra enkla renoveringar, så "finare" kunder kan ta över.

Staden bör så snart som möjligt öppna för torghandel på grusplanen öster om stationen, tills det är dags att exploatera området.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 19 april 2009 20:18

Bygg högre hus vid Årstaberg!

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter