Utskrift fra www.yimby.se
....

 > Städer

Nybyggnation i och runt grustag i Uttran/Tumba?

Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Grustaget i Uttran, som ligger i omedelbar anslutning till den f d järnvägsstationen i Uttran, tycks vara på upphällningen rent konkret i o m att man nu gräver i områdets alla sydligaste del närmast gatan. Tillståndet för verksamheten lär också löpa ut inom något drygt år, och någon förlängning synes sakna underlag i tillgång på brytbart grus.

Botkyrka kommun har redan börjat skissa på bebyggelse omedelbart norr och öster om grustaget:

http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

Man har också indikerat att det längre fram kan bli aktuellt att bygga i själva det nuvarande grustaget, och det vore väl toppen?
Folkpartiet Liberalerna har under senare år motionerat om återetablering av Uttrans station för pendeltåg, något som dock röstats ned med hänvisning till bristande trafikantunderlag. Med en vettig exploatering av grustaget skulle detta förhållande rimligen lätt kunna förändras.
En utökade bebyggelse i och runt grustaget skulle, utan återetablering av järnvägen, ställa mycket högre krav på KP Arnoldssons väg, som löper från Tumba centrum och längs järnvägen mot Uttran och vidare mot Salem i form av Söderby Gårds väg. I ett läge mittemot Tumba bruk är vägen sedan ett par år också inskränkt till en enda fil, eftersom kommunen ville ersätta den gångsvägspassage längs Bruksgatan som Crane AB av säkerhetsskäl stängt av. Genom att öppna pendeltågsstationen i Uttran skulle den busslinje 725 som i dag går mellan Tumba och Rönninge stationer i stället kunna kortas ned till att trafikera sträckan mellan Uttran och Rönninge.

Frågan är hur man bygger i ett grustag, för att skapa ett spännande och attraktivt boende som också ger underlag för bra kollektivtrafik? Finns lyckade exempel att titta på, i Sverige eller annorstädes?

M
Herbert Tingesten
1366 Innlegg
By: Stockholm, Ble medlem: August 2009
Eftersom utgångspunkten är en tabula rasa så kan man ta sig lite trivselhöjande friheter som inte är möjliga normalt. En del av grustaget kan man t ex bygga om till sjö, som man har gjort här.
Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Herbert Tingesten skrev:

Eftersom utgångspunkten är en tabula rasa så kan man ta sig lite trivselhöjande friheter som inte är möjliga normalt. En del av grustaget kan man t ex bygga om till sjö, som man har gjort här.

I just det här fallet har man grävt sig från sidan in i en grusås, så grustagets golv ligger i nivå med omgivande väg och järnväg. Dessutom finns en badsjö en kort promenad bort, på andra sidan järnvägsspåret i Mölle.

Jag noterade dock, efter visst letande, att NCC(i form av "BALLAST") byggt och bygger bostäder på Ekerö i vad som numera heter Västra Sandudden. Låg exploateringsgrad, förstås, och därmed kanske inte överdrivet intressant att efterlikna.

Hittade några få bilder av grustaget:

http://hejbilist.nu/uttran.htm
http://metrobloggen.se/3kronor/uttrans_grustag/


M
Sist endret 29 september 2012 12:37
Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Ballast/NCC har nu avverkat träd längs grustagets sydgräns, vilket nog får tolkas som att grustaget verkligen är på upphällningen; tillståndet ska också enligt uppgift löpa ut vid slutet av 2013.

Botkyrka kommun har gått vidare med planeringen av nya bostäder norr om grustaget och vid Uttrans sjukhem. Enligt tidplanen kan det bli möjligt att ha färdiga detaljplaner färdiga i slutet av innevarande år, vilket i princip skulle kunna möjliggöra projektstart under nästa år om tillräcklig efterfrågan finns.

En lite oväntad uppgift för mig var att Jernhusen är ägare av den mark som grustaget i dag upptar.

M
Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Uttrans sjukhem med omgivning är sålt till Liljestrand Fastigheter, och den norra flygeln är nu ombyggd till bostäder. Sprängningar har ägt rum i sjukhemmets omedelbara närhet, i vad som ser ut som förberedelse för ytterligare bebyggelse.

En sammanhängande cykelväg med belysning är under etablering mellan Tumba och Salem, och borde vara färdigställd inom några veckor.

Närmare Tumba pratas det nu om bostadsbebyggelse i Tumba skog mellan järnvägen och den gamla idrottsplatsen i Segersjö.

M
Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Överklagandet av detaljplanen för Sandstugan är tillbakadraget, så nu har tydligen detaljplanen vunnit laga kraft. Förmodligen byggstart för vissa delar av området till hösten...

M
Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Sjukhusets norra flygel är nu ombyggd till hyresrätter, och det verkar som om Attendo ska flytta ut med sitt vårdboende från de tre våningsplan de hyr i dag i den södra huskroppen med utsikt mot Kvarnsjön. Schaktningsarbete runt sjukhuset pågår inför byyggande av fler bostäder, och paviljongbyggnader i närheten håller precis på att monteras ned för att ge plats åt två nya bostadsrättsföreningar.

Kommunen har sålt viss mark på grusåsen för byggnation av villor.

Nu återstår att se när och hur själva grustaget kommer att exploateras.

M
Profilbilde
Mårten Landström
47 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011

 > Städer
Nybyggnation i och runt grustag i Uttran/Tumba?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


Hvis du støtter meningene våre, bli med YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmene. Det tar bare et minutt og koster ingenting

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar
Hur ska vi kunna bygga en innerstad vid bilismens arkitekturobjekt? Utifrån-in: Utgå först ifrån gatorna och platsen - sedan byggnaderna. Extramaterial med frågor & svar, efter föreläsning hos Chalmers 2022-03-16 av Lukas Memborn, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.  

Tidigare djupdykningar

Från projektet Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version som nås direkt på denna länken. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine. Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden, Skeppsbron samt pilotprojektet Biskopsgården som trädgårdsstad.  

Principfrågor och fokus på några av de svåraset bebyggelseytorna i GUI

(efter föreläsningen 2022-03-16)
 1. Förslagets juridiska status: GUI är ovanligt konkret ritad i ett så här tidigt skede (förplanering). Vanligtvis illustreras liknande skeden med färgfält eller ganska allmängiltiga värdeord, vilket gör att befolkningen sällan uppmärksammar vad som skulle kunna vara på gång för än det börjar bli svårt att ändra. GUI är ett jämförelsealternativ eller en utgångspunkt för att synliggöra målkonflikter innan det ordinarie och juridisk bindande detaljplaneskedet ens har påbörjats. Arbetssättet minskar därför inte den demokratiska processen utan ökar snarare möjligheten till inblick.
 2. Hur detaljerat är förslaget: Det är skalenligt ritat i ca en meters precision men ovanpå ett geo-refererat ortofoto (2012) vilket innehåller några geografiska förskjutningar. I samband med att GUI blev ett eget GIS-lager i stadens kartsystem ”GoKart” 2022, så skrevs in att kartan behöver ajourhållas löpande, för att kunna vara ett relevant verktyg för stadens stadsplanering. Även förskjutningarna och alla möjliga förbättringar bör åtgärdas och justeras löpande.
 3. Etapper: GUI anger inte innehåll men möjliga byggnadsytor i ett 100:årigt perspektiv och innehåller då allt mellan väldigt enkelt till väldigt svårt. Det långa perspektivet behövs för att synliggöra alla frågor på systemnivå men en djupare analys av byggbarhet sker sedan även i stadens ordinarie planering.
 4. Byggnadsordning: GUI:s byggnadshöjder är hämtade ur Göteborgs lokala byggnadsordningar (1875 & 1895) vilka ger: Gatans bredd + ¼ = byggnadens höjd upp till takfot. Värdet gällde då för ”Äldre stadsdel” och används nu i GUI inom en radie på ca 4 km från Gustav Adolfs torg. Längre ut är det dock mer rimligt med max Gatans bredd = byggnadshöjd till takfot vilket förr benämndes som ”ny stadsdel”. T ex ger en 18m bred gata 18m + 4,5m = 22,5m upp till takfot. Detta är maximått även för bredare gator. Takvåningen beräknas rymmas inom en halvcirkel av byggnadsbredden ovanför takfot. För att räkna på antal våningar utgår GUI ifrån 2,7m i rumshöjd + 0,3m bjälklag = 3m per våning förutom markvåningen som ökats till 4m våningshöjd, för att kunna inrymma verksamheter. På innergårdar samt vid smalare gårdsytor än 18m spärras ena sidans byggnadshöjd till max 6m till takfot, vilket är lämpligt för stadsradhus.
  Presentationen följer här i sin helhet. (Klicka på bilderna för större.)                                                                                                       [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Spamanvändare?
15 Desember 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar
Hur ska vi kunna bygga en innerstad vid bilismens arkitekturobjekt? Utifrån-in: Utgå först ifrån gatorna och platsen - sedan byggnaderna. Extramaterial med frågor & svar, efter föreläsning hos Chalmers 2022-03-16 av Lukas Memborn, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.  

Tidigare djupdykningar

Från projektet Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version som nås direkt på denna länken. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine. Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden, Skeppsbron samt pilotprojektet Biskopsgården som trädgårdsstad.  

Principfrågor och fokus på några av de svåraset bebyggelseytorna i GUI

(efter föreläsningen 2022-03-16)
 1. Förslagets juridiska status: GUI är ovanligt konkret ritad i ett så här tidigt skede (förplanering). Vanligtvis illustreras liknande skeden med färgfält eller ganska allmängiltiga värdeord, vilket gör att befolkningen sällan uppmärksammar vad som skulle kunna vara på gång för än det börjar bli svårt att ändra. GUI är ett jämförelsealternativ eller en utgångspunkt för att synliggöra målkonflikter innan det ordinarie och juridisk bindande detaljplaneskedet ens har påbörjats. Arbetssättet minskar därför inte den demokratiska processen utan ökar snarare möjligheten till inblick.
 2. Hur detaljerat är förslaget: Det är skalenligt ritat i ca en meters precision men ovanpå ett geo-refererat ortofoto (2012) vilket innehåller några geografiska förskjutningar. I samband med att GUI blev ett eget GIS-lager i stadens kartsystem ”GoKart” 2022, så skrevs in att kartan behöver ajourhållas löpande, för att kunna vara ett relevant verktyg för stadens stadsplanering. Även förskjutningarna och alla möjliga förbättringar bör åtgärdas och justeras löpande.
 3. Etapper: GUI anger inte innehåll men möjliga byggnadsytor i ett 100:årigt perspektiv och innehåller då allt mellan väldigt enkelt till väldigt svårt. Det långa perspektivet behövs för att synliggöra alla frågor på systemnivå men en djupare analys av byggbarhet sker sedan även i stadens ordinarie planering.
 4. Byggnadsordning: GUI:s byggnadshöjder är hämtade ur Göteborgs lokala byggnadsordningar (1875 & 1895) vilka ger: Gatans bredd + ¼ = byggnadens höjd upp till takfot. Värdet gällde då för ”Äldre stadsdel” och används nu i GUI inom en radie på ca 4 km från Gustav Adolfs torg. Längre ut är det dock mer rimligt med max Gatans bredd = byggnadshöjd till takfot vilket förr benämndes som ”ny stadsdel”. T ex ger en 18m bred gata 18m + 4,5m = 22,5m upp till takfot. Detta är maximått även för bredare gator. Takvåningen beräknas rymmas inom en halvcirkel av byggnadsbredden ovanför takfot. För att räkna på antal våningar utgår GUI ifrån 2,7m i rumshöjd + 0,3m bjälklag = 3m per våning förutom markvåningen som ökats till 4m våningshöjd, för att kunna inrymma verksamheter. På innergårdar samt vid smalare gårdsytor än 18m spärras ena sidans byggnadshöjd till max 6m till takfot, vilket är lämpligt för stadsradhus.
  Presentationen följer här i sin helhet. (Klicka på bilderna för större.)                                                                                                       [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Hur ska vi kunna bygga en innerstad vid bilismens arkitekturobjekt? Utifrån-in: Utgå först ifrån gatorna och platsen - sedan byggnaderna. Extramaterial med frågor & svar, efter föreläsning hos Chalmers 2022-03-16 av Lukas Memborn, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.  

Tidigare djupdykningar

Från projektet Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version som nås direkt på denna länken. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine. Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden, Skeppsbron samt pilotprojektet Biskopsgården som trädgårdsstad.  

Principfrågor och fokus på några av de svåraset bebyggelseytorna i GUI

(efter föreläsningen 2022-03-16)
 1. Förslagets juridiska status: GUI är ovanligt konkret ritad i ett så här tidigt skede (förplanering). Vanligtvis illustreras liknande skeden med färgfält eller ganska allmängiltiga värdeord, vilket gör att befolkningen sällan uppmärksammar vad som skulle kunna vara på gång för än det börjar bli svårt att ändra. GUI är ett jämförelsealternativ eller en utgångspunkt för att synliggöra målkonflikter innan det ordinarie och juridisk bindande detaljplaneskedet ens har påbörjats. Arbetssättet minskar därför inte den demokratiska processen utan ökar snarare möjligheten till inblick.
 2. Hur detaljerat är förslaget: Det är skalenligt ritat i ca en meters precision men ovanpå ett geo-refererat ortofoto (2012) vilket innehåller några geografiska förskjutningar. I samband med att GUI blev ett eget GIS-lager i stadens kartsystem ”GoKart” 2022, så skrevs in att kartan behöver ajourhållas löpande, för att kunna vara ett relevant verktyg för stadens stadsplanering. Även förskjutningarna och alla möjliga förbättringar bör åtgärdas och justeras löpande.
 3. Etapper: GUI anger inte innehåll men möjliga byggnadsytor i ett 100:årigt perspektiv och innehåller då allt mellan väldigt enkelt till väldigt svårt. Det långa perspektivet behövs för att synliggöra alla frågor på systemnivå men en djupare analys av byggbarhet sker sedan även i stadens ordinarie planering.
 4. Byggnadsordning: GUI:s byggnadshöjder är hämtade ur Göteborgs lokala byggnadsordningar (1875 & 1895) vilka ger: Gatans bredd + ¼ = byggnadens höjd upp till takfot. Värdet gällde då för ”Äldre stadsdel” och används nu i GUI inom en radie på ca 4 km från Gustav Adolfs torg. Längre ut är det dock mer rimligt med max Gatans bredd = byggnadshöjd till takfot vilket förr benämndes som ”ny stadsdel”. T ex ger en 18m bred gata 18m + 4,5m = 22,5m upp till takfot. Detta är maximått även för bredare gator. Takvåningen beräknas rymmas inom en halvcirkel av byggnadsbredden ovanför takfot. För att räkna på antal våningar utgår GUI ifrån 2,7m i rumshöjd + 0,3m bjälklag = 3m per våning förutom markvåningen som ökats till 4m våningshöjd, för att kunna inrymma verksamheter. På innergårdar samt vid smalare gårdsytor än 18m spärras ena sidans byggnadshöjd till max 6m till takfot, vilket är lämpligt för stadsradhus.
  Presentationen följer här i sin helhet. (Klicka på bilderna för större.)                                                                                                       [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]