Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Förändring trafikregler, cykelöverfart.

Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Det här är ju ett par dagar gammalt, men fortfarande lika aktuellet.

"Transportstyrelsen föreslår till regeringen att cyklister och mopedister ska ha företräde när en oövervakad cykelöverfart korsar en väg. Andra förslag är att ett särskilt vägmärke införs för cykelöverfarter och att 30 kilometer i timmen ska råda vid överfarterna"

Många klagomål hörs, främst från bilisterna. Där anses det som hemskt med försämring av hastigheter.

Mycket intressant tanke, och även om en del av detta redan genomförts, dvs väjningsplikt vid överfarterna (vid CPL). Tyvärr så kommer nog detta att bli lika tandlöst som "Zebralagen".
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008
Det är nog framförallt det livsfarliga i lagen som jag som bilist är emot. Cyklister är för små och snabba för att man ska hinna se dem, speciellt de som ej använder lyse (ca 90%).

När kommer lagarna som styr upp i cyklistträsket?
Daniel Andersson
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2009
Konstigt att Transportstyrelsen uttrycker sig "cyklister och mopedister ska ha företräde när en oövervakad cykelöverfart korsar en väg.". Företräde som begrepp ingår inte i svenska trafikregler (möjligen för tåg och utryckningsfordon men då heter det snarare fri väg).
De menar rimligen att fordon på vägen har väjningsplikt mot fordon på överfarten, medan fordonen på överfarten saknar väjningsplikt. Idag gäller en form av dubbel väjningsplikt.
Själv tycker jag mest att hela konceptet cykelöverfart krånglar till det och borde tas bort. Det är en del av den trafikseparering som YIMBY brukar ogilla. Det rimliga vore att i vissa mer urbana miljöer gå mot förhandlingslösningar av typen "shared space", och i övrigt låta cykelbanan vara en del av den väg den följer och lyda under samma väjningsregler. Fristående GC-banor bör även de klassas som vägar och högerregeln gälla när de korsar andra vägar om inte annat skyltas. Respekten för högerregeln (som är katastrofal här i Göteborg) görs 100-procentig genom massiva polisinsatser och hårda straffsanktioner.
En annan väjningsregel som bör vara säker och är vanlig i USA är fyrvägsstopp. Självklart bör det också vara stopplikt vid passage av (obevakade) övergångsställen. Knepig prioritering att man har stopplikt vid större vägar där folk till största delen är skyddade inne i bilar, men inte vid övergångsställen.
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Peter D skrev:

Det är nog framförallt det livsfarliga i lagen som jag som bilist är emot. Cyklister är för små och snabba för att man ska hinna se dem, speciellt de som ej använder lyse (ca 90%).

När kommer lagarna som styr upp i cyklistträsket?


*För små*, det kan ju sägas om gående, vilket vi knappast hör i dagens debatt. Cyklister får bära hundhuvudet för att planeringen varit undermålig. Ej använder lyse, de allra flesta cyklisterna använder ju lyse, dels av ekonomiska skäl, men främst för att bilisterna inte bryr sig om annat än sig själva.

Det gäller ju redan idag lagstiftning för cyklister. Sen att bilister som kör på GC-vägar inte får notiser i pressen eller polisens uppmärksamhet medan cyklister som cyklar på en trottoar bötfälls ;)

Daniel Andersson skrev:

Konstigt att Transportstyrelsen uttrycker sig "cyklister och mopedister ska ha företräde när en oövervakad cykelöverfart korsar en väg.". Företräde som begrepp ingår inte i svenska trafikregler (möjligen för tåg och utryckningsfordon men då heter det snarare fri väg).
De menar rimligen att fordon på vägen har väjningsplikt mot fordon på överfarten, medan fordonen på överfarten saknar väjningsplikt. Idag gäller en form av dubbel väjningsplikt.
Själv tycker jag mest att hela konceptet cykelöverfart krånglar till det och borde tas bort. Det är en del av den trafikseparering som YIMBY brukar ogilla. Det rimliga vore att i vissa mer urbana miljöer gå mot förhandlingslösningar av typen "shared space", och i övrigt låta cykelbanan vara en del av den väg den följer och lyda under samma väjningsregler. Fristående GC-banor bör även de klassas som vägar och högerregeln gälla när de korsar andra vägar om inte annat skyltas. Respekten för högerregeln (som är katastrofal här i Göteborg) görs 100-procentig genom massiva polisinsatser och hårda straffsanktioner.
En annan väjningsregel som bör vara säker och är vanlig i USA är fyrvägsstopp. Självklart bör det också vara stopplikt vid passage av (obevakade) övergångsställen. Knepig prioritering att man har stopplikt vid större vägar där folk till största delen är skyddade inne i bilar, men inte vid övergångsställen.


Daniel, visst har du rätt i att det är en konstig formulering, men för att (politikerna) som lekmän ska förstå så är det väl en rimlig förenkling.

Cykelöverfart är inte mer kontroversiellt än ett övergångsställe eller en vanlig nedsänkt kantstenspassage. Shared space är ju till viss del en lösning för sk. starka trafikanter dit barn, synskadade och personer med andra funktionsnedsättningar inte räknas. Skvallertorget må vara lyckat för en person med fullgod syn och hörsel. Men knappast för Agda som använder en käpp för att ta sig fram.

Fyrvägsstopp? Det är knappast säkrare än en vanlig korsning, jämför med trafiksignal vs CPL. Sen är det inte många gator idag som regleras med stopp. Väjningsplikt är ett betydligt bättre alternativ. Sen är det viktigt att göra skillnaden på gata (urban miljö) och väg (rural miljö). Stopplikt vid övergångsställen skulle ju inte gynna någon, då det innebär att stanna oavsett om någon står där eller ej. Dagens system med väjning är bättre, men problemet är efterlevnaden.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Livsfarligt och inte alls analogt med väjningsplikten vid övergångsställen eftersom cyklar är väsentligt snabbare än fotgängare. Som cyklist skulle jag aldrig lita på att bilarna hinner se mig och stannar, utan jag saktar givetvis ner själv till nära nog stopp i den här typen av korsningar, och då är ju i princip inget vunnet med en företrädesregel - utom möjligen i korsningar där bilflödet är kontinuerligt, men på sådana platser bör ju planskilda korsningar eller signalstyrda övergångsställen finnas i alla händelser.

Resultatet av det här förslaget blir dessutom försämrad framkomlighet för alla eftersom alla får stå och vänta på varandra, bilarna på cyklarna och cyklarna på att bilarna ska hinna stanna.
Profilbild
Mats Åhrman
290 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Mars 2008
i rondeller där dom här överfarterna är vanligast så cyklar jag alltid ut i trafiken för att undvika att ligga ytterst å hoppas på att bilar ska se mig och stanna. bättre både för mig och för bilister som tydligare kan se mig.
__________________
http://www.gosatta.org
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Herbert, Tingesten skrev:

Livsfarligt och inte alls analogt med väjningsplikten vid övergångsställen eftersom cyklar är väsentligt snabbare än fotgängare. Som cyklist skulle jag aldrig lita på att bilarna hinner se mig och stannar, utan jag saktar givetvis ner själv till nära nog stopp i den här typen av korsningar, och då är ju i princip inget vunnet med en företrädesregel - utom möjligen i korsningar där bilflödet är kontinuerligt, men på sådana platser bör ju planskilda korsningar eller signalstyrda övergångsställen finnas i alla händelser.

Resultatet av det här förslaget blir dessutom försämrad framkomlighet för alla eftersom alla får stå och vänta på varandra, bilarna på cyklarna och cyklarna på att bilarna ska hinna stanna.


Den är ju på sätt och vis helt i linje med det som står uppställt kring
övergångsställen. Varför är en planskild eller en signalreglering att föredra, dessa skapar ju andra betydligt mer svårlösta problem samt åstadkommer stora kostnader för förvaltare.

Den enda trafikantgrupp som får försämrad framkomlighet (i punkten cykelöverfart) är bilister (buss, lastbil osv inräknat). MEN varför ska samhället planeras utifrån den starkaste "individen" (bilen) medan cyklister och gående ska få spela en andrafiol, vilket klart märks i skillnad på hur man tar sig fram i svensk storstad jämfört med t.ex. Barcelona eller Köpenhamn.

Mats Åhrman skrev:

i rondeller där dom här överfarterna är vanligast så cyklar jag alltid ut i trafiken för att undvika att ligga ytterst å hoppas på att bilar ska se mig och stanna. bättre både för mig och för bilister som tydligare kan se mig.


I en cirkulationsplats har man ju som cyklist (oftast) två val, antingen att bete sig som en bilist, dvs in i cirkulationen och följa de regler som finns där. Eller att passera vid en överfart där trafik i riktning ut ur rondellen ska lämna dig företräde samt trafik i riktning in ska göra det (förutsatt att väjningspliktsmärke sitter före passagen)
Daniel Andersson
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2009
Henrik Cederlund skrev:


Cykelöverfart är inte mer kontroversiellt än ett övergångsställe eller en vanlig nedsänkt kantstenspassage. (...)

Fast övergångsställen är egentligen också knepigt. Själva begreppen är bilcentriska; för gående och cyklister vore 'bilpassage/bilöverfart' ett rimligare namn. Nu är det iofs inte så konstigt då behovet av trafikregler i stor utsträckning hänger ihop med bilismen. Antar att antalet vägmärken etc. var väsentligt mindre innan bilar fanns.
Hela den traditionella utformningen av korsningar genomsyras också av motorfordonens överordnade ställning. Körbanorna är genomgående, medan trottoarerna slutar vid korsningen. En mer GC-orienterad utformning är att lägga hela korsningen i trottoar-/cykelbanenivå med kantsten, eller åtminstone en ramp, upp från körbanorna. På så sätt sänks farten naturligt med mindre risker för allvarliga skador vid olyckor.
Henrik Cederlund skrev:

Fyrvägsstopp? Det är knappast säkrare än en vanlig korsning, jämför med trafiksignal vs CPL. (...)

Det centrala för säkerheten är att få ned hastigheten genom korsningen. Det uppnås med fyrvägsstopplikt, men inte med väjningsplikt/trafiksignaler, i synnerhet inte för trafiken som har prioritet. Trafiksignaler är också en dyr lösning och därför bara aktuell i mer trafikerade korsningar. Högerregeln är bättre då alla måste vara observanta, men innebär inte nödvändigtvis att man saktar ner och respekten för denna regel är som sagt dålig.
CPL är bra för att få ned farten, men kan leda till omvägar för gående och kanske inte alltid ryms i befintliga gatusektioner.
Herbert, Tingesten skrev:

Livsfarligt och inte alls analogt med väjningsplikten vid övergångsställen eftersom cyklar är väsentligt snabbare än fotgängare.

Nej, men ganska analogt med väjningsplikten vid anslutning till /korsning av huvudled. Där går det ju bra att stanna även om farten för korsande fordon är 90 eller 100 km/h. Men givetvis måste de fria siktsträckorna runt cykelöverfarterna anpassas, rimligen minst 30 meters trianglar med fri sikt (motsvarande 3 sekunder för cykel kommande i 36 km/h) på alla sidor av överfarten. Självklart skall inom denna zon då också förbud att stanna gälla för cyklister och gående så att inga tveksamheter råder om deras avsikter. Men som sagt, det behövs inga cykelöverfarter för detta. Sätt upp en stoppskylt alt. väjningspliktskylt, måla en stopp-/väjningslinje och gör gärna en kant/ramp på vägen och sätt upp en huvudledsskylt på cykelvägen (samt skylt med förbud mot motorfordonstrafik).
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Henrik Cederlund skrev:Den är ju på sätt och vis helt i linje med det som står uppställt kring
övergångsställen. Varför är en planskild eller en signalreglering att föredra, dessa skapar ju andra betydligt mer svårlösta problem samt åstadkommer stora kostnader för förvaltare.

Den enda trafikantgrupp som får försämrad framkomlighet (i punkten cykelöverfart) är bilister (buss, lastbil osv inräknat). MEN varför ska samhället planeras utifrån den starkaste "individen" (bilen) medan cyklister och gående ska få spela en andrafiol, vilket klart märks i skillnad på hur man tar sig fram i svensk storstad jämfört med t.ex. Barcelona eller Köpenhamn.


Mitt spontana avståndstagande från det här förslaget bygger på detta lilla dagliga irritationsmoment i trafiken:

Jag närmar mej på cykel en korsning där jag har väjningsplikt. Istället saktar bilen som har företräde in och stannar. Grr. Jag tvingas växla ner och bromsa hårt (vilket som alla cyklister vet är svårt att göra samtidigt). Till sist står vi stilla båda två och tittar på varann och har förlorat åtskilliga sekunder plus energiåtgången för att komma upp i fart igen jämfört med om bilen bara kört förbi och jag hade sluppit bromsa in själv.

Javisst, om jag alltid har företräde slipper jag ju bromsa. Fullt ös, bilarna ser mej säkert! Skåda darwinismen i arbete!
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008
Henrik Cederlund skrev:*För små*, det kan ju sägas om gående, vilket vi knappast hör i dagens debatt. Cyklister får bära hundhuvudet för att planeringen varit undermålig. Ej använder lyse, de allra flesta cyklisterna använder ju lyse, dels av ekonomiska skäl, men främst för att bilisterna inte bryr sig om annat än sig själva.

Det gäller ju redan idag lagstiftning för cyklister. Sen att bilister som kör på GC-vägar inte får notiser i pressen eller polisens uppmärksamhet medan cyklister som cyklar på en trottoar bötfälls ;)


Gående rör sig inte i närheten av så fort som en cyklist kan göra. Självklart bryr sig bilister om andra än sig själva, det är just därför jag skriver detta, det är inte jag som bilist som skadas i en olycka med en cyklist.
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Daniel Andersson skrev:


Fast övergångsställen är egentligen också knepigt. Själva begreppen är bilcentriska; för gående och cyklister vore 'bilpassage/bilöverfart' ett rimligare namn. Nu är det iofs inte så konstigt då behovet av trafikregler i stor utsträckning hänger ihop med bilismen. Antar att antalet vägmärken etc. var väsentligt mindre innan bilar fanns.
Hela den traditionella utformningen av korsningar genomsyras också av motorfordonens överordnade ställning. Körbanorna är genomgående, medan trottoarerna slutar vid korsningen. En mer GC-orienterad utformning är att lägga hela korsningen i trottoar-/cykelbanenivå med kantsten, eller åtminstone en ramp, upp från körbanorna. På så sätt sänks farten naturligt med mindre risker för allvarliga skador vid olyckor.

Det centrala för säkerheten är att få ned hastigheten genom korsningen. Det uppnås med fyrvägsstopplikt, men inte med väjningsplikt/trafiksignaler, i synnerhet inte för trafiken som har prioritet. Trafiksignaler är också en dyr lösning och därför bara aktuell i mer trafikerade korsningar. Högerregeln är bättre då alla måste vara observanta, men innebär inte nödvändigtvis att man saktar ner och respekten för denna regel är som sagt dålig.
CPL är bra för att få ned farten, men kan leda till omvägar för gående och kanske inte alltid ryms i befintliga gatusektioner.

Nej, men ganska analogt med väjningsplikten vid anslutning till /korsning av huvudled. Där går det ju bra att stanna även om farten för korsande fordon är 90 eller 100 km/h. Men givetvis måste de fria siktsträckorna runt cykelöverfarterna anpassas, rimligen minst 30 meters trianglar med fri sikt (motsvarande 3 sekunder för cykel kommande i 36 km/h) på alla sidor av överfarten. Självklart skall inom denna zon då också förbud att stanna gälla för cyklister och gående så att inga tveksamheter råder om deras avsikter. Men som sagt, det behövs inga cykelöverfarter för detta. Sätt upp en stoppskylt alt. väjningspliktskylt, måla en stopp-/väjningslinje och gör gärna en kant/ramp på vägen och sätt upp en huvudledsskylt på cykelvägen (samt skylt med förbud mot motorfordonstrafik).


De må vara "bilcentriska" begrepp, men tydligheten är väl ändå, en plats där åtgärder genomförts, för att en passage ska ske och andra trafikanter ska vara medvetna om det? Ta t.ex. Stockholms Stads satsning på tillgänglighet och de åtgärder som genomförts vid passager, inte kan man göra det längs en gatas hela längd, vart försvinner stadsmässigheten? Det har ju även skett en hel del förbättring med just upphöjda korsningar, samt genomgående gång&cykelbanor, sen att polisen inte ens vet vad som gäller vid dessa är hemskt. http://pitea-tidningen.se/nyheter/ARTIKEL.ASPX?ArticleId=4607968 Här t.ex. påstår polisen att högerregel gäller, då inget annat skyltats. Snarare gäller samma sak som vid passage över en cykel/gångbana, men "trafikpoliser" ska inte uttala sig om de trafikregler som finns, det blir bara pannkaka.

Fyrvägsstopplikt är en billig lösning, men har liten reell effekt vid vissa utformningar. Trafiksignaler är inte bara dyrt (både drift och anskaffningskostnad), och det klart sämsta ur miljösynpunkt, klart bättre med en Cirkulationsplats som är säkrare för _alla_ trafikanter. Högerregeln _ska_ ju innebära en sänkning av hastigheter, jfr sk "inofficiella" högerregel, vilket det blivit på många platser. Att få in CPL i befintliga gatusektioner _brukar_ inte vara några problem, möjligtvis Gamla stan.

På cykelvägar är ju motorfordon redan förbjudna, men det hindrar ju inte bilister från att använda den.

Herbert, Tingesten skrev:Mitt spontana avståndstagande från det här förslaget bygger på detta lilla dagliga irritationsmoment i trafiken:

Jag närmar mej på cykel en korsning där jag har väjningsplikt. Istället saktar bilen som har företräde in och stannar. Grr. Jag tvingas växla ner och bromsa hårt (vilket som alla cyklister vet är svårt att göra samtidigt). Till sist står vi stilla båda två och tittar på varann och har förlorat åtskilliga sekunder plus energiåtgången för att komma upp i fart igen jämfört med om bilen bara kört förbi och jag hade sluppit bromsa in själv.

Javisst, om jag alltid har företräde slipper jag ju bromsa. Fullt ös, bilarna ser mej säkert! Skåda darwinismen i arbete!


Samma sak gäller ju även med andra transportslag där den som har företräde (vanligtvis via huvudled) stannar, vilket är helt felaktigt, men det har ju inget med den här förändringen att göra. Har vanligtvis inte det problemet med att synas, ute i trafiken reflexväst +vid cykelturerna lyse+reflexer. Om nu någon bilist skulle hävda att jag inte syns med väst så är läget än värre då för alla som arbetar på vägen, de har samma klass på västen som mig ,)

Peter D skrev:Gående rör sig inte i närheten av så fort som en cyklist kan göra. Självklart bryr sig bilister om andra än sig själva, det är just därför jag skriver detta, det är inte jag som bilist som skadas i en olycka med en cyklist.


Helt sant. Men samma sak gäller ju för bilist som passerar en gående. Mycket lägre hastighet, betydligt lägre massa.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Henrik Cederlund skrev:

Herbert, Tingesten skrev:

Mitt spontana avståndstagande från det här förslaget bygger på detta lilla dagliga irritationsmoment i trafiken:

Jag närmar mej på cykel en korsning där jag har väjningsplikt. Istället saktar bilen som har företräde in och stannar. Grr. Jag tvingas växla ner och bromsa hårt (vilket som alla cyklister vet är svårt att göra samtidigt). Till sist står vi stilla båda två och tittar på varann och har förlorat åtskilliga sekunder plus energiåtgången för att komma upp i fart igen jämfört med om bilen bara kört förbi och jag hade sluppit bromsa in själv.

Javisst, om jag alltid har företräde slipper jag ju bromsa. Fullt ös, bilarna ser mej säkert! Skåda darwinismen i arbete!


Samma sak gäller ju även med andra transportslag där den som har företräde (vanligtvis via huvudled) stannar, vilket är helt felaktigt, men det har ju inget med den här förändringen att göra.


Jo, irritationsmomentet och tids/energiförlusten är desamma. Istället för att kunna köra över bakom bilen som just passerat tvingas jag sakta in och vänta på att den verkligen ska stanna, vilket oftast innebär att jag måste stanna själv. I korsningar där bilflödet är kontinuerligt finns det förstås en poäng med förslaget.

Har vanligtvis inte det problemet med att synas, ute i trafiken reflexväst +vid cykelturerna lyse+reflexer. Om nu någon bilist skulle hävda att jag inte syns med väst så är läget än värre då för alla som arbetar på vägen, de har samma klass på västen som mig ,)


Alla borde förstås vara klädda så, men det är opraktiskt vid kortare turer. (Lite off-topic, men relaterat till vad du säger om skillnaden mellan vad somliga bilister hävdar och verkligheten: Varje gång en tidning rapporterar om cykel/bilkollisioner med dödlig utgång heter det att cyklisten "vinglat ut framför bilen". Sure, aldrig att bilisten varit ouppmärksam eller kört för nära. Finns det inga vittnen så...)
Senast ändrad 25 oktober 2009 11:57
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Herbert, Tingesten skrev:


Jo, irritationsmomentet och tids/energiförlusten är desamma. Istället för att kunna köra över bakom bilen som just passerat tvingas jag sakta in och vänta på att den verkligen ska stanna, vilket oftast innebär att jag måste stanna själv. I korsningar där bilflödet är kontinuerligt finns det förstås en poäng med förslaget.


Lösningen är alltså att trafikanterna är upplysta om vad som gäller på platsen, vilket vi alla ska vara oavsett transportmedel?

Alla borde förstås vara klädda så, men det är opraktiskt vid kortare turer. (Lite off-topic, men relaterat till vad du säger om skillnaden mellan vad somliga bilister hävdar och verkligheten: Varje gång en tidning rapporterar om cykel/bilkollisioner med dödlig utgång heter det att cyklisten "vinglat ut framför bilen". Sure, aldrig att bilisten varit ouppmärksam eller kört för nära. Finns det inga vittnen så...)


Det må vara opraktiskt, men då man ser vilka problem det finns för folk att se andra i trafiken så tar man det lugnt. En vägverksanställd var ute på kvalitetsbesiktning, se sida 4 i den här pdfen http://www.vv.se/PageFiles/11578/forstarkt_utmarkning_av_vaghallningsfordon_med_sk_battenburg_monster.pdf?epslanguage=sv Tragiskt med den uppmärksamhet som visas från folk. Det är inte första gången. De som arbetar på väg är ju klart överrepresenterade bland olycksfallen.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Henrik Cederlund skrev:


Lösningen är alltså att trafikanterna är upplysta om vad som gäller på platsen, vilket vi alla ska vara oavsett transportmedel?

Nej, det här speciella problemet har inget med upplysning att göra. Oavsett hur upplyst jag bedömer föraren av bilen vara om sin väjningsplikt enligt det här förslaget, så kommer jag aldrig att sätta mitt liv på spel genom att köra rakt ut framför den på cykel. Följaktligen saktar jag in, och eftersom bilisten nu enligt lag måste stanna i stället för att bara köra ur vägen, blir min väntetid motsvarande längre.
Senast ändrad 25 oktober 2009 18:35
Henrik Cederlund
62 Inlägg
Ort: Piteå, Gick med: Maj 2009
Herbert, Tingesten skrev:


Nej, det här speciella problemet har inget med upplysning att göra. Oavsett hur upplyst jag bedömer föraren av bilen vara om sin väjningsplikt enligt det här förslaget, så kommer jag aldrig att sätta mitt liv på spel genom att köra rakt ut framför den på cykel. Följaktligen saktar jag in, och eftersom bilisten nu enligt lag måste stanna i stället för att bara köra ur vägen, blir min väntetid motsvarande längre.


Är folk upplysta om att t.ex. högerregel även gäller för cyklister så blir de även mer vana att släppa folk. Det mest tragiska jag varit med om var en korsning som skyltades om (tidigare högerregel, numera väjning) och de som kör sämst är de som bor i området, turister och yrkesförare är klart bättre. (Idioterna i bilar kör som tidigare, medan lastbilarna släpper förbi mig som cyklist :applause.

 > Infrastruktur
Förändring trafikregler, cykelöverfart.

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter