Utskrift från www.yimby.se
....

Samråd om familjeparken Hågelby

Vid den nordöstra sidan av sjön Aspen planeras en första etapp av en familjepark vid Hågelby (Botkyrka). Planområdet består idag till stor del av odlad åkermark och inhägnade hästhagar och omfattar ca 310 000 kvm.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla området runt Hågelby gård till en familjepark men också att bevara gårdens kulturvärden. Detaljplanen rymmer olika funktioner som till exempel tillfälliga boenden (camping, stugbyar med olika teman), service, småskalig handel och konferensmöjligheter. Anläggningar för lekfullt och upplevelsebaserat lärande planeras också.

Målsättningen är att familjeparken ska utvecklas till ett uppskattat besöksmål och en regional attraktion som ger identitet åt Botkyrka.

Vad händer nu?
Den 6 april 2010 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om samråd för förslag till detaljplan för del av Familjeparken Hågelby. Samrådet pågår från den 21 april till den 2 juni 2010. Du kan läsa samrådshandlingarna här på hemsidan, på samtliga medborgarkontor inom kommunen eller i kommunalhuset på plan 7.

Synpunkter ska skickas skriftligen senast den 2 juni 2010. Sänd dem till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Samrådsmöte
Måndagen den 17 maj är du välkommen till Hallunda Folkets hus på samrådsmöte. Med start kl 18.00 informerar kommunens tjänstemän om detaljplanen och den fortsatta processen. Mötet slutar kl 20.00.

Vill du veta mer?
Kontakta Toni Chmielewski, projektledare
08-530 10 00 (växel)
fornamn.efternamn@botkyrka.se
 

Plats: Hågelby
Ort: Botkyrka
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter