Utskrift från www.yimby.se
....

En av citys skamfläckar byggs om.

En av Stockholm citys mindre roliga byggnader torde vara Salénhuset, och speciellt dess fasad ut mot Mäster Samuelsgatan, helt dominerad av Klaratunnelns trafikapparat. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan är tidstypisk för de inte alltför uppmuntrande byggnadsidealen på 70-talet och är allt annat än rolig att passera.

Glädjande nog är detta nu på väg att förändras. Ett fastighetsbolag har köpt fastigheten och planerar nu en omfattande ombyggnad och upprustning av huset som kommer att göra det avsevärt mer stadsmässigt.

Salénhuset idag. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan domineras av Klaratunnelns mynning och ogästvänliga och stängda fasader.
Salénhuset idag. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan domineras av Klaratunnelns mynning och ogästvänliga och stängda fasader.
 

Orangemarkerade områden tillkommer.
Orangemarkerade områden tillkommer.
 

Framtida fasad mot Mäster Samuelsgatan med en förminskad och trafiksignalerad tunnelmynning, trottoarer och öppna glasade butiksytor i bottenplanen liksom nya kontorsytor i de nya påbyggnaderna.
Framtida fasad mot Mäster Samuelsgatan med en förminskad och trafiksignalerad tunnelmynning, trottoarer och öppna glasade butiksytor i bottenplanen liksom nya kontorsytor i de nya påbyggnaderna.
 

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan idag
Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan idag
 

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan efter till- och ombyggnad.
Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan efter till- och ombyggnad.
 

Det man kan anmärka på i planen är att det skapas få direkta kontakter från butiksytor i Saléngallerian ut mot gatan, det är i huvudsak skyltytor med ingångar till gallerian på ett flertal ställen.  Det vore önskvärt med fler direktkontakter mellan butik och gata för att skapa ett mer levande gaturum. Det är dock en avsevärd förbättring mot idag då flera nya ingångar byggs.

Det hade också varit önskvärt om man kunnat lägga på några våningsplan till med bostäder. Det hade dessutom gett en önskvärd höjdvariation för att bryta av monotonin i fasaden.

Överlag är detta dock en mycket lovvärd utveckling som omvandlar Mäster Samuelsgatan från ogästvänlig passage till en del av staden. Den uppbrutna och förortsmässiga strukturen ut mot Mäster Samuelsgatan ersätts av ett slutet och levande stadsrum.

 

 

 

Om man hade byggt på några våningsplan med bostäder skulle både bostadssituationen förbättrats, och den arkitektoniska bilden blivit intressantare:

Vision med bostadspåbyggnad.
Vision med bostadspåbyggnad.
 

Vision med bostadspåbyggnad.
Vision med bostadspåbyggnad.
 


Mer information om planerna kan hittas på Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter