Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Befolkningstillväxt i vått och torrt

Sida 1 av 4
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag har haft vissa farhågor att lågkonjunkturen även skulle matta av inflyttningen till vår stad. Folkökningen har under de senast åren legat på 30.000-35.000 per år. Men för inte så länge sedan var den mycket lägre. Under år 2005 ökade det endast med drygt 17.000 (källa)

Nu har siffror från SCB inkommit som visar att Storstockholms befolkning under första kvartalet ökade med 8.159 invånare (vilket kan jämföras med 13.639 för hela riket). (källa)

Denna siffra kan jämföras med hur mycket befolkningen ökade med första kvartalet förra året. Då ökade det med 7.181 invånare och då i ett starkt konjunkturläge (källa)

Det verkar alltså som att folkökningen inte tenderar att mattas av i takt med konjunkturen och att inflyttningen inte, som många verkar anta, till mycket stor del kan tillskrivas tillgången på jobb. Jag misstänker att det är mycket mer än så som lockar folk att flytta till Stockholm (vilket är mycket glädjande och förståeligt). Nu är det kanske för tidigt att dra några slutsatser utifrån en så kort tid. Men jag undrar om inte tillväxtprognosen, att Stockholm ska växa med ett Göteborgs kommun till 2030, är något i underkant. Om tillväxten på 30.000-35.000 per år håller i sig till 2030 kommer Storstockholm ha en befolkning på runt 2,6-2,8 miljoner (dvs avsevärt mer än de prognosticerade 2,4-2,5).

Om detta sker betyder det att det är än mer bråttom att få till en ordentlig stadsplan så att Stockholm är 2030 inte består av 250.000 inv i innerstad och 2,4 miljoner i förort. Frågan är om alternativet "tät" i RUFS 2010 räcker till om scenariot slår in. Jag tror inte det.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
En mycket stor del av Stockholms befolkningsökning kommer ifrån utlandet. År 2005 var flyttningsnettot till Stockholm från utlandet 5656, för att sedan öka till 11 944 år 2006, 14 726 år 2007 och 15 130 år 2008. Det Svenska flyttnings nettot har samtidigt varit 1 223 år 2005,,5 014 år 2006, 5 035 och sjunkit till 4428 år 2008

Första kvartalet 2009 är ökningen 1000 mer än året före, flyttnettot mot utlandet var också 1 000 högre än samma kvartal 2008.

Stockholms län har ökat med mer än 30 000inv endast två gånger sedan 1968. År 2007 och år 2008. Den totala ökningen de tio senaste åren är 197823, alltså cirka 20 000 om året. Under åren 2002-2003-2004 var befolkningsökningen 11585, 10405, 12028. Alltså 34018 på tre år.

Jag tror Stockholms läns största framtida problem är att bygga hus, bygger man så kommer folk, bygger man inte kommer det mindre folk eftersom de inte får plats.
Senast ändrad 18 maj 2009 11:33
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Niklas Öhrström skrev:

Det verkar alltså som att folkökningen inte tenderar att mattas av i takt med konjunkturen och att inflyttningen inte, som många verkar anta, till mycket stor del kan tillskrivas tillgången på jobb. Jag misstänker att det är mycket mer än så som lockar folk att flytta till Stockholm (vilket är mycket glädjande och förståeligt).

Eller så kan man tänka så här; fler blir arbetslösa iom lågkonjunkturen och tvingas söka arbeten där det finns eller bli av med akassan. Jobben finns som vanligt i Stockholm, men däremot inte lika mycket som fanns förut. Situationen är ändå bra mycket bättre här än i Göteborg/Halmstad/Malmö/Luleå/Tranås.

När det gäller mer praktiska saker som det boende man får per spenderad krona(el per ködag), lugna områden och gångavstånd till universitet/idrottshallar/butiker/rikståg/sjukhus/polis/travbana/skog så finns det många städer som är bättre än Stockholm, eftersom denna region är så utspridd. Långa pendlingstider till jobb tenderar också att finnas eftersom man kanske bor i Huddinge och jobbar på ett kontor i Sumpan. I innerstaden råder höga bullernivåer och stress pga politiska skäl som bilkrameri, saneringen, funktionsseparering mm.

Det finns många fördelar med Stockholm som lockar också, men den absolut största fördelen torde väl vara utbudet av arbetsplatser och därmed karriärsmöjligheterna. Det finns ju också en mycket bra tillgång på marknad för de som startar eget.

Varför är det annars så att folk i arbetsför ålder väljer att flytta hit, medans folk som går i pension o därmed är oberoende av karriärsmöjligheterna sällan väljer att flytta in? Kanske för att de är gamla o slitna, men hur är det då med alla förtidspensionärer och alla icke arbetsintresserade pappa-betalar-snubbar från andra delar av landet?
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
////
Problemet med det är att folk inte får plats i Stockholm det finns inga lediga lägenheter och värre blir det!
http://www.dn.se/sthlm/for-fa-bostader-byggs-1.88..

Att Stockholm växer just nu har att göra med att det tar 1-3 år tills lägenheterna är klara efter att de börjat att bygga dem. 2006 och 2007 påbörjades flest lägenheter under de senaste 10 åren. (cirka 12 000 per år)

Om nåt år ska folk flytta runt till lägenheter som påbörjade under 2008 och 2009 (cirka 6 000 per år).
Med tanke på alla 90-talister och mambos så kanske Stockholms befolkning växer betydligt saktare snart, eftersom folket som vill bo i Stockholm inte får plats och därför bor nån annanstans.
Senast ändrad 3 juni 2009 17:08
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Sådär:
Nu har de senast befolkningssiffrorna kommit från SCB

De som inte är sifferfreaks kan byta till en annan tråd

Storstockholm når inte riktigt upp till 2 miljoner invånare än...

Efter lite research kan man dra slutsatsen att tillväxttakten dock är fortsatt stark. Länets befolkning har mellan 30 juni 2008-2009 vuxit med 34 091 invånare. Inte någon gång sedan 2007 har tillväxtakten på år legat under 30.000. Istället finns det en tendens att den håller på att öka. Under år 2005 ökade länets befolkning endast med 17 045. Nu motsvaras denna årsökning istället av en halvårsökning (första halvåret 2009 låg ökningen på 17.633).

Jag kollade även ökningen i de centrala delarna (Stockholm, Sundbyberg, Solna) kontra resten av länet. Det visar sig att mellan 31 dec 2004 och 30 jun 2009 ökade de centrala delarna med 7,4%, medan länet som helhet ökade med 6,7%

Vet inte om siffrorna är för små att man ska dra några signifikanta slutsatser, med den verkar som om ökningen var rätt jämt fördelad över länet fram till 2007. Därefter verkar det som att befolkningen i de centrala delarna ökar mer procentuellt sett, vilket måste ses som positivt. Skillnaden är dock inte speciellt stora tyvärr.


Hur som helst... Det talas om en genomsnittlig årlig befolkningsökning på runt 20.000 (vad jag har hört). Är denna prognos i underkant? Sett över en 20 årsperiod skulle denna skillnad få rätt stora konsekvenser. En årlig ökning på 20.000 invånare skulle betyda att Storstockholms befolkning 2030 skulle uppgå till 2.429.000 invånare. En prognos på 30.000-tillväxt skulle ge en befolkning 2.644.000. En årstillväxt på 35.000 skulle ge en befolkning på 2.751.000. Skillnaderna är i storleksordningen av en nuvarande innerstad.

Ökningen kan sägas fördelas på 3 poster. Födelseöverskott, flyttningsnetto inom Sverige, och flyttningsnetto från utlandet. Om folkökningen till största delen beror på ett stort flyttningsnetto inom Sverige kan man anta att tillväxten inom ett par decennier kommer att avstanna, eftersom Sveriges befolkning utanför Stockholm inte är obegränsat stor.

Mellan de 31 dec 2004 och 30 juni 2009 har befolkningen i Storstockholm (länet) ökat med 125.996 invånare. Av dessa utgjordes endast 15% (18.931) av flyttningsnetto inom Sverige. Födelseöverskottet och flyttningsnetto från utlandet stod för ungefär lika stora andelar (41% resp 44%). Man kan därför inte anta folkökningen kommer att avstanna på den grund sam angavs i föregående stycke.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Detta kan väl också slå hål på myten att Stockholm skulle växa på bekostnad av landsorten.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008

Det är verkligen en seglivad myt. Stockholm är som vilken svensk stad som helst i det avseendet.

Uppsala är den av de större städerna som har störst andel "inflyttade lantisar" om jag har läst statistiken rätt.
__________________
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Det kanske inte betyder så mycket, men det är ändå trevligt att kunna få kalla Stockholm för en tvåmiljonersstad http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____167883.a..

Ökningen ser ut att hålla i sig trots krisen. Det lutar åt en befolkningstillväxt på närmare 40.000 år 2009 (nästan 30.000 de tre första kvartalen). Kul!
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag hittade denna länk från SCB. Det är en befolkningprognos för Stockholm 2009-2030. Den är troligtvis skriven i början av år 2010.

Enligt den var den totala folkökningen för länet år 2009 uppe i 37.972 personer.

Enligt deras prognos skulle ökningen för år 2010 sjunkit till 26.856 eftersom de menade att nettinflyttningen från ett år till ett annat skulle minska från 24.547 personer till 15.656.

I själva verket ökade befolkningen år 2010 med 35.161 personer. Nettoinflyttningen hade visserligen sjunkit men bara till 21.169 personer. Dessutom hade de underskattat födelseöverskottet med runt 3.000 personer.

I deras modell kommer Stockholm att fortsätta växa till drygt 2,4 miljoner fram till 2030. Men detta förutsätter ett klart lägre födelseöverskott än idag och att den totala årliga inflyttningen sakta men säkert sjunker till 3.000 personer. För det första undrar man hur ett sådant antagande kan göras. Inflyttning från utlandet bygger till stor del på den rådande politiska situationen och därom är det svårt att göra prognoser. Men tydligen gissar de att den kommer sjunka till ett minimum.

Siffran 2,4 miljoner är 2030 tror jag är gravt underskattad (ligger istället gissningsvis snarare på 2,5-2,7 miljoner, vilket motsvarar en folkökning som är mindre än idag). Planering vad gäller bostadsbyggande kräver bra prognoser och är de i underkant innebär det att vi förmodligen planerar för för få bostäder vilket betyder att vårt bostadsunderskott kommer bli än värre än idag.

Känner ni till några andra (mer färska) siffror med en uppdaterad prognos?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Här är nya siffror på hur mycket Stockholms tätort ökat befolkningsmässigt mellan 2005 och 2010: http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0...

Glädjande nog har tätortens yta bara ökat marginellt, medan befolkningen som sådan ökat med 9,6%.

Läser man följande: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____159261.a.. och http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.a..

Jämför man dessa två med den tidigare ser man att befolkningen i Stockholms län som bor utanför Stockholms tätort har ökat med 6,9%. Det är bra att denna siffra är mindre än för ökningen av tätorten, eftersom skillnaden mellan dessa kan ses som ett mått på utglesning.

Men har vi haft minimal utglesning hade tätorten ökat med 13,1% medan den andra siffran hade varit noll. Mellan 2010 och 2015 tycker jag nog att detta vore eftersträvansvärt.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Jag håller med om att den mesta befolkningstillväxten borde ske i Stockholms tätort. Men om de andra tätorterna växer så kan dom också förtätas exempelvis som Upplands Väsby håller på med i sitt centrum men det är ett problem med Yes in my area, att förtätning även kan vara utglesning.

Täby tätort har 5 286 invånare i Danderyd och 7 i Sollentuna så till nästa mätning kanske Täby inte finns som tätort.
Dessutom ligger 2 hektar av Stockholms tätort i Upplands Väsby.
Senast ändrad 17 juni 2011 11:45
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Alf . skrev:

men det är ett problem med Yes in my area, att förtätning även kan vara utglesning.


Absolut är det så. Ett grovt mått. Förtätning i Bollstanäs är likväl utglesning även om det är exploatering inom förorten. Medan förtätningar intill stationerna (Upplands Väsby, Rotebro, Häggvik och Tureberg) inte är det.

Det är nog en tidsfråga innan Upplandsväsby blir en del av Stockholms tätort. Avståndet är redan nu mindre än 200 meter (vid Bredden/Infra city). men gränsen utgörs av industriområde så det kanske inte räknas. Även mellan Rotsunda Gård och Bollstanäs är avståndet mindre men där utgörs det av mycket gles bebyggelse, varav en hästgård.

Men det kanske är så att man är mer strikt med gränserna här pga att man varit frikostig med att räkna med Kista/Sollentuna i tätorten.

Mellan Täby och Stockholms tätort är det fortfarande en bra bit (enligt kartan), även om tätorterna inte stämmer överens med kommunindelningen.

Annars är det kanske dags för Boo att räknas som en del av Stockholms tätort. Där är avståndet mindre än 200 meter (över Skurusundet). Men det krävs nog ytterligare en bro för att så ska ske.

Alf . skrev:

Jag håller med om att den mesta befolkningstillväxten borde ske i Stockholms tätort. Men om de andra tätorterna växer så kan dom också förtätas exempelvis som Upplands Väsby håller på med i sitt centrum


Ja. RUFS kärnor ligger väl bara Arninge som inte ligger inom Stockholms tätort. Men utveckling från förortscentra till småstadskänsla utmed pendeltågslinjerna är positivt.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 17 juni 2011 13:33
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Kolla karta på eniro. Det finns industrier och hus efter E18 norrtäljevägen mellan Täby och Stockholm tätort och det fattas kanske 50-100m sedan sitter de ihop.

Varför är Sollentuna/Kista med i Stockholms tätort?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Alf . skrev:

Varför är Sollentuna/Kista med i Stockholms tätort?


Jag vet inte men jag gissar på följande: Man brukar säga att hela Stockholms kommuns tätortsbebyggelse ligger inom tätorten. Då är Kista per definition med. Sollentuna blir medräknat eftersom det enligt tätortsdefinitionen är samma tätort som Kista.

Med lite vilja kan man nog få det till att det, men en och annan byggnad hänger ihop vid Ulriksdal/Silverdal. Sedan blir avståndet mindre då "Stora Ursvik" byggs. Och så får vi även hoppas på tät stad vid Kymlinge.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
http://www.metro.se/stockholm/har-vaxer-stockholm..

Jag hittar inte länken till USK:s prognos men kan ändå konstatera att de räknar med att dagens folkökning (gällande Stockholms kommun) på mellan 15000 och 20000 årligen inte kommer hålla i sig.

De tror att den genomsnittliga årliga ökningen kommer ligga på runt 11800 invånare. Man vet ju inte vad de bygger sina prognoser på men man kan anta att modellen lägger stor vikt vid hur stor ökningen varit ett antal år tidigare. Det betyder att den har svårt att extrapolera accelererande folkökningar som nu verkar vara fallet med Stockholm.

"– Det är nivåer som vi inte kunde tänka oss för bara några år sedan, säger Karin Fägerlind, statistiker på USK."

Men i så fall borde dagens ökning, som de facto är bra mycket större större än det de prognosticerat, vara nästintill omöjligt. Som sagt så har jag inte tillgång till deras underlag men jag skulle vilja se motiveringen till varför de tror att folkökningen skulle mattas av så pass mycket.

Och detta med prognoser i underkant är ett stort problem. I synnerhet om man från statligt håll söker bidrag för utbyggnad t-bana. Sådant kan lättare motiveras om prognoser visar på att befolkningen ökar.

Enligt USK:s prognoser kommer Stockholms befolkning är 2020 uppgå till runt 965000. Om de senaste fem årens ökning håller i sig kommer vi istället vara runt en miljon. Om ökningen växer ytterligare (vilket inte skulle vara otroligt) skulle befolkningen vara större än en miljon och skillnaden mot USK:s prognos skulle då kunna uppgå till mellan 50000 och 100000 vilket är en ganska stor skillnad.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Prognoserna brukar vara väldigt dåliga exempelvis räknade scb fel i sin 2000-2050 prognos och trodde att det skulle vara 360 000 invånare färre i Sverige år 2010! och i den prognosen tror dom att det bor 9547638 invånare i Sverige om 40 år alltså en folkökning på cirka 3300 varje år i Sverige från och med 2010. (?)
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp..

Det stora felet i prognoserna tror jag är att de bara håller på med sina fruktsamhets beräkningar och inte räknar med invandringen.
Eventuellt blir invandringen mindre på grund av gemensamma regler i EU år 2012.

Att beräkna Stockholms kommunsbefolkning borde göras genom att räkna ut hur många nya lägenheter som byggs eftersom det är fullt i de lägenheter som finns.
Och när det gäller länet så brukar befolkningen några år öka snabbt och några år lite saktare och borde vara på väg neråt nu ifrån rekord ökningen de senaste 7 åren. Men man kan ju hoppas att den fortsätter vara hög och inte går ner så långt.
20 000 borde räcka som lägsta istället för 10 000 som det var år 2003 men det kan bli problem som exempelvis var alla 90-talister ska ta vägen när de ska flytta ifrån familjen och det inte finns bostäder i Stockholm.
http://www.yimby.se/2011/06/bostadsbristen-gor-at..

Hur USK räknar har jag ingen aning om.
Senast ändrad 30 juni 2011 14:41
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Här är en länk från scb: http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/B..

På sidan 5 ser man att de räknar med rätt så konstant födelseöverskott vilket per år är 0,6%, men dippar mot mitten av 2020-talet (kanske beroende på att få föddes kring millennieskiftet?). Men de antar att flyttnettot (inkl. invandring) kommer att minska från dagens 21129 (Källa) till runt 5000-10000. Vad de bygger detta på vet jag inte (gamla siffror på hur det brukar vara, eller som du skriver, genomsamma EU-regler?). Antalet invandrare är till stor del beroende av den världspolitiska ordningen och knappast något som scb kan sia något om, men tydligen har de antagit att invandringen ska minska rejält ordentligt och att inflyttningen från resten av Sverige ska vara obefintlig. Dagens flyttnetto mot resten av Sverige är bra mycket större än vad de antar att det totala flyttnettot blir. Kanske de räknat med utvandring?

Hursomhelst så måste de gjort en revidering. För om man jämför den länk ovan jag hänvisar till och kombinerar databasen så skulle Sveriges befolkning utanför Stockholm varje år minska, medan Stockholms län skulle öka.

Som du skriver angående 90-talisterna så kan prognoserna i värsta fall bli självuppfyllande profetior. Prognoserna gör att för få bostäder byggs och då tvingas de minst bemedlade att flytta.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Jag kom på en sak. Om det blir lättare att pendla mellan Mälardalen/(uppsala/Västerås/Eskilstuna/Nyköping och en del mindre kommuner Strängnäs/Enköping och så vidare in till Stockholm år 2030) kanske utflyttningen från Stockholms län ökar med cirka 5 000 ifrån idag till år 2030 som dom tror på sidan 5. Sedan minskar invandringen så att inflyttningen minskar till Stockholm med cirka 4 000. Då har man kommit ner till deras flyttnetto på 3 000 år 2030.

Men om invandringen minskar är jag ganska säker på att inflyttningen från Sverige ökar så det blir fel då också.

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/B..
Högst upp på sidan 1 står det i en liten ruta "Demografiska bakgrundsfakta 2009" att flyttnettot var cirka 24 000 år 2009 och sedan tror dom att flyttnettot år 2010 ska vara cirka 15 000 medans det i din länk från SBC riktiga räkning
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.a..
visar att flyttnettot var 21 000 år 2010. Alltså gissade dom fel på 6 000 redan ett år efter att prognosen gjordes enbart på flyttnettot och 3 000 på födelsenettot det blir 9 000 på det första året. Hur mycket fel får dom då år 2, 10 eller 15 när dom inte ens kan få till det det första året i prognosen.

Det är bara skräpprognoser och man kan ju hoppas att ingen planerar efter dom.


"Hursomhelst så måste de gjort en revidering. För om man jämför den länk ovan jag hänvisar till och kombinerar databasen så skulle Sveriges befolkning utanför Stockholm varje år minska, medan Stockholms län skulle öka."
Vad menar du?

Mellan åren 2002-2009 minskade Sveriges befolkning med Svensk bakgrund (enligt scbs definition) med cirka 30 000 utanför Stockholms län medans den ökade med cirka 50 000 i Stockholm och det borde betyda att med minskad invandring fortsätter Stockholm att växa medans resten av Sverige minskar sin befolkning om invandringen minskas för mycket.
Senast ändrad 1 juli 2011 17:36
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Sigtuna kommun med 40940 inv har haft en rekord(?) ökning första halvåret 2011 med en ökning av 950inv eller cirka 2,3%.

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228191.a..
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Alf . skrev:

Sigtuna kommun med 40940 inv har haft en rekord(?) ökning första halvåret 2011 med en ökning av 950inv eller cirka 2,3%.

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228191.a..


Det är mycket för att vara ett halvår. Är det så att de har många bostadsprojekt på gång? Det är inte helt oproblematiskt. För ett par år sedan byggdes Arlandas tredje bana, 07R/19L (parallell med den längsta 01L/19R). Det naturliga för Arlanda vore att främst använda denna tillsammans med den längsta, medan den snedgående (08/26) borde få mindre betydelse (användning vid speciella vindförhållanden). Men istället klagade boende i Upplands Väsby högljutt på de nya rutterna som skulle gå rakt över bebyggelsen (jag bor i närheten och kan intyga att kritiken är väldigt överdriven).

Det gäller för Sigtuna att planera den nya bebyggelsen så pass att den inte ligger i vägen för ev. nya inflygningsrutter och då tänker jag på en nordligare bana parallell med 08/26.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Sida 1 av 4

 > Allmänt
Befolkningstillväxt i vått och torrt

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Brottslighet per invånare
I går 16:23 av Smoovla Smoovla
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter