Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Hur kan parker förbättras?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Hur förbättrar man egentligen innerstadens parker och andra öppna ytor?

För det första så bör man dela in stadens utrymmen i tre kategorier: offentliga, kommersiella och privata.

* Offentliga utrymmen ska vara tillgängliga till fots, ha full genomsyn och vara kontinuerliga.
* Kommersiella utrymmen ska vara avskilda, men ändå se inbjudande ut. (Detta handlar om ett fåtal områden, såsom uteserveringar och arenor)
* Privata utrymmen ska vara så slutna som möjligt.

Många utrymmen i Stockholm är halvmesyrer, som inte är tillräckligt öppna för att fungera som offentlig plats, och inte heller tillräckligt slutna för att fungera som privat område.

Här är ett par idéer för att öka tillgänglighet, genomsyn och kontinuitet i stadens parken.

* Många innerstadsparker består av kullar, och har en nivåskillnad mot gatan. Ibland är en trappa enda ingången. Anlägg breda gångar, så att barnvagnar, cyklister, rörelsehindrade och allmänt lata människor kan komma in i parken.
* Staket är berättigade endast kring privata tomter, lekplatser och branta avsatser, se ovan.
* Parker bör ha full genomsyn, för trygghetens skull. Bort med höga buskage och häckar!
* Om en gräsyta av någon anledning inte är avsedd att beträda, så kan man anlägga låga buskar istället. Dessa behöver mindre underhåll.
* Lokalgator vid parker bör beläggas med gatsten och märkas som gårdsgator. (Vilket innebär att maxfart är 10 km/h, fotgängare har företräde och parkering är förbjuden utanför p-rutor). På detta sätt kan man koppla ihop parkytor.
* Små gräsmattor, om 10*10 meter eller mindre, som inte kan kopplas ihop med andra grönområden, bör stenbeläggas och/eller användas som p-platser. De är ändå värdelösa.
* Bilda ekonomiska föreningar för parker, där fastighetsägare, näringsidkare, institutioner och stadsdelsnämnd delar på ansvar för underhåll och utveckling.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 24 juli 2008 15:13
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag håller inte med. De andalusiska "cármenes" (som de kallas åtminstone i Granada) är en utmärkt idé att ta efter. Dvs små, offentliga parker mitt inne i kvarter endast tillgängliga via en port.

Perfekt avkoppling vid en fontän och diverse växtlighet från den stressade gatan. Och på mycket liten plats.

Vad jag fattade var detta inte kommunala parker utan sköttes av de institutioner/personer som ägde tomten. Dock var de offentligt tillgängliga. Det var helt enkelt en tradition. Och därför svåra att kopiera rakt av i Stockholm.

Men Centralbadets park funkar ju. Och då borde det gå på fler ställen.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Det är viktigt att här förstå att dessa ingentingområden som varken är offentliga eller privata är mycket medvetet skapade. Begreppet "halvoffentliga" rum används fortfarande som något eftersträvansvärt i nyproduktion i Stockholm. Den något märkliga idén är att dessa rum skall uppmuntra till "möten".
Nu vet vi ju genom en förkrossande mängd empiri att detta inte fungerar. Men här har vi en dogm som visheten och vetenskapen ännu inte rått på.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Nåja, dessa halvoffentliga områden uppmuntrar faktiskt till "möten".

Möten av typen sprit- och knarklangning, gängbråk och prostitution. Malmskillnadsgatan är ett typexempel på dålig stadsplanering.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 augusti 2008 14:58
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Så sant, så sant!
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 6 augusti 2008 14:50
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det sorgliga med parkmarken i Stockholm är nog att det finns så mycket av den att den har devalverats. Ungefär som när man släpper ut för mycket pengar - till slut blir de inget värda.

Tores grundidé är bra, dvs att det finns offentliga, kommersiella och privata utrymmen. Om vi lämnar de kommersiella och privata åt dem som sköter dem handlar diskussionen om de offentliga. Vad kräver vi av dem?

Alexander Ståhles avhandling visade att parker fyller många olika funktioner, och att dessa funktioner är ganska specifika.

Varför inte helt enkelt kräva att varenda kvadratmeter park i Stockholm ska kvalitetsbestämmas efter hur väl den uppfyller Ståhles kriterier, och sen bebygga det som inte duger? Eller - eftersom jag är övertygad om att ganska lite duger - välja mellan att bebygga och kvalitetsutveckla?

 > Allmänt
Hur kan parker förbättras?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter