Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Befolkningstillväxt i vått och torrt

Sida 3 av 4
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Här är länets befolkningsprognos fram till 2040.

Vi kan konstatera att de sista fem åren har födelseöverskottet per år varit 12.500. Detta spås sjunka till runt 9.500 år 2040. Migrationsöverskottet mot utlandet har de senaste fem åren varit drygt 15.000 per år. Detta spår sjunka till 2.400 år 2040. Flyttnettot mot resten av Sverige har de senaste fem åren varit 5.200. År 2040 spår man att detta istället blir negativt - minus 1.200 per år. Vi kommer alltså enligt prognosen få bevittna en utflyttnings-(grön?)-våg.

I år spås befolkningen öka med 41.432 inv. År 2040 kommer den ligga på blygsamma 10.790 inv. Enligt prognosen kommer vi år 2040 vara 2,7 miljoner. Men detta bygger på kraftigt minskad invandring och en ny "grön" våg.

Om vi antar att de har fel angående invandring och antar att flyttnetto mot utlandet skulle vara konstant (som idag) så kommer vi istället vara 3,15 miljoner år 2040. Om vi dessutom antar att de har fel om den kommande "gröna vågen" och att flyttnettot är konstant, som idag. I så fall kommer vi vara 3,32 miljoner år 2040.

Det kan vara läge att påminna om denna artikel. Vi har hittills alltså alltid grovt underskattat befolkningsutvecklingen i våra prognoser. Invandring beror just på hur vår omvärld ser ut och går knappast att förutse med 30 års varsel. Men ändå antar man att det blir en kraftig minskning. Och den "gröna vågen" ter sig väldigt konstig såvida det inte är så att man tvingas flytta pga bostadsunderskott.

Så vi riskerar alltså göra om misstaget. Idag är vi knappt 2,1 miljoner invånare. Enligt länsprognosen ska vi alltså planera bostäder och infrastruktur för 0,6 miljoner nya invånare (+ bostadsbrist förhoppningsvis) fram till år 2040. Men vi kan lika gärna vara 3,32 miljoner. I så fall borde vi planera för mer än dubbelt så många bostäder.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Ola Halvardsson
50 Inlägg
Ort: Bostadslös, Gick med: Juli 2011
Vem är det egentligen som kan sitta och säga att "åå" helt plötsligt om 20 år börjar en grön våg, folk slutar föda barn och vi får inga invandrare. Hur har SCB kommit fram till detta?

Jag tycker det snarare pekar på att invandringen kommer vara konstant, fortfarande oroligt i mellanöstern/Afrika omöjligt att resonera kring detta. Folk från Asien(Kina) som flyttar hit ska de också bara magiskt sluta?

Med barnafödandet? Har vi inte fått ett par stora kullar på 00-talet? Tyckte det pratades om babyboom igen för något år sedan? Kanske har misstagit) men dessa personer kanske också kommer skaffa barn runt 2030-2040 beroende på ålder!
De stora kullarna på 90-talet har inte ens börjat föda barn!

Sen är jag skeptisk mot den "gröna vågen" Hur resonerar man fram den? Kanske kommer folk börja flytta till andra orter i Mälardalen i takt med att de fått bättre infrastruktur och pendlingsmöjligheter. Men ungdomar kommer nog "alltid" dra sig till huvudstan från både närområden och andra delar av landet.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vad gäller födelsetalen kommer de öka något i absoluta tal. Däremot ökar dödligheten påtagligt. Just födelseöverskottet är den post som verkar någorlunda rimlig.

Men när det gäller migration: Vi vet egentligen väldigt lite men det är farligt när de gör sådana antaganden som de gör. Är det inte nu vi ska planera för Stockholm 2040? Om vi planerar för hälften så mycket bostäder som det faktiska behovet kommer vara, är risken att de galna prognoserna blir självuppfyllande profetior.

I så fall är det faktiskt lite bättre att ha väl tilltagna prognoser istället för snåla.

EDIT: Någonstans läste jag om någon statistiker som uttalade sig om man kunde "våga tro" på en sådan tillväxt. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att ta fram underlag så att vi inte står utblottade med för underdimensionerad infrastruktur och för få bostäder.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 17 november 2011 20:41
Ola Halvardsson
50 Inlägg
Ort: Bostadslös, Gick med: Juli 2011
Niklas Öhrström skrev:

Vad gäller födelsetalen kommer de öka något i absoluta tal. Däremot ökar dödligheten påtagligt. Just födelseöverskottet är den post som verkar någorlunda rimlig.

Men när det gäller migration: Vi vet egentligen väldigt lite men det är farligt när de gör sådana antaganden som de gör. Är det inte nu vi ska planera för Stockholm 2040? Om vi planerar för hälften så mycket bostäder som det faktiska behovet kommer vara, är risken att de galna prognoserna blir självuppfyllande profetior.

I så fall är det faktiskt lite bättre att ha väl tilltagna prognoser istället för snåla.

EDIT: Någonstans läste jag om någon statistiker som uttalade sig om man kunde "våga tro" på en sådan tillväxt. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att ta fram underlag så att vi inte står utblottade med för underdimensionerad infrastruktur och för få bostäder.


Vad är det som leder till att dödligheten ökar så mycket? Visst får vi fler äldre men att de skulle "dö av" låter orimligt i mina ögon. hur fungerar har de resonerat?

Jag tycker också att det är konstigt att man gör en mycket snål prognos, det är precis lika farligt att underdimensionera infrastrukturen som att överdimensionera, om inte farligare, då den överdimensionerade kan alltid komma till användning i framtiden
Anders Bengtsson
20 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2010
Niklas,
Den där analogin med 40-talets tunnelbanestrategi är inte så dum. Utan den hade vi väl i dag inte haft fungerande förorter? Jag har inte för ett ögonblick tänkt att man ska satsa på längre bort liggande orter med snabbpendling in mot centrum i stället för att satsa på själva staden också.

Däremot ger en sådan infrastruktur ökad valfrihet för individerna. Det är redan i dag folk som pendlar långväga med såväl tåg som bil och buss, ja även flyg. Det är naturligtvis för att de har starka personliga skäl att bo där de bor. Andra tvingas bo långt bort eftersom det är mycket dyrare i centrala Stockholm. Att knyta andra städer som "förorter" möjliggör dessutom att bevara fler grönområden.

Nu var avsikten alltså att tänka sig en överordnad snabb infrastruktur som möjliggör snabb tillgång till staden för fler, eftersom vi ska växa, och samtidigt låta själva staden växa mer kontrollerat utan alltför stort paniktryck. Hur skulle det påverka planeringen till skillnad från dagens? Vilka orter och stopp som skulle beröras ska naturligtvis diskuteras i särskild ordning och med hänsyn tagen även till ett ännu större perspektiv med Malmö, Göteborg och Oslo som målbild.

Jag tycker alltså också att det är bra att Stockholm växer, utvecklas och förtätas och att befintlig lokal infrastruktur byggs ut. Men det ena förtar väl inte det andra och med ny teknologi skapas förutsättningar att tänka nytt, annorlunda och lite bredare.
__________________
Grönvita
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Ola Halvardsson skrev:


Jag tycker det snarare pekar på att invandringen kommer vara konstant, fortfarande oroligt i mellanöstern/Afrika omöjligt att resonera kring detta. Folk från Asien(Kina) som flyttar hit ska de också bara magiskt sluta?


Folk kommer att fly även i framtiden och det magiska sättet är inte att de bara ska sluta fly utan att de inte är välkomna att fly till Sverige. Som exempel har Danmarks befolkning som är födda i ett annat land än Danmark ökat med cirka 12,5% mellan åren 2001 och 2010. Sveriges befolkning som är födda i ett annat land än Sverige har under samma tid ökat med cirka 34,7%. Det är inte magi utan politik som bestämmer invandringen till Sverige. Och den kan bli rejält minus eller plus beroende på vilka som bestämmer.

Niklas Öhrström skrev:


Flyttnettot mot resten av Sverige har de senaste fem åren varit 5.200. År 2040 spår man att detta istället blir negativt - minus 1.200 per år. Vi kommer alltså enligt prognosen få bevittna en utflyttnings-(grön?)-våg.


Att flyttnettot kommer att vara -1200 under flera år i rad till övriga Sverige borde inte vara troligt. Men mellan åren 1971-1980 var flyttnettot mot övriga Sverige -40777och 2002-2004 minus 11641 så kanske har de räknat med att Scania-Eriksson-Astrazeneca och en massa andra företag packar ihop och går i konkurs runt 2030-2040 samtidigt som övriga landet har ett bra näringsliv men det vet dom inget om det kan vara tvärt om och i så fall blir prognoserna som sagt helt annorlunda.

Ola Halvardsson skrev:


Vem är det egentligen som kan sitta och säga att "åå" helt plötsligt om 20 år börjar en grön våg, folk slutar föda barn och vi får inga invandrare. Hur har SCB kommit fram till detta?


Prognos=
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Föreställningen att man ska arbeta på ett håll och bo på ett annat är ganska ohållbar. Transportsträckor kostar, som infrastruktur, som tidsåtgång, som bränsleförbrukning. Och med tanke på att energikällorna blir alltmer svåråtkomliga kan vi förvänta oss att de kostar alltmer med tiden. Man bör alltså sträva efter att folk bor och jobbar på samma ställe, även om det givetvis inte kan förverkligas fullt ut.

Personligen tycker jag varken att det är bra eller dåligt att Stockholm växer. Det för med sig en del köproblem, och det förvärrar stagnationen i de områden som folk flyttar från - vilket är problem. Men dessa problem blir bara värre om man bromsar inflyttningen från Stockholms sida. Invandrarmotstånd är aldrig konstruktivt. Däremot borde man satsa långsiktigt för att få till tillväxt i andra delar av landet också. Vi har inte råd med så stora stagnationsområden som vi har idag.
Senast ändrad 18 november 2011 09:02
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Jan Wiklund skrev:


Personligen tycker jag varken att det är bra eller dåligt att Stockholm växer. Det för med sig en del köproblem, och det förvärrar stagnationen i de områden som folk flyttar från - vilket är problem. Men dessa problem blir bara värre om man bromsar inflyttningen från Stockholms sida. Däremot borde man satsa långsiktigt för att få till tillväxt i andra delar av landet också. Vi har inte råd med så stora stagnationsområden som vi har idag.


Med tanke på att personer med utländskt ursprung ökat med 33,2% och personer med svenskt ursprung ökat med -0,54% mellan åren 2002-2010 i Sverige utanför Stockholms län och att 155% av befolkningsökningen utanför storstadsområdena kommer ifrån personer med utländsk bakgrund så tror jag att en del av invandringen är en del av en långsiktig satsning på tillväxt i andra delar av landet.

Skillnaden mellan Danmark och Sveriges invandring är ganska stor och båda länderna är ganska lika varandra.

Det här är viktigt eftersom 93% av befolkningsökningen i Sverige 2002-2010 kom ifrån invandring och SCB inte vet vilken invandringspolitik som kommer att bedrivas eller hur folk flyttar runt i världen till och från Sverige 2015, 2020, 2030 eller 2040 så det borde vara mycket svårt att prognosticera befolkningens storlek.

SCB räknade mer än +300 000 fel på sin prognos gjord 2000 fram till 2010. Då kan dom räkna fel på mer än +1miljon eller -1miljon på 30 år. Det är en prognos som kan gå fel med 2 miljoner om inget oväntat händer och man inte räknar med att de räknat fel de första tio åren mellan 2010-2020. Det börjar närma sig gissningar och då kan man lika gärna gissa att befolkningen i värsta fall är 0 eller någonstans mellan 5-20 miljoner eller kanske 10-15 miljoner.
Prognos=

Däremot håller jag med om
Niklas Öhrström skrev:

Det handlar om att ta fram underlag så att vi inte står utblottade med för underdimensionerad infrastruktur och för få bostäder.


Jan Wiklund skrev:

Invandrarmotstånd är aldrig konstruktivt.

Jag tycker att invandringsmotstånd kan vara konstruktivt eftersom allt inte är bra med hög invandring. Det gäller även det omvända eftersom allt inte är bra med låg invandring.
Senast ändrad 20 november 2011 03:04
Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
Alf . skrev:

Jag tycker att invandringsmotstånd kan vara konstruktivt eftersom allt inte är bra med hög invandring. Det gäller även det omvända eftersom allt inte är bra med låg invandring.
Bra för vem? Folk får väl bo där dom vill. Till exempel in my backyard.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Tja, som jag skrev skapar snabb invandring köproblem. Det är förstås inte så bra. Men det är inte konstruktivt att ge sig på invandrarna och jävlas med dom.

Det finns en underbar liten historia från Stockholm för 150 år sen, som jag inte längre kommer ihåg var jag läste. Den handlade om att Stockholms hantverkare var förtretade på invandringen eftersom den sänkte deras löner. De invandrade hantverkarna från Småland, Dalarna och Norrland var vana vid lägre löner och ställde inte lika höga krav. Men Stockholmshantverkarna insåg snart att deras första reaktion "Stoppa invandringen" var orealistisk. "Det är både omoraliskt och omöjligt att hindra fattigt folk från att arbeta", som någon uttryckte det. Så istället blev den nya strategin att snabbt dra in invandrarna i de sociala nätverken för att lära dom vad en rimlig lön i Stockholm var.

Stockholms hantverkare gick i det fallet från en okonstruktiv reaktion till en konstruktiv.
Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
Jan Wiklund skrev:

Tja, som jag skrev skapar snabb invandring köproblem. Det är förstås inte så bra.
Stod i DN idag att Kenya tagit emot nästan 10 ggr fler somaliska flyktingar än EU. Jag kan tänka mig att köproblemen är värre i Nairobi än i Stockholm.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Absolut! Bostadsstandarden i Nairobi ser ut så här, inte bara beroende på inflyttning från Somalia utan även från den kenyanska landsbygden: http://www.help-international.com/slum_c2.jpg
Fler bilder på http://www.google.com/search?q=slum+nairobi&hl=sv&client=safari&tbo=1&rls=sv-se&tbm=isch&sa=X&ei=zh7JTt3TKqqL4gSTusxU&ved=0CBAQpwUoAQ
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Jan Wiklund.
http://www.google.com/search?q=slum+nairobi&hl=sv..

Det är bilder på Kibera. Världens en gång största, nu förminskade slumområde?
Kibera har haft en ökande uppskattning av befolkningens storlek under åren som slutat över 1 miljon och i vissa fall ända upp till 2 miljoner.
Olika experter har kommit fram till ungefär 800 000inv. UN-Habitat uppskattar att befolkningen ligger mellan 350 000-upp till 1 miljon invånare med den mest troliga siffran runt 700 000inv. Det
ger en befolkningstätheten på 140 000-600 000inv/km2.

2008 gick ett oberoende team av forskare in i Kibera och knackade dörr, räknade och kom fram till siffran 15 219 invånare i ett 0,16km2 stort område som hette Kianda. Det ger en befolkningstäthet på 95 120inv/km2 och med den siffran uppskattas Kiberas befolkning vara 235 000-270 000inv.

2009 kom Kenyas officiella folkräkning fram till 170 070 invånare i hela Kibera. (29 356inv i Kianda!? mot de oberoende forskarnas 15 219inv).
I Dessa 2 fall blir tätheten mellan 70 000-108 000inv/km2.

Jag vet inte hur mycket man kan lita på Kenyanska officiella folkräkningar eller oberoende forskare som gör "map Kibera projekt". Men här är en artikel från Daily Nation.
http://www.nation.co.ke/News/Kibera%20numbers%20f..
Många har haft en anledning till att blåsa upp siffrorna och överdriva befolkningens storlek..
http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/arti..
"Incredible Shrinking Kibera"
http://africommons.wordpress.com/2011/07/12/incre..

Exempel.
Map Kibera, Kibera har 250 000 invånare.
http://mapkiberaproject.yolasite.com/maps-and-sta..
Vita huset, Kibera har 1,5 miljoner invånare.
http://www.whitehouse.gov/blog/2010/06/08/audio-s..

Estimates och prognoser= lögn? illusion?
Census och riktig folkräkning =
Senast ändrad 21 november 2011 03:08
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009

Det jag försöker säga är att det är svårt att prognostisera och uppskatta. Kibera är ett utmärkt exempel med allt från 170 000inv till 1,5 miljoner på samma 2,5km2.

I Sverige står invandringen för en väldigt hög andel av befolkningsökningen och hur hög invandringen blir i framtiden vet inte scb. Sedan finns det andra saker som spelar in på befolkningen som exempelvis "Tredje barnet - en ny trend?" och man kan ju tänka sig räkneproblemen på hundra år ifall familjerna får 2 istället för 3 barn. Därför borde inte scb hålla på med prognoser fram till år 2110 när dom inte ens är nära att ha rätt mellan åren 2000-2010.


"Uppsala kommun har passerat den historiska nivån 200 000 invånare. Den 22 november 2011 hade Uppsala kommun 200 032 folkbokförda.
Med över 200 000 invånare uppfyller nu Uppsala kriteriet för att räknas som en av storstadsregionerna tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö."
http://www.uppsala.se/sv/Nyhetsarkiv/Nyheter-Komm..

Uppsala firar 200 000 25-27 nov
http://www.uppsala.se/Nyhetsarkiv/Nyheter-Kommun-..
Senast ändrad 24 november 2011 02:58
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.a..

Tyvärr var befolkningstillväxten det sista kvartalet 2011 svagare än de andra tre kvartalen. Total sett slutade ökningen på 37 130 invånare. Året då Stockholms län för första gången växer med minst 40 000 invånare låter därmed vänta på sig.

Lite oroande är att är att man bland de tio snabbast växande kommunerna hittar Sigtuna (3,3%), Botkyrka (2,5%), Vallentuna (2,0%) och Salem (1,97%). Det är knappast några kommuner som växer med tät stadsbyggd (rätt mig om jag har fel).

En annan sak som är oroande är att Lidingö med sitt centrala läge ligger näst sist i tillväxtligan - Endast en ökning på 64 personer (0,15%). Lidingö kan idag skryta med att vara Sveriges femte tätast befolkade kommun. Detta är ju rätt naturligt med tanke på den centrala läget. Men frågan är hur länge det kommer vara så. Järfälla och Sollentuna ligger i långt efter och de växer, till skillnad från Lidingö. Det kanske är dags för Lidingö att ta sitt ansvar och stadsplanelägga området vid Värtan upp mot Kungsvägen. Där kan man få plats med tjugotusen nya invånare (+ nya arbetsplatser).

Annars är det lättande att de mest centrala kommunerna (Lidingö undantaget) hör till den tio i topp-liga som växer snabbast: Solna (2,6%), Sundbyberg (2,3%), Stockholm (2,0%), Sollentuna (2,0%). Även Nacka borde finnas med på tio i topp men av förståeliga skäl blir det svårt så länge tunnelbanan inte är utbyggd. Nacka placerar sig dock på elfte plats (1,7%).

Lite kuriosa annars: Huddinge har nu 99 049 och passerar troligen 100 000-gränsen under detta år (en halv storstad mao). Nacka har 91 616 invånare. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 100 000-gränsen passeras under år 2018. Om vi antar samma befolkningsutveckling kommer Stockholms kommun passerar miljongränsen år 2019. År 2030 kommer kommunen att ha nästan 1,2 miljoner invånare.

Om vi antar samma befolkningsutveckling kommer länet passera 2,5 miljoners gränsen runt 2022-2023. År 2030 kommer vi i så fall vara 2,8 miljoner och år 2050 kommer vi i så fall vara drygt 3,5 miljoner invånare.

Lite annan kuriosa: Uppsala har nu 200 001 invånare. Med en persons marginal kan man nu titulera sig storstad.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Ola Halvardsson
50 Inlägg
Ort: Bostadslös, Gick med: Juli 2011
Trevlig sammanställning, Jag tycker det är tråkigt att inte Lidingö tar sitt ansvar och byugger mera, mnen det är ju svårt när området har otroligt dåliga kommunikationer med tanke på hur tunnelbanan är dragen.

Jag tycker det är oroligt när det är kommunerna långt ute i länet som växer och inte de centrala områdena som Lidingö och Danderyd som borde ta på sig byggartröjorna. och växa med minst 50.000 under en 10-års period.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det är en följd av det kommunala planmonopolet. Skattesmitarkommunerna Lidingö och Danderyd tar per definition inget ansvar.

Christer Ljungberg på Trivector tyckte nyligen att man borde flytta planmonopolet upp ett snäpp, eftersom numera regionen betyder mer än kommunen (http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2011/11/att-svara-i-kyrkan.html, länkfunktionen fungerar inte med min webbläsare).

Vilket skulle betyda att Trafik- och regionplanekontoret kunde göra planer för var det skulle byggas, och inte bara utfärda rekommendationer som sen kommunerna antingen inte har kompetens att uppfylla eller också skiter i.
Senast ändrad 22 februari 2012 15:59
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Det är bra att de reviderar. Frågan är vad prognoserna slutligen kommer landa på. Hur mycket för lågt kommer de att ha siktat?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
DNDet som kan hämma Stockholms tillväxt är det låga bostadsbyggandet. Enligt regionplanerarna måste kommunerna bygga 14.000 lägenheter per år, och de senaste åren har byggtakten legat på 5.000? 10.000 lägenheter.

Om kommunerna bara bygger för 75 procent av bostadsbehovet så kommer befolkningsökningen att minska med nästan 300.000, enligt Gunilla Rosenqvist.
-Då kan vi anta att människor på sikt söker sig åt andra håll, säger Peter Haglund
.


Om man bygger 150% av det som behövs så ökar befolkningsökningen med 600 000.
-Då kan vi anta att människor på sikt söker sig hit.
Säger Alf och låter smart.
Senast ändrad 25 februari 2012 19:18
Sida 3 av 4

 > Allmänt
Befolkningstillväxt i vått och torrt

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter