Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Margareteborg

Oscar B
35 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Januari 2009
Väster om Silverdal, mellan E4 och stambanan finns ett avlångt område som initialt ingick i planeringen för Silverdal. Det tillhör vad jag förstår Sundbybergs kommun som drog sig ur Silverdal-projektet med Sollentuna under 90-talet.

Det är ju inte världen mest lättbyggda område med tanke på trafikstörningar och den ringa bredden (typ 150m som mest) men jag hittade ett konceptförslag från en arkitektfirma om att bebygga området.

Några idéer för hur man kan lösa de ganska uppenbara problemen med platsen?
Den uppenbara fördelen med området är att ingen kommer gråta några tårar om man bebygger några avskärmade skogsdungar mellan en järnväg och en motorväg. Det speciella läget gör ju också att man kanske kan vara lite mindre konventionell än annars i planerandet?

I YIMBYs kommentar till tvärbanans Kista-gren nämns en vidare dragning via SIlverdal vilket skulle göra exploatering av Margareteborg (som området kallas) lättare.
Oscar B
35 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Januari 2009
Ok, bumpar tråden som kanske hör hemma under Sollentuna egentligen [mod.-flytta tråden?].

Det har kommit ut en detaljplan för området tillsammans med planen för utbyggnad av Silverdal.

I den skrivs att:
"Kilen föreslås på sikt bebyggas som en intressant länk mellan bebyggelsen i Silverdal och kom mande stadsdel vid Kymlinge. Området mellan E4:an och järnvägen ger att attraktivt annonsläge för verksamheter. Bebyggelsen föreslås i sex våningar med möjlighet att bygga under kvarteren och gatorna med garage för parkering mm. Hela bebyggelseområdet Kilen blir därmed något upphöjt i förhållande till motorvägen och järnvägen. Höjdskillnaden tas upp i en trappad och planterad mur som samtidigt ger skydd mot buller och olyckor med farligt gods. I verksamhetskvarterens inre ska ett sammanhängande parkrum eller en sekvens av hopkopp lade platser skapas som ostörd yta för rekreation samt gång- och cykelförbindelse. Rummet kan variera i bredd men aldrig vara smalare än 18 meter och alltid ansluta i höjd till angränsande gator. [...] Endast kontor, verksamheter och butiker får uppföras i Kilen i. Av riskhänsyn får inga
vistelse ytor anordnas mellan byggnad och väg E4 respektive järnvägen."

Så det blir något byggt på den lilla kilen ändå till slut...
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Tråd flyttad!
Tråkigt att man inte kan bygga bostäder i området, då blir det ju stendött kvällstid...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Ola Halvardsson
50 Inlägg
Ort: Bostadslös, Gick med: Juli 2011
Anders Gardebring skrev:

Tråd flyttad!
Tråkigt att man inte kan bygga bostäder i området, då blir det ju stendött kvällstid...


Absolut, fast det är ett svårt område att bebygga med både järnvägen och motorvägen, kontor lämpar sig väl bäst. Men genom att öppna en hållplats för pendeltågen, anlägga kontor/handel som ljudskydd, med bostäder precis intill. Dock tycker jag hela silverdal är ett exempel på värdelös planering.

 > Städer
 > Norrort
Margareteborg

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter