Utskrift från www.yimby.se
....

Blå linjen via Slussen

 
 
Nyligen presenterade politiker från landstingsrådet, Stockholm, Nacka och Värmdö en överenskommelse om en förstudie för utbyggnad av blå linjen från Kungsträdgården till Nacka forum. Detta var en väldigt positiv nyhet för hela regionen. Ganska snabbt stod det dock klart att politikerna inte helt tänkt till när det gäller det nuvarande förslaget om förlängning av blåa linjen; valet att inte dra tunnelbanan via Slussen.

De fem största problemen med att inte dra tunnelbanan via Slussen följer nedan:

1. Nuvarande förslag på dragning över Saltsjön innebär att man måste bygga på djupare vatten. Antingen behöver man bygga en sprängtunnel 80-90 meter i urberget vilket är dyrt, komplicerat och leder till stora höjdskillnader. Alternativt bygger man en sänktunnel men som då måste klara av tyngden från ett sjunkande oceangående fartyg vilket blir än dyrare. En tunneldragning i vattnet längs Skeppsbrokajen har inte samma problematik.

2. Tunnelbanans syfte är framförallt att genom kortare restid och ökad tillgänglighet minska fordonstrafiken i form av bilar och bussar. För många Nackabor som idag åker buss för att ta sig till Södermalm eller vidare söderut kommer tunnelbanans nuvarande förslag på dragning innebära att man tvingas åka två stationer för långt, byta till södergående tunnelbana och sedan åka två stationer tillbaka. Tidsvinsten går därmed av allt att döma förlorad jämfört med dagens busslinjer till Slussen. Det rimliga resultatet blir därför att många Nackabor som ska ta sig till Södermalm eller söderut kommer fortsätta åka buss.

3. Utifrån problematiken i punkt 2 missar man därmed möjligheten att avsevärt minska busstrafiken från Nacka men även från Sofia till Slussen. Skulle man ta tillvara på denna möjlighet genom en tunnelbanedragning via Slussen skulle man, förutom fördelarna med mindre busstrafik, kraftigt kunna minska omfattningen eller helt lägga på is utsprängningen av Katarinaberget för den planerade nya bussterminalen vilket skulle spara många miljarder av skattebetalarnas pengar.

4. T-centralen är idag en av de hårdast belastade stationerna p.g.a. dess funktion som knutpunkt i Stockholms kollektivtrafik. I framtiden kommer trycket att öka ytterligare i.o.m. öppnandet av Citybanan. Att erbjuda tusentals Nackaresenärer en enda station, T-centralen, för byte till grön/röd linje kommer ytterligare öka belastningen och riskerar därmed att skapa en flaskhals.

5. Vidare missar man även möjligheten att erbjuda resenärer på blå linjen norrifrån möjlighet att ta sig till Slussen utan byte vid T-centralen vilket skulle minska belastningen på T-centralen.

Det kan tyckas vara väl tidigt att lyfta denna fråga när det endast finns ett beslut om förstudie av blåa linjens förlängning. Problemet är dock att byggandet av nya Slussen kommer starta betydligt tidigare än eventuell förlängning av blåa linjen varvid det är av stor vikt att frågan om dragning via Slussen lyfts fram för att kunna bli ett aktuellt alternativ.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Johannes Lilleberg (24 Mars 2012 11:28):
Jag vill också dra blå linjen över Slussen. Huvudargumentet är att vi redan idag är för beroende av T-centralen. Om blå linjen inte dras till Slussen så går vi ytterligare ett steg mot "Single point of failure". Vad händer den dag då T-centralen måste renoveras eller av annan anledning måste stängas av?

Som söderbo är man ju också lokalpatriot. Jag vill inte behöva åka Norr om Mälaren för att ta mig från söder till söder-;)
 0
Johan Eriksson (24 Mars 2012 13:45):
Vansinne att inte dra T-blå via Slussen, liksom en station på Stig Claessons park i korsningen Klippgatan/Åsögatan som är ett av SLs alternativ enligt Södermalmsnytt: http:​/​/​www.​direktpress.​se/​sodermalmsnytt/​Nyheter/​Tunne.​.​
 0
Herbert Tingesten (24 Mars 2012 15:42):
X4. Har skrivit lite om det här också:

http:​/​/​stockholm20​1.​blogspot.​se/​20​12/​0​3/​tunnelbana-​til.​.​

En viktig faktor är att gångvägen skulle bli kortare än vid T-centralen och det skulle göra att även många som kommer norrifrån på T-blå och ska byta till annan södergående linje tjänar på att byta där. Tyvärr har man sänkt golvnivån i bussterminalen med två meter och flyttat den närmare t-banan så den ligger helt enkelt ivägen och rulltrapporna mellan blå och röda/gröna blir därmed 7-8 m längre än med den tidigare placeringen av terminalen. Å andra sidan så finns det nu plats att bygga en gångtunnel under nuvarande station så att rulltrapporna kan komma upp mot plattformen, vilket även bussterminalen skulle kunna dra nytta av (som det är planerat nu så måste bussresenärerna först upp och över spåren innan de kan ta rulltrappan ner till plattformarna)
 0
Tore Kullgren (24 Mars 2012 16:29):
Förslag till sträckning av blå linjen:

Skeppsholmen - Djurgårdsstaden - Valdemarsudde - (gemensam tunnel med Österleden) - Finnboda - vidare mot Nacka.

Skeppsholmen, Djurgårdsstaden och Beckholmen bör förtätas på ett sätt som utökar det offentliga rummet och besöksnäringen, och anknyter till befintlig arkitektur.

I anknytning till Skeppsholmskyrkan, kan man bygga ett tornformat hotell som en pendang till Kastellet. På så sätt kan man göra Skeppsholmen till ett konferenscentrum.
 0
Alvin Lindstam (24 Mars 2012 17:28):
Det är väl förhållandevis uppenbart att en station vid Slussen vore att föredra för de allra flesta, även om det blir lite längre restid till centralen från Nacka. Att det inte blir lika djupa tunnlar är ju också bra.

Jag läser dock i senaste idéstudien från SL om tunnelbana till Nacka att "Sträckningar som går via Slussen bedöms inte möjliga av tekniska skäl." (sida 26).

Är det någon som vet vad det finns för hinder, och om de är övervinningsbara? Herbert verkar ha viss koll.

http:​/​/​www.​dagensarena.​se/​wp-​content/​blogs.​dir/​8/​files.​.​
+1
Herbert Tingesten (24 Mars 2012 18:43):
Alvin: På bloggen spekulerar jag över att det hänger samman med Nya Slussen-projektet och att utredaren kanske bara har antagit att en station där skulle kräva en radikal omgörning av planerna. En annan teknisk svårighet som kan ha spelat in är att det finns risk för sättningsskador på byggnaderna längs Skeppsbron när man pålar. Det hade ju varit bra om utredaren hade talat ur skägget.
 0
Jens (24 Mars 2012 19:08):
För att nå Slussen från befintlig station vid Kungsträdgården och därefter vidare mot Sofia krävs ganska snäva kurvradier, vilket leder till ökat slitage och nedsatta hastigheter (vilket ju motverkar syftet med tunnelbana). Dessutom kan det bli svårt att uppfylla ambitionen med raka plattformar vid Slussen. Utan att veta exakt kan jag tänka mig att detta är en del av de "tekniska skäl" som nämns. Jag håller med om att en dragning via Slussen vore önskvärd men har svårt att se att det är genomförbart.
+1
Herbert Tingesten (24 Mars 2012 19:17):
Jens: Nej, det stämmer inte. Ursprungsplanen är planerad med 400 m kurvradie precis som resten av T-blå. Mät på ritningarna får du se.

Plattformarna är hyfsat raka också, men egentligen skulle man kunna strunta i det kravet om man inför plattformsdörrar. Då vinner man lite mer frihet i stationsplaceringen också.
+1
Johan Eriksson (24 Mars 2012 19:17):
De här "tekniska skälen" är något som dykt upp nu = varför har det gått alldeles utmärkt att dra T-banan via Slussen i 1965 års T-baneplan, och även i planerna under åren efter det, då???
 0
Johan Eriksson (24 Mars 2012 19:21):
(Parallell tråd om stationslägen på östra Södermalm m m här: http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​120​9&)
 0
Jon Cederberg (24 Mars 2012 19:56):
Det är dags att Nacka blir Nackastan, som en integrerad stadsdel istället för en parasitkommun.
+4
Karl (24 Mars 2012 20:58):
Det är förstås oerhört viktigt att den nya banan dras förbi Slussen, av alla de skäl som räknas upp här. Bra att Yimby lyfter frågan - de "tekniska problemen" måste expliceras, utredas och så länge det alls är möjligt lösas.

Utöver Slussen bör ytterligare två stationer byggas på Södermalm; blir det omöjligt tycker jag att det åtminstone är viktigt att den som byggs inte hamnar öster om Vita Bergen och inte heller på något bisarrt 70-metersdjup. Det är mycket glädjande att man äntligen bygger ut t-banan men det är fortfarande viktigt att man gör rätt tycker jag.
+2
Harald Frostvide (25 Mars 2012 14:17):
Att inte avlasta T-Centralen är nära nog kriminellt. Vi ser redan idag hur blå linjens rulltrappor är överlastade på grund av att en av de mittersta uppgångarna stängts under bygget av nya pendelspåret. Lägg dessutom på resenärer från Nacka som skall byta till röd linje och du har ett recept för katastrof.
All tunnelbaneutbyggning i Stockholm under i alla fall de närmaste femtio-hundra åren bör ha som ett av sina viktigaste mål att se om man kan minska trycket på T-Centralen.
+2
Jan Wiklund (25 Mars 2012 14:22):
Jag misstänker att det här är en följd av SLs och trafikteknikers i allmänhet oförmåga till systemtänkande. Bara den aktuella uppgiften (=att dra en bana till Nacka) fungerar optimalt är det bra, att hela kollektivtrafiken helst ska hänga ihop är oväsentligt i sammanhanget.

Av samma skäl har man struntat i att lägga T-Farsta strand vid pendeltågsstationen. Av samma skäl är det oftast extremt krångligt att byta från pendeltåg till buss trots att det egentligen bara skulle krävas att man la en perrong på utsidan av spåren och öppnade dörrarna åt det hållet också.

Jag misstänker att den här oförmågan mest beror av att dom som planerar kollektivtrafiken själva inte använder den. De löser problemen byråkratiskt, inte praktiskt. Jag kan dock inte helt avskriva att det kanske finns nån giftig New Public Management-paragraf som förbjuder SL att ta hänsyn till hela systemet, i nån sorts missriktad strävan efter "konkurrensneutralitet". Någon som vet?
 0
Patric Nilsson (25 Mars 2012 19:20):
Är helt emot en dragning via Slussen, vill ha tunnelbana till både Skeppsholmen och Skansen/Gröna Lund... har dock inget emot att Nacka bana dras över östra Södermalm och Hammarby Sjöstad.
 0
Gustav Svärd (26 Mars 2012 14:02):
För en gångs skull håller jag inte med dig, Patric :)
Jag tycker, av ovan nämnda skäl, att Blåa nästan måste gå via Slussen. Att inte dra den den vägen är att lasta Centralen ännu hårdare och att långt från optimera restider och bytesmöjligheter.

Saltsjöbanan bör dock inte i onödan kortas av, mer dubbelspår och en lösning av vid Danvikstull som inte innebär spår över en bro som öppnas är vad som behövs. Att korta av och stoppa linjen innan byte till åtminstånne två Tbanelinjer vore troligen att klart minska användandet och att därmed öka bilismen.

Sedan bör antingen 10:an eller 11:an dras söderut från Sjöstan och ta över antingen Hagsätragrenen eller Farstagrenen, detta för att utöka kapaciteten på dagens Gröna grenar söderut samt för att se till att Blåa söder om Centralen inte har för låg nyttjandegrad.
+1
Tråkmåns (26 Mars 2012 14:20):
Jag har en jätteglåmig, trist och tråkig tanke: Vore det kanske inte billigast att uppgradera Saltsjöbanan till tunnelbanestandard? En ny linje som terminerar vid Slussen, kort och gott. Tråkigt, billigt (?) och det behövs inga djupa tunnlar. Så - nu är det fritt fram för alla att hata och idiotförklara mig. Mest en tanke, ju
+1
Gustav Svärd (26 Mars 2012 14:52):
En ganska självklar tanke initiallt, ja. Men det finns problem med den.
Till att börja med så är banan inte tvåspårig, alldeles för långa sträckor är enkelspåriga (inkliusive in till Slussen), vid Danvik går den på en bro som måste öppnas ibland, stationerna är alldeles för korta för att ta Tbanetåg, det finns icke-planskilda korsningar med vägar, osv. Dessa är alla skäl till att inte skulle vara billigt att göra om till Tbane-standard.
Dock finns det ett, i mina ögon, starkare skäl att inte göra't: Det är alldeles för glest befolkat kring Saltsjöbanan för att motivera en Tbana i dagsläget och sannolikheten att kommunen och de närboende skulle gå med på att exploatera till den grad att en Tbana motiveras i t.ex. Solsidan är troligen obefintlig. Att bebygga nära de kommande stationerna på en helt ny linje är något Nacka kommun har sagt sig villiga till och kan läggas på platser där nimby-faktorn inte är lika hög, områden där fler kan se fördelarna med en väl planerad förtätning.
 0
Niklas Öhrström (26 Mars 2012 22:34):
Delar av Saltsjöbanan tror jag skulle kunna fungera som tunnelbana. Man skulle få skippa stationerna i villaområdena och den i Östervik. Fisksätra skulle behöva ett pålitligt trafikslag. Linjen skulle kunna sluta vid Igelboda. Resten skulle kunna vara tvärbana (ringlinje?)

Totalt är det fem plankorsningar fram till Igelboda. Dubbelspår finns redan mellan "Nacka" och Saltsjö Järna samt mellan Storängen och Saltsjö Duvnäs. På dessa 2,5 km råder nästintill tunnelbanestandard redan idag. På de ställe där man behöver komplettera till dubbelspår handlar det om att bredda banvallen något (kanske 2 meter).

Men en uppgradering av saltsjöbanan till t-bana behöver givetvis inte stå i motsats till tunnelbanans blå linje. T-blå skulle kunna utnyttna befintlig Saltjöbana mella Sickla och Saltsjö Duvnäs medan Saltsjöbanan istället går vägen över Kvarnholmen. Ska denna del av Nacka kommun blir en del av innerstaden kommer båda behövas (+ en yttre ring).
 0
Linus (27 Mars 2012 00:17):
Vad är det för flumsnack om "Single point of failure"? Alla linjer går redan till T-centralen om du inte visste. Hur många gånger hittils har du upplevt det som ett problem? Dessutom finns numera något som kallas Tvärbanan. Dom som har bestämt att tunnelbanan inte ska gå via Slussen lever i en praktisk verklighet, inte i ett teoretiskt moln där ekonomi och geologi saknar betydelse.
+2
Niklas Öhrström (27 Mars 2012 01:02):
Linus:
Om du tar en titt på andra tunnelbanesystem i världen så ser du att inte en enda med en total längd på över 110km bara har tre bytesstationer eller färre. Stockholms t-bana är den enda.

Det finns en anledning till detta. När städer växer så växer de antingen med flera centrala noder eller så växer de med mer förortsmatta. Att låta staden förtvina och låta förortsmattan sprida ut sig ohämmat är en dålig lösning. Detroit är ett exempel på detta. Staden går man igenom på 20 minuter medan förorten tar vid i 50 km. Detta ger segregationsproblmen.

Det är bättre att låta staden istället för förorten växa. Ett sätt att skapa fler noder i kollektivtrafiken. Detta har man insett i de flesta städer med större tunnelbanenät. Att alla linjer idag går via centralen är ett faktum men det utesluter inte att vi bygger fler noder. Att tillbe status quo hjälper inte. På något sätt växer nämligen storstadsregionen.

Vad gäller Slussendragning så argumenteras här på Yimby för hur man genom denna dragning kan spara en massa pengar, just pga bergtunnel under havsbotten inte behöver byggas. Men också eftersom bussterminalen inte behöver byggas i onödan.
+3
Johan Eriksson (27 Mars 2012 01:51):
@Linus:

Vänd på frågan, tycker du att man ska minska eller öka trycket på T-centralen och vad är isaf vitsen med det sistnämnda?
+3
Jan Wiklund (27 Mars 2012 13:43):
Linus: "Hur många gånger hittills har du upplevt det som ett problem?" - ja, ganska många. Alla de gånger jag har måst åka in till centrum för att åka ut igen. Alla dom gånger jag har bytt tåg på T-centralen och det har varit knökfullt på perrongerna. Nog är det ett problem alltid.
 0
Emil (28 Mars 2012 15:00):
Varför koncentrera alla spår så centralt? Alla nämner att T-centralen är överbelastad, det är väl Slussen på väg att bli också, med två tunnelbanelinjer, bussarna och Saltsjöbanan. Stockholm måste ju växa på "bredden" också. Utveckla tvärförbindelserna och gör det lättare att byta utanför city.
 0
Herbert Tingesten (28 Mars 2012 15:10):
Emil: Visst kan man göra så också, men snackar vi förlängningar av T-blå från Kungsträdgården så finns det knappast några realistiska som passerar någon annan punkt än Slussen där man kan byta till båda de andra t-linjerna. Slussen har också redan idag alla de där resenärerna som du talar om. Att flytta deras byten från Slussen till T-centralen ökar belastningen på T-centralen på ett nästan oansvarigt sätt.
+3
Gustav Svärd (28 Mars 2012 15:12):
Idag dominerar ju T-centralen totalt. Att lyfta över en del av de bytena som görs där till Slussen vore ett sätt att sprida belastningarna utanför City. Att sprida ännu mer, med bättre tvärkontakter och byten utanför den tullarna (och dessutom bygga ut innerstaden förbi tullarna) vore också grymt bra. Där har vi ju dels Tvärbanans förlängning på väg, men vad gäller Blåas förlängning så är orginalplanen (60tal iirc)) att Blåa ska förgrena sig i utkanten av Söder och sedan dels gå mot Nacka och dels ta över Hagsätra-grenen. Då skulle nya bytesmöjligheter skapas utanför tullarna.
Detfinns fler idéer som tagits upp på senare år: Tvärbanans östra ände förlängs inte till Slussen utan till Ropsten (tunnel under Saltsjön); Tvärbana Syd som binder ihop Söderort och Huddinge/Botkyrka; Pendeltåg som går på tvärs norr om stan i höjd med Kista; ...

Jag dock anmärka att det krävs mer än en bytespunkt för att en plats ska få centralitet - tät stadsbyggnad i området är också ett måste. Annars blir det en bytesstation omringat av ingenmansland.
+3
Herbert Tingesten (28 Mars 2012 17:35):
Årstaberg, we're looking at you...
 0
Linus (31 Mars 2012 03:54):
Tre "single point of failure" efter varandra gör det tre gånger troligare att trafiken stannar än en "singel point of failure" så jag fattar inte hur ni tänker. Det finns dessutom en station som heter Fridhemsplan där man också kan göra byten till och från blå linje. Om det är trångt i T-centralen kan man göra större perronger. Det är inte genomtänkt att tvinga tågen att göra någon konstig Gröna-lund inspirerad loop efter station Kungsträdgården, alternativt köra baklänges tillbaks mot Slussen.
+2
Herbert Tingesten (31 Mars 2012 08:26):
Lite av en självmotsägelse, det där med "tre single point of failure". Poängen är just att trafiken kan upprätthållas även om en station tillfälligt upphör att fungera som bytesstation. T ex är Slussen och Gamla stan funktionsidentiska och det gör att man kan stänga endera för på/avstigning i händelse av olycka eller reparation. Man kan dessutom vända tåg på ena linjen där och låta passagerare åka vidare med den andra (exempel: urspårning vid T-centralen på grön linje, trafiken kan ändå upprätthållas genom att tågen vänds vid Slussen och Hötorget, och resenärerna får åka med röd linje mellan T-centralen och Slussen.) Det skulle inte fungera om T-centralen var enda bytesstationen mellan röd och grön.

Det är inte helt komplikationsfritt att bygga större perronger vid T-centralen som du föreslår. Dessutom blir kurvan ännu tvärare än idag. Bättre att avlasta stationen så att inte alla måste trängas där, speciellt de som måste åka en omväg dit för att byta linje.
+1
Gustav Svärd (31 Mars 2012 09:28):
Att det går att byta vid Fridhemsplan stämmer, men det är en bytespunkt endast för sträckningarna norr/västerut (och fram till Odenplan). Gångarna till Blå är långa både där och på Centralen gör att färre byter, dvs om bytet var som mellan gröna och röda på Centralen eller Slussen skulle klart fler byta där för att snabbt ta sig till City från Gröna västerut.

Att bytet finns där gör dock Centralen klart mindre belastad än annars, och gör systemet mindre störningskänsligt (se bara att det gått att stänga av Blåa förbi Centralen).

Detta är anledningar till att Blåa bör gå via Slussen. Bytesmöjligheterna som skapas ändrar resandemönstren på ett sätt som avlastar Centralen, avlastar Röda mellan Slussen och Centralen (många söderifrån kommer byta till Blåa redan vid Slussen) och avlastar Gröna mellan Medis och Fridemsplan (att ta/byta till Blå blir väldigt mycket mer attraktivt).

Om det dessutom skapas en bytespunkt söder on stan, i Gullmars eller Skärmarbrink (mellan Gröna och Blåa vid Blåas övertagande av en av grenarna söderut) så påverkas resandemönstren än mer, mer utspridda byten uppstår och systemet blir mindre känsligt för avstängningar (samtidigt som Grönas trafik blir enklare att hålla på rätt köl med två grenar istället för tre).

Någon bergochdalbaneloop eller backning blir det inte tal om alls. Svängarna blir inte tvärare än vad normen är, vilket visats här på yimby.se tidigare med hjälp av kartor (av Herbert troligen).
+2
Niklas Öhrström (31 Mars 2012 12:29):
Egentligen borde T-Slussen, om blå linje passerar där, ha samma kapacitet som T-centralen. Ändå har T-Slussen idag bara hälften antalet påstigande som T-Slussen.

Med tanke på att om blå linje passerar Slussen med enkla passager borde man kunna avlasta T-centralen ganska påtagligt. Och området kring Slussen kan få samma centralitet som city, i synnerhet nu när området byggs om till mer en människovänligare plats.
+1
Harald Enoksson (1 April 2012 12:17):
Är blå linjen till Slussen verkligen rätt spår? Bygger vi inte då bara ett till T-centralen, med samma problem som dagens T-centralen om 10-20 år? Skulle vi inte ha fler noder?

Låt blå linjen gå till T-centralen över områden som idag inte har tunnelbana, och blir det trångt på T-centralen pga Nackabor som byter för att åka söderut (trots möjligheten att byta till Saltsjöbana och Tvärbana, som bör byggas så sömlöst som möjligt) så blir det ett argument för att låta Nackagrenen få en till gren som anknyter till röda, gröna och pendeltåg längre söderut, vilket skulle knyta Nacka och Söderort närmare varandra, till gagn för båda områdena. Idag är det kanske inte så många som pendlar mellan Nacka och Söderort, men det är ju just det vi ska ändra på, och det är just det vi inte ändrar på genom att insistera på att alla nya linjer ska dras till samma gamla centrumpunkter i innerstan (det här med att just Hammarby Sjöstad prompt ska ha t-bana till T-centralen och tvärbana till Slussen, är det för att det bor många politiker där?)

Som Björkhagen- och Nackabo känner jag mig lätt diskriminerad av ert bennyanderssonska Slussenkramande ;)
 0
Jan Wiklund (1 April 2012 16:43):
Harald: Du har förstås rätt. Det räcker inte med Slussen heller. Det behövs fyra fem T-Centralen till i lämpliga halvcentrala lägen som på så sätt kan utvecklas till centrala. Men det kräver ju ytterligare några linjer.
 0
Johan Eriksson (1 April 2012 19:41):
@Linus:

Det går inte att "göra större perronger" på T-centralen röd o grön!

Tyvärr skulle man lugnt kunna säga = trots att kv Orgelpipan och Kajan revs och Klarabergsgatan breddades kraftigt anser jag att T-centralen från 1957 är den tveklöst mest misslyckade stationen på hela T-nätet med sina böjda men framför allt kraftigt underdimensionerade plattformar. Påtaglig planeringsmiss att å ena sida uttryckligen låta alla linjer stråla samman här vid det (då) nya City men å andra sidan inte planera för tillräcklig kapacitet dvs bredare plattformar!

Dessutom har jag ända sedan öppningen 1975 undrat om man på 50-talet någonsin trodde att T-blå skulle bli verklighet då (rulltrapps)schakten och hissarna känns påtagligt inklämda i efterhand och omedelbart efter öppningen blev de gröna o röda plattformarna (för) trånga!? Mycket prestigesnack på sin tid om "Tunnelbane-centralen" (har ni någonsin hört någon uttala hela stationsnamnet nån gång? ; ) och hur fantastiskt allt var men kopplingen största bytesstationen i teorin och antalet resenärer i praktiken är ett rejält planeringsfiasko som kunde åtgärdats när man hade chansen på 50-talet!
 0
Herbert Tingesten (1 April 2012 20:14):
Det var väl en nödlösning att det blev en station mitt i kurvan? Från början var det väl tänkt att det skulle vara en station vid Centralen och en vid Sergels torg (båda på raksträckor), men så slogs de ihop av effektivitetsskäl. Namnet T-centralen har jag alltid uppfattat som analogt med "T-Hötorget", "T-Gamla stan" osv, alltså en kortform för "tunnelbanestationen vid Centralen".
 0
Johan Eriksson (1 April 2012 20:50):
@Herbert:

Jovisst berodde kurvlösningen på det du skriver men varför de smala plattformarna när det ska bli stans största underjordiska bytespunkt och man ändå håller på att river så gott som allting i dess närhet?
 0
Herbert Tingesten (1 April 2012 21:28):
Gissar att man inte ville spränga rakt under Klara kyrka, och att kurvorna redan var så tvära man kunde tillåta. Bara spekulationer dock. Fridhemsplan hamnade ju också i en kurva av samma skäl (två hopslagna stationer) och där ligger spåren betydligt längre isär.
+1
Johan Eriksson (5 April 2012 21:21):
@Herbert:

Anledningen till att T-centralen har så smala perronger beror på att man inte ville gå in mer än nödvändigt under Klara kyrkogård vilken man knappt rörde under bygget 1952-57. Alternativet att ta lite mer av Klarabergsgatans norra sida under kv Gripen (Åhlens) lät sig inte göras då T-banan byggdes därför att Staden ännu inte hunnit exproprietera de fastigheterna ännu. Kv Gripen revs först sent 1962 och då var T-banan redan klar sedan 5 år. Här kan man tycka att det rådde en dålig samplanering men jag är inte övertygad om att T-planerarna då ansåg att plattformarna var för smala därför att om de gjort det så kanske de hade samplanerat och visat bättre framförhållning? Bild Klarabergsgatan österut vid Drottninggatan med både T-uppgång och den gamla bebyggelsen kvar i kv Gripen (nuv Åhlens): http:​/​/​www2.​sl.​se/​Templates/​FMS/​FMS_​photo_​result.​aspx?​.​.​

Det är också mycket troligt att man struntade i det då man snarast möjligt ville få den två år försenade sammanbindningsbanan (Hötorget-Slussen) färdig så fort som möjligt pga av det höga trycket på yttrafiken. Trycket var enormt på Slussen och innerstadslinjerna före öppningen -57 då alla förortslinjer från sydväst, syd och sydost slutade här och sen måste alla byta till spårvagn vilka snabbt blev överfyllda.

Angående Fridhemsplan så ligger den lyckligtvis i berg och djupare vilket för tillfället räddade två kvarter för från rivning. Senare, i slutet av 60-talet var man förstås absolut tvungna att riva hela den atmosfärbildande huslängan utmed Drottningsholmsvägen vilket tillsammans med nedläggningen och överasfalteringen av spårvägshållplatsen på själva Fridhemsplan ledde till att platsen sedan 1967 berövats all mötesplatsvänlig värdighet och är lika tråkig fortfarande, -tyvärr. Fridhemsplan har iofs mindre belastning än T-centralen men för att vara en bytesstation i en kurva upplevs den som avsevärt säkrare än den sistnämnda....

Bild Fridhemsplan med T-uppgång i den gamla fastigheten: http:​/​/​www2.​sl.​se/​Templates/​FMS/​FMS_​photo_​result.​aspx?​.​.​
---
Att åtgärda och dubbla T-centralens perronger nu i efterhand, kanske så att avstigning sker mot den nya perrongen och påstigning från den nuvarande är en vacker tanke, men det skulle innebära en otroligt komplicerad, dyr ombyggnad vilket troligen även skulle innebära husrivningar något bara kv Orgelpipan är moget för. Återstår bara glasdörrar vid plattformskanterna vilka är helt nödvändiga ändå!: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​4/​hur-​manga-​maste-​do_​1249.​ht.​.​
+2
Jan Wiklund (14 April 2012 17:49):
Min slutsats av ovanstående är att det är absolut nödvändigt att hitta fler omstigningsstationer i stan än T-centralen, Fridhemsplan, Gamla stan och Slussen. Vi kommer ingen vart med att ösa klander över dom som byggde T-centralen, det enda vi kan göra är att komplettera vad den brister.

Av naturliga skäl går inte detta att göra med befintliga linjer, det måste till något nytt. Och då är det som ligger närmast till hands en uppgradering av tvärspårvägen eller delar därav och/eller grenar till denna.
+2
Johan Eriksson (14 April 2012 22:52):
Kunde inte sagt det bättre själv Jan! Mina drapor om historiens komplikationer är delvis avsedda för den som undrar om man inte kan utöka T-centralens kapacitet ytterligare men den gubben går som sagt inte så nu gäller det att bokstavligen talat tänka i nya (T-)banor!
 0
Gluff (17 April 2012 12:12):
Tog lite Irish coffee i gårkväll och funderade som så, att om Blå linjen skulle grenas av vid Fridhemsplan (eller Rådhuset), så kunde den södra grenen gå direkt under Riddarfjärden till en punkt mellan Mariatorget och Södra station (bytesmöjlighet till båda). Nästa station blir då lämpligen Medis (byte till Gröna linjen) och nästnästa Sofia. Därefter Lugnet (Sjöstan) osv.

Alltså, vi får flera bytespunkter som kanske folk egentligen vill ha för att slippa T-Centralens trängsel eller pga att de egentligen inte ska till City. Nackdelen blir förstås att Kungsträdgårdsgrenen inte fortsätter under Saltsjön (kanske rätt dyrt ändå) och att direktbanan för Nackaborna till City inte blir av.

Men det skulle ändock bli en Nackabana och början på en ringlinje i innerstan. Vill man sedan slopa förgreningen (Blå linjen) på Kungsholmen, så kunde antingen bandelen från City eller Söder ledas uppåt Hagastaden och Karolinska på ny linje via Fridhemsplan.

Okej: det blir mycket Kungsholmen och Söder, men det är ju många som vill dit och/eller bor i närheten - eftersom Stockholm på norrsidan är något västförskjutet och på södra sidan naturligen Söderfokuserat då alla kommunikationsvägar passerar Söder in mot centrum. City är ju å andra sidan City, men ärligt talat... Hur länge fungerar det med en enda T-central och ett enda City?
 0
Johan Eriksson (18 April 2012 13:50):
Jag är verkligen för en utbyggnad av all form av kolektivtrafik i Sthlm men den blir inte snabbare eller smartare byggd pga "vi dra en linje hit, en dit, nä den andra kan svänga av o gå lite mer dit förresten"-resonemang. Inget fel på visioner och drömmar om förbättringar men tänk gärna två alt tre gånger innan alla dessa utspejsade förslag äter upp hela statskassan de närmaste 10 åren. Det är tyvärr väldigt dyrt att bygga T-banor och risken är överhängande att man inte blir tagen på allvar om tror att det är lika lätt att bygga dom som att föreslå dom. En uppmaning i all välmening!
 0
Noho (18 April 2012 15:01):
Slappna av Johan, i en debatt är det väl meningen att det ska spånas lite vilt.
 0
Jan Wiklund (19 April 2012 22:40):
Jag ställer mig nog närmast på Nohos sida här. Det finns ingen anledning att vi ska anpassa oss till Borgs perversa "stopp-för-alla-investeringar"-politik.

1. Vi har en global lågkonjunktur, det är perfekt tillfälle att investera stort. Det finns enorma outnyttjade resurser i form av t.ex. 8 procent arbetslöshet.
2. Man får väldigt mycket t-bana för vad regeringen har sagt sig vilja satsa på motorvägar
3. Man får ännu mer t-bana för de pengar man skulle kunna få genom att sälja av tomtmark för byggande på nuvarande impediment och förbjuden mark. Se http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​12/​bygg-​om-​e-​fyran_​1168.​html

Så kör bara!
 0
Johan Eriksson (20 April 2012 01:01):
Jan:

Är man emot utbyggnader och en del av Borgs perversa politik bara för att man ber om lite realism??? -snacka om svart-vitt -tänk isaf. Är man inte automatiskt på den ena sidan så måste man vara på den o den sidan... -förenklat larv och ett stort behov av att kategorisera folk som dessutom inte stämmer alls på mig, något du borde veta vid det här laget!?
 0
Jan Wiklund (20 April 2012 16:16):
Problemet är att det inte alls är övertydligt vad som är "realistiskt".

Dels handlar det om i vilket perspektiv det är realistiskt eller ej. Det är inte realistiskt i ett globalt perspektiv att inte investera kraftigt i spårtrafik. Det håller du säkert med om.

Men ännu mer avgörande är att det är dålig politik för en rörelse som vår att vara kortsiktigt realistisk. Det finns alltid andra som är jättebra på att kompromissa. Vi bör, som managementgurun Peter F. Drucker påpekade en gång apropå kunskapsarbetare i allmänhet, tala om vad som verkligen behövs, sen får andra sköta kompromissandet med vad som är kortsiktigt realistiskt. Om man börjar med kompromisserna blir slutresultatet ännu sämre än de blir med rejält tilltagen prutmån.

Och, som sagt, det som verkligen behövs är stora investeringar i spårtrafik.

Bland annat. Det behövs stora offentliga investeringar generellt.
 0
Martin Kolk (1 September 2012 00:32):
Verkar som stadshuset öppnar upp för en koppling via södermalm eller hammarbysjöstad till Gullmarsplan vilket vore väldigt välkommet. Med en sådan koppling tror jag en dragning över slussen inte är lika kritisk. Samtidigt så innebär vaga kommentarer om röd linje till Gullmarsplan att det kanske ändå vill dra den över Slussen?

Det handlar dock mest om spekulationer.

http:​/​/​www.​dn.​se/​debatt/​stockholmsdebatt/​ny-​t-​banelinj.​.​
+2
Karl (1 September 2012 19:13):
Samtidigt talar de om "Den nya stationen Östra Södermalm" vilket förstås är ett feltänk. Minst två måste det vara, tunnelbanan ska inte bara mata pendlare utan även göra det lättare att ta sig runt på Söder och inom innerstan.
+1
Joel Ejeby (11 September 2012 23:18):
+1
Herbert Tingesten (12 September 2012 10:31):
^^ Kurvradierna blir väldigt små. Så blir det svårt (men inte omöjligt) att bygga en ny station vid T-centralen ovanpå Citystationen, och det blir också svårt att bygga tunnlar under befintliga spår speciellt på den här centrala sträckan. Och Kungsträdgården förblir en tarm som tar trafikkapacitet (om den inte läggs ner helt förstås).
 0
Joel Ejeby (12 September 2012 14:18):
 0
Joel Ejeby (12 September 2012 14:19):
+1
Niklas Öhrström (12 September 2012 16:02):
Man kan annars tänka sig en variant där de blåa linjerna inte delar spår:

--Solna C - Västra skogen - Stadshagen - Fridhemsplan - T- Centralen - Kungsträdgården - Narvavägen - Loudden.

--Huvudsta - Västra skogen - Tomteboda - St Eriksplan - Norra Bantorget - T centralen (mellan nuv blå och rödgrön linje) - Gamla Stan - Slussen - Folkungagatan - osv mot Nacka/Orminge.

Kungsträdgården används inte eftersom den ligger i änden. Fortsätter den är det mycket möjligt att den används för folk som kommer från det hållet (precis som Östermalmstorg är använd av de som kommer ifrån Mörby och Ropsten). Det är ju knappast så att det saknas målpunkter i närheten (Operan, Kungsträdgården, Slottet, Gallerian osv).
+1
Lars Bringner (29 September 2012 11:27):
Sedan bör man väl ändock tänka efter före. När man nu vet att Nacka-Värmdö växer så det knakar , bör man redan bestämma sig för en fortsättning till Gustavsberg. Inga direktbussar in till stan. Endast till T-stationerna, där det naturligtvis också finns gott om infartsparkeringar. Annars är det återigen 25 år försent....
 0
Lars Bringner (29 September 2012 11:35):
Fel tråd kanske, men röda linjen direkt till Lidingö ,är väl inte helt nytt kanske. Kan dela sig i två på de gamla banvallarna. Bort med bussarna från Ropsten..
+2
Niklas Öhrström (29 September 2012 23:06):
Lars Bringner:
Är mycket skeptiska till att de fina lägen intill stationerna ska förslösas på infartsparkering.

Tror det är smartare med kraftigt höjda trängselskatter i kombination med förstärkt busstrafik. Områden kring stationer bör bestå av tät stad.
+1
Viktor L (10 December 2012 19:49):
Uppmanar alla att fylla i SLs enkät om tunnelbanan till Nacka och kryssa i Slussen och östra Södermalm som önskade stationer. http:​/​/​sl.​se/​tbananacka
+2
Niklas Öhrström (10 December 2012 23:15):
^^
Gillar inte alternativen.

Föredrar nr 4 eftersom den har en förbindelse med Slussen vilket måste ses som en förutsättning för ett lyckat projekt. Men söder om Slussen är dess sträckning på tog för västlig så man missar stationen på Ö Södermalm.


Alternativ 1 och 2 är likvärdiga. Båda missar Slussen vilket gör dem orealistiska. En fördel är att de har station på Ö Södermalm.

Alternativ 3 måste ses som det sämsta alternativet. Det missar alla befolkningscentra i Sjöstaden och Ö Södermalm (60.000 invånare). Förvånande att det finns med som alternativ.
 0
Jan Wiklund (11 December 2012 11:47):
Finns det några tekniska/ekonomiska skäl till att man inte kan vika av fyran österut tidigare än Skanstull?
 0
Gustav Svärd (11 December 2012 13:08):
^Nej, det gör det nog inte. Troligen så pekar alla dessa skäl på att man BÖR vika av tidigare. I texten så är det INTE en dragning som på bilden som det står om, endast att den ska kunna knyta an till Gröna på Söder antingen vid Slussen eller Medis. Alltså: SL vill absolut inte ha Blåa via Slussen. Annars hade de sett till att alternativ 4 på kartan hade dragits likt på kartan från 60-talet samt att de annars hade tydliggjort att Slussen hade gett byte till Röda och Saltsjöbanan också.
Min slutsats från hur enkäten är utformad är alltså att SL inte vill ha den via Slussen med än rätt öppna för att ha den via Österleden. :(
+1
Martin Kolk (11 December 2012 13:19):
Man kunde själv föreslå en dragning i undersökningen dock, samt fylla i stationsalternativen, Slussen, Östra Södermalm, Hammarby sjöstad. Så om man bara trycker på kanske det tvingas utreda det bästa alternativet.
+1
Viktor L (11 December 2012 13:28):
Jag försöker också förstå varför Alt. 4 inte skulle kunna vika av tidigare. Det finns ju i stort sett ingen som helst poäng med att dra den parallellt med gröna linjen fram till Skanstull. Det jag kan tänka mig är att man anser det vara för krångligt att dra tunnelbana i samma område som nya bussterminalen.
+1
Martin Kolk (11 December 2012 14:28):
Jag tror att SL är rädda för att blanda in Slussen i sina planer pga alla politiska starka känslor, alternativ 4 är så luddigt draget att det också bara kunde anknyta till Medborgarplatsen.

Det är helt enkelt politisk feghet tror jag, oklart om den kommer från tjönstemän eller politiker inom SL.
 0
Niklas Öhrström (11 December 2012 18:31):
Skulle man inte kunna tänka sig en variant av fyran:
Slussen - Stockholms Södra (Swedenborgsgatan) - Skanstull - Vintetullstorget - Sjöstaden - Sickla.

Kopplingen mot Ö Södermalm blir sämre än om man viker av österut tidigare och då med ytterligare två stationer på Söder. Men man får ändå en station på den delen av Söder + koppling till pendeltågen. Alltså ytterligare 3 bytesstationer.
+1
Viktor L (11 December 2012 20:12):
Det är vid korsningen Folkungagatan/Renstiernas gata det verkligen behövs en tunnelbana. Att ha en t-banestation "södra" 300 meter från T-Mariatorget är något överdrivet.
+1
Staffan (11 December 2012 22:59):
Fanns det inte en gammal idé om en station under Hammarbykanalen med uppgångar vid Färgargårdstorget och Luma? Realistiskt? Kan man då få en sträckning Slussen - Medborgarplatsen - F-torget/Luma - Sickla osv? Kan man få med S:a station?
+1
Herbert Tingesten (11 December 2012 23:17):
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter