Utskrift från www.yimby.se
....

Utbyggnad av TUB 3: De åttio alternativen

Sida 13 av 20
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Alternativet: Nackapendeln (+ Tyresö C) skulle jag gilla, men med vissa modifikationer.

För det första: Dra den inte till centralen det lär bli överbelastat på den linjen (speciellt som det då går fyra linjer på två spår). Dra den direkt till Södra Station. Därefter kan den följa vallgraven längs Maria bangata, givetvis överdäckad, vidare till Hornstull (nivåskillnader kan bli problem vid Södra Station). Därefter kör man den i den tilltänkta "Kungsholmenbanan" och mot Solna Station (gemensam station med Märsta/Bålsta linjerna + regionaltåg vid Tomteboda). Sedan viker den av över Danderyd mot Norrtälje (ev en gren mot Arlanda).
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Niklas Öhrström skrev:

Alternativet: Nackapendeln (+ Tyresö C) skulle jag gilla, men med vissa modifikationer.

För det första: Dra den inte till centralen det lär bli överbelastat på den linjen (speciellt som det då går fyra linjer på två spår). Dra den direkt till Södra Station. Därefter kan den följa vallgraven längs Maria bangata, givetvis överdäckad, vidare till Hornstull (nivåskillnader kan bli problem vid Södra Station). Därefter kör man den i den tilltänkta "Kungsholmenbanan" och mot Solna Station (gemensam station med Märsta/Bålsta linjerna + regionaltåg vid Tomteboda). Sedan viker den av över Danderyd mot Norrtälje (ev en gren mot Arlanda).

Fast glöm inte att det blir en grym spårkapacitet med Citybanan, ett tåg var 75:e sekund, 48 i timmen. Just nu går det väl max 24 pendeltåg i timmen så vi snackar en fördubbling av kapaciteten här. Och sträckan över Centralbron kommer ju att finnas kvar om man vill biffa upp kapaciteten ytterligare.

På sikt blir det väl nödvändigt med en Kungsholmsbana i alla fall, inte minst för godstrafiken (gärna då på bro över Riddarfjärden som i det äldsta förslaget). Men minst en pendeltågsgren till skulle det faktiskt finnas utrymme för innan den behöver byggas. Roslagspilen (som du nämner) diskuteras ju på fullt allvar och den är ju i så fall tänkt att utnyttja Citybanan. Allt som saknas är en sydlig fortsättning på linjen...

Stationstätheten i Nacka kommuns förslag är väl inte så mycket att hurra för. Varför skulle man egentligen inte kunna ha tub-avstånd mellan stationerna genom västra Nacka? Det är ju bara en konvention att det ska vara långt melan stationerna på en pendeltågslinje, inte en teknisk nödvändighet.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Min utgångspunkt är förstås att allt inte ska förbi centralen. Om stadskärnan växer behövs fler knutpunkter med pendeltågsstationer (jämför med i Köpenhamn)

Jag tycker att det rimliga i framtiden vore att ha 10 minuterstrafik på grenarna allmänt och 8 minuterstrafik i rusningen. Detta skulle innebära ett tåg varannan minut på den centrala linjen (utan Kungsholmenbana). Även om bana klara 2minuterstrafik så tror jag att vinsten blir större av två banor med 4 minuterstrafik i rusningen. Frågan är dock om Nackapolitikerna skulle acceptera en pendeltågslinje som inte går direkt mot centralen?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Niklas Öhrström skrev:

Min utgångspunkt är förstås att allt inte ska förbi centralen. Om stadskärnan växer behövs fler knutpunkter med pendeltågsstationer (jämför med i Köpenhamn)

Jag tycker att det rimliga i framtiden vore att ha 10 minuterstrafik på grenarna allmänt och 8 minuterstrafik i rusningen. Detta skulle innebära ett tåg varannan minut på den centrala linjen (utan Kungsholmenbana). Även om bana klara 2minuterstrafik så tror jag att vinsten blir större av två banor med 4 minuterstrafik i rusningen. Frågan är dock om Nackapolitikerna skulle acceptera en pendeltågslinje som inte går direkt mot centralen?

Vi är helt eniga om att decentralisering är en god sak. Det skulle också vara ett gyllene tillfälle att åstadkomma en sådan när man anlägger en helt ny bana, där ingen som redan bor vid en linje med Citykontakt tvingas ge upp den.

Det som talar emot tanken med en Kungsholmenbana är väl egentligen bara praktiska och ekonomiska aspekter:
• Stockholm har just byggt en dyr tågtunnel med kapacitet att ta hand om den förutsebara pendeltrafiken 50-100 år framåt i tiden och som förutom Centralen även passerar den stora hubben Odenplan (och Södra station, men det är synd att man missade tillfället att istället förlägga stationen till Slussen, som redan idag är en ännu mycket större hubb än Odenplan har potential att bli). Station City är också kraftigt överdimensionerad för dagens resandeströmmar och kan svälja det dubbla utan problem.
• 75-sekunderstrafik på sträckan Odenplan-Södra Station är bättre än 4-minuterstrafik. Det avlastar även tunnelbanan eftersom det i så fall alltid går fortare att byta till pendeln vid Odenplan om man ska från Hässelbyhållet till västra Södermalm.
• Den hypotetiska Nacka-Roslagenbanan skulle få göra en omväg västerut som på kartan ser onödig ut eftersom båda linjerna är östliga. EDIT: Tankefel, Roslagspilen är ju tänkt att följa stambanan norrut fram till Ulriksdal.
• Om Kungsholmenbanan byggs så motiveras det till stor del av behovet att flytta godstransporter från City. Bansträckningen blir i så fall rimligen Tanto-Tomteboda eller Årsta-Tomteboda. Den sydliga omstigningsplatsen till existerande pendeltåg blir i så fall Årstadal men en nordlig saknas (OK, vi kan bygga en ny knutpunkt i Tomteboda, det nya Västra City-projektet för 2050).

EDIT: Den nordliga omstigningsplatsen från Roslagspilen till existerande pendeltåg blir förstås Solna station eftersom spåren skulle vara gemensamma mellan Ulriksdal och Tomteboda även med den hypotetiska Kungsholmenbanan. Men vill man byta till Bålstalinjen får man vackert åka ända ner till Årstadal och sedan hela vägen tillbaka förbi Centralen.
Senast ändrad 23 januari 2010 11:02
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Äh, jag ritar en karta så blir allt tydligare. Även för mig själv tydligen, glöm det jag sa om att den sydliga omstigningspunkten nödvändigtvis måste vara Årstadal.

Nackapendeln via Kungsholmen

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Om Kungsholmenbanan byggs kan den utnyttjas som Saltsjö/Mälarsnittsförbindelse för Nackapendeln (som förutsätts knytas ihop med den föreslagna grenen Roslagspilen åt nordost).

Fördelar: Mer decentralisering. Enklare anslutning vid förgreningen än om den ska utföras mellan Söderströmstunneln och Södra station.
Nackdelar: Ingen Citykontakt, svårare omstigning till TUB 2, ingen nordlig omstigningspunkt till Bålstagrenen, investeringarna i station City och Citytunneln utnyttjas inte fullt. Måste dessutom samordnas med bygget av Kungsholmentunneln, som troligen inte kommer att byggas de närmaste decennierna.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Att konvertera Saltsjöbanan till en ny T-bana var ett intressant alternativ. Alternativ 19 tror jag att du kallade det för. Jag ritade just en variant på den med några möjliga förlängningar...

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Rasmus Öhrstig Bratt skrev:

Att konvertera Saltsjöbanan till en ny T-bana var ett intressant alternativ. Alternativ 19 tror jag att du kallade det för. Jag ritade just en variant på den med några möjliga förlängningar...

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Ja, det var en intressant tanke får jag säja - Kungsträdgården som korsning för två separata banor. Du löser också Citykontaktproblemet snyggt, omstigning till samtliga spårlinjer inom 4 stationer varav en ligger i City utan att vara T-centralen. Knixarna blir lite tvära på ett par ställen så kanske det är lämpligare att dra sträckan mellan Odenplan och Kungsträdgården via Teknis istf Humlegården, och då får man som bonus kontakt med alla Roslagslinjer. Eller tänker du dig premetro snarare än klassisk tub?

Annars, full pott på måluppfyllnaden där, med det vanliga avdraget för byggskaderiskerna på Gamla Stan som en dragning längs Skeppsbron alltid får.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Ja, det skulle visserligen vara mer praktiskt med en anslutning för Roslagsbanans 50k resenärer varje dag, men visst ser det snygg ut med en station som fyller ut tomrummet runt Humlegården?

För ett så dyrt projekt är det inte försvarbart med något annat än riktiga tunnelbanetåg...

Man kan tänka sig:
*Förarlösa tåg
*Hög turtäthet
*Kortare tåg än traditionell t-bana
*Kortare plattformar
*Toppfart kring 90-100 km/h för att få bra restider till Värmdö
__________________

Senast ändrad 23 januari 2010 18:47
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Rasmus Öhrstig Bratt skrev:

Ja, det skulle visserligen vara mer praktiskt med en anslutning för Roslagsbanans 50k resenärer varje dag, men visst ser det snygg ut med en station som fyller ut tomrummet runt Humlegården?

För ett så dyrt projekt är det inte försvarbart med något annat än riktiga tunnelbanetåg...

Man kan tänka sig:
*Förarlösa tåg
*Hög turtäthet
*Kortare tåg än traditionell t-bana
*Kortare plattformar
*Toppfart kring 90-100 km/h för att få bra restider till Värmdö

Den största flaskhalsen, och den som man tycker borde vara lättast att åtgärda, är signalsystemet som ännu år 2010 bara tillåter 2-minuterstrafik, förarlösa tåg eller ej. Bonus: tätare trafik = möjlighet att hänga på fler grenar med acceptabel turtäthet på de befintliga (se t ex TUB 2-alternativet). Man kan också, som du föreslår, ta ut den ökade kapaciteten i form av fler men kortare tåg och bygga kortare och billigare plattformar när man anlägger nya banor. Toppfart i pendeltågsklass (åtminstone snabbare än motorvägsbussen) är också som du säger en nödvändighet om inte Ormingeborna ska få en restidsförsämring.

Apropå motorvägar:
(Karta: Vägverket, "förstudie av Östlig förbindelse" 2006)

Det mest sannolika om Österleden byggs är att valet faller på dragningen via Djurgården (alternativ D på kartan ovan). Det är i så fall ett gyllene tillfälle att också lösa TUB 3-problematiken - att lägga till ett tunnelrör för ett spårpar (eller fler) är trivialt:

37. Via Österleden

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Den östliga grenen kan dras direkt till Nacka eller via station Sofia och Hammarby Sjöstad (som annars båda måste utgå med det här alternativet). Den västliga kan dras i valfritt alternativ, här visas en variant av Årsta via Årstabron.

Nackdelar: Längre väg till City för resande från Södermalm än ursprungsplanen. Station Danvikstorget blir extremt djup om vägtunneln utförs som bergtunnel. Vägverket förordar dock sänktunnelalternativet.
Fördelar: Saltsjötunnelbygget förbilligas avsevärt. Tunneln kan även utnyttjas av en framtida T-ringlinje
och eventuellt en tänkt Tvärspårväg Öst.
Profilbild
Dan Edholm
152 Inlägg
Ort: Huddinge, Gick med: Juni 2008
Naturligtvis ska Österleden både innehålla spår och väg. Synergierna vid så stora investeringar är ofantliga, men frågan är lite när-var-hur i dagsläget. Angående spåren kommer mycket bero på vad som är i görningen just då (om 10 år, 25 år eller om 50 år, vem vet).

Vad finns det för möjligheter att dra Saltsjöbanan via Södra station, Årsta och till Älvsjö? Kanske t o m med ny dragning via "Folkungagatan" och Medborgarplatsen för att komma närmare folket. Om man ändå ska investera på sträckan till Slussen kan man lika gärna reparera ett eller flera "misstag".

Går det skulle jag gissa att en dragning av blå från Kungsträdgården borde ta vägen om Djurgården/Skeppsholmen, Sofia och kanske Hammarbysjöstad. Förgrenas med en mot Nacka och en kanske övertar en av de gröna sydlinjerna.

I ett senare skede (kanske) "tvärbanan" uppgraderas till T-bana och tillåts bilda en ring i den blivande innerstadens perifieri via Österleden. Kanske tillsammans med en annan helt ny T-linje.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Dan Edholm skrev:

Naturligtvis ska Österleden både innehålla spår och väg. Synergierna vid så stora investeringar är ofantliga, men frågan är lite när-var-hur i dagsläget. Angående spåren kommer mycket bero på vad som är i görningen just då (om 10 år, 25 år eller om 50 år, vem vet).

Jag tror också att det här är det mest realistiska alternativet om TUB 3-förlängningen ska bli verklighet det närmaste halvseklet.

Vad finns det för möjligheter att dra Saltsjöbanan via Södra station, Årsta och till Älvsjö? Kanske t o m med ny dragning via "Folkungagatan" och Medborgarplatsen för att komma närmare folket. Om man ändå ska investera på sträckan till Slussen kan man lika gärna reparera ett eller flera "misstag".

Det diskuteras olika alternativ för nya upp/nedgraderade Saltsjöbanan, det senaste jag hörde (tidningen Metro via SSS) var ytläge via Folkungagatan/Katarinavägen. Gillar själv bättre alternativen som diskuterats här, att antingen använda gamla jvg-tunneln till Södra station eller att dra den nya tunneln, om den ändå ska byggas, i en krök så att man kan lägga en ny underjordisk station vid Folkungagatan som du föreslår. Om Saltsjöbanan ska byggas om så borde det självklart vara med långsiktig tanke på att i framtiden kunna uppgradera den till tunnelbana och integrera den i tubnätet, och varför då inte som en ny gren mot Älvsjö som du föreslår. (Kanske ska rita upp det, jag tror faktiskt jag förbisett den varianten)

Går det skulle jag gissa att en dragning av blå från Kungsträdgården borde ta vägen om Djurgården/Skeppsholmen, Sofia och kanske Hammarbysjöstad. Förgrenas med en mot Nacka och en kanske övertar en av de gröna sydlinjerna.

Ja, det skulle lösa problemet med stationsdjupet vid Folkungagagatan och är ett argument för en dragning av Skippa Slussen- eller Nacka Direkt-typ.


I ett senare skede (kanske) "tvärbanan" uppgraderas till T-bana och tillåts bilda en ring i den blivande innerstadens perifieri via Österleden. Kanske tillsammans med en annan helt ny T-linje.

Det kommer förstås en ringvariant lite senare under veckan.
Nicklas Hultgren
12 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Januari 2009
Herbert,
Verkar vettigt att synka byggandet av Österleden med tunnelbana för att hålla nere kostnaderna.

Personligen anser jag att man i framtiden borde bygga en inre ring också (vanligt i Europeiska storstäder med inre och yttre ringleder) som då skulle ha samma sträckning för tunnelbana och biltrafik. Det är så vitt jag vet billigare att bygga tunnelbana under befintlig väg eftersom man inte behöver bekymra sig om byggnaderna ovanför. För de sträckningar som går under vatten skulle då tunnlar för både tåg och bil byggas samtidigt.

En sådan inre ringled borde då gå ungefär där Ringvägen går idag, ner i tunnel vid Vita Bergparken ända till Djurgårdsbron, därefter via Karlaplan/Karlavägen bort till Engelbrektsgatan, sedan ner i tunnel igen som i en böj passerar ungefär stationerna Rådmansgatan, Rådhuset och Zinkensdamm där den ansluter till ringen.

En sådan ringtunnelbana skulle då dela fyra av de nya stationer som du föreslår i ditt inlägg från den 25 januari (nr 37?).
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Herbert, Tingesten skrev:


Den största flaskhalsen, och den som man tycker borde vara lättast att åtgärda, är signalsystemet som ännu år 2010 bara tillåter 2-minuterstrafik, förarlösa tåg eller ej. Bonus: tätare trafik = möjlighet att hänga på fler grenar med acceptabel turtäthet på de befintliga (se t ex TUB 2-alternativet). Man kan också, som du föreslår, ta ut den ökade kapaciteten i form av fler men kortare tåg och bygga kortare och billigare plattformar när man anlägger nya banor. Toppfart i pendeltågsklass (åtminstone snabbare än motorvägsbussen) är också som du säger en nödvändighet om inte Ormingeborna ska få en restidsförsämring.


Absolut är det så. Nu handlar den här tråden om att rita kartor för TUB 3, men om vi ska ta upp viktiga och realistiska uppgraderingar av tunnelbanan som kunde sättas igång numedetsamma så skulle ett bättre signalsystem komma högt på listan. Här är en galen tanke: tänk om man skulle installera system med samma systemspecifikation på alla linjer och se till att samordna det med inköp av nya tåg?

Hagsätra-Älvsjö borde också invigas samtidigt som Citybanan, då trafiken vid Älvsjö lär fördubblas på kort tid.
__________________
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
38: Via Österleden, Nackacentrerad version

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Variant av Via Österleden, där tyngdpunkten förskjutits österut. Behovet av en grenstation i Finnboda kan överväga olägenheterna med det extrema djupet. Istället för Hagsätragrenen övertas här Farstagrenen eller Skarpnäcksgrenen från TUB 1, detta pga dubbelkröken västerutfrån station Hammarby Sjöstad som annars skulle bli nödvändig.

EDIT: Jo, det borde självklart finnas en omstigningsstation till TUB 1 vid Skärmarbrink, som i Farstaoptionen.
EDIT 2: Eller ännu hellre vid Gullmarsplan kanske, även om den blir ruskigt djup.
Senast ändrad 27 januari 2010 12:33
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Österledens tunnel skulle jag hellre utnyttja för Tvärbanan, så att den kan bli en ringlinje. Blåa linjen föredrar jag fortfarande Farstaoptionen http://farm3.static.flickr.com/2772/4253808570_93e6f1003c_b.jpg. Den Blå + Tvärbanan som ringlinje via Österledens tunnel (dit den dyker efter en gemensam station med Saltsjöbanan vid Danvik) + Tvärbana Syd till Skarpnäck + Saltsjöbanan vidaredragen från Slussen till Södra Station-SÖS-Årsta-Östberga-Älvsjö.
och givetvis Hagsätra förlängd till Älvsjö.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm

Senast ändrad 27 januari 2010 11:42
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Gustav Svärd skrev:

Österledens tunnel skulle jag hellre utnyttja för Tvärbanan, så att den kan bli en ringlinje. Blåa linjen föredrar jag fortfarande Farstaoptionen http://farm3.static.flickr.com/2772/4253808570_93e6f1003c_b.jpg. Den Blå + Tvärbanan som ringlinje via Österledens tunnel (dit den dyker efter en gemensam station med Saltsjöbanan vid Danvik) + Tvärbana Syd till Skarpnäck + Saltsjöbanan vidaredragen från Slussen till Södra Station-SÖS-Årsta-Östberga-Älvsjö.
och givetvis Hagsätra förlängd till Älvsjö.

Men det finns väl plats för två tunnelrör när man ändå bygger? Skillnaden i pris närmar sig försumbar jämfört med om man skulle bygga en tunnel enkom för TvB. Om det verkligen kniper, och förutsatt att signalsystemen kan uppgraderas som vi diskuterade ovan, kan t o m en lösning där tuben och tvärbanan delar på spåret under Saltsjön tänkas.
Profilbild
Dan Edholm
152 Inlägg
Ort: Huddinge, Gick med: Juni 2008
Jag gissar att Österleden ligger en bra bit in i framtiden, tyvärr. Tidigare än så kommer vi nog lösa problemen med Nacka, Slussen och Saltsjöbanan. Förlängd blå i egen tunnel är nog vägen fram. De viktigaste bitarna för mig är att det finns åtminstone en ny station på östra södermalm och en vältrafikerad gren ut mot Nacka som har byte till Tvärbana och Saltsjöbana. Sedan kan utformningen variera.
* Självklart trevligt med station Djurgården,
* koppling till de andra linjerna vid Slussen eller längre söderut,
* Gullmarsplan/Globen vore också bra.
* Hammarby sjöstad likaså

Det är ändå svårt att diskutera en enda linje endast, det är ju det samlade trafiksystemet som ska användas.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Herbert, Tingesten skrev:

Men det finns väl plats för två tunnelrör när man ändå bygger? Skillnaden i pris närmar sig försumbar jämfört med om man skulle bygga en tunnel enkom för TvB. Om det verkligen kniper, och förutsatt att signalsystemen kan uppgraderas som vi diskuterade ovan, kan t o m en lösning där tuben och tvärbanan delar på spåret under Saltsjön tänkas.

Visst blir merkostanden att bygga TvB+Tbana+Österleden istället för TvB+Österleden inte så stor, men jag anser att blåas dragning bör vara den som visas i Farstaoptionen inte pga byggkostnad utan pga hur det binder ihop och skapar kapacitet.
Självklart måste TvB-tunneln under Saltsjön dimensioneras så att den kan omvandlas till Tbana om det skulle finnas behov i framtiden.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
39: Via Österleden + TUB 1

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.I denna variant av Österledsalternativet dras TUB 3 direkt till Nacka. Hammarby Sjöstad och stationerna på Södermalm betjänas istället av Hagsätragrenen, som avgrenas vid Slussen. Eftersom omstigningsstationer till Saltsjöbanan redan finns i Sickla och Lugnet kan djupstationen vid Danvikstorget i denna variant utgå.

Nackdelar: Måste invänta byggandet av Österleden. Dålig kontakt med Södermalm för Nackaresenärerna. Gullmarsplan, Skanstull och Medborgarplatsen betjänas bara av en linje om Farstagrenen tas över av TUB 3.
Fördelar: Södermalmsstationerna kan läggas godtyckligt ytligt. Nackaborna får snabbare resväg. Saltsjöförbindelsen kan även utnyttjas av en Farstalänk för att avlasta TUB 1, samt av andra andra framtida linjer.
Profilbild
Dan Edholm
152 Inlägg
Ort: Huddinge, Gick med: Juni 2008
Hmm. Inte så dumt kanske. Grön Hammarbygren skulle kanske kunna gå på bro ihop med GC-trafik mellan Sofia och Sjöstaden. Ligger ju ytligare vilket får andra redan nämnda fördelar. Frågan är om trafiken mot Gullmarsplan tunnas ut, vilket kan hindra stadsutvecklingen där. Skärmarbrink tar över lite av Gullmarsplans nod-funktion vilket kanske inte är helt önskvärt.

Men man behöver inte vänta på Österleden för att dra om gröna linjen. Man kan ju också tänka sig att etappvis dra en ny linje (kanske till del baserad på Saltsjöbanan) i öst-västlig riktning över Södermalm (bl a via Medis) och vidare mot Fridhemsplan, Norra station, sedan mot Solna och/eller mot Värtan. Kan bli ring i samband med Österleden, då man även drar ner blå antingen för att förstärka Nacka och/eller östra Södermalm och/eller någon av grenarna på gröna och/eller Årsta/Östberga/Älvsjö.
Senast ändrad 1 februari 2010 14:52
Sida 13 av 20

Utbyggnad av TUB 3: De åttio alternativen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter