Utskrift från www.yimby.se
....

Kortsiktigt tänkande för Slussen

Det har meddelats att Stockholms Stad och Region Stockholm kommit fram till en kompromiss om den nya gång- och cykelbron vid Slussen, en bro som varit tänkt att gå längs tunnelbanebron och ha anslutningar från såväl gatuplanet som från kajplanet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Foster+Partners och Berg utformar nya Slussen

 

Idag meddelandes vinnaren i arkitekttävlingen om Slussen. Vinnare blev Foster+Partners och Berg arkitektkontor med en reviderad version av sitt förslag där man bland annat har tonat ner gångbron. Den omdesignade gångbron har fått en mer tydlig sträckning och kommer förhoppningsvis bli välanvänd. Dock knappast riktigt så fullpackad med människor som på arkitektskisserna...

 
 

Förslaget kan knappast kallas för spektakulärt, men ur en rent urban aspekt finns det flera goda poänger. Tidigare döda betongytor ersätts av en ny stadsfront som kommer närmare vattnet, och avståndet mellan Gamla stan och Södermalm blir kortare.

Arkitekturen på dessa byggnader bör dock ges en större åtanke, och enligt uppgifter på Lotta Edholm(fp):s blogg är det också tänkt att byggnadernas utformning ska arbetas vidare med.

Funktionsmässigt verkar man ha tänkt helt rätt, enligt en artikel i Dagens Nyheter kommer byggnaderna att inrymma en blandning av bostäder, kontor, butiker och kulturlokaler. Blandstad helt enkelt!

 
 
 
 

En positiv bieffekt av den nya stadsfronten är att Stadsgårdsleden närmast slussen blir överdäckad. En idag urbandödande trafikyta ersätts av byggnader och parkyta.

En del av förslaget som inte ser så rolig ut är bilbron. Den bilbro vi kan se på skisserna verkar dock inte helt överenstämma med vad som faktiskt ska byggas, då det också ska finnas utrymme för cyklister och gående, samt (enligt uppgifter i Dagens Nyheter) en eventuell framtida spårvagn.
Här är det viktigt att tänka rätt. Gångbron har det lagts en tanke kring utformningen av. Denna tanke bör också få följa med till bilbron så att även den ges en bättre utformning än standardiserad motorvägsbro i gråbetong, vilket det nu liggande förslaget tyvärr har.

Att man redan nu i planeringen har framtida spårväg i åtanke är naturligtvis lysande. Det är knappast en fråga om, utan när, vi åter kommer att få se spårvagnar vid Slussen.

"Sten Nordin som gillar spårvagnar talar gärna om en framtidsdröm med en spårväg från Hammarby sjöstad över Folkungagatan- Katarinavägen, Slussen och Skeppsbron till Norrmalmstorg.
- Skeppsbron ska inte heller se ut som i dag. Färre bilar och mer folkliv vore inte dumt, tycker Sten Nordin."

YIMBY kan naturligtvis bara applådera en sådan inställning. Pengarna finns ju, som vi skrev om häromdagen. Att ersätta två av körfälten på bron med gräsplanterad banvall för spårväg vore onekligen ett stort steg i rätt riktning.


Ett trevligt sätt att lösa transportproblemet.


Spårväg på bron Pont de Pierre i Bordeaux.

De styrande i stadshuset lovar att den inte blir några fler arkitekttävlingar nu, och oppositionen verkar också vara med i båten:

"Av oppositionspartierna har socialdemokraterna fått tjuvtitta på den borgerliga alliansens slutidé. Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin är i huvudsak positiv till förslaget. Hon välkomnar den framflyttade stadsfronten, att cyklister och gående får en egen bro och blandningen av olika verksamheter.

- Vi vill nog ändå se någon form av märkesbyggnad på Slussen, säger Carin Jämtin."

Kanske är det så att det sista kapitlet i Slussensåpan äntligen är skrivet? Framtiden får utvisa. Om Carin Jämtins önskemål om en märkesbyggnad vinner gehör, vilket vi får hoppas, lär säkerligen debattens vågor höjas igen.

 
 

DN:s arkitekturkritiker Peder Alton tycker till här, och City och Svenska Dagbladet skriver också.
Lotta Edholm skriver också på Newsmill.
Uppdatering: Ola Andersson kommenterar i SvD här.

Slutligt besked om Slussen, nya slussen byggs

SVT:s ABC rapporterar att det blev förslaget "nya slussen" som kommer att stå som grund till ombyggnationen av slussen. Detta var väntat men nu är det alltså formellt beslutat då Stadsbyggnadesnämnden idag enades om detta förslag.

Den slutliga designen är dock inte beslutad utan det kommer att arbetas vidare med "nya slussen"-förslaget som grund.

Vi här på Yimby hoppas på djärvare arkitektur på byggnaderna och att ett mänskligt gaturum skapas där många verksamheter kan samverka dygnet runt för att ge mer liv åt Slussenområdet.

Stockholmarna visar Yimby-anda i Slussenfrågan, "Nya slussen" vinner.

DN skriver nu om att det blir förslaget "Nya slussen" som vinner över "Nybyggt bevarande" i Slussenfrågan.

Vi här på Yimby gläds åt att man har vågat släppa bevarandevurmen och skapar något nytt, anpassat för dagens trafik- och stadssituation. Att ett återskapande av trafiklösningen från 30-talet ens föreslogs var synnerligen märkligt och det är bra att det förslaget nu inte längre är aktuellt.

"Förslaget "Nya Slussen" vinner. En klar majoritet av samråds- och remissinstanserna, inklusive allmänheten, ställer sig bakom en helt ny utformning av trafikapparaten. Därmed faller förslaget "Nybyggt bevarande" som ville spara den unika klöverbladsmodellen."

Extra glädjande är att det verkar finnas en bred uppslutning även hos allmänheten:
"83 procent av skriftligt inlämnade synpunkter [från allmänheten] förespråkade en nybyggnation medan 17 procent önskade en lösning så lik dagens klöverbladslösning som möjligt."

Vi kan ju om vi vill! :)

Det är fortfarande oklart hur bebyggelsen ovan jord kommer att se ut och
stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) tycker att förslaget måste bearbetas på ett antal punkter och efterlängtar en mer spännande gestaltning och lite mer av spjutspetsarkitektur.

"-
Jag hoppas att framtidens Slussen ska sticka ut på ett tydligare sätt"

Helt rätt tänkt tycker vi. Slussen är en plats som många Stockholmare och besökare passerar och vistas vid och det vore en utmärkt plats för spännande arkitektur och god tillgång till blandade aktiviteter vid alla tider på dygnet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter