Utskrift från www.yimby.se
....

Tre scenarier för järnvägen - utveckling, stagnation eller infarkt

Arrangör: Branschföreningen Tågoperatörerna
Dag: 5/7 2011 10:00 - 12:00
Typ av evenemang: Seminarium & mingel
Ämnesområde: Kommunikationer, Infrastruktur
Plats: Nowas trädgård, Kronstallgränd
 
Platsbeskrivning: Ca 100 m från Donners plats

 

Sammanfattning

Tågförseningar rubbar resenärernas tilltro till järnvägen, och stopp i trafiken kostar näringslivet och samhället miljardbelopp. På seminariet diskuterar företrädare för näringslivet, tågföretag, Trafikverket och politiker tre scenarier för järnvägens framtid. Är tillväxt överhuvudtaget möjlig?

Beskrivning

Tågtrafiken har vuxit kraftigt de senaste 20 åren, men störningar i järnvägssystemet rubbar tilltron hos kunderna och kostar samhället miljardbelopp. Trafikverkets analys visar att på kort sikt krävs mer underhåll och reinvesteringar för ökad kapacitet och robusthet, annars måste trafiken begränsas. Om inte reinvesteringarna ökar kommer den åldrande infrastrukturen att kräva mycket stora investeringar om 10-15 år. Remissutgåvan av den färska kapacitetsutredningen presenteras på seminariet. Tågoperatörerna vill - utifrån de transportpolitiska målen - diskutera vad järnvägen skall leverera på längre sikt. Utgångspunkten är tre olika scenarier: 1) En lägre ökning av tågtrafiken än övrig samhällsutveckling, 2) En ökning av trafiken i takt med befolkningstillväxt, BNP m.m., samt 3) En ökad andel av person- och godstrafiken. Innebär scenarierna i praktiken ”infarkt”, ”stagnation” eller ”utveckling”? Hur ser paneldeltagarna på tågtrafikens förutsättningar – är tillväxt överhuvudtaget möjlig?

Medverkande:
 
Lena Erixon, stf GD, Trafikverket. Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister. Anders Johansson (S), kommunalråd, Sigtuna kommun. Lars-Eric Aaro, vd, LKAB. Jan Forsberg, vd, SJ. Mikael Stöhr, vd, Green Cargo. Tomas Wallin, vd, Veolia. Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare. Stig Wiklund, styrelseordf, Näringslivets Transportråd. Charlotte Wäreborn Schultz, vd, Svensk Kollektivtrafik. Moderator, Jan Sundling styrelseordf, Branschföreningen Tågoperatörerna.

Mer information.

Datum och tid: 5 Juli 2011 10:00 - 12:00
Plats: Nowas trädgård, Kronstallgränd
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter