Utskrift från www.yimby.se
....

Omdaningen av Barnhusbron vinnare i "Förnya Stockholm"

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

En vinnare har nu presenterats i den tävling om att förnya Stockholm som fastighetsägarna Stockholm anordnat tillsammans med tidningen Metro. Vinnare blev Kjellander & Sjöbergs förslag om en omdaning av Barnhusbron, vilket även var favoriten bland de flesta av YIMBY:s läsare.

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Stefan Sjöberg från arkitektbyrån säger till Metro:
- Jättekul! Det är roligt att stockholmarna har röstat på det här förslaget. Det känns rätt vågat.
- Vi hoppas att det ska bli verklighet. Vi går vidare och pratar med Stockholms stad och ser om det finns något intresse att genomföra ett sådant här projekt


 
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Skönhetsrådet är (inte helt oväntat) kritiska. Hans Henrik Brummer, skönhetsrådets ordförande säger:
- Det känns som de försökt att kränga in en stor jävla atlantångare

Och fortsätter:
Det känns väldigt ungdomsfixerat, men det är friskt vågat

Ungdomsfixerat eller inte är naturligtvis en subjektiv åsikt, men det är onekligen ett nyskapande och utmanande förslag, vilket kanske inte är den inställning till stadsutveckling som skönhetsrådet gjort sig kända för i Stockholm. Stockholm behöver mer utmanande förslag. En lite ungdomligare syn på arkitekturen på sina ställen är bara att välkomna.

YIMBY i Metro om landmärkestävlingen

Tidningen Metro fortsätter att uppmärksamma den tävling om nya landmärken för Stockholm som de anordnar tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och de fyra arkitektbyråerna Kjellander+Sjöberg, White arkitekter, Equator Stockholm och Berg arkitektkontor.

YIMBY har tidigare skrivit om tävlingen vid flera tillfällen.

I dagens upplaga av Metro kommenterar Gustav Svärd från YIMBY tävlingen.

I artikeln konstateras bland annat att förslaget från Kjellander + Sjöberg arkitektkontor med en nybyggnation på Barnhusbron med nya lokaler, bostäder och butiker och där gaturummet på brospannet blir en gemensam yta för gående, bilister och cyklister verkar vara det mest uppskattade förslaget bland YIMBY:s medlemmar.

Gustav Svärd säger om tävlingen:
Det är ett väldigt bra initiativ som kan få upp debatten om hur vi kan göra Stockholm bättre.

Det här visar att det faktiskt finns många som vill skapa något nytt i Stockholm. Man kan se att det finns brister här och var, och att man kan göra någonting åt det på ett kreativt sätt.

Artikeln kan läsas här (PDF - sidan 11)
Uppdatering: Nu också på Metro:s webb.

Metros och fastighetsägarnas tävling: Rösta på din favorit

YIMBY har de senaste dagarna följt Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Förslagen hittar du här, här, här och här).

Nu har du möjlighet att rösta på din favorit.

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag A
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.


White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag B
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.


Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag C
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.


Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag D
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.

Metros och fastighetsägarnas tävling: Dag 4 - Berg Arkitektkontor

Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
 

Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Tidigare förslag här, här och härförtsätter idag med ett förslag från Berg arkitektkontor som vill öka värdet på Gärdet.

Svante Berg, en av arkitekterna bakom Globen, säger:
- Det är en speciell provokation för att få igång en debatt om Nationalstadsparken. Vi tycker det är en slumrande resurs, särskilt då Gärdet. Det borde kunna vara mer än en rastplats för hundar.

- Det är den minst orörda som finns i Stockholm. Man har dränerat och fyllt ut. Det finns ingen växtlighet av värde. Det är bara en öppen gräsyta som inte sköts särskilt bra.

- Vad ska man göra där i dag? Det finns inga toaletter, inget fik. Men kompletterar vi Gärdet kan vi få i gång aktiviteter där ute. Det är en outnyttjad resurs för hela Stockholmsregionen.

- Vi vill vitalisera Gärdet som i dag är en relativt avsomnad del av National stadsparken. Med ett byggnadsverk som lockar, sticker ut och har kapacitet för såväl stora som små evenemang vill vi stimulera stockholmare och andra att återta och använda Gärdet.


 
 
 
 

Vad tycker du om förslaget? Diskutera gärna i kommentarerna.

Metros och fastighetsägarnas tävling: Dag 3 - Equator arkitekter

Ungdomens hus med badplats under Liljeholmsbron blir en ny samlingspunkt.
Ungdomens hus med badplats under Liljeholmsbron blir en ny samlingspunkt.
 

Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Tidigare förslag här och härförtsätter idag med ett förslag från Equator arkitekter.

Equator vill låta innerstaden ta klivet över vattnet och landa i Liljeholmen. Sitt förslag kallar Equator för FAFF, Far away from Folkungatatan.

Equators VD Annica Carlsson säger:

- SOFO är omtalat och hajpat. Vi ville göra något spännande och intressant i en annan del av staden. Liljeholmen är kanske inte den hetaste delen, men nog så spännande och central


Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
 
 
Stadsdelens takträdgårdar och kanaler ger möjlighet till rekreation och tar hand om regnvattnet.
Stadsdelens takträdgårdar och kanaler ger möjlighet till rekreation och tar hand om regnvattnet.
 

Equator vill bygga en ny gång- och cykelbro

Broarna är viktiga knutpunkter som binder ihop stadsdelarna, men oftast är de storskaliga trafiklösningar från 1950- och 60-talen när man romantiserade kring trafiken. Nu behöver vi integrera dem på ett bättre sätt. Marken under bron skulle bli en utmärkt plats för ett nytt Ungdomens hus.

Även Equator jobbar, liksom tidigare tävlingsbidrag, med en bro. Equator vill också se ny bebyggelse på Liljeholmen. Liljeholmsidén är dock inte ny, utan tvärtom ett av staden redan utpekat stadsutvecklingsområde. Lövholmens utveckling lämnade YIMBY in ett yttrande om för en tid sedan.

En ny bro är en lysande idé. Det finns åtskilliga stråk i Stockholm som skulle behöva nya broar. Likaså är idén om kanaler intressant, liksom gröna tak som vi har uttalat vårt stöd för flera gånger tidigare. Däremot ser YIMBY det som ytterst tveksamt att bebygga ett så centralt område med god tillgång till kollektivtrafik med en så låg exploateringsnivå. Tunnelbana, en oerhört kapacitetsstark kollektivtrafiklösning, är dyrt att anlägga varför vi måste utnyttja lägen nära existerande tunnelbanestationer väl. Stockholms län växer mycket snabbt och all central mark är en viktig tillgång för att kunna minska avstånden mellan människor och spara naturområden. Länet växte 2008 med drygt 31.000 personer vilket även arkitekter, stadsplanerare och politiker behöver inse. 1000 bostäder täcker inte mer än någon månads inflyttning till länet.

White arkitekter näst ut i landmärkestävlingen i Metro

White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
 

Som vi skrev om igår
anordnar anordnar Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med tidningen Metro och de fyra arkitektbyråerna Kjellander+Sjöberg, White arkitekter, Equator Stockholm och Berg arkitektkontor en landmärkestävling. Först ut igår måndag var arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg som presenterade en vision om en svensk Ponte VecchioBarnhusbron.

Idag fortsätter tävligen med arkitektbyrån White:s bidrag. White har blickat tillbaka och hämtat inspiration från Sveriges folkparker.

Arkitekten Fredrik Källström säger:
Att placera det här landsortsfenomenet i Stockholm 100 år senare känns väldigt spännande
Förslaget handlar dock inte om att skapa en traditionell folkpark utan går istället ut på att skapa ett ljust, luftigt och väderskyddat rör som knyter samman Götgatan med den planerade Söderstaden.

Byggnaden lyser nattetid upp området. Stadens olika nivåer kopplas samman och bildar en högre byggnad som blir ett nytt kännetecken i Stockholms skyline
Byggnaden lyser nattetid upp området. Stadens olika nivåer kopplas samman och bildar en högre byggnad som blir ett nytt kännetecken i Stockholms skyline
 

Stockholm är en fantastiskt vacker stad, men den har en färdighet som är som en liten tvångströja. Det finns inga luckor och möjligheter som i många andra städer. Men jag tror att den väldigt väl tål nya tillägg som skulle kunna sätta staden på världskartan


Det är intressant att även White arkitekter väljer att bygga på en bro. Många av Stockholms broar är idag isolerande i sin karaktär, en naturlig följd av Stockholms begivenhet som en stad på öar även om broarnas utformning ibland gör avstånden större än de skulle behöva vara. Kanske kan förslagen från Kjelander + Sjöberg och White arkitekter vara ett sätt för Stockholm att lösa ett problem som få andra storstäder behöver förhålla sig till?

Vad tycker du om förslaget? Diskutera gärna i kommentarerna!

Spännande Stockholmsidéer i Metro

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Fastighetsägarna Stockholm anordnar tillsammans med tidningen Metro och de fyra arkitektbyråerna Kjellander+Sjöberg, White arkitekter, Equator Stockholm och Berg arkitektkontor en landmärkestävling. Först ut idag måndag var arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg som presenterar en vision om en svensk Ponte VecchioBarnhusbron.

Stefan Sjöberg på Kjellander + Sjöberg säger:

- Barnhusbron kan bli en levande stadsmiljö och en länk mellan Kungsholmen och Norrmalm. Gaturummet på brospannet blir en gemensam yta för gående, bilister och cyklister, på fotgängarens villkor. Det öppna perspektivet garanteras genom utsiktspunkter, generösa öppningar i bebyggelsen åt båda håll. Här planeras butiker, restauranger, kaféer och uteserveringar

Förslaget skulle tillskapa cirka 200 bostäder samt arbetsplatser och lokaler till innerstan. Bostäderna upplåts enligt förslaget som en blandning av hyres- och bostadsrätter. Utbudet av aktiviteter och verksamheter ger en stadsbyggnad som garanterar liv under hela dagen. 

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Inspiration har hämtats från historien där t ex Ponte Vecchio i Florens eller Rialtobron i Venedig har blivit en lyckad kombination av bro och byggnad. Gemensamt är folklivet och butiker i gatuplan  som kombineras med utblickar över vattenrummet och staden. Genom sin arkitektur har dessa broar även skapat en tydlig identitet och blivit landmärken, symboler för sina städer och dess innevånare. 

Bebyggelsens taklandskap nyttjas för grönytor med terrasser och parker.  

De fyra arkitektbyråerna har arbetat fram varsitt tävlingsbidrag. Dessa förslag kommer att presenteras ett i taget i tidningen Metro, med start den 31 augusti. Och med start fredag 4 september kommer stockholmarna kunna börja rösta fram det vinnande förslaget.

- Tanken är att de fyra arkitektbyråernas förslag ska kunna verka som inspiration när Stockholm utvecklas, säger Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm. Och stockholmarna är de som, genom omröstning, väljer ett vinnande förslag.

 
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Alla förslag presenteras löpande på Fastighetsägarna Stockholms webbplats och på fastighetsmässan Business Arena på Clarion Hotel Stockholm 16-17 september. Då koras också vinnarna av den omröstning som inleds den 4 september.

YIMBY applåderar naturligtvis varmt detta lysande initiativ och tycker det är oerhört roligt att både fastighetsägarna, arkitektkontoren och tidningen Metro vill vara med och driva den spännande diskussionen om Stockholms framtida utveckling. Det är sådant här som vi behöver så mycket mer av i Stockholm. Kreativitet, glädje och nyfikenhet inför det som är möjligt och en konstruktiv och inspirerande diskussion om de fantastiska möjligheter som vår stad har. YIMBY ser fram emot att få ta del av alla tävlingsförslagen.

Vad tycker du om förslaget? Diskutera gärna i kommentarerna.

Stadsmässigt i Huvudsta

Stadsmässiga förtätningsförslag börjar att synas i nyproduktionen då och då. Nyligen skrev vi om en utmärkt förtätning i Sollentuna, nu har turen kommit till Huvudsta. Det är i närheten av Postens huvudkontor (ibland liknad vid en finlandsfärja), invid området där statens bakteriologiska laboratorium (SBL) tidigare låg som man nu planerar en förtätning.Merparten av de befintliga byggnaderna i området är ritade av arkitekten Gunnar Asplund och byggnadsminnesförklarades 1995. Det är därför extra roligt att se att man nu planerar en förtätning just här, det visar på en förståelse för att en byggnadsminnesförklarad byggnad kan fungera utmärkt i ett nytt sammanhang.

Förslaget har ritats av AIX Arkitekter som i ett parallellt uppdrag mot Equator Stockholm AB och Wingårdh arkitektkontor ritade det vinnande förslaget. Och det är tur det.

Equators förslag innehåller förvisso ett 35-våningshus men som en trist solitär i bästa Corbusier-stil och området är också i övrigt undermåligt ur en urban synvinkel med parhus i lösa former.

Wingårdhs förslag består av två avlånga enorma huskroppar i bästa miljonprograms-stil.Wingårdhs förslag i synnerhet måste ju ses som ytterst märkligt. Ibland undrar man om arkitektkontoren glömmer bort att det faktiskt skall leva människor i områdena de planerar.

AIX Arkitekters förslag är en solklar vinnare:Tydliga gaturum och kvarter skapas här och staden får krypa in i det nya området som inramar Asplunds byggnader. Både bostäder och kontor planeras liksom affärsytor i husens bottenplan.

En del finns (som nästan alltid) att anmärka på. Den märkliga rädslan för att sluta kvarter finns även här där endast de kvarter som finns närmast i bild är slutna medan de längre bort lämnas öppna. Likaså kan höghuset utan några större problem göras dubbelt så högt och gärna kompletteras med ett till. Det är likväl ytterst glädjande att man faktiskt lagt in en högre byggnad för att bryta av den monotona byggnadshöjd som brukar dominera i de flesta planförslag.
Ett annat problem med förslaget är att det inte kommer att öppna för genomfartstrafik i tillräckligt stor grad vilket kan göra det svårt för affärsverksamheter att få ett gott underlag.

Hela planförslaget kan läsas här.

Samrådssynpunkter kan lämnas fram till den 11 juni och skall skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Solna Stad
171 86 Solna
eller stadsbyggnad@solna.se
Ange ärendets diarienummer: SBN 2007:412

Yimby uppmanar alla stadsvänner att inkomma med synpunkter på förslaget, våra röster behövs, motståndarna kommer att göra sina hörda.
«
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter