Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Spånga station

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Något slog mig att Spånga pendeltågsstation är lite konstigt planerad. Kommer man från Bromsten eller Södra Järva med buss, måste man först åka över viadukten, för att sedan vika av ner mot bussterminalen. Därifrån ska man sedan upp igen på en gångviadukt för att sedan kunna ta sig till spärrarna och ner på perrongen som sträcker sig i nordvästlig riktning. Den nordvästligaste delen av perrongen är sålunda väldigt lågutnyttjad.

Mitt förslag är att man flyttar perrongerna längre åt sydöst, så och att en entré till stationen finns i anslutning till Spångaviadukten. Eventuella bussresenärer slipper då de extra minuterna det tar att åka omvägen förbi bussterminalen. Dessutom kan man i samma vev lägga lite energi på att göra Spånga kyrkväg mer stadsmässig (+ gärna tvärbana mot Vällingby och Kista). Kvarter kan byggas vid brofästet och gärna mittemot Spånga IP, samt mot Tensta

Med detta förslaget är det ingen som får längre resväg jämfört med idag, eftersom den tidigare entrén få ligga kvar.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Göran Deurell
111 Inlägg
Ort: Nyköping (Ekerö), Gick med: September 2009
Mycket bra idé tycker jag. Det är ju självklart, har funderat på hur en Tvärbana Norr skulle kunna kopplas på ett bra sätt i Spånga och detta vore ju perfekt. För annars är det rätt svårt att få till...

Angående Tvärbana Norr mot Vällingby, så tycker jag sträckningarna:

1) Spångaviadukten-Spånga Torgväg-Sörgårdsvägen-Vinstavägen och sedan en bit på egen banvall-Skattegårdsgatan-Ångermannagatan-Kirunagatan (Vällingby Busscentral).

2) Spångaviadukten-Stormbyvägen-(ev. SpV. och inte Skydraget)-Spångavägen (Spv.)-Vällingbyvägen-egen banvall-Skattegårdsgatan-Ångermannagatan-Kirunagatan (Vällingby Busscentral).
__________________
Jag eftersträvar en stad som hänger samman, är rörlig och livlig och har plats för alla som vill.

Senast ändrad 13 oktober 2009 20:21
Henrik Johansson
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Maj 2009
Om en eventuell ombyggnad skulle komma upp på agendan hade det varit riktigt schysst om man då samtidigt kunde bygga en inomhusstation med vacker modern arkitektur. Det arkitektoniska värdet på Spånga Station är ju inte direkt något som höjer området idag. Dessutom vore det skönt om man slapp frysa på vintern.

Tvärbana mellan Spånga och Vällingby vore verkligen mumma. Frågan är väl då om man ska ha samma busskapacitet då det redan är ganska många olika bussar som går mellan Spånga och Vällingby (not that I mind, iofs).
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vet inte vilken sträckning som är bäst. Båda verkar bra. Totalt rör det sig om runt 3,5 km mellan Vällingby och Spånga. Men det är mycket viktigt att en sådan linje får fortsätta genom Rinkeby till Kista/Helenelund. Då kan man binda ihop områdena och inte minst bryta Södra Järvas isolering. Totalt skulle det bli knappt 9 km mellan Vällingby och Helenelund. Från Vällingby skulle det ta 9 minuter till Spånga (givet samma hastighet som dagens tvärbana). Till Kista skulle det ta ytterligare 10 minuter (och då skulle man kunna hoppa av på vägen för att ta sig en bit mat i det (i framtiden) restaurangtäta Rinkeby).

En hel del busslinjer skulle kunna läggas ner, men inte alla förstås. Kapaciteten på spårvägen kan lätt utökas genom fler vagnar och lägre perronger.


Man bör även tänka på att förbifarten kommer att löpa intill Vällingby. Hade man arbetat med mer framförhållning så hade man där avsett tunnelutrymme för spårväg mellan Vällingby och Skärholmen. Då skulle tvärbanan kunnat forsätta i röret söderut.

Vad gäller inbyggning av stationen. I dagens läge är nog potentialen större för att bygga in än i detta förslag, tack vare topografin nordöst om stationen.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Instämmer i att det måste finnas en bättre lösning av Spånga Station än idag. Förslaget med en ny tvärbanegren gillar jag starkt (och ser som en självklar framtida utbyggnad, även förslaget att ha buss/tvärbanehållplats med pendelstationsingång uppe på bron är ju helt enkelt bra. Dock: var skall pengar tas till detta? Finns det inte planer på att exploatera ett gammalt industriområde direkt söder om stationen längs spåren? Känns som läge att bygga ihop den nya halv-urbana biten med området bredvid stationen som finns idag. Alltså: bygg om enligt förslaget och få in en del av pengarna till detta genom att förtäta och exploatera i stationens direkta närområde. Så nära in till Centralen med pendeln plus 10 min till Vällingby och Kista... Här finns läge för både bostäder och kontor.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
Eftersom Tomteboda-Kallhäll ska få fyrspår hoppas/antar jag att sträckan grävs ner precis som i Sumpan. Man tar en rulltrappa upp till torget och spårvägen helt enkelt...
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Anders:
Är det planerat att gräva ner järnvägen vid Sumpan? Låter i så fall lysande (och t-banan går ju djupt förbi Sumpan så den borde inte kunna utgöra något hinder). Men jag ställer mig undrande till om det verkligen finns ekonomi i att gräva ner järnvägen vid Spånga. Det är ju knappast i dagsläget någon knut och är inte lika befolkat som Sumpan.

Men tanken är ju lockande. Då skulle bron kunna ersättas av en gata.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
Niklas:
Vill du att jag ska leta efter Banverkets planer? Eller vill du själv leta på nätet?
Järnvägen delar som bekant Sumpan i två halvor. Det finns flera förslag; ett där fyrspåret går i dike genom stan och ett där det är cut-and-cover. Då skulle Stockholm Nordväst hamna i Sundbyberg (med resecentrum) och inte i Barkarby. Även Tvärbana Norr kommer att ha hållplats i Sumpan och gaturutnätet skulle kunna återuppstå i centrala Sundbyberg. Kanske Spånga skulle få en lättare variant av cut-and-cover? Men då måste det förtätas rejält förstås.
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008

Det framgick inte så tydligt om överdäckningen var en del av banverkets planer eller om de ingick i vad du hoppades på/antog. Anledning till att jag frågade var att det lät för bra för att vara sant . Jag kan leta när jag får tid.

Vad gäller Spånga så ingår ju det precis i vår kommande "kvartersplan" för Stockholm NV. Visst kan man börja med en förtätning där och sedan på sikt fortsätta längs med Spånga Kyrkväg (stråket) och binda ihop med Södra Järva.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
Niklas:
Nej det är inte mitt önsketänkande. Banverket utreder "Mälarbanan", fyrspår mellan Tomteboda och Kallhäll. Det finns flera utredningar kring Sumpan, bl a underjordsalternativet. Ett annat alternativ är att dra två spår från Jakobsberg till Ulriksdal med en underjordsstation i Kista.
Lämpliga sökord på Google torde vara "mälarbanan", "tomteboda-kallhäll", "underjordisk" eller liknande...
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!

Senast ändrad 16 oktober 2009 11:32

 > Infrastruktur
Spånga station

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter