Utskrift från www.yimby.se
....

Miljonprogram katastrof för Stockholms hemlösa

Följande debattinlägg är infört i marsnumret av Situation Sthlm:

Stockholm är en stad med skriande bostadsbrist, segregation och tusentals hemlösa.

Nätverket Yimby är ett nystartat nätverk som vill att staden skall få växa till en storstad med plats för alla människor. Inte som idag, bara för ett fåtal.

Bostadsbristen, både för den som bor i andra hand, på en soffa, eller för den som inte har någonstans alls att bo, är ett allvarligt problem i Stockholm. Ett annat stort problem är den inställning till nybyggnationer, förändring och "obekväma" verksamheter som alltför många Stockholmare har. Allting som inte är omedelbart positivt utifrån en snäv personlig synvinkel nära där "jag" bor orsakar protester, överklaganden och förhalanden i åratal. Många gånger stoppas det helt. Att det föreslagna ofta är positivt för Stockholm och stadens utveckling i ett större perspektiv glöms ofta bort.

Vi vill se fler bostäder i en blandad stad. Blandade funktioner, även sociala och andra verksamheter som måste få finnas i en stad som Stockholm. Men även blandade upplåtelseformer för bostäder inom samma områden. Det leder till minskad segregation jämfört med dagens rena borätts-, hyres- eller kontorsområden. En tät och blandad stad med många människor leder även till att färre slår bakut när det föreslås olika typer av sociala hjälpverksamheter då en blandning av mäniskor med olika bakgrund är någonting som man är van vid.

I områden som byggs i den funktionalistiska stil som i stort sett gällt de senaste 50 åren, med uppbrutna isolerade bostadsenklaver utspridda i skogen, opponerar sig boende i området direkt mot samhällsviktiga funktioner som inte direkt ökar värdet på deras bostäder. Områden som dessa blir dessutom kalla, döda sovstäder. Och i staden får bara de med god ekonomi plats vilket gör att många inte heller är välkomna där.

I Stockholm stads "Vision 2030" räknas med en inflyttning av uppemot 600 000 människor till Stockholmsregionen. Med tanke på att det redan råder en stor bostadsbrist med bostadsköer på flera år och att vi dessutom har många hemlösa (vars problem Stockholms beslutsfattare inte verkar kunna lösa) så hyser vi en stor oro för Stockholms framtida utveckling. Kommer vi tvingas bygga ett nytt miljonprogram? Med ännu fler omänskliga, fientliga och segregerade miljöer som följd. Dessa nya miljonprogram skulle vara lika olämpliga för sociala institutioner och möjligheter att få komma in i samhällsgemenskapen igen som dagens problemförorter.

Yimby vill att Stockholm återigen börjar bygga blandade stadsmiljöer. Vi måste lägga de impopulära stadsbyggnadsprinciper som fortfarande till stor del dominerar arkitektur, stadsbyggnadsplanering och de flesta nyproducerade områden bakom oss. Att man överhuvudtaget bygger "bostadsområden" är ett grundläggande feltänk. Vi måste fortsätta bygga stad, att man slutade med det är för oss helt obegripligt. En äkta stad har blandning som stomme, vare sig det handlar om bostadsformer, arkitekturstilar eller olika sorters invånare. En blandad storstad har en tolerans och en acceptans för olika kulturer, bakgrunder och livssituationer, något som man aldrig kan uppnå i isolerade och glesa bostadsområden.

En annan viktig del av en stad är en väl fungerande och miljövänlig kollektivtrafik som är till för alla. Då dagens trafiklösningar nästan enbart är till för bilburna så exkluderar man en stor del av befolkningen som av olika skäl inte kan eller vill åka bil. Rådande trafiklösningar spär på polariseringen i "vi" och "dem", de som har råd och de som inte har det. Det är ingen hållbar stadsutveckling, vare sig det handlar om Stockholm eller någon annan stad. Att sedan trafikleder skapar barriärer som bekräftar och förstärker uteslutningen och isoleringen i samhället visar på att problemen med ett helt bilberoende samhälle inte endast är ett rent miljöproblem. Kollektivtrafiken är och ska vara till för alla.

Yimby vill att staden tar tag i problematiken med hemlöshet. Instegsboenden har stoppats av ideologiska skäl med argumentet att inga "andra klassens boenden" skall finnas. Detta tycker vi är verklighetsfrånvänt och omänskligt då alternativet ofta blir att bo på gatan. Vi måste gemensamt i samhället kunna hjälpa den som vill bli hjälpt och instegsboenden som ett första steg mot en helt egen lägenhet har visat sig fungera bra. Att det inte satsas mer på dessa utan att människor istället tvingas köa utanför natthärbärgen, där man ofta inte har tillgång till ett eget rum (om man ens får plats), är ovärdigt ett rikt samhälle som Sverige.

Anders Gardebring
Leonardo Frithunanthz
Gustav Svärd
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter