Utskrift från www.yimby.se
....

Tänk större än bara Årsta

Följande gemensamma debattinlägg från Nätverket Yimby och Alternativ stad är idag infört på SvD synpunkt.

Årstafältets framtid har stötts och blötts under decennier och så småningom resulterat i en parkplan.

Nu i höst är det dags igen. Stockholms stad, som har tagit intryck av ett förslag från Handelskammaren, utlyser en arkitekttävling för att bygga hus på alltihop. Syftet sägs vara att binda ihop Årsta och Östberga.

Det är ett lovvärt syfte. Allt utanför de gamla stadstullarna består idag av småbyar som är sig själva nog. Följden blir att alltför få kan dra nytta av att de faktiskt bor i en miljonstad. Servicenivån lokalt är inte stort bättre än i Ödeshög eller Edsbyn.

De som verkligen vill leva i en storstad försöker därför tränga ihop sig i den gamla innerstan. Och där finns inte plats för alla, så priserna stiger och stiger och bara de resursstarkaste har råd att bo där. Till och med näringslivet drivs ut; därav Handelskammarens bekymmer.

Men om vi vill ha mer stad och binda ihop stadsdelar räcker det inte att bygga en förortsenklav på Årstafältet. Hela söder om söder måste omfattas av arkitekttävlingen.

Staden bygger på stråk. Ju längre obrutna stråk av attraktioner desto bättre stad. Låt gärna Årstafältet vara del av ett stråk – men det måste faktiskt börja redan vid Skanstull.

Staden bygger på täthet. Ju fler människor desto fler attraktioner. Det blir dåliga stråk och dålig sammanbindning om tätheten på människor utanför tullarna bara är en tiondel av tätheten innanför. Att bara planera för Årstafältet löser inte dessa problem, planeringen måste gälla hela Årsta.

Om en ny innerstadsdel växer fram söder om söder, med förtätning av nuvarande innerförorter, kommer det att behövs en ny stadspark. En Hagapark eller Central Park söder om centrum, omgiven av attraktiva och levande stadsmiljöer. Så bör planeringen för Årsta se ut. Det blir en bättre attraktion än ytterligare en förortsenklav.

Så låt gärna Årstafältet vara centrum för arkitekternas bemödanden. Men sätt ingen gräns runt om! Gränser och barriärer är stadens största fiende.

ANDERS GARDEBRING
Nätverket Yimby

JAN WIKLUND
Alternativ stad

Trafik- och planeringslandstringsråd Christer G Webberholm kommenterar här.

Döda gröna ytor tillför inte staden nånting

En gräsmatta på en rivningstomt och ett stort grönområde utan egentligt användingsområde som Årstafältet i Stockholm har en sak gemensamt. Det har ingen funktion i en stads mänskliga liv. De fungerar kanske som syreproducenter och reningsverk för luften, men det brukar behövas träd för att det ska bli riktigt bra. Ett grönområde i en stad måste vara planerat som en del av staden. Som något som knyter ihop människor. Inte som det ofta är idag, där grönområden segregerar människor och förhindrar möten. Gräsmattan på den tomma tomten blir ett ställe där skräp samlas och ett område som Årstafältet blir en avskiljare, en gräns mellan stadsdelar och människor.

Central Park i New York är ett jättelikt grönområde och fungerar förenande. Detta därför att parken är planerad för människors behov och för att underlätta möten och aktiviteter. Slottskogen i Göteborg ett annat bra exempel. Årstafältet och Järvafältet i Stockholm, däremot, är rena motsatsen till Central park och Slottskogen. Likaså den gröna sträng som skiljer Rinkeby från Bromsten. Det är naturbarriärer som är segregerande istället för användbara.

Därför vore det bra om sådana områden bebyggdes, men de ska bebyggas med riktig stadsbebyggelse med gator och kvarter som i Stockholms innerstad. Inte med punktus och fristående längor som i Årsta eller med stora kolosser som i Östberga. För den typen av stadsdelar har dålig funktion i socialt hänseende.

Slussen, Årstafältet och papperskorgar

Idag skriver SvD om Slussen, närmare bestämt att man inte är nöjd med det vinnande förslaget. Slussen ska ritas om. Igen.

Jag kan bara applådera.

Innan jag går in närmare på det undrar jag dock varför SvD vilseleder läsarna. De har presenterat en fråga, “Är det rätt att göra om Slussen?”, och svarsalternativen är “Ja, bygg nytt” och “Nej, det räcker med att renovera”. Nu är det dock som så att renovering aldrig har varit ett aktuellt alternativ. Slussen går nämligen inte att renovera, eftersom den är i för dåligt skick. Alternativen är att först riva, och bygga någonting helt nytt. Eller att först riva, och sedan bygga en kopia av den nuvarande anläggningen.

OK, vidare till omritningen. De förslag jag har sett har inte varit särskilt spännande eller imponerande. Fantasilösa, tycker jag. Och man har dessutom fullständigt glömt bort att ta hänsyn till att det rör sig om en av stans blåsigaste platser. Varje gång ett nytt alternativ med en stor öppen plats eller torg med vatten på båda sidorna visas upp ser jag ett misslyckande. Ett misslyckande i form av ett blåshål som ingen kommer att vilja besöka om det går att undvika. Att bygga nya Slussen utan vindskydd eller lä innebär att vi bygger en anläggning där folk bokstavligt talat riskerar att blåsa ut i sjön när det friskar i. Vinden har fritt spelrum hela vägen från Ekerö till Saltsjö-Boo. Så snälla arkitekter, om ni råkar läsa detta, ta hänsyn även till detta förhållande. Vinden är i allra högsta grad viktig för hur offentliga platser upplevs.

En annan fara med den nya Slussen-anläggningen är att det återigen blir en överdimensionerad motorvägskorsning. Bygg inte med biltrafik som norm, utan gör nya Slussen till en mötesplats för människor. Människor som går, cyklar, åker inlines, etc. Eller åker kommunalt. Det fungerar också. Se inte Slussen som ett problem, utan se det som en möjlighet. Här har vi chansen att bygga någonting riktigt bra som är till gagn för Stockholm.

En annan god nyhet är att staden ska satsa mer på renhållning och städning. Man talar om att staden successivt blivit mer och mer skräpig. I artikeln tas några orsaker upp. Gratistidningar, fimpar, snabbmatsförpackningar. Tja, de utgör ju skräp, så det kan jag hålla med om. Men jag vet även att det finns fler orsaker till att staden ser ut som den gör. Det finns nämligen på tok för få papperskorgar, och de töms för sällan. I många storstäder är normen att det ska finnas minst en papperskorg i varje gathörn. (Läs: Hörn, inte korsning.) En papperskorg vid varje övergångsställe. En vid varje t-banenedgång.

Filosofin är att de ska finnas överallt, och man ska passera dem helt naturligt när man är på väg någonstans. Så har det inte varit i Stockholm, och det har varit ett problem. På vissa ställen är det så glest mellan papperskorgarna att man får leta efter dem. Och jag vet att en stressad stadsbo sällan har tid att springa runt och leta efter någonstans att slänga skräpet. Och är man på väg någonstans så har man inte tid att springa över gatan för att slänga skräpet i papperskorgen som finns där, eller ta vägen in i något köpcentrum för att slänga skräpet. Stockholmarna är inte sämre än andra på att kasta skräpet i papperskorgarna. Det är staden som är dålig på att tillhandahålla papperskorgar.

På den punkten hoppas jag att det blir ändring. Fler papperskorgar, och de ska tömmas oftare.

Jo, man nämner även att det ska bli saker av med Årstafältet nu. Glädjande att se, och jag hoppas att de ser till att bygga en riktig stadsdel nu, och inte något jäkla förortsområde. Ett område med täta kvarter, gator med GATUNAMN, dvs Smurfgatan istället för Smurfvägen (kan någon förklara varför det helt plötsligt ska heta *vägen så fort man kommer utanför tullarna?), bra kommunikationer, funktionsblandning och intressant arkitektur. Snälla Stockholm, schabbla inte bort den här chansen.

Dags att rita om slussen. Igen.

Slussen, det byggprojekt som diskuterats och stötts och blötts sedan 80-talet skall återigen ritas om. Svenska Dagbladet skriver idag om att Stockholms stad inom kort kommer att annonsera efter nya arkitekter till ombygganden av slussen.

Även om det är en smula irriterande att man aldrig kan komma till skott så är tanken bakom detta god. Meningen är att Nyréns vinnande förslag nu skall bearbetas vidare och utvecklas. Från staden finns förhoppningar om att få in även utländska arkitektkontor. Det är en god ide att försöka ta in influenser från utanför Sverige, som kan ge en vitamininjektion till planerna.

"- Vi hoppas ju att vi ska få in åtminstone något kontor som inte är Sverigebaserat, säger Ulla-Britt Wickström, handläggare på stadsbyggnadskontoret."

Det är snabba ledtider som gäller, redan i oktober är det tänkt att förslagen skall presenteras så förhoppningsvis drar det inte ut allför mycket på tiden.

Det är hoppfullt att staden nu specifikt talar om vikten av god arkitektur, det är en klar svängning som vi kan se där huvudmålet med arkitektur i Stockholm tidigare har varit att vara så osynlig som möjligt.

I planerna ingår nu också planer för kultur i området. Ett utmärkt initiativ för att skapa liv vid slussen, förhoppningsvis hela dygnet.

Svenska Dagbladet skriver också i samma artikel om att stadsbyggnadskontoret kommer att annonsera om en arkitekttävling för en ny stadsdel på Årstafältet:

SvD skriver:
"- Det är viktigt att få in nya influenser, förklarar Niklas Svensson, projektledare på strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Tanken är att mellan tre och sju kontor ska tävla om hur den nya stadsdelen, med park, bostäder, skolor och service, ska utformas. Förhoppningen är bland annat att få idéer om modernt stadsbyggande och alternativ till den utbyggnad som präglat Stockholm på senare år, bland annat i stora områden som Hammarby sjöstad och Liljeholmen."

Det är bara att gratulera. Så länge god stadsmässighet är ett uttalat mål kan det här bli riktigt lyckat.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter