Utskrift från www.yimby.se
....

Ännu en sovande förortsenklav är född

Arkitekturskribenten Mark Isitt skriver om det nya bostadsområdet Annedal.
Tidigare publicerad i Dagens Nyheter


År 2015 kommer nära 7 000 personer att bo i Annedal, ett renodlat bostadsområde på tvärs mot ambitionen att utvidga innerstan. Bild: Jon Cederberg

Om en boutställning ska kunna kalla sig boutställning
måste den ifrågasätta: hur kommer vi att bo och umgås i framtiden, vilka uttryck kommer arkitekturen att ta sig, hur infriar vi miljökraven, hur bygger vi städer för alla i en tid av växande samhällsklyftor?

"Utställningen" i Annedal besvarade knappt någon av dessa frågor. Så klart. För så länge det saknas 70 000 bostäder i Stockholm och det flyttar in två stombussar proppfulla med folk varje dag spelar det ingen roll hur stadsplanerna och lägenheterna ser ut, allt säljer ju ändå. Till alldeles makalösa priser dessutom – här, i Stockholms nordvästra avkrok, i ett före detta industriområde kringgärdat av bullrig infrastruktur, kostar en bostadsrätt drygt 40 000 kronor kvadratmetern.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Bostadsområdets funktioner

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...

Först av allt måste vi släppa bilden av bostadsområden som självständiga eller inåtvända enheter.

Kvarteret Barnmorskan - 2011 års vinnare av "Årets Stockholmsbyggnad".


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Byggplaner på Lilla Essingen

Primusområdet idag
Primusområdet idag
 

Primusområdet i framtiden enligt förslaget. Kanske inte direkt den täta blandstaden...
Primusområdet i framtiden enligt förslaget. Kanske inte direkt den täta blandstaden...
 

Det så kallade Primusområdet på den Nordvästra delen av Lilla Essingen är avskärmat av Essingeleden och isolerat från den övriga bebyggelsen på ön. Området domineras av en kontors- och lageranläggning som ägs av Vasakronan. Delar av området ner mot vattnet är också instängslat då det används som båtuppläggningsplats.

Området ska nu, som DN rapporterar om, omvandlas till ett bostadsområde. För även om programförslaget har som målsättning att skapa en stadsmiljö är det knappast det som planen kommer att skapa.

 

Det är mycket välkommet att området utvecklas. Det handlar om ett centralt och attraktivt läge i regionen som länge har varit eftersatt. Enligt planen ska det också finns blandade upplåtelseformer, med både hyres- och bostadsrätter. Förhoppningsvis kan det hus som kommer att agera bullerskärm få ner ljudnivåerna i området så att det blir möjligt att vistas i utemiljön utan att bli alltför störd av bullret från Essingeleden. Gångstråket nere vid vattnet kommer säkerligen att bli mycket uppskattat av de boende i området, men frågan är om så många andra än de närboende kommer att röra sig där.

En del av kontorsfastigheterna kommer att behållas, vilket möjliggör ett visst mått av funktionsblandning inom området. Förhoppningsvis kan man inom ramen för planförslaget omdana närmiljön kring kontorsfastigheterna så att de inlemmas i staden och får publika bottenplan.

 

 

 

Samtidigt kan vi också konstatera att inte alla nybyggda områden i stockholm nödvändigtvis behöver bestå av löst utslängda hus i nyfunkis. Det här området handlar, som så ofta tidigare, om en upprepning av hus-i-park-konceptet. Stråkbildningen ser rörig och otydlig ut, många av husen saknar gatukontakt vilket försvårar eller omöjliggör ett levande gatuliv. Vidare är det som byggs nästan uteslutande bostäder. Med tanke på det mycket stadsnära läget borde det här finnas möjligheter att skapa en avsevärt mer stadsmässig miljö.

Det finns dock vissa tecken på att en utveckling av detta nu så ofta återupprepade stadsbyggnadstema kan komma att smyga sig in. Inom ramen för projektet planeras bland annat en skatepark, vilket kanske är en bra idé med tanke på de reaktioner som skatare väcker i Hammarby sjöstad. Det är om inte annat en utmärkt idé just för att locka andra människor än de som bor där till området.

Ett annat sätt att locka människor att passera under Essingeleden kan vara att skapa byggnader som blir dragplåster i sig själva, vilket Madeleine Sjöstedt(fp) och Mats G . Nilsson(m) påtalade på stadsbyggnadsnämndens möte där beslut togs om att påbörja planarbete.
Det är positivt med en utveckling av kvarteret Primus 1 som har stor potential. Dock är det inte på något sätt nödvändigt att i detta skede av planprocessen utesluta betydligt högre byggnation. Nämnden beslutar därför att även alternativ med betydligt högre byggnation än den föreslagna skall arbetas fram under planarbetets gång.

Även Kungsholmscentern ansluter, enligt sin blogg, till denna linje.

Man har också valt att inte avhysa båtarna från området, utan ger dem en ny plats närmare Essingeleden.

Alla dessa frågor är dock sekundära om man inte lyckas lösa den viktigaste frågan, en levande stadsmiljö. Det gör inte den aktuella planen.

 

Vad tycker du att man borde göra med Primusområdet? Diskutera gärna i kommentarerna.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8643 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter