Utskrift fra www.yimby.se
....

 > Städer

Tumba Centrum

Sida 2 av 3
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Nu arbetar Botkyrka kommun på en detaljplan, och man siktar på att beslut om samråd ska kunna fattas redan i juni, med en lagakraftvunnen plan tidigast våren 2014 och byggstart tidigast nästa höst.

http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

M
Sist endret 9 mars 2014 12:38
Profilbilde
Alf .
288 Innlegg
By: Wästra Aros, Ble medlem: Februar 2009
Segt!

I juni 2008 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för utveckling av handel, kontor och bostäder i Tumba Centrum.

http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..
Profilbilde
Daniel Holm
117 Innlegg
By: Stockholm (Västertorp), Ble medlem: Mai 2009
Nu har samrådet startat.
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

En sak jag gillar är Shared space i övre delen av Gröndalsvägen. Visserligen pyttelite trafik där, men nånstans ska man väl börja. Dock lite trist att man sätter en kåk precis i slutet av gatan och därmed hindrar framtida förlängning mot Storvreten. Också lite trist, dock väntat, att man kör vidare med förortslösningar som punkthus och förgårdsmark (även om den sistnämnda inte ser lika illa ut som den brukar).
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Daniel Holm skrev:

Nu har samrådet startat.
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

En sak jag gillar är Shared space i övre delen av Gröndalsvägen. Visserligen pyttelite trafik där, men nånstans ska man väl börja. Dock lite trist att man sätter en kåk precis i slutet av gatan och därmed hindrar framtida förlängning mot Storvreten. Också lite trist, dock väntat, att man kör vidare med förortslösningar som punkthus och förgårdsmark (även om den sistnämnda inte ser lika illa ut som den brukar).

Lite synd att det inte ser ut att bli en bussterminal av den typ som finns i Liljeholmen, utan mer likt den befintliga. Bussarnas passage ut till KP Arnoldssons väg ser ut att ske som i dag vilket kanske inte är helt optimalt.

Den nya centrumlådan ser rätt trist ut i skisserna.

De enda två äldre byggnaderna i centrumområdet, kvarteret Handelsmannen i gult tegel från 50-talet, ser ut att ryka all världens väg och det kanske går att motivera om det nya blir bra. Frågan är om man hade kunnat utnyttja höjdskillnaderna på något mer kreativt sätt än vad som nu gjorts? Över huvud taget känns det som om planeringen här i huvudsak skett utan att man funderat på vad som ska hända härnäst.

Mårten
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Nu ser det ut som om det kan bli byggstart i höst vinter. Mitt i skriver om projektet:

"Lokalytan inuti ska fördubblas, 300 bostäder byggs ovanpå centrum och kommunen hoppas att bebyggelsen ska växa både utmed Gröndalsvägen och Dalvägen.

– Det är en stad vi försöker bygga, säger Olof Karlsson, planarkitekt på Botkyrka kommun.

I bottenplan, i direkt anslutning till bussarna, ska biblioteket ligga, liksom kaféer och kiosker. På våningsplanen kommer det att finnas större lokaler med plats för fler butiker, kontor och en vårdcentral.

– Vi för samtal med landstinget om det. Vi tror inte att Tumba centrum kan leva på bara handel. Det behövs en vårdinrättning eller något liknande, säger Håkan Hyllengren på Citycon som äger centrumfastigheten."
Profilbilde
Daniel Holm
117 Innlegg
By: Stockholm (Västertorp), Ble medlem: Mai 2009
– Det är en stad vi försöker bygga, säger Olof Karlsson, planarkitekt på Botkyrka kommun.

Jag har läst det här flera gånger nu och jag vet fortfarande inte om jag ska skratta eller gråta. Tragiskt om han tror att det dom nu planerar är någon sorts stad.
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Kvarteret Handelsmannen har börjat tömmas. Jag vet inte om kommunfullmäktige fattat beslut ännu, och när detaljplanen kan tänkas vinna laga kraft.

I stort sett innebär planen att gatuplanet av i dag helt utplånas, och att man i stället siktar på att förtäta ovanpå den nya centrumanläggningen där det ska bli flera bostadshus och någon sorts torgbildning. Kvarteret Handelsmannen rivs, och det sprängs delvis in nya ytor i berget på dess plats.

För kollektivtrafikresenärerna blir den nya bussterminalen ett stort lyft, även om det blir några hundår med en tillfällig bussterminal på vad som i dag är pendlingsparkering.

M
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Nu ser det ut som om överklagandemöjligheterna är uttömda - kommunen hade räknat med ytterligare överklaganden och besked först till sommaren - men nu har man börjat planera byggstart(som inleds med rivning av kvarteret Handelsmannen och nuvarande bussterminalen) till sommaren.

M
Sist endret 27 januar 2015 00:51
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Detaljplanen har vunnit laga kraft, så nu har centrumägaren två år på sig att påbörja projektet.

Någon flytt av bussterminalen till tillfälligt läge före eller under sommaren ser knappast längre aktuell ut.

M
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Under denna månad kommer Citycon troligen att besluta om det blir någon utbyggnad. Man har redan påbörjat en grundlig renovering av befintlig centrumanläggning, med byte av golv och innertak samt avlägsnande av den mittersta sektionen mellan gångarna i centrum; det kommer alltså att bli en passage i stället för två bort mot busstationen och pendeltåget. Flera hissar ska installeras, och rullbandet upp till parkeringen bytas ut.

Om beslutet om investering i utbyggnad fatas, kommer kvarteret Handelsmannen att rivas (de gula tegelbyggnaderna vid och ovanför busstationen) och en tillfällig terminal byggas på en av infartsparkeringarna. Ett nytt centrum skulle kunna stå klart sommaren eller hösten 2018, medan bostäderna ovanpå och bredvid skulle kunna vara färdiga något år senare.
Sist endret 12 april 2016 13:04
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Nu är kvarteret Handelsmannen i stort sett helt rivet. Citycon tycks dock inte ha gått ut med någon info om byggstart för utbyggnaden av centrum ännu, men det kanske är rimligt att tro att det är på gång.

Busschaufförerna har fått flytta sin rastlokal från kv Handelsmannen till en byggbod på den parkering där jag tror att det är meningen att den temporära bussterminalen ska etableras. SL borde inte gå med på en temporär lösning för chaufförerna utan ett slutdatum?

M
Sist endret 15 september 2016 16:22
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Handelsmannen är nu helt förintat. Grävskoporna grävser sig nu nedåt.
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Pressmeddelande från Strabag:

"STRABAG Sverige AB har den 27 januari tecknat avtal med Citycon om att driva och samordna framtagandet av systemhandling (fas 1) för handel och bostäder. I arbetet ingår byggnation av ny handelsbyggnad, anpassning av befintlig bussterminal till den nya handelsbyggnaden samt byggnation av bostäder hus B1-B3.

Efter avslutad systemhandling (fas 1) är parternas målsättning och ambitionen att genomföra projektet i samverkan (fas 2) där STRABAG får uppdraget att genomföra projektet på totalentreprenad."
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Nu rapporterar lokaltidningen att utbyggnaden är i fara:

http:​/​/​mitti.​se/​nya-​tumba-​centrum-​i-​fara/​?​tag=​botkyrka.​.​

Lite tråkigt att man rev de gamla byggnaderna innan man hade underlag för att genomföra utbyggnaden. Man undrar ju vad som avsågs med att husen var "utdömda".

Två tegelbyggnader från ca 50-tal försvinner och ersätts av en troligen asfalterad yta. Centrala Tumba blir ännu andefattigare.

M
Sist endret 15 september 2016 16:22
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Den senaste utvecklingen:

Citycon tycks ha svårt att motivera ett investeringsbeslut. Uthyrningen av den nya tänkta delen har uppenbarligen gått trögare än väntat.

Kommunen uppger att Citycons avtal med kommunen går ut nu vid årsskiftet men att Citycon har option på att förlänga avtalet med ytterligare ett år om man så önskar. Om Citycon väljer att inte förlänga avtalet kommer kommunen troligen att sondera andra utvecklingsmöjligheter för området.

Trafikförvaltningen uppger att man för närvarande inte för några diskussioner med Citycon om överdäckning av bussterminalen i Tumba. Dels anför man ekonomiska skäl, dels uppger man att Citycon fört fram förslag som avviker från den tidigare överenskommelse som ingåtts i frågan.


Och i ett relaterat ärende tycks bygget av COOPs nya livsmedelsbutik kombinerad med sportanläggning starta till våren med färdigställande planerat till senhösten 2018.
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Det tycks fortfarande vara oklart hur det blir med utbyggnaden. Dock har det dykt upp ett par byggbodar innanför planket vid kv Handelsmannen.

Relaterat är att bygget av COOPs med racketsportbanor kombinerade butik bredvid Willys nu påstås komma igång i november.
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Byggbodarna bakom staketet försvann efter ett par veckor eller så. Just nu finns inga tecken på att utbyggnaden av centrum blir av. Under tiden har bussterminalen förfallit, eftersom ingen tyckt att det varit någon idé att göra något med den i väntan på ombyggnaden.

Men bygget av Coop-butiken med racketsporthall ovanpå bredvid Willys har slutligen kommit igång och det borde vara färdigt våren eller sommaren 2019.
Profilbilde
Carl Johan Casserberg
4 Innlegg
By: Stockholm (Farsta/Hökarängen), Ble medlem: November 2017
Fast ytterligare en köplada i form av en Coop-butik bredvid en annan köplada (Willys) kanske inte bidrar till att stärka Tumbas urbana karaktär
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Carl Johan Casserberg skrev:

Fast ytterligare en köplada i form av en Coop-butik bredvid en annan köplada (Willys) kanske inte bidrar till att stärka Tumbas urbana karaktär


Nej, sannerligen inte.

Men en företrädare för Samhällsbyggnadsförvaltningen uttalade sig faktiskt i lokalpressen för några år sedan i temer av att "Vi försöker bygga stad".

Ordet stad är ju ganska hippt, men Tumba är ganska långt från att uppfylla någon rimligare definition av ordet. Inget av det jag sett hittills tyder på att man menar urban blandstad när man uttalar sig så.
Profilbilde
Mårten Landström
50 Innlegg
By: Salem (Söderby), Ble medlem: Februar 2011
Citycon tycks ha helt avskrivit planerna på en utbyggnad av centrum enligt den överenskommelse man hade med kommunen och SL.

Det går lite lösa rykten om att kommunen funderar på att bygga bostäder på den mark runt bussterminalen som var tänkt att nyttjas för överdäckning av bussterminalen, men inget planarbete tycks vara påbörjat.

Citycon har lite svagt sagt att de ska ta fram en ny plan - vad de nu menar med det.

Mårten
Sida 2 av 3

 > Städer
Tumba Centrum

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


Hvis du støtter meningene våre, bli med YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmene. Det tar bare et minutt og koster ingenting

Vi får den stad vi planerar
I kvalitetsprogrammet för Masthuggskajen skrivs t ex “Småskalig byggnadsindelning, eller varierande höjder i enlighet med plankarta, möjliggör för att skapa INDIVIDUELLA BYGGNADSUTTRYCK där material och form skiljer sig åt inom kvarter. Effekten blir en kontrastrik och stimulerande stadsbild.”

Det behövs en saklig utvärdering av det som byggs. Hur möter det vi bygger på bästa sätt de behov som finns? Leder visionerna om kontraster och variation till en spännande dynamisk stad eller upplevs de nya stadsdelarna mest som storskaliga och kaotiska?

Historiskt sett har städerna nästan alltid vuxit utifrån tanken att skapa en relation mellan nytt och gammalt. Till och med under 1960-talet, när stora ingrepp gjordes i de äldre stadskärnorna, anpassades nya hus höjdmässigt till omgivningen. Stadens silhuett värnades. De outtalade värderingar som styrt beslutsfattarna det senaste decenniet premierar variation och kontraster, men tonar ner anpassning till topografi och omgivning. Klassisk formlära har under en längre tid varit helt frånvarande. Byggnader värderas inte utifrån hur väl de smälter in utan hur högt de skriker. Detta är ett avsevärt avsteg från tidigare stilar, såväl modernistiska som klassicistiska. Många människor reagerar på det som byggs. Debatten svallar i sociala medier, men de centrala besluten om stadens form fattas långt från medborgarna.

Det är därför ingen slump att opinionen för klassisk arkitektur vuxit sig stark just nu. För samtidigt som kommunens tjänstemän skriver detaljplaner som premierar storskalig och kontrastrik modernism pläderar politiker från alla läger för klassisk arkitektur och harmoni. En intressant värderingsmässig kollision är på gång.

Den klassiska arkitekturen dominerade allt byggande fram till ca 1930. Gemensamt för alla hus byggda i klassisk stil är att de söker ordning och symmetrier. Detta tolkades på olika sätt i olika stilar. Gotik, renässans, jugend och romantik har olika mål och uttrycksmedel, men de bygger på uttalade regler för hur hus ska utformas.

När den modernistiska arkitekturen slog igenom för snart 100 år sedan var målet att befria byggandet från de klassiska regelböckerna och bygga efter de behov som fanns. Att bryta mot traditionen blev en viktig symbolfråga, som fortfarande lever kvar. Det modernistiska regelverket är sällan uttalat, utan handlar om att sätta funktionen i centrum och samtidigt skapa fria estetiska uttryck. Det finns inga styrande formregler, men massor av underliggande värderingar. Det subjektiva tyckandet hos experter och auktoriteter spelar stor roll för den arkitektoniska praktiken.

Flertalet arkitekter idag tar t ex avstånd ifrån symmetrier, dekor och monumentalitet. Sådana attribut avfärdas som tillbakablickande. Samtidigt lyfts det klassiska stadslivet fram som eftersträvansvärt. De modernistiska grundtankarna styr, men värderingarna förändras.  Det tidiga folkhemsbyggandet sökte ljus, lågmäldhet och naturkontakt. Miljonprogrammet byggde på industrialisering och samordning. Det senaste decenniet har det handlat om att bygga tätare och högre än tidigare. De stora kontrasterna i nya stadsdelar som Nya Masthugget och Karlastaden kan tolkas som ett sätt att distansera sig från miljonprogrammet utan att hamna i klassicism.

I den ekonomiska krisens fotspår kommer det bli allt svårare att bygga hus som sticker ut arkitektoniskt och lockar med takbarer och utskjutande swimmingpools. Utmaningen framöver blir att skapa kvaliteter som är resurssmarta, hållbara och ekonomiska.

 

Altasområdet i Stockholm byggdes på 20-talet. Det är tätt och modernt men följer samtidigt klassiska formregler [notera för övrigt den slående likheten med Jacob Westinsgatan vid Norr Mälarstrand, som författarna till acceptera gick mycket hårt åt, reds. anm.]. (Klicka för att förstora!)

 

I början av 1900-talet byggde man just på detta sätt. Enkelt och tätt, men ändå vackert. Få områden är idag så uppskattade som 20-talsstadsdelar som Kungsladugård, Nedre Johanneberg eller Atlasområdet. Skillnaden mot idag är att de i grunden rationella husen fick genomtänkta klassiska proportioner och material/kulörer som harmonierar. Helhet och delar samspelar. Att återupptäcka dessa principer är en stor möjlighet för framtidens byggande. Det finns ett behov av att skapa genomförandekedjor, från detaljplaner till byggprocesser, som premierar harmoni framför kontraster. Som skapar variation inom givna ramar. Det kräver att formfrågan kommer in tidigare i processerna än idag. Och att vi släpper tanken på att allt som byggs i samma tid ska följa samma formmässiga värderingar.

 

Några exempel där vi använt oss av klassiska formregler för att skapa modern, vacker arkitektur. (Klicka för att förstora!)

 

Modern klassisk arkitektur behöver inte handla om att blicka bakåt och bygga pastischer, utan om att använda tidlösa formregler för att skapa områden som är mer harmoniska och vackra att vistas i än de som byggs idag. En kreativ väg framåt i en tid där vi behöver bygga tätt och högt men ändå anpassat till den gående människans upplevelser.

Det är dock inte eftersträvansvärt att allt nytt ska byggas i samma stil. Det är dags att bejaka en pluralistisk samtidsarkitektur där olika formspråk kan utvecklas parallellt. På vissa platser passar maximala kontraster à la Masthuggskajen bra. På andra är ordning och harmoni att föredra. På ytterligare andra lågmäld modernism som anpassas till landskapet och solens rörelser. Omsorg om detaljerna och fokus på människorna som verkar i, och rör sig längs, husen är lika viktiga i alla formtraditioner.


Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 Desember 2021 13:42 av Erik Westberg

Vi får den stad vi planerar
I kvalitetsprogrammet för Masthuggskajen skrivs t ex “Småskalig byggnadsindelning, eller varierande höjder i enlighet med plankarta, möjliggör för att skapa INDIVIDUELLA BYGGNADSUTTRYCK där material och form skiljer sig åt inom kvarter. Effekten blir en kontrastrik och stimulerande stadsbild.”

Det behövs en saklig utvärdering av det som byggs. Hur möter det vi bygger på bästa sätt de behov som finns? Leder visionerna om kontraster och variation till en spännande dynamisk stad eller upplevs de nya stadsdelarna mest som storskaliga och kaotiska?

Historiskt sett har städerna nästan alltid vuxit utifrån tanken att skapa en relation mellan nytt och gammalt. Till och med under 1960-talet, när stora ingrepp gjordes i de äldre stadskärnorna, anpassades nya hus höjdmässigt till omgivningen. Stadens silhuett värnades. De outtalade värderingar som styrt beslutsfattarna det senaste decenniet premierar variation och kontraster, men tonar ner anpassning till topografi och omgivning. Klassisk formlära har under en längre tid varit helt frånvarande. Byggnader värderas inte utifrån hur väl de smälter in utan hur högt de skriker. Detta är ett avsevärt avsteg från tidigare stilar, såväl modernistiska som klassicistiska. Många människor reagerar på det som byggs. Debatten svallar i sociala medier, men de centrala besluten om stadens form fattas långt från medborgarna.

Det är därför ingen slump att opinionen för klassisk arkitektur vuxit sig stark just nu. För samtidigt som kommunens tjänstemän skriver detaljplaner som premierar storskalig och kontrastrik modernism pläderar politiker från alla läger för klassisk arkitektur och harmoni. En intressant värderingsmässig kollision är på gång.

Den klassiska arkitekturen dominerade allt byggande fram till ca 1930. Gemensamt för alla hus byggda i klassisk stil är att de söker ordning och symmetrier. Detta tolkades på olika sätt i olika stilar. Gotik, renässans, jugend och romantik har olika mål och uttrycksmedel, men de bygger på uttalade regler för hur hus ska utformas.

När den modernistiska arkitekturen slog igenom för snart 100 år sedan var målet att befria byggandet från de klassiska regelböckerna och bygga efter de behov som fanns. Att bryta mot traditionen blev en viktig symbolfråga, som fortfarande lever kvar. Det modernistiska regelverket är sällan uttalat, utan handlar om att sätta funktionen i centrum och samtidigt skapa fria estetiska uttryck. Det finns inga styrande formregler, men massor av underliggande värderingar. Det subjektiva tyckandet hos experter och auktoriteter spelar stor roll för den arkitektoniska praktiken.

Flertalet arkitekter idag tar t ex avstånd ifrån symmetrier, dekor och monumentalitet. Sådana attribut avfärdas som tillbakablickande. Samtidigt lyfts det klassiska stadslivet fram som eftersträvansvärt. De modernistiska grundtankarna styr, men värderingarna förändras.  Det tidiga folkhemsbyggandet sökte ljus, lågmäldhet och naturkontakt. Miljonprogrammet byggde på industrialisering och samordning. Det senaste decenniet har det handlat om att bygga tätare och högre än tidigare. De stora kontrasterna i nya stadsdelar som Nya Masthugget och Karlastaden kan tolkas som ett sätt att distansera sig från miljonprogrammet utan att hamna i klassicism.

I den ekonomiska krisens fotspår kommer det bli allt svårare att bygga hus som sticker ut arkitektoniskt och lockar med takbarer och utskjutande swimmingpools. Utmaningen framöver blir att skapa kvaliteter som är resurssmarta, hållbara och ekonomiska.

 

Altasområdet i Stockholm byggdes på 20-talet. Det är tätt och modernt men följer samtidigt klassiska formregler [notera för övrigt den slående likheten med Jacob Westinsgatan vid Norr Mälarstrand, som författarna till acceptera gick mycket hårt åt, reds. anm.]. (Klicka för att förstora!)

 

I början av 1900-talet byggde man just på detta sätt. Enkelt och tätt, men ändå vackert. Få områden är idag så uppskattade som 20-talsstadsdelar som Kungsladugård, Nedre Johanneberg eller Atlasområdet. Skillnaden mot idag är att de i grunden rationella husen fick genomtänkta klassiska proportioner och material/kulörer som harmonierar. Helhet och delar samspelar. Att återupptäcka dessa principer är en stor möjlighet för framtidens byggande. Det finns ett behov av att skapa genomförandekedjor, från detaljplaner till byggprocesser, som premierar harmoni framför kontraster. Som skapar variation inom givna ramar. Det kräver att formfrågan kommer in tidigare i processerna än idag. Och att vi släpper tanken på att allt som byggs i samma tid ska följa samma formmässiga värderingar.

 

Några exempel där vi använt oss av klassiska formregler för att skapa modern, vacker arkitektur. (Klicka för att förstora!)

 

Modern klassisk arkitektur behöver inte handla om att blicka bakåt och bygga pastischer, utan om att använda tidlösa formregler för att skapa områden som är mer harmoniska och vackra att vistas i än de som byggs idag. En kreativ väg framåt i en tid där vi behöver bygga tätt och högt men ändå anpassat till den gående människans upplevelser.

Det är dock inte eftersträvansvärt att allt nytt ska byggas i samma stil. Det är dags att bejaka en pluralistisk samtidsarkitektur där olika formspråk kan utvecklas parallellt. På vissa platser passar maximala kontraster à la Masthuggskajen bra. På andra är ordning och harmoni att föredra. På ytterligare andra lågmäld modernism som anpassas till landskapet och solens rörelser. Omsorg om detaljerna och fokus på människorna som verkar i, och rör sig längs, husen är lika viktiga i alla formtraditioner.


I kvalitetsprogrammet för Masthuggskajen skrivs t ex “Småskalig byggnadsindelning, eller varierande höjder i enlighet med plankarta, möjliggör för att skapa INDIVIDUELLA BYGGNADSUTTRYCK där material och form skiljer sig åt inom kvarter. Effekten blir en kontrastrik och stimulerande stadsbild.”

Det behövs en saklig utvärdering av det som byggs. Hur möter det vi bygger på bästa sätt de behov som finns? Leder visionerna om kontraster och variation till en spännande dynamisk stad eller upplevs de nya stadsdelarna mest som storskaliga och kaotiska?

Historiskt sett har städerna nästan alltid vuxit utifrån tanken att skapa en relation mellan nytt och gammalt. Till och med under 1960-talet, när stora ingrepp gjordes i de äldre stadskärnorna, anpassades nya hus höjdmässigt till omgivningen. Stadens silhuett värnades. De outtalade värderingar som styrt beslutsfattarna det senaste decenniet premierar variation och kontraster, men tonar ner anpassning till topografi och omgivning. Klassisk formlära har under en längre tid varit helt frånvarande. Byggnader värderas inte utifrån hur väl de smälter in utan hur högt de skriker. Detta är ett avsevärt avsteg från tidigare stilar, såväl modernistiska som klassicistiska. Många människor reagerar på det som byggs. Debatten svallar i sociala medier, men de centrala besluten om stadens form fattas långt från medborgarna.

Det är därför ingen slump att opinionen för klassisk arkitektur vuxit sig stark just nu. För samtidigt som kommunens tjänstemän skriver detaljplaner som premierar storskalig och kontrastrik modernism pläderar politiker från alla läger för klassisk arkitektur och harmoni. En intressant värderingsmässig kollision är på gång.

Den klassiska arkitekturen dominerade allt byggande fram till ca 1930. Gemensamt för alla hus byggda i klassisk stil är att de söker ordning och symmetrier. Detta tolkades på olika sätt i olika stilar. Gotik, renässans, jugend och romantik har olika mål och uttrycksmedel, men de bygger på uttalade regler för hur hus ska utformas.

När den modernistiska arkitekturen slog igenom för snart 100 år sedan var målet att befria byggandet från de klassiska regelböckerna och bygga efter de behov som fanns. Att bryta mot traditionen blev en viktig symbolfråga, som fortfarande lever kvar. Det modernistiska regelverket är sällan uttalat, utan handlar om att sätta funktionen i centrum och samtidigt skapa fria estetiska uttryck. Det finns inga styrande formregler, men massor av underliggande värderingar. Det subjektiva tyckandet hos experter och auktoriteter spelar stor roll för den arkitektoniska praktiken.

Flertalet arkitekter idag tar t ex avstånd ifrån symmetrier, dekor och monumentalitet. Sådana attribut avfärdas som tillbakablickande. Samtidigt lyfts det klassiska stadslivet fram som eftersträvansvärt. De modernistiska grundtankarna styr, men värderingarna förändras.  Det tidiga folkhemsbyggandet sökte ljus, lågmäldhet och naturkontakt. Miljonprogrammet byggde på industrialisering och samordning. Det senaste decenniet har det handlat om att bygga tätare och högre än tidigare. De stora kontrasterna i nya stadsdelar som Nya Masthugget och Karlastaden kan tolkas som ett sätt att distansera sig från miljonprogrammet utan att hamna i klassicism.

I den ekonomiska krisens fotspår kommer det bli allt svårare att bygga hus som sticker ut arkitektoniskt och lockar med takbarer och utskjutande swimmingpools. Utmaningen framöver blir att skapa kvaliteter som är resurssmarta, hållbara och ekonomiska.

 

Altasområdet i Stockholm byggdes på 20-talet. Det är tätt och modernt men följer samtidigt klassiska formregler [notera för övrigt den slående likheten med Jacob Westinsgatan vid Norr Mälarstrand, som författarna till acceptera gick mycket hårt åt, reds. anm.]. (Klicka för att förstora!)

 

I början av 1900-talet byggde man just på detta sätt. Enkelt och tätt, men ändå vackert. Få områden är idag så uppskattade som 20-talsstadsdelar som Kungsladugård, Nedre Johanneberg eller Atlasområdet. Skillnaden mot idag är att de i grunden rationella husen fick genomtänkta klassiska proportioner och material/kulörer som harmonierar. Helhet och delar samspelar. Att återupptäcka dessa principer är en stor möjlighet för framtidens byggande. Det finns ett behov av att skapa genomförandekedjor, från detaljplaner till byggprocesser, som premierar harmoni framför kontraster. Som skapar variation inom givna ramar. Det kräver att formfrågan kommer in tidigare i processerna än idag. Och att vi släpper tanken på att allt som byggs i samma tid ska följa samma formmässiga värderingar.

 

Några exempel där vi använt oss av klassiska formregler för att skapa modern, vacker arkitektur. (Klicka för att förstora!)

 

Modern klassisk arkitektur behöver inte handla om att blicka bakåt och bygga pastischer, utan om att använda tidlösa formregler för att skapa områden som är mer harmoniska och vackra att vistas i än de som byggs idag. En kreativ väg framåt i en tid där vi behöver bygga tätt och högt men ändå anpassat till den gående människans upplevelser.

Det är dock inte eftersträvansvärt att allt nytt ska byggas i samma stil. Det är dags att bejaka en pluralistisk samtidsarkitektur där olika formspråk kan utvecklas parallellt. På vissa platser passar maximala kontraster à la Masthuggskajen bra. På andra är ordning och harmoni att föredra. På ytterligare andra lågmäld modernism som anpassas till landskapet och solens rörelser. Omsorg om detaljerna och fokus på människorna som verkar i, och rör sig längs, husen är lika viktiga i alla formtraditioner.