Utskrift från www.yimby.se
....

Centerpartiet: Gör ett Central Park i Stockholm

Centerpartiet föreslår i en motion till Stockholms stadsfullmäktige att en överdäckning av spåren norr om centralen bör aktualiseras och skyndas på i och med bygget av citybanan. Detta ser ut att vara nästa steg efter den skyskrapa som centerpartiet föreslog för några veckor sedan.

I motionen står det bland annat:

"Det handlar om en unik möjlighet att läka ett av stadens största sår samtidigt som man kan skapa en ny stadsmässig miljö som både tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler i innerstaden/City och uppvärderar Klara sjö med dess stränder som stadspark, en oas för stockholmarna.

Planer finns redan för att överdäcka delar av spårområdet nära centralen. Staden bör ha högre ambitioner än så och redan nu börja arbeta för att realisera överdäckning av spåren och Klarastrandsleden ända fram till Karlberg.

Genom en hög exploateringsgrad kan området ge Stockholm en ny dynamisk stadsdel och samtidigt möjliggöra anläggandet av en helt ny centralt belägen park. En park med joggingstråk, picnic- ytor och träd. Den höga bebyggelsens inramning i kontrast med parken och vattnet kan skapa en Central Parkinspirerad stadsmiljö, en oas mitt i City.

Det nya området är en utmärkt plats för förnyelse av stadens arkitektur och silhuett. Med start från platsen för blivande Stockholm Waterfront och norrut över dagens spår- och vägområde till Karlberg finns nu chansen att på mestadels jungfrulig mark skapa ett stråk med vacker, spektakulär, storstadsmässig arkitektur. Skyskrapor, såsom begreppet definieras internationellt, ska vara en självklar del av denna bebyggelse."

Utan att ha sett några mer specifika planer på hur ett sådant område skulle kunna se ut så låter det som ett utmärkt förslag. Detta under förutsättningen att ett sådant parkområde uppförs på stadens villkor och får just den klara och definierade kontrast mellan stad och park som gör Central Park så lyckad. Detta i motsats till de oftast löst definierade parkområdena i dagens Stockholm. Uppförda byggnader måste naturligtvis också få en god urban koppling, de skall vara en del av den urbana stadsbilden och inte stå inne i själva parken, utan runt den. Det torde dock vara tanken eftersom just Central Park används som referens i motionen. En sammankoppling med det nya området vid Norra Station bör naturligtvis också ske vid en sådan överdäckning.

Då ny parkmark skapas med detta förslag kan också möjligheterna att istället exploatera annan mindre använd parkmark i närheten också undersökas.

Det är utmärkt att det poängteras att det med skyskrapor menas den internationella definitionen. Den svenska är ytterst märklig då ett tiovåningshus kan kallas för skyskrapa.

Det är egentligen en ganska märklig situation som Stockholm befinner sig i. Vi har väldigt många naturområden, men det är svårt att ta sig till många av dem, många känns osäkra då få människor rör sig där (då innerstadsmiljön med många människor är långt borta). Parkernas underhåll är också ofta eftersatt. Stockholm har helt enkelt stor kvantitet, men lite kvalitet, i sina parker.

Att ett sådant här förslag skulle gå att genomföra torde det inte råda några tveksamheter om. Läget är extremt attraktivt och finansieringen kan lösas just genom att tillåta en kraftig exploateringsnivå. Med den låga exploateringsnivå som idag dominerar Stockholm blir ett förslag med park på detta läge däremot så gott som omöjligt att genomföra.

Utsikt från Skrapan

När Centerpartiet i förra veckan presenterade sitt förslag till skyskrapa i Stockholms innerstad, Trifoliumskrapan, så var Yimby inbjudna till pressvisningen.

Pressvisningen hölls lämpligt nog på våning 26 i Student/Skatte-skrapan. (Som kunde ha varit 29 våningar hög om Vasakronan fått bygga på den. Men skönhetsrådet och stadsmuseinämnden sa nej... Fyra våningar blev en halv som inhyser sky-baren).

Naturligtvis togs det bilder på utsikten:

 
 
 
Söder Torn, En 40-våningars skyskrapa blev nedkapad till 24-våningstermos och arkitekten Henning Larsen hoppade av projektet i protest.
Söder Torn, En 40-våningars skyskrapa blev nedkapad till 24-våningstermos och arkitekten Henning Larsen hoppade av projektet i protest.
 
Klicka här för att se alla bilder

Centerpartiet vill bygga miljövänlig skyskrapa i Stockholm

TrifoliumCenterpartiet i Stockholm har tillsammans med arkitekten Peter Hallen på MSA tagit fram ett förslag på en 200 meter hög självförsörjande miljövänlig skyskrapa i centrala Stockholm.

Skyskrapan kallas för Trifolium.

I den pressinbjudan som skickats ut skriver Centerpartiet:

Stockholmscentern och arkitekten Peter Hallén har gjort gemensam sak mot Stockholms fega stadsbyggnadsklimat. Vi ser att Stockholms utveckling har stagnerat och att en hel generation arkitekter håller på att gå förlorad. Vi vill återupprätta Stockholms internationella anseende och attraktion genom att spränga tabubelagda gränser. Därför har vi arbetat fram ett spektakulärt skyskrapeprojekt i centrala Stockholm.

Svenska dagbladet har skrivit om projektet här.

Ett mycket trevligt inlägg i stadsbyggnadsdebatten tycker vi här på Yimby.

Uppdatering:
Projektet har en hemsida:
http://www.trifoliumskrapan.se/

Och en video finns på youtube:


Uppdatering två:
Dagens nyheter skriver om skrapan här
City skriver om skrapan här
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter