Utskrift från www.yimby.se
....

Nyckelstråket: Järnvägen Stockholm - Västerås - Örebro - Skövde - Göteborg. En nödvändig satsning?

Arrangör: Handelskammaren Mälardalen
Dag: 5/7 2011 13:00 - 14:15
Typ av evenemang: Seminarium & mingel
Ämnesområde: Infrastruktur, Kommunikationer
Plats: Strand Hotel, Strandgatan 34
Platsbeskrivning: Gillet
 
Sammanfattning

Sverige har inte råd med bristande kapacitet i landets järnvägsnät. Näringslivets behov av godstransport på räls och ökande persontrafik måste lösas i närtid. Nyckelpersoner diskuterar Nyckelstråket - Mälarbanan och Västra Stambanan - som nationellt viktigt transportstråk för gods- och persontrafik.

Beskrivning

Nyckelstråket Stockholm-Göteborg, Mälarbanan i kombination med Västra Stambanan, är det viktigaste transportstråket i Mellansverige. Särskilt godstransporter till/från Göteborgs hamn är centrala. Rapporten "Nyckelstråket - för högre fart på Sverige" har uppdaterats i juni 2011 och kommer presenteras på seminariet. Kapaciteten på Sveriges järnvägar räcker inte till. Konsekvenserna av "vargavintrar" och driftstörningar med stillestånd och förseningar kan inte accepteras. Uppgradering av stråket måste ske snarast för att bidra till ett hållbart transportsystem på kort och medellång sikt. Svensk industri behöver ökad kapacitet och trygghet för järnvägstransporter. Även persontrafiken behöver ökat utrymme på spåren för att kunna utvecklas. Trafikverkets kapacitetsutredning och stambanornas framtida funktion behöver diskuteras. Ledande personer inom näringsliv, Trafikverket, politik, akademi och organisationer deltar med inspel i seminariet som avslutas med en moderatorledd paneldebatt

Medverkande:
 
Christina Hedberg, vd, Handelsk Mälardalen. Lena Erixon, bitr gd, Trafikverket. Per Bondemark, logistikchef/v ordf Näringslivets Transportråd, SSAB. Sten Bergheden, riksdagsledamot, Riksdagens Trafikutskott. Irén Lejegren, regionråd, Regionförb Örebro Län. Stefan Gustafsson, näringspolitisk chef, Västsv Handelskammaren. Leif Walterum, kommunalråd, Skövde Kn/Västra Stambanegruppe. Mats Holmberg, vp internationella relationer, ABB Västerås
Datum och tid: 5 Juli 2011 13:00 - 14:15
Plats: Gillet, Strand Hotel, Strandgatan 34
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter