Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om utveckling av Norr Mälarstrand

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 mfl.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.


Bild från plandokumenten

Allmänt

YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av trafikfunktioner och vattenläget utnyttjar inte den potential som området har.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stockholm i den globala förkastningen. Del II av III


Bilder från Svensk Tobak på Södermalm…

I början av 1980-talet skrev kulturgeografen Jan Martin att
Cityvandringen norrut har upphört, men inte på grund av att saneringen av Nedre Norrmalm anvisat andra och bättre citylägen … utan därför att city som helhet har skrumpnat.

Martin gjorde sin uppgivna iakttagelse precis när centrums befolkning passerade sin absoluta bottennivå. Nästan en tredjedel av befolkningen var pensionärer och problemen med avindustrialisering, åldrande befolkning och flagnade hus påminner om de som dominerar dagens Bergslagskommuner. Begreppet storstadsturism var det sista man tänkte på när man gick runt i den stagnerande kärnan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Lindhagenskrapan

Sveriges högsta nyproducerade hyresbostadshus står snart färdigt för inflyttning. Nyligen bjöd därför Familjebostäder in till öppet hus i den så kallade "Lindhagenskrapan", ett nyproducerat 24-våningshus på Nordvästra Kungsholmen.

YIMBY - som följt detta projekt ganska länge, är förstås glada att se huset stå färdigt.

Alla bilder är tagna av Per Edfors.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Kill your darlings?


Tvåvåningsbyggnaden i förgrunden är den som planeras rivas och ersättas med en större byggnad. Bild: Eniro.

Stefan Salamon, arkitekt, och Kjell Gunnarson, tidigare vice VD för Trygg Hansa skriver i en artikel i SvD
brännpunkt om "hotet" mot Trygg Hansa-komplexet på Kungsholmen.

Hotet ligger i stadsbyggnadskontorets planer på att låta ersätta en del av komplexet med någonting mer modernt och mer i linje med stadens behov. Det faller inte i god jord hos Salamon och Gunnarson, som båda haft mer än ett finger med i tillkomsten av dagens byggnadskomplex.

Det finns dock flera problem med kritiken mot planerna.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om klamparen 10 på Kungsholmen

 

Fastigheten Klamparen 10 ligger i hörnet av Fleminggatan och Scheelegatan i stadsdelen Kungsholmen. Huvudsyftet med planförslaget är att pröva om det är lämpligt med en påbyggnad av huset. I förslaget ingår vidare att användningen av fastigheten ändras från allmänt ändamål till kontor med butiker, restauranger etc i delar av bottenvåningen.

YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna att tillföra ytterligare våningsplan på Fastigheten Klamparen 10. Att öka på antalet våningar och därmed också öka den tillgängliga kontorsytan med ytterligare 9000kvm innebär fler arbetsplatser i kvarteret vilket i förlängningen ökar kundunderlaget för kringliggande butiker och restauranger. Enkelt uttryckt kan sägas att fler människor innebär ett intensivare gatuliv, och ett intensivt gatuliv är ett av värdena som vi inom YIMBY värdesätter högst och som för oss är centralt inom begreppet "storstad".

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Byggstart för kvarteret Lusten


Bild: Karl-Johan Nilsson/YIMBY

I fredags togs det första spadtaget för Familjebostäders 24-våningshöghus på Nordvästra Kungsholmen, kvarteret lusten, som vi har skrivit om tidigare här på YIMBY.

YIMBY fanns på plats:Video: Karl-Johan Nilsson/YIMBY


Bild: Karl-Johan Nilsson/YIMBY


Bild: Karl-Johan Nilsson/YIMBY

Nyligen startades också bygget av Kungsholmsporten. Nordvästra Kungsholmen växer nu ordentligt på höjden, en utveckling som vi i YIMBY välkomnar. Intressant är också att båda höghusprojekten kommer att innehålla hyresrätter. Däremot kommer huset inte, som uppges i videon ovanför, att vara Sveriges högsta hyreshus. Sveriges högsta hyreshus är Turning Torso i Malmö. Däremot är huset det högsta hus som har byggts för att vara ett hyreshus. Turning Torso var från början tänkt att vara bostadsrätter.

YIMBY lämnar in yttrande om Basaren 1 på KungsholmenYIMBY har lämnat in ett yttrande om förslag till ny bebyggelse på Kungsholmen.

Enligt förslaget rivs den befintliga kontorsbyggnaden i två våningar och ersätts med ett högre bostadshus med butiker i bottenvåningen. Förslaget utformas som ett u, med det högre tornet mot Kungsholmens gymnasium och det lägre tornet i riktning mot Fridhemsplan. Högdelen föreslås få en höjd på 13 våningar, mellandelen en höjd på 5 våningar och det lägre tornet en höjd på 9 våningar.YIMBY ställer sig positiva till förslaget som vi ser som ett positivt tillskott till Stockholm. Byggnaden har ett intressant formspråk och får ge uttryck för vår tids arkitektur. Byggnaden innebär ett bättre utnyttjande av ett stycke mark i innerstaden som idag är mycket lågt utnyttjad, vilket överenstämmer bra med översiktsplanen. Läget gör att de boende får möjlighet att i hög grad använda sig av kollektivtrafiken för sina resor i vardagen.

Byggnaden har en potential att bli en katalysator för att liva upp denna del av Hantverkargatan och blir med sin höjd synlig på avstånd, vilket innebär att den kan få en sammanbindande effekt mot de mer välbesökta områdena runt Fridhemsplan.Vad gäller breddningen av Baltzar von Platens gata ser vi gärna att denna breddning kommer gående och cyklister till del, snarare än biltrafiken.

Det är mycket välkommet att det anläggs butikslokaler i husets bottenplan mot Hantverkargatan, och vi ser det också som mycket positivt att dessa får gå runt byggnadens hörn. Vad gäller Baltzar von Platens gata och de bostadsentréer som där ska placeras så ser vi gärna att förslaget kompletteras med åtminstone en lokalyta även mot Balzar von platens gata, alternativt lokalentré om lokalerna ska vara genomgående. Likaså bör det finnas bostadsentréer även mot Hantverkargatan. Detta för att minska intrycket av att byggnaden har en fram- och en baksida.

Parkeringstalet ligger på 0,56 vilket vi ser som relativt bra, även om vi skulle föredra en minskning till 0,5 för att mer korrekt avspegla faktiskt bilinnehav i Stockholms innerstad.

Som en del av det gestaltningsprogram som tas fram bör ytan i skärningspunkten mellan Sankt Eriksgatan, Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata förtydligas som ett offentligt rum, gärna med en koppling till verksamheterna i bottenplanet på den nya byggnaden, exempelvis med uteservering.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor finns här

YIMBY:s yttrande (PDF)
«
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter