Utskrift från www.yimby.se
....

Delta i opinionsarbetet för större tågsatsningar

Miljöförbundet Jordens vänner har just nu en mailkampanj för att påverka finansminister Anders Borg om vikten av att satsa på tågutbyggnaden i Sverige.

"Under september skall regeringen slå fast hur mycket pengar som skall satsas på vägar och järnvägar de kommande tio åren. Medan andra europeiska länder satsar stort på järnvägen vill finansministern skjuta många viktiga spårinvesteringar flera årtionden framåt. "

I kampanjen uppmanas Anders Borg att fördubbla tåginvesteringarna. Vi har tidigare skrivit om vikten att öka investeringarna i tåg i Sverige, bland annat här, där miljöminister Anders Carlgren utalar stöd för stora satsningar på tågen. Anders Borg, som i realiteten sitter med mycket av makten i frågan, har dock en avsevärt kallsinnigare inställning i frågan.

Inställningen är märklig.

I SIKA:s prognoser för 2010 räknade man med att ökningen av personbilstrafik 1997-2010 skulle bli 29%. Andra kvartalet 2007 hade den ökat med 15%.

I prognosen för tåg för samma period (fram till 2010) räknade man med en ökning på 26%. I kvartal två 2007 hade tåget i verkligheten ökat med hela 41%. Trots sin styvmoderliga behandling med stor kapacitetsbrist som leder till förseningar och inställda tåg.

För flyg vara prognosen 23%, utfallet 6%.
För buss 8%, utfallet 16%.


Trenden är tydlig. Ändå vill finansministern ta pengar från järnvägen och lägga på väg, trots att trenden går åt motsatt håll. Hur detta samhällsekonomiskt kan rättfärdigas är svårt att se. Vägs miljöaspekten in blir det än svårare, inte minst med de stora kostnader som miljöpåverkan ger. Priserna på fossila bränslen och energi ökar också. På bara några år har priset på olja femdubblats. Dessa faktorer borde finansministern kunna se, men gör det uppenbarligen inte.

Både väg- och järnvägsnät är eftersatt i många delar av landet, många vägar behöver repareras och rustas upp, och järnvägsnätet behöver både repareras och också byggas ut kraftigt. I detta läge vill alltså finansministern minska järnvägsinvesteringarna, trots att Sveriges budgetöverskott för 2008 räknas bli det största någonsin, 163 miljarder kronor.

Pengarna vill regeringen använda för att betala av på statsskulden. Det är naturligtvis ett lovvärt initiativ, men om vi inte har en fungerande infrastruktur brakar landets ekonomi samman. Att vi har en låg statsskuld spelar i ett sådant läge mycket liten roll.

Miljöförbundet Jordens vänners mailkampanj hittar du här.

Ännu större genomslag får naturligtvis ett personligt formulerat brev. Om du har tiden och möjligheten, författa gärna ett personligt brev till Anders Borg via detta formulär.

Rent formellt är det näringsdepartementet som hanterar infrastrukturen, men informellt har Anders Borg, i egenskap av finansminister, stor makt i frågan. Men även infrastrukturministern, som tidigare uttalat stöd för stora järnvägssatsningar men på senare tid tonat ned sitt stöd, bör naturligtvis också kontaktas, vilket görs via detta formulär.

Visionslöst av NordinSten Nordin har idag ett debattinlägg på DN Debatt där han skriver om Stockholms framtid och utveckling. Nordin skriver:

"Förra gången Stockholmsregionen stod inför en brytningstid vågade dåtidens entreprenörer och beslutsfattare lita på sin egen förmåga att hantera den osäkra framtiden. Med skicklighet, och säkert en del tur, växte städerna och grundades framgångsrika företag.
[...]
Vi måste på samma sätt som för 150 år sedan våga, orka och klara av att fatta beslut även när osäkerheten är stor. Vi måste lita på vår förmåga att hantera att vi inte i dag känner till hur världen kommer att se ut i morgon. Men vi vet tillräckligt mycket för att redan i dag börja bygga en region som om 150 år kommer att blomstra på samma sätt som i dag.
[...]
Hur blir vår region attraktiv i framtiden? Vilka krav ställer morgondagens företag? Vad behövs för att människor ska välja att leva och arbeta i Stockholm? Vår framgång hittills bygger på att vår region är rörlig, internationell och innovativ. Vi ska fortsätta bygga vår region med dessa tre värden.
[...]
När vi har internationella gäster på plats får vi ofta höra hur vacker vår region är. Vi konkurrerar redan ut andra världsstäder med vår miljö och vår trygga stad. "

Detta låter onekligen mycket positivt. Visionärt och framsynt kan man tycka.

Vad är då vårt finansborgarråds viktigaste recept för att bygga vidare på vårt varumärke som en trygg och miljövänlig stad i framkant? Vilka framsynta beslut är det som vi måste våga fatta?

Här verkar Nordins framtidsvisioner tyvärr bli något torftiga. Det viktigaste receptet är tydligen att vi måste utöka flyget på Arlanda flygplats:

"Flygets roll blir allt viktigare och för att hävda vår regions och vårt lands styrka måste Arlanda ges möjligheter att utvecklas vidare. Nuvarande utsläppstak förhindrar den tillväxt i internationella direktlinjer som krävs för att vi på allvar ska kunna konkurrera med andra världsstäder.

En viktig uppgift är att begränsa landstransporter till Arlanda som genererar utsläpp så att flygtrafiken kan växa utan att klimatpåverkan blir större. Men det räcker inte. Staten måste agera så att utsläppstaket är i harmoni med de bullerbegränsningar som finns runt flygplatsen. Att behöva flyga i sick-sack in till Arlanda med anledning av dagens bullerregler kan inte försvaras om det innebär att flygplatsens utveckling hämmas genom att antalet flygningar på det här sättet hålls nere."

Nordin har naturligtvis rätt i att det idag släpps ut onödigt mycket i och kring Arlanda. Mycket kan här göras både i form av hur inflygningar hanteras och transporter till och från flygplatsen. Men det är onekligen visionslöst att utföra dessa förbättringar enkom i syfte att kunna behålla de utsläppsnivåer som idag råder runt flygplatsen. Målet bör naturligtvis vara att få ner utsläppen kring Arlanda, inte bara att undvika att de ökar. Nordin vill i sitt inlägg ge intrycket av att vara en visionär och framåtblickande politiker. Tyvärr är det inte visionärt att göra mer av det som vi redan gör. Visionärt är det att tänka i nya banor, komma med nya idéer och använda sig av nya angreppssätt för att lösa ett problem.

Vad bör vi då göra? Att minska flyget från Arlanda, utan att erbjuda alternativ, är naturligtvis problematiskt. Vad Nordin missar är just att det finns alternativ. Alternativet heter tåg.
Redan idag är tåget en konkurrent på trafiken mellan Stockholm-Malmö/Köpenhamn och Stockholm-Göteborg. Tåget saknar dock idag reella möjligheter att öka sin konkurrensandel nämnvärt på grund av en mycket svår spårbrist. Vill Nordin vara visionär och framsynt bör han således propagera för att denna brist måste åtgärdas. Vidare bör Stockholms stad och Nordin kräva av regeringen att det byggs en höghastighetstågslinje mellan Stockholm-Malmö (via Nyköping/Skavsta, Norrköping och Linköping) och Göteborg. Det skulle kraftigt öka konkurrenskraften hos tåget och i realiteten slå ut inrikesflyget i sydsverige, liksom flyget till Köpenhamn. Med den troliga utvecklingen på bränslepriser för flyget kan på lite sikt hela Nord- och mellaneuropa bli intressant, förutsatt att tågutvecklingen fortsätter i nuvarande takt. Att Nordin inte ens med en stavelse nämner denna utveckling, och de möjligheter de innebär, är beklämmande.

Ingen krånglar sig ut till en flygplats med på guldvåg vägda väskor, ställer sig i en lång incheckningskö, ställer sig i en lång säkerhetskö, väntar en timme eller två i en avgångshall, för att sedan klämma sig in i ett trångt plan för att sedan när man landar igen stå och vänta på väskor (som kommer fram om man har tur) för att slutligen sätta sig på en buss eller ett (oftast) långsamt tåg för att ta sig någonstans där det är meningsfullt att vara, när man på kortare tid bekvämt kan åka från en stadskärna till en annan med ett bekvämt höghastighetståg. Att de flesta nya tåg av den här typen också har tillgång till både eluttag och internetuppkoppling, något som är ytterst ovanligt på flygplan, bidrar också till tågets attraktivitet. Att jobba på flyget är det få som gör, det är trångt, motorerna väsnas och elen i laptopen tar snabbt slut. På tåg är det däremot mycket vanligt att se resenärer som arbetar. Nordin verkar här helt ha missat den formliga explosion som höghastighetstågen nu upplever på kontinenten där just flyget på många sträckor helt har slagits ut. För att Stockholm skall ha någon som helst chans att mäta sig med andra Europeiska storstäder måste vi knytas ihop med detta nätverk av höghastighetslinjer. Utan en sådan koppling förstärks vår roll som en stad i utkanten.

Men det verkligt långväga flyget då? Ja, det är naturligtvis svårare att ersätta med tåg. Men med höghastighetslinjer ner till Göteborg och Malmö, och vidare ned på kontinenten, får vi bort inrikesflyget i sydsverige, och således plats för fler långväga flyg utan att behöva öka mängden flygningar. Vi kan alltså både öka antalet långväga flyg, samtidigt som utsläppen minskar.

Citybanans huvudentré vid Vasagatan

Dagens nyheter skriver om att Citybanans station City kan få en utgång i hörnet Vasagatan/Klarabergsgatan, istället för den plats som tidigare gällt (Nils Ferlins torg). Det är inte en helt ny idé, en utgång vid det "nya" läget har funnits med i planerna från början, vad det nya förslaget innebär är att det är den uppgpngen dom blir huvudentrén till station City och att uppgången vid Nils Ferlins torg slopas helt. En utgång färre, men bättre kapacitet på den utgång som troligen blir mer nyttjad (med uppgångar vid både Plattan och Vasagatan – hur många går då ut på Nils Ferlins torg?) förstoras och görs till huvudentré.

DN skriver att Citybanans station kommer "dominera ett känsligt område", något jag inte håller med om. Stå vid den föreslagna platsen idag och ta en titt runt, hur känslig är platsen egentligen? Hur skulle stationen dominera? Jag menar att det inte blir svårt att förbättra platsen avsevärt med den nya stationsentrén och ny (icke indragen) fasad mot Vasagatan på Scandic. Kanske kan det då även bli aktuellt med att byta ut hela fasaden på Scandic? Det är väl ändå Scandic och det stora asfaltsytorna som idag dominerar platsen?

Denna plats är dessutom Stockholms och Sveriges mittpunkt: här möts tåg från hela vårt land (och andra länder), pendeltågen, tunnelbanan, långdistans- och lokalbussar så väl som nattbussarna till förorterna och i framtiden även spårvagnen till Djurgården. Denna plats klarar att det byggas tätt och högt. Det som nämns i DN:s artikel är egentligen inte alls något märkvärdigt, att låghusdelen av Scandin tas bort och ersätts av en huskropp som blir ungefär lika hög som befintliga Scandic (antar jag, men hoppas på något högre) med huvudentré till pendeltågens station City i de två planen som ansluter till Vasagatan respektive Klarabergsgatan. Dessutom får Gröna och Röda T-banelinjerna ny kontakt med Klarabergsgatan som inte finns i tidigare planer.

Det enda som oroar mig är den korta tiden, byggstart 2010. Visserligen inte alls för kort tid för att det blir genomtänkta och bra förslag klara i god tid, men sen har vi i Stockholm en tendens att dra liknande beslut i långbänk och överklaganden av viktiga infrastrukturprojekt är inte ovanliga.

Jag kan inte annat än glädjas åt detta initiativ och hoppas det blir av.

Miljöministern vill storsatsa på järnväg

I en intervju i Svenska Dagbladet ställer sig miljöminister Anders Carlgren(c) positiv till en storsatsning på järnväg. En kapacitetsökning av gods- och persontransporter med 50 procent till 2020 är både möjlig och nödvändig menar Carlgren som ställer sig bakom klimatberedningen.

Yimby kan bara, som tidigare, instämma i detta konstaterande. Nysatsningar på järnvägar har under mycket lång tid varit eftersatt i Sverige, trots att vi har fyra storstadsregioner (Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping/Linköping) på avstånd och med befolkningar som krasst samhällsekonomiskt  skulle vara mycket gynnsamma att bygga ut tågtrafiken kraftigt på.

Nysatsningar på järnväg för persontrafik bör naturligtvis inkludera höghastighetslinjer med siktet ställt mot att göra tåget konkurrenskraftigare mot inrikesflyget i sydsverige. Erfarenheter från andra länder visar tydligt på att inrikesflyget på vissa sträckor, som t.ex. Stockholm till Göteborg, troligen helt skulle avvecklas om det fanns höghastighetslinjer i drift.  I Tyskland, Frankrike och Spanien byggs det nu höghastighetsbanor i en rasande takt, och långt gångna planer på sammankoppling av dessa system mellan de olika länderna finns. Om även Danmark satsar på höghastighetsbanor kan det för Sveriges del få mycket intressanta följder med höghastighetståg från Stockholm ända ner till Spanien, och naturligtvis via kanaltunneln, även till Storbritannien. Det finns planer på en bro mellan Tyskland och Danmark över Fehmarn Bält vid Schleswig-Holstein för att blanda annat möjliggöra höghastighetstågsförbindelser.

Det är i Carlgrens utspel också glädjande att notera att även godstransporterna omnämns. Att få bort mycket av den lastbilsburna godstrafiken på våra motorvägar vore en stor miljövinst. Det finns dessutom många bolag som är mycket intresserade av detta, både person- och godstrafik via räls har idag slagit i taket på många platser i Sverige.

Oppositionen ställer sig positiv och vill liksom Carlgren satsa på kraftfull utbyggnad. Miljöpartiet vill gå ännu längre och fördubbla kapaciteten fram till 2024.

Mot denna bakgrund, den ökande medvetenheten om miljöfrågan och det faktum att samhällsekonomiska analyser visat på stora fördelar, så står stadsminister Fredrik Reinfeldts och finansminister Anders Borgs motstånd till stora järnvägssatsningar som ytterst märkliga.

I synnerhet sysslar finansminister Anders Borg med häpnadsväckande ordtrolleri i frågan om järnvägssatsningar. I en intervju i Sveriges Television för en tid sedan fick vi se Anders Borg säga att över 90 procent av transporterna i Sverige går på väg, och att det därför inte var så viktigt att satsa på järnväg. Tala om självuppfyllande profetia!

Fakta i frågan talar sitt tydliga språk:

I SIKA:s prognoser för 2010 räknade man med att ökningen av personbilstrafik 1997-2010 skulle bli 29%. Andra kvartalet 2007 hade den ökat med 15%.

I prognosen för tåg för samma period (fram till 2010) räknade man med en ökning på 26%. I kvartal två 2007 hade tåget i verkligheten ökat med hela 41%. Trots sin styvmoderliga behandling med stor kapacitetsbrist som leder till förseningar och inställda tåg.

För flyg vara prognosen 23%, utfallet 6%.
För buss 8%, utfallet 16%.

Trenden är onekligen väldigt tydlig.

Vi får hoppas att faktiskt utfall får tala högre än de felaktiga kalkylerna när beslut om tågsatsningar skall tas i höstens budget.

Även YimbyGBG har uppmärksammat Carlgrens utspel.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter