Utskrift från www.yimby.se
....

Krönika: Stads-liv (och död…?)

 

Stockholms skyline är låg och därmed unik. Eller i alla fall tillräckligt ovanlig och attraktiv för att den enligt vissa ska bevaras, precis som den är. Därför ska dess karaktär inte ändras. Men vad står den låga silhuetten för? Vad manifesterar den? Vad är det man egentligen vill bevara?

På den postiva sidan kan nämnas småskaligheten. Harmonin med det omkringliggande landskapet. Staden bryter liksom inte av mot omgivningen. Silhuettens variationslöshet signalerar trygghet. Inga hastiga förändringar kan förväntas. Med sina gamla kyrktorn signalerar den en stabil förankring med det förflutna, en kontinuitet. I denna stad tuffar livet liksom på utan större överraskningar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY-promenad på Djurgården

Söndagen den 28 februari är ni varmt välkomna att delta i vår nästa YIMBY-promenad. Förra gången var vi 30-40 stycken som tog en promenad genom Midsommarkransen. Vi hoppas att vi blir många även denna gång då vi tar en promenad genom ljusshowen på Djurgårn! Promenaden börjar klockan 18:15 från Djurgårdsbron.
Innan Djurgårdspromenaden klockan 16:30 samlas de av oss som redan anmält sig för att åka Globen Skyview. Om ni inte anmält er för denna aktivitet men vill åka med får ni hemskt gärna göra det, men YIMBY kan tyvärr inte längre boka biljetter åt er utan det får ni göra själva. Djurgårdspromenaden behöver ni däremot inte anmäla er till. Utan det är bara att komma med samma glada humör som ni alltid har!

Datum: 2010-02-28
Tid: kl 18:15.
Plats: Djurgårdsbron.

100hus - Ett sätt att skapa mångfald?

Det har hänt mycket inom Svensk design, musik och mode under det senaste halvseklet.
6 april 1974 stegade Blue Swede upp på scen med en korsning mellan pälsverk och superhjältedräkt. Men dansbandsdöden spred sig som digerdöden och 1977 presenterade Kaj Kindvall artisten Magnus Uggla för Sveriges första punkrockare när han släppte skandalskivan "Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt".

Punkens anarkistiska tonläge vann i popularitet. En svartsjuk och uppgiven Ritchie Blackmore kallade punken för hårdrock, fast omusikalisk. Men hårdrockarna fick sin revansch. Pudelrocken tog över och det blev inne att vara kung igen. Frisyrerna blev längre och längre. Gitarrsolona blev snabbare och snabbare. Ända tills gitarrhjälten Yngwie Malmsteen med håret ned till knäna förstörde allt, genom att vara så rapp i handen att Van Halen framstod som en nykomlig i Matz Bladhs orkester.

Svensk kulturhistoria kan beskrivas på många sätt och meningarna går isär. Men en sak är de flesta av oss överens om. Det har hänt mycket det senaste halvseklet inom musik-, design- och klädmode. Men tittar vi på de estetiska dragen i svensk arkitektur har det inte hänt mycket. Då och då riskerar entreprenörer arbete och inkomst genom att bygga något avvikande, trots alla proteststormar. Det hände när man byggde Turning Torso. Ibland kommer utlänningar och planterar kultur i vårt avlånga land. Det hände när ishotellet i Jukkasjärvi byggdes.

Ibland bygger man något avvikande i Stockholm också. Det hände när Globen byggdes. Men tittar man på vardagsarkitekturen så är det mesta sig likt sedan ett halvsekel tillbaka. Husen är standardiserande både vad gäller fasaden mot gatan såväl som livskoncepten inuti. Vi Stockholmare har inte många val. Det är den enfärgade boxen med standardfönster och standardlägenheter som dominerar.


Typisk Stockholmsbyggnad som inte avviker. Jag får intrycket av att ingen bryr sig om dessa hus.

Hur en stad som varit så ledande inom många discipliner som design och inredning kunnat vara så uttryckslös och intolerant mot det avvikande inom arkitektur är en gåta som många arkitekter och debattörer runt om i Europa försökt lösa. En del skyller på andra såsom politiker eller skönhetsrådet. En del säger att stadsplaneringen är det enda viktiga och att variationen i arkitekturen är onödig. Danskarna och Finnarna har varit internationellt beundrade i många decennier. Norrmännen börjar lära sig. Men i Stockholm står tiden still. Eller?


Typisk splitterny Stockholmsbyggnad i ett område för höginkomsttagare. Huset skulle kunna må bra av en skönhetsoperation.

Jag ser ljusglimtar även i Stockholm. Tittar man på arkitektur som Stockholmarna själva bestämt utseendet på så är variationen stor. Vandrar man till exempel mellan villorna i områden där de boende själva kunnat bestämma utseendet, så ser man att variationen är stor. I dessa områden är även variationen mellan olika boendekoncept stor. Man pryder utseendet på sina hus och variationen mellan stilarna är stor. Stockholmarna älskar att titta på Martin Timells renoveringstips och lägger ned mycket tid på att renovera och personifiera sina hem. Jag träffar unga arkitekter som brinner för att skapa något nytt.

En del anser att det är först när politiker, byggbolag och stadsbyggnadskontor styr utseendet på husen som utseendet och boendekonceptet blir monoton. De menar att i den ändlösa bostadsbristens och funktionalismens Stockholm finns ingen drivkraft bland politiker och byggbolag att skapa variation. Men när Stockholmarna själva får bestämma så blir resultatet annorlunda.


I områden där de boende har resurser att till stor del välja boendekoncept och utseende själva hittar man sällan två likadana hus.

Att låta de boende själva pryda sin stad är kanske därför Stockholms sätt att ta sig ur modernismens starka grepp om staden. 100hus är ett projekt som handlar om att låta de boende själva beklä Hornstulls fasader med konst eller andra typer av installationer såsom vindkraftverk.

En del är rädda för att diverse politiker, stadsmuseet och smakråd ska slå ned projektet. Situationen kan tyckas hopplös. Hur ska några privatpersoner lyckas bygga hus som avviker i en stad där inte ens internationellt erkända arkitekter ges svängrum. Men än finns det hopp. 100hus initiativtagare John Higson sa nyligen enligt en artikel i Södermalmsnytt att projektet har ett brett politiskt stöd. Men än vågar jag inte jubla. Politiker har vänt kappan efter vinden och gjort kovändningar förr mot avvikande arkitektur. Man har många gånger halshuggit och banaliserat byggnader som det tilltänkta organiska hotellet vi Norra bangården och Haglunds Pinne. Vi får se om de löper hela linan ut och låter kreativiteten flöda hos befolkningen denna gång. Det hoppas i alla fall vi på YIMBY. Låt oss ge våra politiker, arkitekter och stadsplanerare en dunk i ryggen och säga ”Ge oss förtroendet att skapa något nytt!”.

Vad tycker du? Håller du med om att variationen inom arkitektur i Stockholm kan vara större? Tycker du att frågan är viktig? Om svaret är ja, hur kan vi stimulera en större mångfald?
 

Typisk modern Stockholmsbyggnad som skulle kunna må bra av lite kärlek.

Stockholm presenterar Söderstaden

Visionsbild för Söderstaden
Visionsbild för Söderstaden
 

Stockholm växer. Efter en lång tid av stiltje händer nu mycket. Länge fick Hammarby sjöstad ståta i eget majestät men nu byggs det för fullt på Nordvästra Kungsholmen och i Liljeholmen. Arbetet med Norra Stationsområdet (som dock har många brister) ligger i startgroparna. Norra Djurgårdsstaden är också på gång med en efterföljande vidareutveckling i Värtan. Planerna för Årstafältet, Västra City och Albano börjar också att utkristalisera sig. Och runt Norra Bantorget, ett av Stockholms mest lyckade förtätningsprojekt på länge, har det plötsligt blivit levande stad.

Under gårdagen presenterade staden ytterligare ett stadsutvecklingsområde, Söderstaden.
Det nya stadsutvecklingsområdet utvecklas i och i närheten av Globenområdet, en idag ganska livlös del av staden på grund av trafikseparering, monofunktionell planering och stadsrumsmässig isolering.

Söderstaden kommer att ingå i ett sammanhang i öst-västlig riktning och planen är att den ska bli en urban koppling mellan söderort och södermalm. Söderstaden blir en viktig del i det framtida urbana stråk som ska gå från Danviks Lösen och Hammarby Sjöstad via Gullmarsplan vidare till Årstafältet och Liljeholmen.

 
Visionsbild för Gullmarsplan
Visionsbild för Gullmarsplan
 

I stadens vision är målen högt satta. Visionen beskriver att Söderstaden år 2030 ska vara en stadsdel med upplevelser och nöjen i världsklass. Glädjande är att man i visionen har identifierat flera viktiga parametrar. Globenområdets problem idag är att det saknar blandad bebyggelse, och tydliga urbana stråk. Detta är något som visionen berör och ämnar att åtgärda genom att tillföra nya urbana sammankopplande stråk, bostadsbebyggelse och handels- och evenemangsytor i en blandad stadsdel. YIMBY vill här rikta en uppmaning till staden att planera för blandade upplåtelseformer i den nya bostadsbebyggelsen. I visionen omnämns också att man inte tänker göra en "tabula rasa" utan istället spara och integrera mycket av den befintliga bebyggelsen, vilket YIMBY applåderar.

Flera projekt pågår just nu i Globenområdet, bland annat Stockholmsarenan, Matstaden och Stockholm Skyview. Det är därför glädjande att staden avser att ta ett större grepp på området som kan realisera den potential som dessa, och kommande, projekt har.

Dagens Nyheter skriver att boende och verksamheter involveras tidigt i processen genom att visionsdokumentet nu kommer att skickas ut till boende och företagare i området och att man avser att samla in idéer och tankar från dem. YIMBY välkomnar den tidiga medborgardialogen i utvecklingsprojektet och hoppas naturligtvis att YIMBY-medlemmar och andra i närområdet engagerar sig i en konstruktiv dialog med staden.

DN rapporterar också att det råder en samsyn över blockgränserna om att området ska utvecklas, vilket är mycket glädjande. Oppositionen kritiserar planerna i Dagens Nyheter, men på helt rätt grunder. Man tycker att det går alldeles för långsamt fram:

"- Jag är förvånad över att inget nytt presenterades. "Matstaden", den nya arenan och utvecklingen av Globenområdet är alla pågående utvecklingsprojekt som Stockholm arbetat med under lång tid, kommenterar Teres Lindberg, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden (S), tisdagens presentation.

- Utmaningen är inte att göra en powerpoint med flashiga bilder utan att ta fram konkreta ärenden som kan bli föremål för beslut och realiseras, fortsätter hon.

Opposition efterlyser en blandad bostadsbebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter i nya Söderstaden, fler mötesplatser för föreningsliv och kultur samt en integrerad miljö- och trafiklösning för Nynäshamnsvägen."


YIMBY gläds över att staden planerar för en utveckling av Globenområdet, men instämmer också i oppositionens kritik. Stockholm växer explosionsartat och det finns all anledning att fråga sig om det  verkligen ska behöva ta drygt två decennier att realisera Söderstaden. Regelverket kring byggande är långsamt, stelt och i mångt och mycket anpassat för att bygga glesa förorter. Det behöver således reformeras. YIMBY hoppas att detta är en fråga som Stockholms stad försöker att lyfta till riksdagsnivå där våra lagar stiftas.

Matstaden/Slakthusområdet
Matstaden/Slakthusområdet
 

Med alla de projekt som nu pågår i söderort börjar en liten del av det som YIMBY har efterfrågat, en stadsplan för söder om söder, att realiseras. Det är glädjande att se att staden tänker i termer som stråk, promenerbarhet, täthet och trafikintegrering (istället för trafikseparering). Vi hoppas att staden i planeringen av dessa områden förmår att ta ett helhetsgrepp på alla utvecklingsområdena i Söderort så att de inte planeras som isolerade enklaver. Planerna för Årstafältet lider exempelvis av en tydlig enklavproblematik som behöver åtgärdas för att stadens vision om promenadstaden ska kunna realiseras. Det är också viktigt att komma ihåg att även om området runt Söderstaden är relativt väljförsörjt med kollektivtrafik kommer en kapacitetsförstärkning att behövas med många nya boende och evenemansmöjligheter.
 
Andra som skriver om Söderstaden:
UDPFSvD, City

Äntligen planer för Gullmarsplan


Bild: Stockholms stadsbyggnadskontor

Gullmarsplan känner de flesta Stockholmare till som en plats som man åker förbi på väg någonstans. Platsen, med sin stora trafikapparat och ganska ogästvänliga miljö uppmuntrar inte till några längre vistelser. Man kan inte heller hävda att miljön uppmuntrar till en promenad till Södermalm eller Hammarby Sjöstad.

Att någonting var på gång kring Gullmarsplan blev tydligt i samband med den nya översiktsplanen där en visionsbild om ett framtida Gullmarsplan som en levande stadsmiljö bland annat uppvisades på ett informationsmöte som vi från YIMBY deltog på.

Idag skriver Dagens Nyheter om planerna och publicerar också den bild på det framtida Gullmarsplan som stadsbyggnadskontoret använt i arbetet med översiktsplanen.


Bild: Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Dagens Nyheter skriver:

"- Det finns ett enormt sug efter att bo i stad. Visst kan vi bygga en del i innerstaden, men om Stockholm ska utvecklas som stad måste innerstaden växa utanför tullarna, betonar stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

Vyn från Globen mot Södermalm med Skatteskrapan blir helt förändrad i framtiden. När bilköerna på Nynäsvägen däckats över förvandlas Skanstullsbroarna till broar över ett smalt vatten mellan två innerstadsstadsdelar.

- Vi tänker oss en varierad stadsbygd där grunden är relativt låga hus som harmonierar med dagens bebyggelse. Sedan kan det sticka upp högre hus på olika ställen, men snarare 10 än 40 våningar, betonar Kristina Alvendal. En viktig grund för bebyggelsen vid Gullmarsplan blir att det ska finnas butiker, kaféer och annat i bottenvåningarna. Gator med bostäder ända ned till marken har en tendens att bli livlösa och otrygga och kring knutpunkten Gullmarsplan borde det finnas en marknad för ett omfattande och varierat butiksliv."

YIMBY kan bara applådera denna utmärkta utveckling. Speciellt välkommet är att man från politiskt håll specifikt tar upp vikten av levande bottenplan med publika och utåtriktade verksamheter, något som är ett grundkrav för att få levande stadsmiljöer. Det återstår naturligtvis att se hur de planer som i slutändan presenteras kommer att se ut, men målsättningen är lysande.
Däremot delar inte YIMBY inställningen att nya byggnader nödvändigtvis måste begränsas till 10 våningplan. Dels är en överdäckning mycket dyr, vilket kräver en hög exploateringsnivå, men ett högre hus vid Gullmarsplan kan också fungera som en visuell sammanbindare mellan Folksamhuset på Södermalm och det nya Gullmarsplan.

Gullmarsplan är en mycket viktig plats för att innerstaden ska kunna ta språnget över vattnet och har också en stor potential i att inlemma Hammarby Sjöstad, liksom andra framtida urbaniseringsprojekt, i en sömlös stadsbyggd med Södermalm.

Kabinbana på Globen

Två parallella kabinbanor med glasgondoler ska uppföras vid Globen i Stockholm. Kabinbanorna kommer att åka längsmed globens yttre fasad upp till toppen av byggnaden där de kommer att stanna till så att man kan njuta av utsikten.

Attraktionen kommer att kallas Stockholm Skyview och planeras att öppna hösten 2009.

Krönika: Stockholm - staden som har gått i ide

För snart 20 år sedan invigdes Globen, och Stockholm fick en världsunik byggnad. Det var mycket som var på gång då i slutet på 1980-, och även på 1990-talet: Tredje spåret och Stockholm sökte OS bara för att nämna några projekt. Det här fick mig att tro att jag levde i en stad som räknades, en stad som levde och stack ut – en stad där allt var möjligt.

Vad har hänt sedan dessa gyllene år? Stockholm har bleknat. Av satsningarna som fick mig att känna självförtroende och framtidstro blev det ingenting av. Staden har inte krönts med en byggnad av det mer spektakulära slaget sedan Globen byggdes. Det blev inget OS och många byggplaner rumphöggs till ett minimum. Istället har det vuxit fram en attityd bland stadens invånare och politiker som verkar mot förändring, och för stagnation. Staden går i ide.

Den senaste tiden har vi fått se hur intressanta och viktiga projekt som Thomas Sandells ”badring”, Odenplansgallerian och minareten vid moskén på Södermalm har smutskastas på grund av denna icke tillåtande attityd. Jag blir orolig över vår vackra huvudstads framtid!  

Med konservativa politiker, skönhetsrådet, samfundet S:t Erik och en allmän ”not in my backyard”-attityd hämmar man innovation och kreativitet. Ytterligare ett exempel är Slussen där det sedan 1980-talet har stått klart att den bör repareras eller byggas om, men än idag har man inte satt spaden i marken trots att Slussen nu är helt fallfärdig. Märkligt hur ansvarsfulla politiker kan låta ett projekt dra ut så mycket på tiden.

Denna bakåtsträvande attityd har redan på många sätt fått till följd att Stockholm har blivit mindre intressant för oss som bor här men även för omvärlden. Är det vad vi vill? Jag vill det inte.

Föreställ er istället ett Stockholm med en omfamnade attityd, vars invånare både vågar och kan sätta spår i staden i form av höga hus och badringar. Stockholmarna bygger ut, bygger om, gör om, tänker miljövänligt, minskar biltrafiken och bygger ut kollektivtrafiken. Ja, allt det som kännetecknar början på detta sekelskifte. Kanske bör vi söka ett OS igen, och kanske bör vi ställa en 200 meter hög ”grön skyskrapa” mitt på Centralen för att visa världen att vi tror på Stockholm i framtiden!

Låt oss inte balsamera staden! Väck staden, och kom ut ur idet!

Christer Mellstrand
Ordförande Stureplanscentern
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter