Utskrift från www.yimby.se
....

Nej Ulf Johanisson, vi är inga förtäckta "Nimbys".

I gårdagens metro fanns en artikel om Yimby där Gustav Svärd i nätverket intervjuas.

Artikeln innehåller flera felaktigheter som vi vill dementera.

I artikeln står att Yimby är en direkt motreaktion mot olika "Nimbygrupper", alltså grupper som protesterar mot förändring och utveckling i närheten av där de själva bor. Det är förvisso sant, men Yimby är mycket mer. Det handlar om att bygga smartare, tätare, miljövänligare och intressantare. Att förbättra kollektivtrafiken och fortsätta bygga den urbana staden, istället för nya bostadsområden miltals ut på landet.

"Yimby är för förändring och vill se en förtätning av innerstan där husen gärna byggs på höjden och nära stränder."

Vi vill se en förtätning av innerstaden, men vi vill också se en expansion av innerstaden. Att tro att det fysiska område som Stockholms innerstad idag befinner sig inom skulle fortsätta att räcka för all framtid är en märklig inställning som slagit fotfäste då vi nästan inte byggt några nya innerstadsområden sedan andra världskriget.

Det är dags att ändra på det nu och låta innerstaden växa. Ordentliga byggen på höjden vill vi framförallt se i nya stadsutvecklingsområden som t.ex. Värtahamnen och Norra Stationsområdet. Förtätningar i den befintliga innerstaden bör dock ske med en ordentlig innerstadsskala för att nyttja utrymmet bra, något som tyvärr inte alltid är fallet idag.

Visst vill Yimby bygga nära stränder. I staden. Stränderna är en fantastisk resurs för Stockholm. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det alltså inte handlar om någon "privatisering" av stränderna, vi pratar om stadsmässig innerstadsbebyggelse som får krypa ner till strandkanten, något som det ju redan finns mycket av i Stockholms befintliga innerstad.

Ulf Johanisson i Odenplansgruppen har sedan blivit intervjuad som motpart till Yimby.

Ulf börjar med att säga:
"- Jag är inte emot nybyggnation, men man måste se till helhetsintrycket"

Detta är, knappast förvånande, en klassisk typ av argumentation. "Jag är inte mot utveckling, men vill inte ha någon där jag själv bor".
Viktigt här att poängtera är att det inte handlar om bygget av gallerian vid Odenplan, där meningarna inom Yimby varit delade, utan om det principiella motståndet mot byggnation vid Odenplan från Odenplansgruppen. Gruppen motsätter sig både arbetstunnlar för citybanan och att citybanan överhuvudtaget byggs vid odenplan liksom alla andra förslag för nybyggnation vid Odenplan.

Om det är någonting som Yimby gör så är det just att se till helheten. Vi har insett att vi inte kan fortsätta att sprida ut Stockholm i ännu fler förorter ännu längre ut. Allt fler Stockholmare börjar att inse detta, vilket är oerhört glädjande.

Ulf får avsluta artikeln med följande citat:

"De killar som grundade Yimby bor alla i förorten. Enligt deras egen terminologi  är de sjävla ”nimbys” eftersom de propagerar för nybygge på andra platser än sin egen"

Detta är naturligtvis en fullständig osanning. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet från Ulf:s sida men det är likväl inkorrekt.

För det första bor 25% av Yimby:s grundare (1 av 4) i innerstaden. Det är mer än Stockholm i snitt där runt 15% bor i innerstaden. Jag (Anders Gardebring) bor alltså på nedre Gärdet/Östermalm och har med stor glädje sett hur nya bostäder i området Starrängsringen och höghuset Svea Torn uppförts i närheten, trots protestlappar i trappuppgångarna...  Att jag nu fått tillgång till flera nya butiker och snart ett nytt café i Svea Torns bottenplan liksom att en trist parkeringsplats håller på att göras om till en grön stadspark är andra bieffekter av nybyggnationen. Nybyggnationen i Hjorthagen, också nära där jag själv bor resulterade i en inlaga till stadsbyggnadskontoret som förespråkar en radikalt högre exploateringsnivå.

För det andra handlar Yimby inte alls bara om byggen i innerstaden. Vi har skrivit ett flertal inlagor om Kista (där Gustav Svärd bor), uppmärksammat nybyggen i Sollentuna och Solna med mera.
Arbetsgrupper är igång som arbetar med inlagor till två olika projekt i Solna just nu, liksom den stora inlaga om Norra Stationsområdet, mellan Solna och innerstaden som vi nyligen skickade in till stadsbyggnadskontoret.

Om man skall beskylla Yimby för något är det snarare motsatsen, att vi i lite för hög grad skrivit inlagor om områden nära där vi själva bor (och våra inlagor ser som bekant inte ut som inlagor från närboende brukar se ut). Med fler medlemmar kan vi förhoppningsvis framöver täcka upp fler områden.

Det är en intressant argumentationsteknik som Ulf använder sig av. I brist på sakliga argument går han istället på med personangrepp.  Det är intressant att notera hur en del är så djupt rotade i sina tankar att de inte kan tro på att det finns människor som är genuint intresserade av stadsutveckling, intressant arkitektur och en växande storstad med alla de kvaliteter som Yimby älskar.

Yimby har kontaktat Metro och påtalat felaktigheterna i artikeln.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter