Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

acceptera: Det funktionalistiska manifestet från 1931

Sida 2 av 3
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag tror också att eventuellt olika syn på orsaker inte behöver betyda ett dugg för vad vi gör idag.

Och vad vi gör idag är ju det viktigaste.
Senast ändrad 10 augusti 2008 11:48
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det enda som man måste tänka på, enligt mig, är vart man kommer ifrån och vart man är påväg. Det fungerar inte med momentanlösningar. Men om vi då kan enas om vad modernismen har inneburit och vad det är som folk inte tycker om med den nu så kan vi ju lägga fram våra lösningar för att markera riktningen.

Om vi bryter ner det: Vilka är de praktiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga problemen med modernistisk stadsplanering? En gång för alla.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det var stort.

Stadsplanemässigt har vi behandlat det på många ställen: För glest, för uppsplittrat, för mycket barriärer, för mycket monokultur har resulterat i för mycket transporter, för höga infrastrukturkostnader, för mycket tidsspill och för dåliga kontakter mellan människor, inklusive kommersiella.

Estetiskt: utgår från vad proffsen anser att folk ska tycka om istället för vad folk faktiskt tycker om (ibland blir förstås resultatet bra ändå, men det är en slump).

Men vad är felet i hela upplägget? Jag skulle förstås vilja hävda att felet är den totala underordningen under byggprocessen: enklast och billigast möjliga byggprocess på bekostnad av bästa möjliga helhetsresultat såväl kvalitativt som ekonomiskt.

Men andra kanske har andra förslag? Ibland finns ju en massa makebelieve i modernistisk praxis - det är inte särskilt billigt eller effektivt, men det ser ut som om.
Senast ändrad 11 augusti 2008 18:24
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag tror man måste sätta in den modernistiska stadsplaneringen i ett bredare samhällsperspektiv för att fullt ut förstå den. Den är en produkt av den rationalisering som utmärker den globala utvecklingen sedan (åtminstone) den naturvetenskapliga revolutionen och framåt. Samma processer är tydliga inom de flesta andra områden.

Med industrialiseringen blev maskinen den främsta metaforen för denna förändring. Det är svårt att idag riktigt förstå vilken omvälvning det automatiserade arbetet innebar. Man talade om "maskinåldern", maskinens typ av effektivitet blev rättesnöret för all adminstration, organisation etc. Renodling, specialisering av funktioner, skalfördelar. "Det effektiva samhället" tänkte man sig som en fabrik som producerade nyttigheter. Det var därför Le Corbusier pratade om bostaden som en maskin. På många sätt var det bra och fungerade utmärkt, men maskinmetaforen har sina begränsningar. Särskilt när man lämnar den individuella nivån (bostaden) för den sociala nivån (staden). Och det är det man till slut har börjat inse.

Idag använder man alltmer nätverksmetaforen för att förstå och organisera mänskliga processer. Mjukvara istället för hårdvara skulle man kunna säga. Nätverksmetaforen har helt andra implikationer än maskinmetaforen. Blandning istället för separering, multifunktionalitet istället för renodling etc. Stadsplaneringen släpar efter, men det har den å andra sidan alltid gjort.

Problemet med modernistisk stadsplanering? Den har blivit omodern.
__________________
A house is not only a machine for living in
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Fräck formulering - fast särskilt praktisk har den aldrig varit.

Problemet kanske var att man inte relaterade till verkligheten, utan till en metafor som tog verklighetens plats. Nog så vanligt inom samhällsvetenskapen, befarar jag.
Senast ändrad 11 augusti 2008 17:22
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag är ju av den meningen att det inte går att direkt tillägna sig verkligheten. Vi använder teorier, metaforer etc för att fånga den. Idéhistoriskt kan man ju mycket tydligt se att de samhällelliga tankemodeller och idéstrukturer som modernistisk planering bygger i stor utsträckning håller på att ersättas av andra, "postmoderna" om man så vill. Men det innebär ju inte i sig att modernistisk planering är fel. Det betyder bara att den är "ute".

Är den fel? Tja, det beror på vad man vill uppnå. Idag säger sig många vilja ha ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Allt tyder på att modernistisk stadsplanering är ett sämre val än "organisk tätstad" för att åstadkomma det. Men då utgår vi förstås från vad dagens vetenskapliga konsensus säger. För 50 år sedan var konsensusen en annan.

Vet vi bättre idag än för 50 år sedan? Rent filosofiskt går det kanske inte att svara på den frågan, men praktiskt-pragmatiskt vore det konstigt att förutsätta något annat.
__________________
A house is not only a machine for living in
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag vill nog ändå påstå att de lät metaforen springa iväg med sig, utan att kolla om de hade empiriskt på fötterna. Ta bara en sån sak som de platta taken, som de älskade. Det visade sig mycket snart att det var omöjligt att bygga ett platt tak som inte läckte i ett snörikt klimat, men funktionalisterna hade bestämt sig för att det var rationellast och insisterade ända in på 70-talet. En av dem, vet inte vilken, uttryckte då sin sorg över att "vårt klimat inte tillåter rationella byggnader". Och det måste man väl ändå kalla ideologisk blindhet?

Eller kanske snarare som en marknadsföringskampanj där man inte är så noga med om allt är sant, huvudsaken är att det låter sant?
Senast ändrad 13 augusti 2008 10:40
Henrik Nilsson
30 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2008
Glasfasader var och är inte heller särskilt lyckat: fågelkollisioner, behov av luftkonditionering och fönsterputsning. Hur moraliskt är det att använda en metall som titan till fasadbeklädnad? Borde den ändå inte reserveras för tillämpningar där det finns ett tekniskt behov av dess speciella egenskaper?

Tänkte lägga upp en länk här till en intervju med Frank Lloyd Wright, notera attityden:
http://www.hrc.utexas.edu/multimedia/vi..

En annan bisarr historia Charlie Rose - The Future of Architecture:
http://www.youtube.com/watch?v=jp-kc8u_..
Senast ändrad 13 augusti 2008 11:08
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Kanske självcentrering, egocentricitet, är ett heltäckande uttryck? Funktionalistiska byggnader brukar aldrig ta nån hänsyn till det som finns runt omkring; de är enklaver, hur de än byggs. Tydligen går det t.o.m. att se vädret som något ovidkommande. Lite av art pour l'art.
Senast ändrad 13 augusti 2008 11:51
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
acceptera handlar just om denna brytpunkt i fysisk planering.

Den klassiska staden designades utifrån och in - man började med att göra en stilig, effektiv stadsplan enligt beprövat mönster, och stoppade sen in lägenheter bäst det gick (med följden att arbetarklassens lägenheter blev mörka, smutsiga och trånga).

Den moderna staden designades inifrån och ut - man utformade lägenheter för att få maximal nytta för pengarna (vilket var ett lyft för arbetarklassen), och anpassade hela planområdet utifrån dessa bostäders behov, utan att ta hänsyn till den yttre miljön (med följden att förorten har blivit tråkig och otrygg).

Idag har vi verktyg för att ta hänsyn både till det lilla och det stora, och ha effektiva lägenheter i trevliga stadsmiljöer.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 22 augusti 2008 07:30
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag skulle snarare vilja hävda att skälet till arbetarnas dåliga lägenheter var att de inte hade råd att betala. Jfr dagens ulandsslum som nu enligt uppgift 50% av mänskligheten bor i.

Vi kan vara tacksamma över mycken teknisk utveckling under 20-30-talet som gjorde bra lägenheter billigare att bygga. Samt givetvis över de höjda löner som gjorde att arbetare fick råd att efterfråga bättre bostäder.

Men det är nys att hävda att dessa bättre och (relativt lönerna) billigare lägenheter inte skulle ha kunnat byggas i den traditionella stadens stadsplan. Det gjordes ju faktiskt på åtskilliga håll. Det finns gott om hus från 30- och 40-tal i Stockholms innerstad.
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
30-talets funkislägenheter gick förstås att bygga i slutna stadskvarter. Men arkitekterna ville helst prioritera den enskilda lägenhetens behov av ljus och luft framför väldefinierade stadsrum (som de såg som onödig kosmetika). Det må ha varit ett vettigt beslut då, men är det inte med de kunskaper, den teknik och de ekonomiska förutsättningar vi har idag.

Lyckligtvis är det möjligt att förtäta öppna kvarter i efterhand genom att bygga ihop dem. Ett och annat fönster måste muras igen, men man får plats med många nya lägenheter och lokaler, och samtidigt nya privata rekreationsutrymmen.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 18 augusti 2008 13:14
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag tror nog också att det skulle ha krävts viss fantasi för att år 1930 inse vad det utglesade stadsrummet skulle leda till om det tillämpades i stor skala. Så jag har viss förståelse för att man inte tänkte på det. Men jag vidhåller fortfarande att detta, och mycket av deras tänk, hade mycket dålig empirisk förankring.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
En annan aspekt man kan dra in är deras dagsljusdyrkan. Man ansåg att dagsljuset var viktigt för vårt välbefinnande. I alla fall säger vi idag att det var så. Som om det vore något estetiskt. Men det kan ju ha varit en praktisk aspekt också. Elektrisk belysning var väl knappast något som man kunde kosta på sig för arbetarna, i alla fall inte som en direkt ersättning av dagsljus. Alternativet, öppna lågor, är ju en brandfara i en stad, och det var ju ett problem som man måste hantera. Det var och är mörkt i en för tät stad.

Kontenta: Arkitekternas dagsljusdyrkan skulle kunna härstamma från rädslan att de boende i annat fall skulle använda sig av brandfarliga ljus, och tända eld på staden. Det kan också förklara utglesningen, där man försöker separera byggnaderna så att en eventuell brand inte sprider sig. Jag spånar bara här, men det kan ju ha varit så.
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Eric Thärnström: Nja, det verkar ju konstigt om sådana tankar kom till först när det elektriska ljuset började slå på allvar. Alla de nya husen som byggdes under funktionalismen lär ha saknat eldningsmöjligheter för privatpersonerna annat än möjligtvis av estetiska skäl. Elen hade definitivt slagit igenom vid den tiden.
Senast ändrad 18 augusti 2008 20:08
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Visst hade man elektriskt ljus. Men lamporna var dyra, ineffektiva och inte helt ofarliga. Lysrör, diodlampor och halogenlampor kunde man bara drömma om.

Så nog var dagsljus viktigt.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Det var ju också en del av ett hygieniskt projekt att städa upp städerna. Solljus och frisk luft var det främsta vapnet mot den tidens stora folksjukdom, tbc. En utglesad befolkning minskade dessutom smittspridningen. Det var först mot mitten av 1900-talet man fick fungerande mediciner.
__________________
A house is not only a machine for living in
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
O ja, el fanns till och med på landet redan på 10-talet, min farfar var ordförande i en norrlandssockens elverksförening då.

Däremot snackade man som Johannes säger väldigt mycket om tuberkulos, och att bekämpningen av denna skulle kräva utglesning och solljus. Nu borde man, om man hade forskat det allra minsta, ha kunnat konstatera att tbc var lika vanligt på landet som i stan, och att solljus och fria luftrymder inte hade det bittersta med saken att göra. Däremot med varmvatten och ordnat avlopp, men det kunde man ju fixa mycket billigare och bättre om man inte glesade ut.

Istället var det nog så, tyvärr, att det - precis som sägs i Sten O Karlssons avhandling Arbetarfamiljen och det goda hemmet - förekom en slags överklassens buskpropaganda där man kopplade ihop fattigt folk, sjukdom, omoral och farlighet och kände sig lugnare om det hela flyttades bort från centrum. Det var inte alltid detta var fullt medvetet. Eftersom stora delar av Centralförbundet för socialt arbete, CSA, som drev det hela bestod av humanitära liberaler torde det mest ha varit undermedvetet, en kulturell kvarleva från artonhundratalets läskiga skildringar hos Dickens m.fl.

Jag står alltså kvar vid min bedömning att funktionalisterna inte hade empiriskt på fötterna och borde ha begripit bättre.
Senast ändrad 19 augusti 2008 11:31
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jan, jag håller ju med dig i sak. Men såvitt jag vet har ljus och luft faktiskt en påverkan på tuberkulos och trångboddheten (såväl i städerna som på landet) förvärrade smittspridningen. Å andra sidan kom ju medicinerna (PAS etc) redan på 40-talet medan den stora funkisvågen kom först efter kriget.

Från 50-talet och framåt var det väl i första hand trafikplaneringen som blev styrande, omställningen till bilsamhället. Och det är kanske där kärnan i modernistisk stadsplanering ligger - bilen. Den går som en röd tråd från Le Corbusier, via SCAFT, till dagens sprawl. Så kan man också formulera problemet med modernistisk stadsplanering - den planerar städer för bilar, inte för människor.
__________________
A house is not only a machine for living in
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Säkert en viktig drivkraft! Och man ska komma ihåg att bilen var oerhört viktig för att hålla igång högkonjunkturen efter kriget. Lika viktig som ångan efter 1792, järnvägen efter 1848 och elektriciteten efter 1893 (för att använda Kondratievs årtal). Så viktig att den blev ett mål i sig oavsett om den hade nåt värde för människor eller inte.
Sida 2 av 3

 > Allmänt
acceptera: Det funktionalistiska manifestet från 1931

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter