Utskrift från www.yimby.se
....

Bussterminal i Slussengallerian

Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Inte för att jag själv tror så mycket på idén, men jag är inne i en diskussion om huruvida det är möjligt att lägga den nya bussterminalen i galleriagången under Katarinavägen och behöver en plats att placera en snabbskiss:Det blir väldigt trångt pga det inklämda läget mellan T-banespåren (som går rakt under Katarinavägens trottoar) och KF-huset. Antalet avgångshållplatser blir litet och refugerna smala utan möjlighet att avskärma med dörrar mot avgaserna. Hälften av hållplatserna kräver att man passerar en bussgata. Ett grundkrav för att kunna minska ner antalet hållplatser är att T-bana till Nacka byggs (med plattform rakt under terminalen). Uppställningsplatser saknas och får förläggas utanför planområdet.

Fördelar: De som till varje pris vill slippa en galleria får ett trovärdigt alternativ till vad utrymmet ska fyllas med istället. Kortare avstånd till T-banan för rörelsehindrade om det finns plats att lägga in hissar till Ryssgårdsuppgången mitt på den västra refugen. Kortare avstånd även för övriga i högtrafik då det liggande planförslagets avstigningsplatser längst bort kommer till användning. Billigare att bygga än bergrummet men genererar inga intäkter som gallerian.

En alternativ variant är att lägga påstigningsplatserna söder om KF-huset. Det ger mer utrymme men något längre gångvägar och något längre restid eftersom bussarnas framändor med dörrarna måste peka mot T-banan om det inte ska försvinna utrymme (genom att man måste ha plats i form av en liten refug mellan varje buss så att man kommer in genom dörren) och då måste bussarna gå genom vändslingan med passagerare på väg mot utfarten. En annan nackdel är att Katarinaskyddsrummet/garaget skärs.
Senast ändrad 3 september 2011 19:22
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Även om det har vissa "nackdelar" så är det här precis vad som bör göras för att hålla kostnaderna nere för en ny bussterminal i avvaktan på en T-bana till Nacka. När en sådan står klar och endast ett fåtal busslinjer finns kvar så räcker mer än väl. Kanske så mycket att det isaf rymmer en liten galleria om så önskas den dagen....

Enda problemet blir väl att om T-blå dras via Slussen så behöver man komma in under och stöka runt lite under byggtiden -eller går T-banan så djupt att detta byggstrul endast berör anslutningsgångarna/trappschakten? Om det skulle fungera tekniskt -utan att ändå kräva ett terminalprovisorium om/när T-blå byggs- så är denna inriktning den rätta. Det är vansinnigt att plöja ner 3 miljarder på en högklassisk bussterminal när det som efterfrågas är en ny fräschare temporär terminal i avvaktan på den T-bana som måste börja byggas snarast. Frågorna måste kopplas ihop, -tex: vilka besparingar innebär det här nya förslaget för T-banans prislapp?

Kunde man nå ett snart politiskt beslut om T-blå till Nacka och ge ett tydligt svar om när den står klar så tror jag mycket väl att trafikanterna står ut med att "antalet avgångshållplatser blir litet och refugerna smala utan möjlighet att avskärma med dörrar mot avgaserna", då den ändå är helt ny och folk vet att om x antal år blir hela resan mycket bättre.

-lite filande kanske, men som princip ett mycket bra förslag Herbert!
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Ett problem är att det får plats betydligt färre hållplatser än idag även innan t-banan är byggd. Man bygger alltså i princip samma sunkiga terminal som idag fast mindre och trängre och med mer avgaser, detta till ett pris som förmodligen inte ligger avsevärt under priset för att spränga ut den i bergrum. En del av den (främst utfartstunnlarna men också den södra vändslingan i två plan) ligger också i berg. Dessutom måste den stängas under byggtiden om man vill bygga en t-banestation under den, vilket sannolikt också stänger möjligheten att det alls blir en station här.

Bussterminal i Slussengallerian

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter