Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Tumba Centrum

Sida 2 av 3
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Nu arbetar Botkyrka kommun på en detaljplan, och man siktar på att beslut om samråd ska kunna fattas redan i juni, med en lagakraftvunnen plan tidigast våren 2014 och byggstart tidigast nästa höst.

http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

M
Senast ändrad 9 mars 2014 12:38
Profilbild
Alf .
288 Inlägg
Ort: Wästra Aros, Gick med: Februari 2009
Segt!

I juni 2008 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för utveckling av handel, kontor och bostäder i Tumba Centrum.

http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..
Profilbild
Daniel Holm
117 Inlägg
Ort: Stockholm (Västertorp), Gick med: Maj 2009
Nu har samrådet startat.
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

En sak jag gillar är Shared space i övre delen av Gröndalsvägen. Visserligen pyttelite trafik där, men nånstans ska man väl börja. Dock lite trist att man sätter en kåk precis i slutet av gatan och därmed hindrar framtida förlängning mot Storvreten. Också lite trist, dock väntat, att man kör vidare med förortslösningar som punkthus och förgårdsmark (även om den sistnämnda inte ser lika illa ut som den brukar).
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Daniel Holm skrev:

Nu har samrådet startat.
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

En sak jag gillar är Shared space i övre delen av Gröndalsvägen. Visserligen pyttelite trafik där, men nånstans ska man väl börja. Dock lite trist att man sätter en kåk precis i slutet av gatan och därmed hindrar framtida förlängning mot Storvreten. Också lite trist, dock väntat, att man kör vidare med förortslösningar som punkthus och förgårdsmark (även om den sistnämnda inte ser lika illa ut som den brukar).

Lite synd att det inte ser ut att bli en bussterminal av den typ som finns i Liljeholmen, utan mer likt den befintliga. Bussarnas passage ut till KP Arnoldssons väg ser ut att ske som i dag vilket kanske inte är helt optimalt.

Den nya centrumlådan ser rätt trist ut i skisserna.

De enda två äldre byggnaderna i centrumområdet, kvarteret Handelsmannen i gult tegel från 50-talet, ser ut att ryka all världens väg och det kanske går att motivera om det nya blir bra. Frågan är om man hade kunnat utnyttja höjdskillnaderna på något mer kreativt sätt än vad som nu gjorts? Över huvud taget känns det som om planeringen här i huvudsak skett utan att man funderat på vad som ska hända härnäst.

Mårten
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Nu ser det ut som om det kan bli byggstart i höst vinter. Mitt i skriver om projektet:

"Lokalytan inuti ska fördubblas, 300 bostäder byggs ovanpå centrum och kommunen hoppas att bebyggelsen ska växa både utmed Gröndalsvägen och Dalvägen.

– Det är en stad vi försöker bygga, säger Olof Karlsson, planarkitekt på Botkyrka kommun.

I bottenplan, i direkt anslutning till bussarna, ska biblioteket ligga, liksom kaféer och kiosker. På våningsplanen kommer det att finnas större lokaler med plats för fler butiker, kontor och en vårdcentral.

– Vi för samtal med landstinget om det. Vi tror inte att Tumba centrum kan leva på bara handel. Det behövs en vårdinrättning eller något liknande, säger Håkan Hyllengren på Citycon som äger centrumfastigheten."
Profilbild
Daniel Holm
117 Inlägg
Ort: Stockholm (Västertorp), Gick med: Maj 2009
– Det är en stad vi försöker bygga, säger Olof Karlsson, planarkitekt på Botkyrka kommun.

Jag har läst det här flera gånger nu och jag vet fortfarande inte om jag ska skratta eller gråta. Tragiskt om han tror att det dom nu planerar är någon sorts stad.
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Kvarteret Handelsmannen har börjat tömmas. Jag vet inte om kommunfullmäktige fattat beslut ännu, och när detaljplanen kan tänkas vinna laga kraft.

I stort sett innebär planen att gatuplanet av i dag helt utplånas, och att man i stället siktar på att förtäta ovanpå den nya centrumanläggningen där det ska bli flera bostadshus och någon sorts torgbildning. Kvarteret Handelsmannen rivs, och det sprängs delvis in nya ytor i berget på dess plats.

För kollektivtrafikresenärerna blir den nya bussterminalen ett stort lyft, även om det blir några hundår med en tillfällig bussterminal på vad som i dag är pendlingsparkering.

M
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Nu ser det ut som om överklagandemöjligheterna är uttömda - kommunen hade räknat med ytterligare överklaganden och besked först till sommaren - men nu har man börjat planera byggstart(som inleds med rivning av kvarteret Handelsmannen och nuvarande bussterminalen) till sommaren.

M
Senast ändrad 27 januari 2015 00:51
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Detaljplanen har vunnit laga kraft, så nu har centrumägaren två år på sig att påbörja projektet.

Någon flytt av bussterminalen till tillfälligt läge före eller under sommaren ser knappast längre aktuell ut.

M
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Under denna månad kommer Citycon troligen att besluta om det blir någon utbyggnad. Man har redan påbörjat en grundlig renovering av befintlig centrumanläggning, med byte av golv och innertak samt avlägsnande av den mittersta sektionen mellan gångarna i centrum; det kommer alltså att bli en passage i stället för två bort mot busstationen och pendeltåget. Flera hissar ska installeras, och rullbandet upp till parkeringen bytas ut.

Om beslutet om investering i utbyggnad fatas, kommer kvarteret Handelsmannen att rivas (de gula tegelbyggnaderna vid och ovanför busstationen) och en tillfällig terminal byggas på en av infartsparkeringarna. Ett nytt centrum skulle kunna stå klart sommaren eller hösten 2018, medan bostäderna ovanpå och bredvid skulle kunna vara färdiga något år senare.
Senast ändrad 12 april 2016 13:04
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Nu är kvarteret Handelsmannen i stort sett helt rivet. Citycon tycks dock inte ha gått ut med någon info om byggstart för utbyggnaden av centrum ännu, men det kanske är rimligt att tro att det är på gång.

Busschaufförerna har fått flytta sin rastlokal från kv Handelsmannen till en byggbod på den parkering där jag tror att det är meningen att den temporära bussterminalen ska etableras. SL borde inte gå med på en temporär lösning för chaufförerna utan ett slutdatum?

M
Senast ändrad 15 september 2016 16:22
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Handelsmannen är nu helt förintat. Grävskoporna grävser sig nu nedåt.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Pressmeddelande från Strabag:

"STRABAG Sverige AB har den 27 januari tecknat avtal med Citycon om att driva och samordna framtagandet av systemhandling (fas 1) för handel och bostäder. I arbetet ingår byggnation av ny handelsbyggnad, anpassning av befintlig bussterminal till den nya handelsbyggnaden samt byggnation av bostäder hus B1-B3.

Efter avslutad systemhandling (fas 1) är parternas målsättning och ambitionen att genomföra projektet i samverkan (fas 2) där STRABAG får uppdraget att genomföra projektet på totalentreprenad."
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Nu rapporterar lokaltidningen att utbyggnaden är i fara:

http:​/​/​mitti.​se/​nya-​tumba-​centrum-​i-​fara/​?​tag=​botkyrka.​.​

Lite tråkigt att man rev de gamla byggnaderna innan man hade underlag för att genomföra utbyggnaden. Man undrar ju vad som avsågs med att husen var "utdömda".

Två tegelbyggnader från ca 50-tal försvinner och ersätts av en troligen asfalterad yta. Centrala Tumba blir ännu andefattigare.

M
Senast ändrad 15 september 2016 16:22
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Den senaste utvecklingen:

Citycon tycks ha svårt att motivera ett investeringsbeslut. Uthyrningen av den nya tänkta delen har uppenbarligen gått trögare än väntat.

Kommunen uppger att Citycons avtal med kommunen går ut nu vid årsskiftet men att Citycon har option på att förlänga avtalet med ytterligare ett år om man så önskar. Om Citycon väljer att inte förlänga avtalet kommer kommunen troligen att sondera andra utvecklingsmöjligheter för området.

Trafikförvaltningen uppger att man för närvarande inte för några diskussioner med Citycon om överdäckning av bussterminalen i Tumba. Dels anför man ekonomiska skäl, dels uppger man att Citycon fört fram förslag som avviker från den tidigare överenskommelse som ingåtts i frågan.


Och i ett relaterat ärende tycks bygget av COOPs nya livsmedelsbutik kombinerad med sportanläggning starta till våren med färdigställande planerat till senhösten 2018.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Det tycks fortfarande vara oklart hur det blir med utbyggnaden. Dock har det dykt upp ett par byggbodar innanför planket vid kv Handelsmannen.

Relaterat är att bygget av COOPs med racketsportbanor kombinerade butik bredvid Willys nu påstås komma igång i november.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Byggbodarna bakom staketet försvann efter ett par veckor eller så. Just nu finns inga tecken på att utbyggnaden av centrum blir av. Under tiden har bussterminalen förfallit, eftersom ingen tyckt att det varit någon idé att göra något med den i väntan på ombyggnaden.

Men bygget av Coop-butiken med racketsporthall ovanpå bredvid Willys har slutligen kommit igång och det borde vara färdigt våren eller sommaren 2019.
Profilbild
Carl Johan Casserberg
4 Inlägg
Ort: Stockholm (Farsta/Hökarängen), Gick med: November 2017
Fast ytterligare en köplada i form av en Coop-butik bredvid en annan köplada (Willys) kanske inte bidrar till att stärka Tumbas urbana karaktär
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Carl Johan Casserberg skrev:

Fast ytterligare en köplada i form av en Coop-butik bredvid en annan köplada (Willys) kanske inte bidrar till att stärka Tumbas urbana karaktär


Nej, sannerligen inte.

Men en företrädare för Samhällsbyggnadsförvaltningen uttalade sig faktiskt i lokalpressen för några år sedan i temer av att "Vi försöker bygga stad".

Ordet stad är ju ganska hippt, men Tumba är ganska långt från att uppfylla någon rimligare definition av ordet. Inget av det jag sett hittills tyder på att man menar urban blandstad när man uttalar sig så.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Citycon tycks ha helt avskrivit planerna på en utbyggnad av centrum enligt den överenskommelse man hade med kommunen och SL.

Det går lite lösa rykten om att kommunen funderar på att bygga bostäder på den mark runt bussterminalen som var tänkt att nyttjas för överdäckning av bussterminalen, men inget planarbete tycks vara påbörjat.

Citycon har lite svagt sagt att de ska ta fram en ny plan - vad de nu menar med det.

Mårten
Sida 2 av 3

 > Städer
Tumba Centrum

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter