Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Sammanfoga Kronobergsparken, KG och Pontonjärparken

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Jag har tidigare nämnt idén att koppla ihop parker. Här är ett förslag som jag kallar Västermalmsparken.

Kronobergsparken, Kungsholmens gymnasium (KG) och Pontonjärparken är medelstora öppna områden som splittras av Kungsholmens brandstation, Hantverkargatan, stängsel och höjdskillnader. Här är ett program för hur man kan skapa en park lika stor som Humlegården, med anknytning till Norr Mälarstrand. Dagtid kommer den kunna användas av gymnasieelever, och kvälls- och helgtid av de boende i området.

* Omvandla Olof Gjödingsgatan, Kronobergsgatan och Baltzar von Platens gata till gårdsgator med begränsat antal parkeringar, och belägg dem med gatsten.
* Anlägg en entré till Kronobergsparken mittemot polishusets entré.
* Anlägg lokaler i bottenplanet på SBK-huset öster om brandstationen, med gångpassage genom huset. Södra flygeln har utsikt mot KG och är passande för kaféer eller restaurang. Riv alla barriärer kring huset, och integrera de öppna ytorna med parken.
* Anlägg en gång- och cykelbro mellan Olof Gjödingsgatan och KG, över Hantverkargatan.
* Gör om grässlänterna framför KG, så att de går att använda.
* Riv grillkiosken i hörnet Hantverkargatan/S:t Eriksgatan.
* Bygg på tvåvåningshuset väster om KG med 3-4 våningar, så att det matchar de kringliggande husens höjd. Det kan låta sig göras med betongpelare/stålbalkar på husets utsida.
* I bostadshuset öster om KG kan man anlägga ett kafé på tredje våningen, med entré mot KG.
* Belägg KG:s bollplan med gräs eller konstgräs.
* Anslut innergårdarna vid Jaktvarvsplan till KG och Pontonjärparken.
* Delar av Pontonjärparken är dalsänkor. Fyll ut sänkorna för att plana ut marken.
* Riv stängslet mellan KG och Pontonjärparken, och bygg ramper och trappor mellan dem.
* Avverka alla stora buskage i parkerna för att förbättra genomsyn och trygghet.

En mer långsiktig plan är att flytta bort brandstationen.

* Bygg en modern brandstation vid en mindre attraktiv men mer utryckningsvänlig plats, t ex vid Lindhagensgatan.
* Använd den gamla brandstationen som brandkårsmuseum, eller någon annan typ av mötesplats. Låt fotgängare passera genom bottenplanet dagtid.
* Riv garaget och muren kring brandstationen. Slangtornet får stå kvar.

Utan brandutryckningar skulle Hantverkargatan bli ännu mer fotgängarvänligt, och kunna räknas som en del av Västermalmsparken.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 12 april 2009 21:44
Henrik Nilsson
30 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2008
Finns det någon speciell anledning till att du vill ta bort grillkiosken?

Den där tvåvåningshuset i kvarteret Basaren hindrar ju fri sikt mellan Baltzar von Platens gata och Kronobergsgatan. Vore det inte bättre att riva den delen och sedan bygga om till 5-6 våningshus (alternativt riva helt och bygga om)?

Finns det någon vattenkonst i någon av parkerna?
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Grillkiosken är en enplansbyggnad, och således slöseri med utrymme. Dessutom är den en barriär. Bättre i så fall med en torgyta.

Nämnda tvåvåningshus kan komma att rivas i vilket fall, se http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?i..
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 18 augusti 2008 13:25
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Ytterligare ett par idéer:

* Överväg att dra Spårväg City längs Kungsholmsgatan genom Kronobergsparken (vilket kan kräva att man gräver ett schakt, och lägger gångbroar ovanpå) och vidare längs S:t Göransgatan.

* Riv hela tvåvåningshuset väster om KG, stenlägg tomten och döp den till Hantverkartorget. Detta torg kommer göra KG:s västra fasad mer framträdande, och skapa siktlinje från Kronobergsgatan till Riddarfjärden. Detta gör det möjligt att öppna butikslokaler i bottenvåningarna i husen söder om torget.

* Riv Kronobergsparkens förskola, och inkvartera den i någon bottenvåning i kvarteret intill. Jag fattar inte grejen med att förskolor måste ligga i envåningslängor i parker - bottenvåningar i kvartershus med egen innergård borde vara perfekt. Ett mer ekonomiskt alternativ är att renoveringsstoppa byggnaden, använda den som byggbarack under ombyggnaderna, och därefter ha den som förråd för kommunen tills den är rivfärdig.

De här rivningarna kommer innebära en viss utglesning. Men tomterna kommer vara värdefulla delar av Västermalmsparken. Och man kan kompensera med nya höghus vid Sysslomansgatan och Sankt Göransgatan. Dessutom är centrala Kungsholmen ett av Stockholms mest tätbebyggda områden.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 13 april 2009 15:36
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Fortsättning:

* Gräv bort backen framför SBK-husets södra fasad, och bygg ett souterränghus med små butikslokaler, och en takterrass på samma nivå som nuvarande, för gångpassage mellan brandstationen och Olof Gjödingsgatan.

* Använd betongväggen mellan Hantverkargatan och Olof Gjödingsgatan till antingen väggmålningar eller reklamaffischer.

* Bygg ut kvarteren vid Norr Mälarstrand med flyglar på 2-3 våningar med takterrasser med lokaler i bottenvåningen, så att kvarteren sluts. På så sätt skapar man gatuliv på Norr Mälarstrand, som kan spridas upp mot Västermalmsparken.

* Stäng parkeringen vid Norr Mälarstrand, åtminstone sommartid, och använd den för uteserveringar eller evenemang.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 14 april 2009 00:16
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Som pricken över i bör man bygga en spektakulär utsiktsrestaurang, förslagsvis rund och i glas, på Kronobergsparkens högsta topp. Den ska vara precis tillräckligt hög för att översta våningen ska vara i jämnhöjd med över Kungsholmens takåsar. Självklart takterrass med räcke ovanpå, så att man kan se ännu längre en solig dag.

Äsch, man kan strunta i resten av mina idéer och bara bygga den här restaurangen. Den skulle dra folk året runt till den annars ganska ödsliga Kronobergsparken.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Det fanns en kvarn på Kronobergsparkens höjd. Varför inte bygga upp en replik av kvarnen?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Tror inte jag håller med om grundidén, en park som delar Kungsholmen i två?
En del av idéerna håller jag dock med om. Spårväg i tunnel under kronobergsparkens kulle skulle vara bra, en utsikts-restaurang längst upp på kullen en riktigt bra grej.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Apropå tunnlar under Kronobergsparken: finns där några tunnlar idag? Rådmansleden, den motorväg som skulle förbinda Drottningholmsvägen i väster med Lidingöbron i öster, skulle ju dyka ned i tunnel under Kronobergsparken och sedan komma upp i korsningen Fleminggatan/Agnegatan. Vissa försvarsarbeten gjordes, bland annat så lär Arkitekturskolans källare vara byggd med hänsyn till en framtida ytligt liggande vägtunnel. Barnhusbron, denna överdimensionerade vägbro mellan Ingenstans och Ingenstans, är egentligen en sidobro för av- och påfarter till den aldrig byggda motorvägsbron.

Anders
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Zeth L
10 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: December 2008
Jag tror att det finns två nedfarter till polishusets garage. Den stora nedfarten från Drottningholmsvägen och en liten nedfart bakom brandstationen. Jag är dock inte helt säker på om den lilla nedfarten verkligen ansluter till garaget.

Har dock svårt att se den tänkta spårvägssträckans nytta om det i framtiden går spårväg längs Fleminggatan? Edit: Ser nu att det var tänkt som ett alternativ till just den dragningen.

Annars gillar jag idén med ett souterränghus framför SKB-huset.
Senast ändrad 5 augusti 2010 16:18
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Gustav Svärd skrev:

Tror inte jag håller med om grundidén, en park som delar Kungsholmen i två?

Vad menar du med delning?

Genomfartsleder ska vara fortsatt öppna för biltrafik, och gång- och cykeltrafikens passage ska underlättas.

Jag vill se en stor park som är en funktionell del av det offentliga rummet.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Erik Flygare
12 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2009
Enligt stortidningen Vårt Kungsholmen(hittar ingen webblänk) ska brandkåren flytta från sina gamla och fina lokaler på Hanterverkargatan till den nya centralen vid Lindhagensgatan och då blir det läge för någon ny verksamhet.

Några saker som nämns i artikeln är Saluhall, museum, nattklubb, kulturhus m.m. Personligen tycker jag en saluhall låter urtrevligt, men kanske är läget där inte det mest lämpliga för sådan verksamhet.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009


Det öppnar ju onekligen en del möjligheter.

Tores förslag är intressanta. Drar man dem till sin logiska spets så borde diket som Hantverkargatan går i däckas över helt mellan KG och brandstationen/Olof Gjödingsgatan och ett torg eller liknande anläggas ovanpå så att Hantverkargatan upphör att vara en barriär.

Å andra sidan, Hantverkargatan skulle förlora i attraktivitet som gångstråk om den däckades över... men med gatan kantad av nya butikslokaler i gatuplanet? Även om man inte däckar över skulle man kunna riva den fula rampen som Olof Gjödingsgatan går på och ersätta betongväggen med lokaler med gatan som tak (gatan då lämpligen omgjord till gågata så att taket inte behöver dimensioneras för tung trafik).

EDIT: Länk till bild på betongväggen: http://maps.google.se/maps?hl=sv&ie=UTF8&hq=&hnear=Stockholm,+Stockholms+Län&t=h&layer=c&cbll=59.330257,18.03484&panoid=5_7h5pppHIizlQ5LbaPF5w&cbp=12,346.6,,0,4.86&ll=59.330349,18.032631&spn=0.00469,0.013411&z=17
Senast ändrad 5 september 2010 09:51
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009


Det öppnar ju onekligen en del möjligheter.

Tores förslag är intressanta. Drar man dem till sin logiska spets så borde diket som Hantverkargatan går i däckas över helt mellan KG och brandstationen/Olof Gjödingsgatan och ett torg eller liknande anläggas ovanpå så att Hantverkargatan upphör att vara en barriär.

Å andra sidan, Hantverkargatan skulle förlora i attraktivitet som gångstråk om den däckades över... men med gatan kantad av nya butikslokaler i gatuplanet? Även om man inte däckar över skulle man kunna riva den fula rampen som Olof Gjödingsgatan går på och ersätta betongväggen med lokaler med gatan som tak (gatan då lämpligen omgjord till gågata så att taket inte behöver dimensioneras för tung trafik).

EDIT: Så här ser betongväggen ut idag.

EDIT 2: Dubbelpost blev det visst när jag fixade till länken, ta gärna bort den andra.
Senast ändrad 5 september 2010 09:54
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Förresten, steg 7 i Tores plan är redan på gång ser jag. Tvåvåningshuset ska rivas och ersättas av detta:


"Förslaget utformas som två sammankopplade torn, med det högre tornet mot Kungsholmens gymnasium och det lägre tornet i riktning mot Fridhemsplan. Högdelen föreslås få en höjd på 13 våningar, mellandelen en höjd på 5 våningar och det lägre tornet en höjd på 9 våningar. De olika höjderna länkar samman de omgivande byggnadsvolymerna, högdelen mot Kungsholmens gymnasium, mellandelen mot bostadshusen söder om Baltzar von Platens gata och det lägre tornet mot kontor/bostäder längs Hantverkargatan. Byggnaden har en modern avskalad arkitektur med lätt och ljus fasadutformning. Balkongerna placeras mot Baltzar von Platens gata och är helt indragna i fasadliv."

Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Tyvärr är det projektet dött om jag inte missminner mig. Hyresgästföreningen med flera beklagade sig...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Suck, det kunde man väl ana. När det för en gångs skull var lite kul arkitektur och allt.

För läsare som liksom jag missat det sorgliga beskedet, här är alla detaljerna: http://www.yimby.se/2009/07/yimby-lamnar-in-yttra..
Senast ändrad 8 september 2010 00:59
Profilbild
Erika N
122 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Det är en både sorglig och lustig historia kring det där kv Basaren. Sorglig då det första, balla förslaget röstades ner; lustig då det andra ansågs för TRÅKIGT(!) och röstades ner.

Vårt Kungsholmen håller koll på utvecklingen.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Erika N skrev:

Det är en både sorglig och lustig historia kring det där kv Basaren. Sorglig då det första, balla förslaget röstades ner; lustig då det andra ansågs för TRÅKIGT(!) och röstades ner.

Vårt Kungsholmen håller koll på utvecklingen.


Verkar som de flesta kommentarerna på VårtKungsholmen gillar det gamla förslaget med högre hus och rundade former...
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Erika N
122 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Ja faktiskt! Kul!
Själv tycker jag att det gröna funkishus som står där idag är jättevackert och har inte fattat varför det ska rivas. Kan man inte bara bygga på det med något lika snyggt?
Sida 1 av 2
12>

 > Städer
Sammanfoga Kronobergsparken, KG och Pontonjärparken

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter