Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Gräsmattor är en improduktiv och föråldrad statussymbol

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Gräsmattor uppkom under medeltiden. Att hålla en gräsmatta krävde stora mängder arbetskraft, och därför var de en statussymbol.

Slåtterängar innehåller många olika arter av örter, och därmed insekter och andra djur, men gräsmattor är en monokultur där det bara växer en sorts gräs.

Motorgräsklippare har gjort det möjligt att underhålla en gräsmatta med ganska lite arbete. Och när en stor del av privat och allmän mark i tätorter består av gräsmattor, så undrar man vad grejen är. Handlar det bara om att visa upp hur mycket värdefull mark man äger?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 17 mars 2012 17:38
Daniel Andersson
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2009
Fördelen med gräsmattor är att de är jämna och tål mekaniskt slitage bättre, därför passar de tex till lekar, bollspel och picknickar. Men jag skulle gärna se fler slåtter- och betesängar istället. Och varför inte högmossar, kärr, vassruggar, ljunghedar och enebackar. Om ytorna nödvändigtvis skall hållas öppna.
Senast ändrad 21 januari 2011 15:47
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Den naturliga vegetationen i Stockholmsområdet är löv- eller barrskog, beroende på jordmån.

Men människan har åtminstone sedan medeltiden omvandlat en del av lövskogarna till ett kulturlandskap av ängar och fodervallar, med ett eget ekosystem.

Även om gräsmattor uppstod på medeltiden, fick de som sagt sitt stora genombrott först på 1900-talet, och har inget ekologiskt eller kulturhistoriskt värde. Jag håller med om att det behövs allmänna gräsmattor för lek och spel.

Men finns det inte väldigt mycket gräsmatta i Storstockholm som aldrig används för någon aktivitet? Vad är en lämplig tilldelningskvot för allmän gräsmatta i när- och fjärrområdet?

Dessutom finns allmänna gräsmattor som inte får beträdas. Där kan vi prata om påfågelssyndrom; att status går före funktion på ett kapitalförstörande sätt.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Gräsmattor ska finnas i parker. I övrigt hör de inte hemma i stadsmiljö överhuvudtaget. Gräsmattor av den typ man hittar mellan huskroppar och trottoarer i närförorter är ungefär lika intressanta ur rekreationssynpunkt som en pöl med smältvatten är för en delfin. Dessutom är det fult.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Gräsmattor passar bra på innergårdar, men detta kanske man skulle kunna klassa som en privat park.
Små gräsmattsplättar skulle jag nog kunna tänka på en del stadsradhus' baksida (om de boende väljer att ha det så.)
__________________
När får vi se Lindhagen II?

 > Allmänt
Gräsmattor är en improduktiv och föråldrad statussymbol

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter