Utskrift från www.yimby.se
....

Får man yttra sig om byggplaner där man inte bor?


Flygfoto över Henriksdalsberget - stora delar av området omkring kan i våra ögon gott bebyggas utan att boenden får någon avsevärd brist på grönområden. Foto: Wikimedia Commons

Breaking News! Författaren till YIMBYs yttrande om Nacka kommuns planer för Henriksdal och området runt Kvarnholmsvägen betalar inte skatt i Nacka.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stockholmssyndromet 2.0

Stockholmssyndromet är ett passande namn på beteendet som får offer att ta förövarens parti. På senare tid har vi sett prov på en ny form av Stockholmssyndrom som förväxlar förorter med de som bor där, inte alltid av egen vilja. Man kan kalla fenomenet Stockholmssyndromet 2.0.

gångtunnel
Ett oväntat möte i en gångtunnel är sällan en picknick. Collage: Jon Cederberg

Bristen på valfrihet är en stark faktor när man talat om dagens nyckelord; upplevd trygghet och psykisk ohälsa i olika bostadsområden. Man är inte invandrarvänlig om man vill att invandrare ska bo i segregerade bostadsområden. Ändå fiskar journalisten Per Wirtén förortsympatier genom att försvara tankarna bakom förortsbygget i många av sina texter skrivna från sin villa, sitt kontor på Expressen eller från levande stadsdelar i Paris och Chicago senast onsdagen 18 september.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Lindhagenplanens demokratiska legitimitet


Bild från Lindhagen 2.0.

Den hittills svåraste invändningen att bemöta mot Lindhagenplanen 2.0 har rests av såväl Hjorthagen Lilla Värtans Miljöskyddsförening som Jag vill ha bostad nu. Den lyder: Begränsar det inte demokratin i samhället om det inte längre krävs detaljplaner? Hur ska man kunna utöva inflytande över sitt grannskap om man inte har rätt att överklaga?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Påverka!YIMBY Stockholm startades med ett mål i sikte: att påverka stadsbyggandet och diskussionen kring detta i Stockholm. När detta begav sig, sensommaren 2007, tänkte vi att det framförallt fanns två sätt vi kunde göra detta på, att skriva yttranden och att försöka komma med i media.

Detta har vi lyckats relaktivt bra med. Vi har skapat en plattform för den som vill medverka till en mer konstruktiv diskussion kring stadens utveckling.

Men nu är det dags att se om det finns fler sätt som tillkommit. Att delta i paneldebatter är något vi gjort några gånger nu, likaså med att presentera oss och våra åsikter för intresserade parter såsom byggbolag, arkitektbyråer, politiker och andra. I somras var vi på plats i Almedalen. Mediemedverkan är nu något som sker relativt regelbundet och vårt budskap har på så sätt en möjlighet att få nå ut till en bredare publik än ”bara” de som går in här på YIMBY.se. Nöjer vi oss med detta? Självklart inte! Vi har fortfarande ett klart underläge gentemot de som är emot byggande och utvecklande av Stockholm.

Så vilka fler sätt kan vi påverka på?

En part som har mycket stor makt i planprocesserna är självfallet byggbolagen. Bland dem tar Veidekke, mig veterligen, ledningen i att öppna för detta. Dels har VD:n börjat blogga och dels har de skapat en kommentar/diskussionsfunktion för alla sina projekt. Denna ligger direkt på första sidan man kommer till för varje projekt. Det är är något som vi på YIMBY välkomnar, en chans att kommunicera direkt med byggbolaget. Vi kommer framöver att länka till dessa sidor i våra forumtrådar om projekten, precis som vi länkar till kommunernas sidor. Vi hoppas att andra byggbolag följer efter för att möjliggöra en dialog även med dem.

Jag uppmanar alla yimbys att gå in och säga vad man tycker även där. Om vi bara pratar med varandra blir inte effekten på långa vägar like stor som om vi fortlöpande pratar direkt med de inblandade parterna i ett projekt. Det här är inte något som YIMBY kommer sköta centralt utan något som vi uppmanar alla våra medlemmar att göra själva. Kom ihåg att det är lite annat forum än här på YIMBY.se så förvånas inte över mothugg och som alltid tänk på att en god samtalston får ens argument att väga betydligt tyngre.

Ett annat projekt som tar medborgarinflytande flera snäpp längre är PopVox.info. Det är ett parti som vill rösta som folket röstar på deras hemsida i de beslut som kommer upp i kommunfullmäktige. Om inte tillräckligt många röstar på hemsidan så röstar inte PopVox.info i frågan i stadsfullmäktige utan överlåter det då till de traditionella partierna. Det vi väntar på att se är hur frågan om PUL o.dyl. löses. Om nätröstning skall ha relevans måste det ju gå att identifiera vem som röstat (men självfallet inte på vad) så att ex. endast Stockholmare röstar i Stockholmsfrågor. YIMBY tar inte ställning partipolitiskt, en princip som varit med från början och kommer fortsätta vara en del av grundtanken här, och tar upp idén här som ett möjligt framtida nytt sätt för oss att påverka besluten i stadshuset och den offentliga debatten. Om PopVox.info eller andra liknande partier i framtiden tar platser i stadsfullmäktige så kommer vi så klart vara inne och försöka påverka även där. Har du fler tips på var man kan påverka? Kommentera gärna.


Rådssalen i Stockholms stadshus

Det är dock viktigt att inte glömma att planprocessen i Sverige är utformad just för att möjliggöra påverkan från medborgarhåll. Det är en viktig del av YIMBY:s  verksamhet att komma med yttranden till kommunerna om de olika planer och projekt som är aktuella. I Sverige råder kommunalt planmonopol, det är kommunen som bestämmer vad som får och vad som inte får byggas, därav att vi redan från början inriktat oss på att skriva yttranden. Här behöver vi din hjälp. Vi har inga förväntningar på nya aktiva som skriver yttranden om alla projekt i länet men vi önskar oss kanske några fler som går in i forumet och kommer med idéer till yttranden och upplyser/påminner oss andra aktiva om vilka projekt som är viktiga att få in yttranden om.

Att skriva yttranden är inte så tradigt och jobbigt som det kan låta, det finns ju inget krav på att det skall vara ett enmansjobb. Resultaten är oftast bättre och jobbet roligare om man är några som kan bolla idéer. Så, logga in (eller gå med och skapa användare om du inte har det än), klicka på forumlänken, hitta din del av stan och kom med idéer och tyckande!

YIMBY i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladets serie om Stockholms utveckling och förtätning fortgår. I den senaste artikeln tas konflikterna mellan förtätning och grönområden, liksom problematiken med bostadsbrist och segregation upp.

Konflikten kring försvinnande grönområden och förtätning är ett återkommande tema i media. De redan boende får stå som symbol för den lilla människan som kommer i kläm, medan "giriga" byggbolag och politiker får ta rollen som antagonister. En självklar och enkel medialogik, men knappast speciellt givande.

Inte sällan kan vi i samma mediala kanal den ena dagen få se detta tema, för att nästa dag läsa om den svåra bostadsbristen. Utan att den självklara kopplingen mellan de två görs. Förvånansvärt sällan intervjuas den student som vill flytta hemifrån, men inte kan, när protesterna mot ett bygge får mediauppmärksamhet. Som Johannes Åsberg på YIMBYGBG konstaterar, boendeinflytande handlar ju faktiskt inte bara om den som redan bor, utan också den som vill ha någonstans att bo.

Diskussionen måste vidgas. Den kan inte handla om de enkla svaren Ja eller Nej. Den kan inte handla om om, utan om hur och var. Här har vi som medborgare i staden en minst lika viktig roll som media att fylla i att vara en del av denna vidgade diskussion.

Även diskussionen om "grönområden" måste vidgas. Vissa grönområden är oerhört viktiga, omtyckta och vitala delar av staden. Andra grönområden är otillgängliga, oanvända och fungerar mer som barriärer än som omtyckta delar av de boendes närmiljö. Vad tycker vi i staden om mest? En bit oanvänd restmark som blev kvar när något byggdes i närheten, inte sällan ren impedimentmark, eller några nya levande blandstadskvarter med bostäder, butiker och en ny stadspark? När YIMBY pratar om förtätning pratar vi också om hur viktigt det är med parker, grönskande innergårdar och trädplanterade boulevarder. Det återkommer vi till, gång på gång, även om vi inte alltid når fram med vårt budskap.

Den senaste artikeln i Svenska Dagbladets serie gör vissa avsteg från den enkla medialogiken. Jerker Söderlind, urbanist, får ge sin syn på förtätningen och tar upp många viktiga frågor. Även YIMBY, som aktivt försöker att lyfta stadsbyggnadsdiskussionen till en mer konstruktiv nivå, får komma till tals. Samtidigt får en av de aktiva i protesterna mot ett bygge på Kampementsgatan på Gärdet ge sin syn. Olika aktörer som får ge sin syn helt enkelt. Det är välkommet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter