Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

HafenCity Hamburg

Profilbild
Harald Cavalli-Björkman
44 Inlägg
Ort: Stockholm (Hjorthagen), Gick med: Februari 2009
Är det någon som varit i Hamburg nyligen? Där arbetar man med vad jag läst är världens största stadsutvecklingområde. Mycket inspirerande bilder finns att hitta här http://www.hafencity.com/en/quarters.html

Utan att ha besökt staden så får jag intrycket att den är ganska lik Stockholm, både i dess nuvarande och historiska förutsättningar. En god förebild för västra city!
Senast ändrad 7 juli 2010 09:43
John Sunnert
1 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2010
Jo det stämmer att Hamburg är rätt så likt Stockholm, kanske beror det på ett nordiskt inflytande? Stadsdelen Altona tillexempel grundades ju från början av danskarna, som egen stad utanför Hamburg.
Däremot är det uppenbart att staden inte är lika reglerad och kontrollerad som Stockholm. Jag läste i Ryanairs magasin att det finns många ”squatters” där ( http://en.wikipedia.org/wiki/Squatting ), och att staden diskuterar mycket med dessa när områden ska utvecklas. Om det är så är det ju väldigt intressant.

Om Hafencity är världens största utvecklngsprojekt vet jag inte, däremot ska det vara Europas största innerstadsutvecklingsprojekt. Sadsedelen byggs på ett gammalt hamnområde (”brownfield develpment” som är popuär numera). I teorin är väl projektet egentligen perfekt. Planerna talar om att det ska bli stadsmässigt, med bostäder, arbetsplatser och butiker i kvarter. Det byggs ett nytt operahus (Elbphilharmonie) ovanpå ett gammalt lagerhus ( http://www.studio5555.de/wp-content/uploads/2007/.. ), det byggs en ny kryssningsteminal, och Hafencityuniversitetets institution för planering kommer ligga i stadsddelen. Det byggs flera kilometer strandpromenad och flera parker. Med åren har miljömedvetenheten vuxit, vilket märks i planerna. För områden som ännu inte byggts har fokus på mkiljö ökat kraftigt. Gamla byggnader, framförallt lagerhus, bevaras ( http://farm1.static.flickr.com/31/48146965_7acccd.. ). Kollektivtrafiken ska bli väl utbygd: tunnelbana med bra förbindelser till city, flera busslinjer, och hyfsade anpassningar för cykel.

Frågan är bara hur det blir i praktiken. Säkert är att det blir dyrt. Hamburg är Tysklands rikaste stad, och lägenheterna i området kommer knappast rikta sig till alla, även om Hafencity försöker uppnå social hållbarhet genom att bygga en liten andel subventionerade bostäder.
Eftersom inte mycket är färdigbyggt är det svårt att säga hur stadsmässigt och folkrikt området kommer att bli. De gånger jag har varit där har inte speciellt många människor befunnit sig i området. Personligen tycker jag inte området som är färdigt har en stadskaraktär. Istället för slutna kvarter har det längs strandpromenaderna byggts punkthus, med upphöjda innergårdar. Upphöjningen ska framförallt skydda husen om Elbe skulle svämma över ( http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01.. & http://www.orcogermany.de/media/hafencity.jpg ). Konstigt är också att det planeras rena kontorsområden i Hafencity.

Så är det en förebild? Ja delvis, men inte helt och hållet!

Om man är intresserad av hållbarhetsfrågan i Hafencity kan man läsa uppsatsen ”Grönt, kompakt och blandat i den hållbara staden?: En fallstudie av stadsutvecklingsprojektet HafenCity i Hamburg” ( http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=di.. ).
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Mitt intryck av Hamburg är att stadskärnan är rätt så uppsplittrad. Staden består av väldigt stor andel "nästan stad", lite som Stockholm, som till stor del består av rätt så tätbebyggda förortsområden i flerfamiljshus. Men deras "nästan stad" är bättre ihopbyggda än i Stockholm

Hafen City är drygt 3km långt och knappt 1km brett (alltså drygt dubbelt så stort som Värtastaden). Med sin storlek är det absolut något att snegla på för stockholmska stadsplanerare. Vi skulle behöva runt fem sådana områden, löpandes på 20 år för att hålla jämna steg med förortsutbredningen. Till år 2030, dvs om 20 år kommer befolkningen i länet ökat med en halv miljon. Om hälften av dessa motsvarar innerstadstillväxt blir det 15km2 ny innerstad). Med fem "Hafencity" på 20 år skulle alltså staden befolkningsmässigt öka lika mycket som förorten. Men önskvärt vore väl om innerstaden ökade mer än förorten. Kanske vi skulle behöva tio "Hafen city"-projekt löpandes de nästakommande 20 åren.

Att det bara blir för rika (och initialt skulle bli så i Stockholm) är ett problem som uppstått just för att vi under så lång tid underlåtit att bygga ut innerstaden. Problemet uppstår inte för att vi bygger ut innerstaden. Väntar vi så blir problemet än värre i befintliga innerstadsdelar.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

 > Allmänt
HafenCity Hamburg

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Maxhöjd i Kista
14 Oktober 05:26 av Bittebr Bittebr
ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter