Utskrift från www.yimby.se
....

Förskolan Tellus

Arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius byggde de funktionalistiska "skokartongerna" i LM-staden. Husen är nästan identiska. Även de självbyggda småhusen i området är standardiserade och Ericssons gamla industrier i vitt och grått är brutala. Men mitt bland all denna monotoni (eller enhetlighet som förespråkarna kallar det) finns förskolan Tellus som bryter helt mot områdets traditioner. Och det är det som är så bra!

Kreativitet betyder variation. Kreativa personer har förmågan att hitta på saker. Finna nya vägar när det behövs, och ibland när det inte behövs. Många vill ha variation i städerna. Man vill ge arkitekterna spelrum att hitta på något nytt. Motsatsen till kreativitet är upprepning. Kreativitetens motståndare vill att nya hus ska vara standardiserade upprepningar av de gamla. Jag kallar det för monotoni. Men eftersom att ordet har en dålig klang så brukar man istället säga enhetlighet. Det kan handla om att alla hus ska vara lika höga, byggas i samma material och färg som de äldre husen i området.


Förskolan Tellus i Telefonplan.

Vasakronan och Tham Videgård bestämde sig för att bygga något annorlunda. Restultatet blev ett hus som inte liknar våra andra standardiserade förskolebyggnader. Uppifrån sett ser huset ut som en njure. Byggnaden har inga kantiga hörn. Den halvstängda entregården utgör en samlingsplats för barnen och föräldrarna innan de går in i huset. Fasaden består av gulmålad stående lockpanel i trä som överlappar varandra. Panelen täcker delvis över en del av fönstren vilket filtrerar direkt soljus och framhäver husets böjda form. Fasadens varma färg passar förvånansvärt bra som bakgrund till de gröna bladverken. Men skär sig mot de brutala industrihusen. De olika rummen har olika färgteman. Under mörka kvällar när lamporna lyser upp rummen så ger fönstren en portpurri av glada färger för de som passerar förbi byggnaden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Ingen förskola på min bakgård!

Skribenter: Leonardo Frithunanthz H-C och Anders Gardebring

Några medborgare som har haft oturen att tvingas bosätta sig i några av de absolut mest attraktiva husen vid Stigbergsgatan på Söder gråter ut i dagens Svenska dagbladet om att exploateringskontoret vill bygga en förskola i två plan på en yta som inte använts på 300 år.

Naturligtvis vill de boende inte ha några jobbiga ungar på sin bakgård så nu sätter de ut blåa band i fönster och trappuppgångar för att protestera mot hemskheterna.

Trots att platsen är avspärrad och inte använts på 300 år och det skall uppföras en ytterst modest tvåvåningsbyggnad så protesteras det naturligtvis.

"- Byggnaden är för stor och den passar inte in i den känsliga miljön."

Säger de boende.

"Om tomten bebyggs enligt planförslaget finns det en risk att stora kulturhistoriska värden spolieras. Sålunda avstyrkes planförslaget”, skriver Stockholms stadsmuseum i sitt yttrande."


Stadsmuséets inställning i frågan är onekligen intressant. Om det någonsin funnits något som är det minsta intressant på en plats får den aldrig någonsin i framtiden byggas. Stockholm skulle onekligen vara ganska öde om några hundra år med den inställningen...

Att skönhetsrådet säger nej förvånar knappast:
"Även Skönhetsrådet sparkar bakut. Den tänkta förskolans skala, placering och gestaltning är omöjlig att acceptera, skriver rådet i sitt yttrande. Man menar i stället att tomten, med ett annat förhållningssätt samt efter upprustning av mur och mark, skulle kunna bli en resurs både för barn och vuxna."

En resurs för barn och vuxna? Var det inte just en resurs för barnen det skulle bli, då det råder stor brist på förskoleplatser i området? Resurser för vuxna, i form av parkmark, råder det inte direkt brist på i området (röd cirkel är planområdet, bilderna är klickbara):


Det som behövs här är uppenbarligen resurser för barnen. De boende vid Stigbergsgatan verkar istället se det som sin högsta prioritet att låta staden bestå och förvalta det gamla snarare än att både förvalta det gamla och framtiden, barnen. Är Stockholm ett museum med enbart tjusiga byggnader och gamla parker som man ska betrakta men inte röra och där all förändring är av ondo? Har barnen plötsligt ingen plats i staden?

Är det bra att tvinga barnen att åka en lång sträcka till förskolan när det finns möjligheter till en sådan precis där de bor? På senare år har vi sett en babyboom (enligt SCB:s statistik). Många av dessa barn har fötts på Söder. Var skall de barnen vara när föräldrarna arbetar? Någon annanstans?

Extra illa sticker det i ögonen då förtätningsmotståndarna brukar ta upp just barnen i sin klagolåt. Man påstår felaktigt att en stad som är stad, och inte "förort", skulle vara dålig för barnen. När förtätningen så uppenbart som här gynnar barnen ändrar man istället fokus och börjar prata kulturhistoriska värden.

Även tidningen City skriver om protesterna.

"- Att det är ett dagis gör det naturligtvis svårare att protestera mot. Vi har verkligen inget emot förskolor, men marken är ett riksintresse."

Bygg gärna dagis, men inte här...

Ibland kan man undra om det finns någonting innanför tullarna i Stockholm som inte är av riksintresse? Här handlar det heller som bekant inte om rivning utan uppförande av en ny byggnad, som anpassas till bebyggelsen i form och skala, så argumentet ter sig oerhört märkligt. Bonnie Bernström, aktiv i motståndet, menar alltså på fullt allvar att områdets värden skulle spolieras av denna byggnad.

Följande är den "mastodont" som staden vill uppföra:Yimby anser att det är ett oerhört markslöseri att uppföra en tvåvåningsbyggnad på denna centrala plats. Istället bör en byggnad på ungefär fem våningar uppföras i samma skala och liknande arkitektur som byggnaden bredvid, då blir det plats både för förskola och dessutom tillförs några nya lägenheter i detta centrala läge, allt utan att några kulturhistoriska värden förstörs.

Den som själv vill ta sig en titt på stadsbyggnadskontorets planer kan naturligtvis, som alltid, göra det på deras hemsida.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter