Utskrift från www.yimby.se
....

Jean Nouvel

Den franske Arkitekten och årets Pritzkerprisvinnare Jean Nouvel är högaktuell i norden just nu. Snart invigs Danmarks Radios nya fantasifulla konserthus i Köpenhamn och Nouvels förslag till nya Slussen har fått mycket uppmärksamhet. Forum AID magazine och Arkitekturmuseet har satt upp som mål att bjuda in alla arkitekter bakom Slussenförslagen till föreläsning i Stockholm. I fredags (5/12) var det Jean Nouvels tur.

På YIMBYs fråga om vad vi kunder/konsumenter kan göra för att höja kvaliteten på vår stads arkitektur gav Nouvel ett långt svar på enkel engelska med charmig fransk brytning. Nouvel anser att det är viktigt att ny arkitektur står i en bra dialog med sin omgivning. Nouvel har svårt att förstå sig på arkitekter som alltid gör likadana byggnader var de än bygger. Varje plats är unik och därför borde rimligtvis även varje byggnad vara unik för att passa in i sin omgivning. Och Nouvel lever som han lär. Arkitekten upprepar sig nästan aldrig och variationen i hans arkitektur är stor.  Nouvel tycker att vi måste bli bättre på att skapa en relation mellan det gamla och det nya men samtidigt gör han aldrig pastischer av gamla byggnader. Tvärtom är hans byggnader oftare före sin tid än efter sin tid och han skapar ofta innovativa kontraster mellan det nya och det gamla.


Köpenhamns nya konserthus kommer att belysas med olika bilder under olika delar av dagen.

För Nouvel är det viktigt att bilda sig en uppfattning om platsens själ och historia innan man sätter sig vid ritbordet. För att uppnå detta besöker Nouvel inte bara trakten runt omkring utan han startar också ofta en dialog med filosofer, författare och andra boende i trakten. Nouvel har tack vare några Stockholmsbesök och sin svenska partner Mia Hägg bildat sig en uppfattning av Stockholms själ. Han ser Stockholms innerstad som en viktig historisk plats byggd på öar.

Nouvel berättade om att han blev chockad när han fick se Slussen för första gången. Nouvel beskriver Slussen som en stor betongyta vars trafik genererar mycket buller och avgaser. Arkitekten tycker inte att Slussen står i någon bra dialog med sin omgivning. Han beskyller ofta arkitektur från förra århundradets modernism för att inte passa in i sin omgivning. Just slussen har detta problem. Vi människor blir lätt hemmablinda och för att få oss att förstå vilket ingrepp i miljön Slussen är visade Nouvel fotocollage på hur det hade sett ut om man hade byggt ett Slussen mitt i Venedig eller Paris. Bilderna var mycket talande. Ett Slussen bredvid Eiffeltornet eller Markusplatsen i Venedig hade radikalt förändrat vår upplevelse av dessa platser.

Att ta sig mellan två öar i en skärgårdsstad som Stockholm ska vara ett rent nöje anser Nouvel. Idag är Slussen anpassad för bullriga bilar. Nouvel vill istället bygga ett slussen för gående.


En översikt av Jean Nouvels förslag till nya Slussen.

För att göra promenaden från Gamla stan till Södermalm trevlig vill Nouvel binda ihop viktiga promenadstråk som Västerlånggatan och Götgatan. Detta vill Nouvel åstadkomma genom att bygga över de tre befintliga broarna mellan öarna och fylla dem med verksamheter. På vägen mellan Gamla Stan och Södermalm ska vi Stockholmare kunna göra vad vi vill menar Nouvel. Vi ska kunna shoppa, fika, sparka fotboll, spela schack eller andra aktiviteter som ligger i tiden. Om Nouvel får som han vill kommer vi i framtiden få förutsättningar för att skapa de aktiviteter vi vill i ”staden på broarna”.

För att få bort ljud- och luftföroreningarna från trafiken har Nouvel i sitt Slussenförslag valt att förlägga biltrafiken i tunnlar på broarna. Vindkraftdrivna vattenfall kommer rinna ned från sidorna. Meningen är att sorlet från vattnet ska dämpa bullret från trafiken. Taken på broarna går att öppna och stänga för att reglera temperaturen i en stad som är kall på vintern men varm på sommaren. En av taken är gjord i ett transparent material som skiftar i olika gula nyanser. Detta för att skapa en bild av att staden är varm för de som rör sig inne i byggnaderna och tittar ut.


Quai Branly Museum ritad i samarbete mellan Jean Nouvel och Patrick Blanc.

Jag tror att det är bra för Stockholm att internationella stjärnor som Nouvel kommer till staden och visar upp sina verk. Nouvels arkitektur är ofta fokuserad på känslan vi människor får av att vistas på en plats. Som en kontrast handlar diskussioner i Stockholm kring stadsplanering och arkitektur ofta om de rent funktionalistiska värdena. Ett klassiskt exempel är just Slussen som är gjord för att transportera människor från A till B, men man har inte lagt fokus på sinnesupplevelsen platsen ger oss människor. Slussen är inte fullbordad. Visst är funktionen viktig och den påverkar vår vardag men någonstans måste vi Stockholmare stanna upp och tänka efter vad mer det är som verkligen gör oss glada.

En del lyfter Slussen till skyarna som ett infrastrukturellt mästerverk. Och visst är biltrafiken och kollektivtrafiken viktiga problem som måste lösas. Men vi måste också ställa oss frågan om öppna betonglandskap med bilbuller och bilavgaser verkligen är det liv vi vill leva i en stad. Att enkelt kunna röra sig från A till B är bra. Men förtjänsten av detta är inte stor om det leder till att vi tvingas leva i evigt buller. Vi måste tänka ett steg till och även fundera över hur människor upplever en plats. Vår upplevelse av en plats beror inte bara på klassiska funktionalistiska detaljer utan även på de sinnesintryck den ger oss. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum bjuda in arkitekter som har lång erfarenhet av att skapa miljöer som påverkar oss människor i positiv riktning, inte bara genom sina funktioner, utan även via våra sinnen. Enligt mig märks det tydligt att den mediala debatten kring ett verk som Slussen förändras i vår stad när en stjärnarkitekt som Nouvel kommer på besök. När stjärnorna kommer hit får debatten om vår stads framtid mer uppmärksamhet och debattinnehållet breddas. Så tack Nouvel för besöket och välkommen åter.


Torre Agbar i Barcelona och projektet MoMa Tower i New York.

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter