Utskrift från www.yimby.se
....

Behovet av äldre byggnader

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...
FÖRUTSÄTTNING NUMMER 3: Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick; en försvarlig del av dem ska vara gamla.
Stuyvesant Town på Manhattan - varnande exempel på totalsanering


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Behovet av små kvarter

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...
FÖRUTSÄTTNING NR 2: De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gathörnen måste komma tätt.Kvartersstruktur i Barcelona

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Behovet av blandade primära funktioner

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...
FÖRUTSÄTTNING NR 1: Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter gemensamt.
Nedre Manhattan - brist på primära funktioner ger torftigt stadsliv


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vad som alstrar mångfald

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...
Telefonkatalogerna avslöjar den viktigaste egenskapen hos storstäderna: det jättelika antalet delar som ingår i en stad och den jättelika mångfalden av sådana delar. Mångfald är en naturlig egenskap hos storstäder.


Greenwich Village

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Ett Aktivare YIMBY

Jag var med i diskussionerna när iden om YIMBY för första gången dök upp 2007. Sedan dess har YIMBY utvecklats till något större än jag någonsin vågade tro. Idag är vi över 4000 medlemmar i Stockholm och YIMBY.se besöks av tusentals användare varje dag. YIMBY finns idag i flera städer i olika länder i norra Europa. Då och då ser jag YIMBY-medlemmar i TV-rutan.

En del nätverk och organisationer har bara slutna debatter bland några kärnmedlemmar för att effektivisera och synkronisera budskapet utåt. Men inom YIMBY får alla delta i debatten. Till och med ickemedlemmar får komma till tals. Det har gjort YIMBY.se till det kanske största forumet för debatter om stadsplanering och arkitektur i Stockholm.

Här möts idag människor från förorten och innerstan, professionella stadsplanerare och lekmän, unga och gamla, ensamstående och flerbarnsföräldrar i debatter om stadens framtid. Att ni är så många med så olika bakgrund har gjort YIMBY till något som jag tycker har blivit bättre och bättre för varje månad som gått. Ständig lärt vi oss nya saker från människor med olika bakgrund. För mig har dessa år varit oerhört lärdomsrika. Jag beundrar och tackar er alla som deltagit i de konstruktiva debatterna.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Mångfald i Stockholm

Nyligen kunde vi i Svenska Dagbladet läsa om att blandade bostadsområden blir ovanligare i Stockholm. Blandade bostadsområden är något som Yimby arbetar med, och försöker att uppmuntra. Mats Franzén, professor i sociologi på Institutet för bostads- och urbanforskning säger att oftast är de mest anonyma områdena de mest blandade.

Det är lustigt att artikelförfattaren skriver att storstadens mångfald finns i gallerian i Gustavsberg och inte i Sofo på Södermalm – i alla fall om man pratar om mixen av människor med olika livsstilar. Flera gånger har man passerat genom SoFo och blivit glad över dess tillkomst. Det som en gång i tiden var några sömniga bakgator har blivit något mer, något mer levande och en mötespunkt för många människor. Det är åt rätt håll – men ändå inte riktigt där. För även om det må vara blandat med butiker, många ungdomar och ibland härligt fulla uteserveringar om somrarna så kan man som besökare ändå inte sluta att förvånas över den homogena besöksgruppen. Osökt kommer man att tänka på det engelska begreppet W.A.S.P, white anglo-saxon protestant. Även om det känns hippt och allmänt sett väldigt trendigt så ser man sällan personer av utländsk bakgrund i krokarna. Vad kan det bero på? Ej heller ser man många pensionärer eller personer tillhörande andra grupper av samhället. Vad kan det bero på? Det kan kännas nästan ansträngt fashionabelt med alltför nischade skivbutiker och dyra kaffe latte-serveringar.  Det chica kan också framkalla en motsatt reaktion hos besökaren. Istället för att enbart locka till sig kan det också skrämma bort besökare. Det uppstår en motreaktion.
Moderiktighet behöver inte nödvändigtvis vara synonymt med mångfald.

Samtidigt är skillnaden mellan SoFo och liknande områden i innerstaden att de skapar flöden, det skapar liv i gaturummet, det skapar attraktivitet medan köpcentrumet i sovstaden är slutet och när det stängs så dör livet. Man får en bild i huvudet från öppningen till ”Svensson Svensson” där alla i slutet har bråttom in i sina hem. För så är det i sovstaden. När köpcentrumet i ABC-staden stänger försvinner mycket, om inte allt, liv från gaturummet utanför och de öde ytorna förökar sig under loppet av några minuter. Man får många ”Wasted Spaces”, döda ytor som kan skapa otrygghetskänslor. SoFo är också i sin linda. Det kan och kommer nog att fortsätta att utvecklas, jag ser med mycket spänning fram emot dess fortsatta utveckling och jag kommer att fortsätta besöka det. 

I helgen berättade SvD att var femte svensk bor i Stockholms län. Med svenska mått mätt har Stockholm en unik mix av människor med olika bakgrunder och livsstilar. Men den stora mångfalden är mer synlig på vissa ställen än på andra.

Länet växer så det knakar. Allt fler människor flyttar hit för att de vill bo här samtidigt som det pågår en smärre babyboom. Men var ska alla människorna bo och hur fördelas mångfalden? Fördelas den jämt över storstaden eller tvingas den koncentrera sig till några klickar i periferin? Vilka klickar i så fall och varför just dessa? Vi har 244 000 människor som står i bostadskö i länet samtidigt som bostadsbyggandet länge har varit på en alltför låg nivå. Till råga på allt så tryter nu bostadsbyggandet ännu mer som en följd av den ekonomiska nedgången.

YIMBY har alltid varit för blandning. Blandning av hyres- och bostadsrätter, blandning av höjder på byggnaderna, blandning av etniciteter, blandning av åldrar, blandning av livsstilar, etc… Blandning. Men hur ska man kunna förverkliga det här om de som skapar mångfalden är förpassade på alla sätt och vis till periferin? Hur hanteras våra äldre? Och hur hanteras våra invandrare som ofta drabbas av till exempel strukturell diskriminering. Människorna från glesbygden som kanske har blivit antagna till studier/fått drömjobbet i Stockholm tvingas bo långt ut. Långt ifrån studier och arbeten. Rörelsehindrade gynnas heller knappast av den utspridda staden. De hemlösas problem verkar från politiskt håll ha blivit en mer eller mindre bortglömd fråga.

"- De delar av staden som ingen pratar om eller inte har någon särskild åsikt om är ofta de mest blandade. Det är småtrevligt, men det är sällan någon adress att skryta med, säger Mats Franzén, professor i sociologi på Institutet för bostads- och urbanforskning."

Det är sant, men hur kan man hjälpa dessa ställen att bli allmänt omtalade och omtyckta?

"- I innerstaden, miljonprogramsområdena och de centrumnära villastäderna finns de mest homogena områdena i länet, enligt regionplane- och trafikkontorets analys av stockholmarnas livsstilar och konsumtionsmönster. De mest heterogena områdena ligger längre bort från storstadens kärna."

Här blir man något perplex. Man kontrasterar SoFo mot gallerian i Gustavsberg och samtidigt påtalar man att i ’innerstaden, miljonprogramsområdena och de centrumnära villastäderna finns de mest homogena områdena i länet…’
Lustigt då en mycket stor del av Stor-Stockholm består av just det. Skulle man mena då att en mycket stor del av Stor-Stockholm är homogen? Eller hur menar man? Tar man också i beräknande alla samhällsgrupper (+ fler) som jag har räknat upp och som man brukar träffa på mest i periferin?

"- Vad som krävs för att en större mix av människor ska söka sig till ett och samma område, och dessutom trivas bra tillsammans, har det forskats alldeles för lite kring, menar Mats Franzén. "

Det här är märkligt och beklagligt. Har man ingenting lärt sig av 60- och 70-talets rivningar och modernism? ”Utduttandet” av funktions- och bostadsformseparerade s.k. ABC-städer? Det modernistiska förhärskandet inom arkitekturen? Urban Sprawl?  Bilsamhällstänkandet?
Det torde vid det här laget vara alldeles uppenbart vad som gör att människor söker sig till ett och samma område och dessutom trivs bra tillsammans.

"- Trots att politikerna vill ha mer blandade områden går Stockholm mot ökad likriktning och segregation, säger Martin Ängeby, projektledare för social utveckling på regionplane- och trafikkontoret. "

Detta är naturligtvis beklagligt. Är det verkligen så att man vill ha mer blandade områden om riktningen visar allt tydligare på något annat? För det finns tyvärr en risk att det kan tolkas av den vanlige medborgaren som ”mycket snack och lite verkstad”. Det behöver inte bli så, men risken finns där om vi inte är på vår vakt.

"- Han har fått ta över en hög med gamla papper från en kollega som slutat på kontoret. Bland annat en regionplan från 1978. - Där står det i förarbetet att man ska ha blandade områden, det gör det även i den nya regionplanen som snart ska klubbas. Men vi vet fortfarande inte hur vi ska få till de här blandade områdena, säger han."

”Men vi vet fortfarande inte hur vi ska få till de här blandade områdena, säger han”.
Är det här verkligen sant? Vet man fortfarande inte? Som studerande inom (bl.a.) stadsplanering och genom den information jag tagit del av under tiden i YIMBY kan jag inte låta bli att få ett leende på läpparna. Det är tyvärr svårt att inte le då.

"- Fokus i Stockholms framtida stadsplanering är att försöka skapa fler stadskärnor utanför innerstaden så att områden som nu är i periferin ska komma närmare nya centrum med kvällsnöjen och arbetstillfällen. Enligt Martin Ängeby är det viktigt för ett samhälle att människor med olika livsstilar möts. -Det är inte bara viktigt var folk sover. Tvärbanan är ett socialt projekt där människor från olika områden kan ses. Att ge sig på boendesegregationen är svårt, men man kan skapa möten på andra ställen, säger han. "

Utmärkt! Jättebra! Men vad väntar vi på? Vid det här laget borde man vara luttrad och ordentligt påläst, i synnerhet med tanke på all forskning och alla nätverk som finns som t.ex. YIMBY som har påtalat vad man INTE ska göra för att få ett blandat område. Urbanismen är en växande global rörelse, med allt fler anhängare. Lösningarna finns, det handlar bara om att våga tänka om, och tänka nytt.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter