Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning.


När Stockholm planerar promenadstad blir det vare sig mycket "promenad" eller "stad"...

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Beslut om Norra Station och Översiktsplanen


Ett gäng yimby:sar redo att lämna över namnlistan till stöd för Tors torn.

Vid 13:00 idag så lämnade YIMBY över sin stödlista för Tors torn till fastighets- och stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal(m). ABC-nyheterna, Radio Stockholm och Vi i Vasastan var också på plats och bevakade överlämnandet.


07:12 in i inslaget.

Inslag i Radio Stockholm.


Lina lämnar över stödlistan för Tors torn.


Radio Stockholm intervjuar.

Under kvällens kommunfullmäktigedebatt fattades beslut om Norra Stationsområdet och Stockholms nya översiktsplan. Båda besluten föregicks av en lång debatt.

Ingenting direkt oväntat dök upp i debatten. Oppositionen kritiserade bristen på tunnelbana till Norra Stationsområdet, en kritik vi helt instämmer i. Tyvärr ställde en del kritiker också tunnelbana mot spårväg. YIMBY menar att både tunnelbana och spårväg behövs till Norra Stationsområdet, även om vi ser tunnelbana som den högst prioriterade lösningen, speciellt då den är svårare (och mer kostsam) att få på plats i efterhand. Intressant i sammanhanget var att även centerpartiet uttryckte att tunnelbana till Norra Stationsområdet är viktigt vilket är ett välkommet ställningstagande. Sten Nordins och Christer G Wennerholms tidigare uttalanden om att "tunnelbanan är färdigbyggd" är naturligtvis ett helt orealistiskt uttalande med tanke på den befolkningstillväxt som Stockholm står inför. Här hoppas vi verkligen att staden tänker om. Med de diskussioner som finns om att tillföra fler bostäder till området borde den samhällsekonomiska kalkylen för tunnelbana kunna förbättras.

Oppositionen kritiserade också tätheten, en kritik vi inte instämmer i. Täthet är en attraktiv och eftersökt kvalitet.

I debatten om översiktsplanen gjorde Kristina Alvendal(m) ett intressant anförande om att vi nu bryter med modernismens planeringsideal och återigen börjar att bygga stad. Vi från YIMBY tycker naturligtvis att det är välkommet med en tydlig politisk markering mot modernismens misslyckaden. I samband med detta tog också Alvendal upp den nya trädnorm som staden nu planerar, att det ska planteras ett nytt träd för varje ny bostad. Det är en välkommen målsättning så länge det planeras på ett bra sätt. Samtidigt väljer staden att behålla en parkeringsnorm på 1.0, alltså en parkering för varje byggd lägenhet, vilket knappast rimmar speciellt bra med visionen om att gå bort från en helt bilcentrerad modernistisk planering. Det faktiska bilinnehavet i Stockholms innerstad är idag 0.46, inte 1.0 vilket således innebär en aktiv politik för att driva upp bilinnehavet.

Socialdemokraterna ställde sig i stort bakom ÖP:n med några resevationer, bland annat tog de upp att de vill lägga ner Bromma flygplats och peka ut det som ett stadsutvecklingsområde.

Miljöpartiet menade att planen inte skyddar grönområden i tillräckligt stor utsträckning, en ståndpunkt som delades av vänsterpartiet. Vänsterpartiet menade också att planen fokuserar för mycket på stora handelsplatser och de ville se ett större fokus på flera mindre handelsplatser.

Miljöpartiet och vänsterpartiet kritiserade också byggandet av Förbifart Stockholm och vill istället satsa mer på utbyggnad av kollektivtrafiken. Miljöpartiet nämnde bland annat Spårväg Syd, vilket är en mycket viktig satsning som även vi i YIMBY vill se påbörjad snarast.

Hela debatten kan ses här.

YIMBY:s yttrande om Stockholms översiktsplan
YIMBY:s yttrande om Norra Stationsområdet

Debatten om översiktsplanen 17 september

Den 17 september anordnades en debatt om Stockholms nya översiktsplan. För dig som inte kunde närvara finns nu debatten tillgänglig här på nätet.

Get the Flash Player to see this player.

Tyvärr finns inte den efterföljande frågestunden med åhörarna med på grund av batteriproblem.

YIMBY:s yttrande om översiktsplanen hittar du här.

Debatt om översiktsplanen imorgon torsdag 17 september

Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal (M), kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP), oppositionsborgarråd Roger Mogert (S), gruppledare Emilia Hagberg (MP), gruppledare Per Ankersjö (C) och andra ansvariga politiker debatterar Stockholms översiktsplan imorgon torsdag.

Från kl.17:30 finns möjligheten att ställa frågor och diskutera planen med tjänstemän från stadsbyggnadskontoret. Det bjuds på enklare mat och dryck. Debatten startar kl.18.00.

Adress: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, konferensentrén (t.h. om huvudentrén)

Först till kvarn, ingen anmälan krävs. Kostnadsfritt.

Mer information om Stockholms översiktsplan.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter