Utskrift från www.yimby.se
....

SvD och Naturskyddsföreningen protesterar mot Norra Djurgårdsstaden

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/stopp-for-bio..

Detta är ett ytterligare exempel på ren Nimby-propaganda från SvD. Alvendal är visserligen utfrågad, men får inte bemöta kärnan i Naturskyddsföreningens påstående. Och eftersom artikeln egentligen är ett referat av SNF:s åsikter, borde det ha varit citattecken runt rubrikerna. SvD har i stället skrivit artikeln på ett sätt som framställer SNF:s tyckande som sanning.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 24 maj 2010 23:26
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
SVDs framsidal: krypen får inte plats i 50meter stor trädkorridor, livet på djurgården kommer att utarmas.

Allvarligt vad är deras problem?
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Har någon informerat administrationen på Manhattan om det här problemet? Deras Central park måste vara extremt hotad av utarmning och biologisk likriktning, om man utgår från att människan inte får ingripa och handgripligen flytta dit arter.

För om man flyttar in djur eller planterar växter så blir moder natur vred...?

De här naturvännerna verkar dock vurma mycket för de arter som flyttades till Nationalstadsparken på 1700-talet och tidigare. Klassisk NIMBY-logik.
__________________

Senast ändrad 24 maj 2010 18:49
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Det finns framförallt ett halmstrå som nimbysarna klamrar sig fast vid: Att stadsutvecklingsområdet på det gamla slyövervuxna kolupplaget söder om Husarviken skulle avsetts ingå i Nationalstadsparken när den föreslogs 1994, men att området "myglats bort" ur parken eftersom alla officiella kartor visar att gränsen går precis i vikens södra kant.

Som bevis anför de kartbilagan i propositionen om NSP, 1994/95:3.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Som vi ser är gränsen återgiven med ett ganska tjockt streck med ungefär samma bredd som det omstridda området. Tolkar man strecket så att ytterkonturen utgör gränsen så ingår det utan tvekan i parken. Är det innerkonturen som gäller så är det Stockholm stad som har rätt. Låt oss titta lite närmare på kartan.

Följer vi det tjocka streckets ytterkontur så finner vi att hela Sveavägen väster om Roslagstull ingår i NSP, liksom hela E4 mellan Norrtull och Överjärva och Valhallavägen samt Lidingövägen i sin fulla bredd förbi Stadion. Det är helt klart en orimlig tolkning, men var det kanske trots allt ändå riksdagens avsikt när NSP klubbades?

Turligt nog behöver vi inte gissa: I motion 2005/06:Bo283 tar Kerstin Lundgren (c) upp just gränsdragningsfrågan:

" Gränsen har flyttats både västerut och norrut upp till ca 175 meter mellan punkterna söder om Värtabanans järnväg och Lilla Värtan norr om Lidingöbron. Nationalstadsparkens yta skulle därigenom komma att minskats väsentligt inom ett sedan 1972 uppvuxet naturområde längs Husarvikens södra strand och norra delen av Storängsbotten jämfört med den översiktligt fastlagda gränsen på kartbilaga 3 (detalj se bilaga 2) i proposition 1994/95:3 som riksdagen antagit."

Riksdagens beslut: Avslag.

I en annan relaterad motion, 1994/95:Bo5, föreslår Ewa Larsson m.fl. (mp) bl a följande:

" Riksdagen bör överväga att redan nu inkorporera Husarviken-Hjorthagen i nationalstadsparken eftersom detta område är en viktig grön spridningskorridor och ett väl bevarat historiskt landskap"

" Att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ekologisk skötselplan som belyser den ekologiska helheten kring nationalstadsparken, varvid särskilt uppräknade större områden utanför nationalstadsparken bör säkras som spridningskorridorer"


Riksdagens beslut: Avslag.
Senast ändrad 24 maj 2010 22:26
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Herbert, Tingesten skrev:


Följer vi det tjocka streckets ytterkontur så finner vi att hela Sveavägen väster om Roslagstull ingår i NSP, liksom hela E4 mellan Norrtull och Överjärva och Valhallavägen samt Lidingövägen i sin fulla bredd förbi Stadion. Det är helt klart en orimlig tolkning, men var det kanske trots allt ändå riksdagens avsikt när NSP klubbades?


Men, alltså, det finns en hel yrkeskår av mättekniskt och juridiskt utbildade personer som har till uppgift att lagligen fastslå var olika gränser går - de kallas lantmätare. Kan det verkligen vara så att gränserna för denna nationalpark, vilka ju har långtgående juridiska konsekvenser för verksamheterna inom parken, inte beslutats på ett juridiskt hållbart sätt?

Anders
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Anders Norén skrev:Men, alltså, det finns en hel yrkeskår av mättekniskt och juridiskt utbildade personer som har till uppgift att lagligen fastslå var olika gränser går - de kallas lantmätare. Kan det verkligen vara så att gränserna för denna nationalpark, vilka ju har långtgående juridiska konsekvenser för verksamheterna inom parken, inte beslutats på ett juridiskt hållbart sätt?

Anders


Knappast troligt. Gränserna är fastställda sedan länge, överklagandena är behandlade (och avslagna) och ingen ifrågasätter dagens gränsdragning utom några få miljögrupper som hellre ser en maximalistisk tolkning, baserad på en inkonsistent läsning av enda karta som aldrig var avsedd som något annat än en grov översikt. Lägger man den över den gällande kartan finner man en mängd diskrepanser som mest motiverats av att göra översikten tydlig trots den lilla skalan: även om det helt klart är den inre konturen av det tjocka strecket som avses gälla så har man avvikit på några punkter för att strecket inte ska täcka geografiska landmärken, och ställen där gränsen går i sicksack (t ex runt Roslagstull) har regelmässigt förenklats till en rät linje. Notera också att kartan från 1994 inte är exakt utan avviker lokalt med tiotals meter, t ex ligger området söder om Wenner-Gren Center för långt norrut och östra delen av Husarviken för långt söderut.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Rött: Översiktskartan i propositionen, samma som ovan men beskuren. Färg: Gällande karta med NSP-gränsen markerad med tunn svart linje.

Det finns ett stort mått av fanatism och ovilja att acceptera gällande gränsdragningar hos dessa miljögrupper, och jag känner igen metoderna mycket väl från min tid som engagerad i Israel-Palestinakonflikten.
EDIT: Inte på samma sida som min namne Herbert Tingsten är det väl säkrast att tillägga.
Senast ändrad 25 maj 2010 13:43
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Det passar knappast att skriva in en lång matris med exakta koordinater i själva lagtexten, men det är förhoppningsvis bestämt på förhand vilket område som avses.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090055.htm
__________________

SvD och Naturskyddsföreningen protesterar mot Norra Djurgårdsstaden

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter