Utskrift från www.yimby.se
....

Karlbergsvägen

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Idag var jag förbi Karlbergsvägen och funderade. Av de mätningar man kan göra på eniros kartor är vägbanan runt 25 meter bred. Själva gatan som sådan är drygt 40 meter bred. Endast Valhallavägen, Karlagatan, Narvavägen och Ringvägen är bredare.

Enligt en mätning från 2004 hade Karlbergsvägen vid Odenplan knappt 10.000 fordonsrörelser per dygn. Mellan Västmannagatan och St Eriksgatan var det 11.500-13.500 fordonsrörelser per dygn. I snutten mellan St Eriksgatan och Torsgatan var det 16.500 fordonsrörelser per dygn, vilket kan förklaras med ett södergående fordon på St Eriksgatan inte får svänga vänster direkt in på Torsgatan.

Som jämförelse hade Sveavägen 29.000-30.000 fordon mellan Odengatan och Rådmansgatan. Söder om Rådmansgatan var antalet fordonsrörelser per dygn t.o.m uppe i över 30.000. Sveavägens vägbana 18 meter bred, dvs. 7 meter smalare än Karlbergsvägen. Ändå så hade den 2-3 gånger så mycket trafik. Slutsatsen måste vara att Karlbergsvägens körbana är kraftigt överdimensionerad.

Karlbergsvägen är idag ett stråk, men ett svagt sådant. Det är ofta blåsigt på vintern och om sommaren är den kraftigt utsatt för sol och erbjuder skugga bara på sydsidan. En annan faktor som bidrar till ogästvänlighet är avsaknaden av grönska. Man kan jämföra med Karlagatan som är ungefär lika bred, har lite mer biltrafik, men är betydligt grönare och har betydligt större gångflöde.

Så min fråga är hur man skulle kunna göra Karlbergsvägen till en mer gångvänlig gata, med mer grönska och vägyta som bättre svarar mot de faktiska trafikflödena.

Ett par saker att tänka på:
(1) T-banan går ytligt, varför det är svårt att få till ordentlig grönska i form av höga träd. Det kanske går att lösa med ditställda krukor/behållare (så som man gjort med Trelleborgs palmer).
(2) Spårväg är tänkt att dras längs sträckan och sedan vidare ut mot Norra Station. Spåren måste få plats på en framtida Karlbergsväg. Dessutom har det från politiskt håll talats om att konvertera blåbussarna till spårvagn. I så fall skulle korsningen Karlbergsvägen/St Eriksgatan/Torsgatan bli en knutpunkt - En stråksammanstrålare som ger mycket folk i omlopp. Om det blir en målpunkt kommer det att liva upp hela vägsträckan mellan Odenplan och St Eriksgatan. Byggnadernas vinklar verkar redan förberedda för att det ska vara ett torg där.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Karlbergsvägen hade samma slags förträdgårdar som den fortfarande väster om Torsgatan hela vägen fram till Odenplan men de försvann på 50-talet. Planer på att återställa dem har funnits på 90-talet men sen blev det tyst igen....

Om den den väst-östliga genomgående biltrafiken mellan S:t Eriksplan och Odenplan enbart gick i Karlbergsvägen och spårvagnarna i Odengatan så skulle den minskade kapacatiteten på Karlbergsvägen ändå räcka till om förträdgårdarna återställdes, det påstod t o m SBK/TK för ca 15 år sedan.

Mitt förslag (Cityspårs ursprungligen) är förutom ovanstående att Odengatan enkelriktas västerut så att man kan nå tvärgatorna men österut hänvisas man till Karlbergsvägen medan ytan på Odengatans sydsida blir en grön utbyggnad av Vasaparken med gräsbesådda spårvägsspår. Ett sladdrigt asfaltshav blir en grön lokalgata alltså.

Sedan dessa tankar har T-banan till KS fallit ur till förmån för spårväg dit varför hela trafiksituationen i området blir annorlunda och jag tycker Niklas har en poäng i sitt förslag till torgbildning i korsningen Karlbergsvägen/Torsgatan/S:t Eriksgatan även om jag (fortfarande) tror att själva torget på S:t Eriksplan skulle må bra av att bli en tydligare omstignings- och mötesplats. Det kan dock bli trångt om det nu ska byggas spårväg i Torsgatan mot KS också varför det kan vara smart att sprida trafikanterna till de två olika T-baneuppgångarna precis så som Niclas föreslår. Jag är optimist och positiv till dessa tankar.....
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Obs att Karlbergsvägen blir ett superstråk när Tomteboda bebyggs, detta i kraft av sina två broförbindelser och planen att koppla Tomtebodavägen till E4/E20 (vägreservat finns). Västra delen av Karlbergsvägen sover lite av en Törnrosasömn nu men kommer definitivt att leva upp inom ett par decennier, om inte förr när Karolinskaområdet förtätas. Som ett första steg skulle man redan nu kunna bygga någon form av märkesbyggnad på grusplanen väster om bron på Solnasidan, sedan överdäckningar av spårområdet och på sikt göra även avfartsrampen från E4 till stadsgata.

Höll faktiskt på och skissade lite på det - återkommer.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Angående trädgårdarna:
Detta är nog möjligt att återställa eftersom tunnelbanan mestadels löper under vägens mitt, medan trädgårdarna skulle ligga vid sidan om. Men trädgårdar av den typen skulle förmodligen inte bidra till stråkbildning, utan skulle agera barriärer mot verksamhetslokaler. Snarare tror jag på en lösning a la Karlagatan där möjlighet finns att gå längs med fasaderna (med verksamhetslokaler) eller så kan man välja att gå i den gröna mittremsan.

Vad gäller Odengatan kan jag inte identifiera något direkt problem. Den fungerar i dagsläget rätt bra och samspelar fint med Vasaparken. Däremot kan man undra följande: Om spårvagn är tänkt att dras längs med Karlbergsvägen och Torsgatan ut till Karolinska, kan man undra hur det blir med blåbussarnas konvertering till spårvagn. Först ut lär 4:an vara. Hur kan lösningen vid Odengatan komma att se ut om det redan finns spår vid Karlbergsvägen? Är man beredd att satsa på två så parallella sträckningar så pass nära, eller finns det en risk att man drar om 4:an sträckning så att den tar vägen förbi Karlbergsvägen istället? Det skulle nog kunna fungera om den fortsätter St Eriksgatan rakt norrut direkt mot karlbergsvägen)?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Går detta förslag att konkretisera i något skrivet tror ni? Yimby GBG har ju presenterat några sådana idéförslag på sin hemsida och det vore kul om även vi kunde göra det!
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
I så fall behöver vi ha ritningar över hur tunnlarna idag ser ut under gatan och hur de kommer se ut med en framtida Karolinskagren.

En tanke är ju att det som idag är ett vändspår borde kunna reserveras för den nya grenen, dvs att man schaktar ut där vändspåret idag går och låter linjen vika av norrut under befintlig linje (vändspår kommer iom Karolinskagrenen vara överflödigt). I så fall skulle tunnlarna kunna ha i stort sett samma utbredning som idag.

Den stora stötestenen tror jag handlar om att få dit mer grönska, men detta kan förhindras av att tunnlarna går ytligt.

Däremot tror jag man skulle kunna skissa på ett torg.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Niklas Öhrström skrev:

I så fall behöver vi ha ritningar över hur tunnlarna idag ser ut under gatan och hur de kommer se ut med en framtida Karolinskagren.

En tanke är ju att det som idag är ett vändspår borde kunna reserveras för den nya grenen, dvs att man schaktar ut där vändspåret idag går och låter linjen vika av norrut under befintlig linje (vändspår kommer iom Karolinskagrenen vara överflödigt). I så fall skulle tunnlarna kunna ha i stort sett samma utbredning som idag.

Den stora stötestenen tror jag handlar om att få dit mer grönska, men detta kan förhindras av att tunnlarna går ytligt.

Däremot tror jag man skulle kunna skissa på ett torg.


Odenplans station förbereddes med blindtunnlar för en förlängning mot Huvudsta och Sundbyberg. En förlängning av tunnelbanan mot Karolinska har hittills utgått ifrån att de gjorda försvarsarbetena ska nyttjas, i annat fall skulle det förmodligen bli avsevärt mycket dyrare och mer komplicerat.

Karolinskagrenen kommer till slut, även om landstinget just nu säger sig inte ha råd.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Spårdragning enligt SL:s idéstudie "Tunnelbana till Karolinska - PLAN-rapport 2007:3".
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Man skulle behöva en karta med precision ner till 1-2 meter.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Niklas Öhrström skrev:

Man skulle behöva en karta med precision ner till 1-2 meter.


Egentligen, ja. Av denna kan man åtminstone på ett ungefär sluta sig till att både de befintliga och de tillkommande spåren ligger under Karlbergsvägens södra sida, vilket verkar stämma med SBKs online-karta.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Niklas Öhrström skrev:

Man skulle behöva en karta med precision ner till 1-2 meter.


Det tycker jag inte nödvändigtvis. Ett förslag presenterat av YIMBY behöver ju inte hålla en milimeterexakthet. Det handlar ju snarare om möjligheten för oss att dra igång en diskussion om ett visst område.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Här gäller det att tänka två gånger:

Odengatan är definitivt rakaste vägen för 4an som är Sveriges mest trafikerade busslinje och som bör ha prioriteringsföreträde just därför. En spårväg till KS kommer säkert också att bli hårt belastad men jag vågar nog påstå att 4an ändå kommer att toppa.

54an, dvs 4ans företrädare gick under många år omvägen över Karlbergsvägen mellan S:t Eriksplan och Odenplan men man återgick till Odengatan några år före 54an blev stomlinje 4 och det fanns helt klart ett skäl.

Trevligast vore väl om bägge gator fick spårväg och det gick utmärkt till 1962 då dåvarande 5an till Karlberg gick i Karlbergsvägen men frågan är om dagens ekonomi tillåter det? Tror man ska börja med Odengatan men ett framtida ökande kapacitetsbehov kan motivera spår även i Karlbergsvägen......
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Oavsett vad är jag rätt säker på att spårvägen till Norra Station kommer trafikera Karlbergsvägen.

Sedan så är det ingen katastrof om 4:an dras förbi karlbergsvägen istället för Odengatan. Visserligen är sträckan runt 150 meter längre, men man slipper krånglet med att svänga in på Odengatan.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Om den här tråden lyckas komma överens och presentera ett förslag så är det nog rätt viktigt att det visualiseras för att det ska få någon uppmärksamhet. Är det något som någon är sugen på? Herbert?
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Anders Gardebring skrev:

Om den här tråden lyckas komma överens och presentera ett förslag så är det nog rätt viktigt att det visualiseras för att det ska få någon uppmärksamhet. Är det något som någon är sugen på? Herbert?


Självklart - sitter i jobbskiten till jul men sen så.

Karlbergsvägen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter