Utskrift från www.yimby.se
....

Attraktiva stadsdelar bryter segregation

Mer information samt anmälan.

Utvecklingsprocesser med fokus på boendesegregationen har utöver en social och ekonomisk en tydligt fysisk komponent. Tre av sex strategier i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen - RUFS 2010 berör boendesegregationen:
 

 • öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn
   
 • stärk sammanhållningen
   
 • frigör livschanser

För att diskutera hur vi ska ta an oss utmaningen de kommande åren har vi planerat en hearing där vi vill diskutera hur de negativa effekterna av boendesegregationen i Stockholmsregionen kan minskas. Syftet är att samla erfarenheter och kunskap om hur byggandet av attraktiva stads- och kommundelar kan inverka positivt. Hearingen fokuseras på tre frågeställningar:
 

 • Hur kan samhällsplaneringen och byggandet av nya bostäder eller stadsdelar bidra till att minska den socioekonomiska segregationens negativa effekter?
   
 • Hur kan arbetet med att rusta upp miljonprogramområdena bidra till att göra dessa stadsdelar mer attraktiva på bostadsmarknaden?
   
 • Vilka andra strukturpåverkande insatser inom bostadssektorn är av betydelse för att minska den socioekonomiska boendesegregationens negativa effekter?


Boverket
Kommunförbundet i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regionplanenämnden
Stockholms stad


Mer information samt anmälan. 
 

Datum och tid: 7 Maj 2010 08:30 - 16:15
Plats: Färgfabriken, Liljeholmen
Ort: Stockholm
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter