Utskrift från www.yimby.se
....

Sigtuna - vi beklagar sorgenSom vi har skrivit om tidigare lever 1960-talets stadsplanering och mår alldeles utmärkt ute i Sigtuna. Vi kan bara beklaga.


Bostadsområden[sic!] och verksamhetsområdet[sic!]...

Här kan du kan få alla de obehagliga detaljerna.

YIMBY lämnar in yttrande om Märsta port i Sigtuna.

Nej vi skämtar inte. Det här är faktiskt planen. Scout's honor!

Sigtuna kommun har tagit fram ett planförslag för utveckling av Märsta port.

Detaljplanen ska möjliggöra uppförandet av bostäder och verksamheter i Tingvalladalens södra delar. Syftet är även att förtäta Märsta centrala delar och bygga ihop Tingvallområdet med Valstaområdet, för att skapa en sammanhållen stadsbild mellan de olika stadsdelarna. Totalt ska ca 500 bostäder möjliggöras varav 100 bostäder av dessa ska byggas söder om Valstavägen i området Valsta backe. Ett verksamhetsområde planeras intill Statoil-macken vid Märstarondellen.

YIMBY ser mycket positivt på planens syfte att förtäta Märsta centrala delar och bygga ihop Tingvallområdet med Valstaområdet. Målsättningen som uttrycks, att skapa en sammanhållen stadsbild mellan de olika stadsdelarna, är mycket positiv.

Men att läsa planens mål, och sedan ta del av de faktiska planerna, gör att skrivningarna närmast är att likna vid den i George Orwells kända bok 1984 etablerade termen "nyspråk".

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Gott nytt år!Gott nytt år önskar vi på YIMBY alla våra läsare, debattörer och vänner såväl som meningsmotståndare. Väl mött 2011, ett år som vi hoppas ska präglas av krafttag mot bostadsbristen, mer av den nära blandstaden, mer av plats för människor, cyklar och spår istället för bilar och mer av intressant och spännande arkitektur. Och inte minst - en givande och saklig debatt och diskussion om hur Stockholm kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

P.S. Behöver du något att göra i helgen? Tyck då till om de mindre lyckande planerna för Märsta Port i Sigtuna. Ett nybyggt område i bästa miljonprogramsestetik. Diskussionen hittar du här.

Och så var det det där med skyskrapor...


Uppsala nya tidning skriver idag om att det planeras för en skyskrapa vid Märsta station. Som Yimbyit blir man naturligtvis nyfiken.

Tyvärr avses inte den definition på skyskrapa som alla andra länder i världen använder utan den svenska, vilket innebär att vadsomhelst som är några våningar högre än husen i närheten kvalificerar. I detta fall är det ett punkthus på 15 våningar som skall bli Märstas nya "skyskrapa" och "landmärke". Till saken hör (naturligtvis) att lokalboende tidigare har protesterat mot höga (nåja) hus men Anders Johansson, kommunalråd i Sigtuna har svar på tal i jämförelsen mot tidigare projekt:

"- Jag tror det är två saker som skiljer. I Valsta var det utformningen av huset som skilde och avgjorde för många. I Märsta centrum stod det huset väldigt högt, så det skulle ha uppfattats som nästan dubbelt så högt som punkthusen på Södergatan. Huset vid stationen kommer att stå betydlig lägre, så vi bryter inte Märstas skyline"

Mina försök att hitta bilder på Märstas skyline misslyckades, men jag kan bjuda på en bild från Märsta Centrum:New York, släng dig i väggen!

Att Stockholm är en miljonstad med kraftig befolkningstillväxt och dessutom nordens finanscentrum är inte alltid så lätt att tro när man ser vad som byggs och vad som planeras. Inte blir det heller tydligare när man ser hur media hanterar en ur internationell aspekt ytterst ordinär företeelse som ett vanligt enkelt 15-våningshus.Att lägga en parkeringsplats mitt framför låghusen är mindre lyckat men det ser ändå ut som att man har försökt att skapa "stadsmässighet". Tyvärr gör den öppna och odefinierade strukturen ändå att förslaget inte blir bra. Man kan undra varför de övriga husen bara skall vara 4-6 våningar höga när man planerar 15 våningar precis intill. Att punkthuset får stå för sig själv är också en miss, istället för att skapa ett tydligt gaturum runt torget blir det nu en öppen förorts-struktur med tydligt solitärtänk.

Arkitekturen är inte direkt spännande, men det kanske utvecklas.
Ulrik Wallström på HSB Arlanda som står för höghusbygget säger:
"- Det ska vara en läcker fasad"

Det är i alla fall kul att se att det allt oftare kommer förslag på nybyggnation i Stockholmsområdet som inbegriper högre hus. På sikt kan det förhoppningsvis skapa en situation där det inte längre är något märkvärdigt att bygga 15 våningar vilket skapar underlag för ett avsevärt bättre och miljövänligare markutnyttjande i Stockholmsområdet.

Även dagens Nyheter skriver här.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter