Utskrift från www.yimby.se
....

Yimby lämnar in yttrande om bebyggelse i Stäket 1/Lilla Blecktornsparken

Invid lilla Blecktornsparken på Södermalm planeras en liten infill med ett fyravåningshus samt i bottenplan en förskola. Det råder stor brist på förskoleplatser på Södermalm och behovet av bostäder är som bekant stort i hela Stockholmsområdet. Huset som planeras är mycket modest och tyvärr utpräglat icke-urbant:


Protesterna har naturligtvis inte väntat på sig. I Södermalmsnytt beklagar sig signaturen "Lasse" över det nya dagiset och bostadshuset med orden:

"Det är en katastrof med husbygget vid Lilla Blecktornsparken."

I ett tidigare nummer presenterades följande protester ihopsamlade:Katastrof, vansinne och inget grönt kvar. Och luft mellan husen är "unikt". Superlativen verkligen haglar.

Enligt uppgift i Södermalmsnytt skall det "picknickas" mot byggplanerna på Söndag den 18 maj kl. 15-16 i Lilla Blecktornsparken.

Låt oss ta en titt på denna "betongöken" där det snart inte finns ett träd inom synhåll:
Klicka på bilderna för att se en större bild. Den rödmarkerade ytan är det aktuella huset som planeras att byggas.

Frågan man kan ställa sig är om inte detta är ett nytt lågvattenmärke för Nimbyismen i Stockholm? Klagomål över brist på grönområden saknar naturligtvis all form av relevans här, det finns mer park än stad. Vad det handlar om här är klassisk Nimbyism. Inga nya grannar där jag bor. Inga förskolor. Jag var här först, andra göre sig icke besvär. Egoism.

Det här är som bekant inte första gången som det protesteras mot förskolor på Söder.

Den påstådda omtanken om barnen faller snabbt när man läser plandokumenten från stadsbyggnadskontoret:

"Den planerade förskolan med sina tre avdelningar kommer få en egen förskolegård på platådelen av Lilla Blecktornsparken. I parken återfinns även en plaskdamm, tennisbana och grusplan vid sidan av övriga gräsytor. Buss 76 och 59 som angör sin slutstation på den västra sidan av Katarina Bangata medför också att förskolebarnen inte behöver korsa trafikerad väg vid utflykter annat än om stombusslinje 3 västerut väljs som färdmedel. Vidare finns i Stora Blecktornsparken en parklek och en avdelning med djur, bland annat kaniner och får."

För att citera Leonardo Frithunanthz från Yimby i Södermalmsnytt nummer 16 2008 angående planerna:

"- Jag kan förstå att man protesterar mot disko eller spelhall, men motsätter man sig ett dagis borde man skämmas. Det är helt absurt, maken till själviskhet har man inte varit med om."

Naturligtvis bör här heller inte miljöfrågan glömmas bort. Våra städer måste förtätas för att minska miljöpåverkan, något som inte nog kan understrykas.

Yimby har valt att lämna in ett yttrande till stadsbyggnadskontoret om bebyggelsen. Dels för att påtala bristerna i planen och dels för att agera motvikt mot protesterna.
I yttrandet kritiseras bristen på urbanitet och den låga exploateringsnivån samt det faktum att en byggnad placerad en bit in i parken gör att det upplevs som att större parkyta tas i anspråk än om byggnaden istället lyfts upp och läggs mot Metargatan.

Vi föreslår en alternativ placering av huset, samt två ytterligare huskroppar strax sydöst om det nu aktuella planområdet:Byggnad 1 och 3 föreslås ansluta i skala till Katarina Bangata med en byggnadshöjd på 6-7 våningar.
Byggnad 2 föreslås som ett urbant integrerat högre hus med både bostäder och kontorsytor. Överlag efterlyses också kommersiella ytor i bottenplanen på de nya byggnaderna, något som idag i stor grad saknas. Tillkomsten av nya affärs- och serviceytor gör dessutom att nybyggnationen även kommer de i dagsläget boende i området till del.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor finns här.

Hela Yimby:s yttrande kan läsas här.

Om du själv vill lämna synpunkter på SBK:s förslag skall du skicka dem till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

eller stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

senast den 21 maj 2008.
Ange dirarienummer 2007-36022.

Uppdatering:
Tidningen City skriver om protesterna under rubriken "De vill ha kvar oasen på Söder".
Onekligen en intressant tolkning.

Mattias Öjebro, en av de protesterande säger:
"-
Man räddar ingen bostadskris med 16 lyxlägenheter eller fixar någon dagiskris"
Mattias får gärna upplysa oss andra hur man löser brist på förskoleplatser på andra sätt än att bygga förskolor...

Uppdatering 2:
Artikeln ligger nu här tillsammans med en omröstning om det är rätt att bygga. Resultatet just nu (21:56, 19 maj)  visar på en hoppfull inställning hos Stockholmarna:

På andra YIMBY-sidor
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Baugruppen - dags att bli inspirerade av Berlin?
7 Maj 08:24 av Assortlist Assortlist
Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter