Utskrift från www.yimby.se
....

Satsa på storstäderna

I veckan presenterades ett samarbete mellan Stockholm och Göteborg där flera tunga aktörer, bland annat Ulla Hamilton (m), Miljö- och fastighetsborgarråd i Stockholm, Göran Johansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Kent Johansson (c), regionråd, Västra Götalandsregionen och Peter Egardt, VD, Stockholms Handelskammare med flera kräver en storsatsning på infrastrukturen i Stockholm och Göteborg. I rapporten "satsa på storstäderna", som har tagits fram i samarbete med Nutek menar man att det krävs en satsning i storleksordningen 200 miljarder kronor för ny infrastruktur i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Uppmaningen är riktad mot regeringen som man menar under lång tid har underskattat storstadsregionernas betydelse för landets ekonomi. Ekonomiskt skulle Sverige tjäna stort på att göra dessa satsningar. BNP skulle enligt rapporten öka med 150 till 190 miljarder kronor årligen.

I rapporten kan man bland annat läsa:

"Regeringen måste inse att investeringar i infrastruktur är just investeringar. Den finansieringsmodell som tillämpas i Sverige med anslagsfinansiering av vägar och järnvägar skiljer sig från alla andra stora investeringar, som normalt lånefinansieras och skrivs av under lång tid. Olika former av lånefinansiering kan genomföras med långa avskrivningstider, eftersom det handlar om projekt med lång livstid. Sveriges järnvägsnät byggdes ut under andra halvan av 1800-talet med lånade pengar. Det var en enorm kraftansträngning för ett litet, fattigt land, som lade grunden för vår exportindustri och 1900-talets välståndsutveckling. Vi måste nu ta nästa steg för att inte halka efter i välståndsligan. Det kan inte ske utan lånefinansiering av de stora satsningar som krävs. Regeringen har nu som målsättning att minska den svenska statsskulden, trots att den är bland Europas lägsta. Med tanke på de stora behov som finns vore det en klokare politik att i stället investera i de infrastrukturprojekt som har störst betydelse för Sveriges framtida tillväxtförutsättningar. Det går inte att hävda att Sverige inte har råd med investeringar i storstädernas infrastruktur i denna omfattning. Slutsatsen är snarast att Sverige inte har råd att avstå från dessa satsningar."

I rapporten påtalas vikten av ny spårburen infrastruktur i Stockholm:

"För att en regionförstoring ska bli möjlig måste nödvändiga kapacitetsförstärkningar ske så att trafiksystemet kan hantera en ökad pendling. Från miljösynpunkt är det mest angeläget att bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken. I många fall kan det också medföra att vägnätet avlastas. Spårbunden kollektivtrafik kräver stort resandeunderlag för att vara samhällsekonomiskt motiverat och lämpar sig därför bäst för storstäder. Korta resor i storstäder har de bästa förutsättningarna att i stor omfattning locka över bilister till kollektivtrafik. Exempel på en sådan satsning är ny spårförbindelse till nordöstra Storstockholm, en regiondel som väntas växa med 100 000 nya invånare fram till 2030. Kollektivtrafiken till nordost sker idag med en omfattande busstrafik som belastar redan överbelastade vägsträckor."

Även utbyggnaden av väst- och ostlänken tas upp och utpekas som viktiga satsningar.

Länkar:
Göteborgs-posten
Stockholms handelskammare
SVT ABC
YimbyGBG
Hela rapporten
På andra YIMBY-sidor
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter