Utskrift från www.yimby.se
....

Metros och fastighetsägarnas tävling: Rösta på din favorit

YIMBY har de senaste dagarna följt Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Förslagen hittar du här, här, här och här).

Nu har du möjlighet att rösta på din favorit.

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag A
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.


White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag B
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.


Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag C
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.


Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
 
Mer information om förslaget
Rösta på förslaget via Metro:s webbplats här
Eller rösta via SMS:
Skriv METRO mellanslag D
och skicka till 72700.
Kostnad: 5 kronor.

Metros och fastighetsägarnas tävling: Dag 4 - Berg Arkitektkontor

Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
Berg Arkitektkontor föreslår ett projekt på Gärdet. Ett svävande tak att övernatta i, allmänna omklädningsrum och föreningslokaler, infocenter, restaurang, shop och kaféer, nedsänkt bollplan med naturläktare.
 

Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Tidigare förslag här, här och härförtsätter idag med ett förslag från Berg arkitektkontor som vill öka värdet på Gärdet.

Svante Berg, en av arkitekterna bakom Globen, säger:
- Det är en speciell provokation för att få igång en debatt om Nationalstadsparken. Vi tycker det är en slumrande resurs, särskilt då Gärdet. Det borde kunna vara mer än en rastplats för hundar.

- Det är den minst orörda som finns i Stockholm. Man har dränerat och fyllt ut. Det finns ingen växtlighet av värde. Det är bara en öppen gräsyta som inte sköts särskilt bra.

- Vad ska man göra där i dag? Det finns inga toaletter, inget fik. Men kompletterar vi Gärdet kan vi få i gång aktiviteter där ute. Det är en outnyttjad resurs för hela Stockholmsregionen.

- Vi vill vitalisera Gärdet som i dag är en relativt avsomnad del av National stadsparken. Med ett byggnadsverk som lockar, sticker ut och har kapacitet för såväl stora som små evenemang vill vi stimulera stockholmare och andra att återta och använda Gärdet.


 
 
 
 

Vad tycker du om förslaget? Diskutera gärna i kommentarerna.

Metros och fastighetsägarnas tävling: Dag 3 - Equator arkitekter

Ungdomens hus med badplats under Liljeholmsbron blir en ny samlingspunkt.
Ungdomens hus med badplats under Liljeholmsbron blir en ny samlingspunkt.
 

Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Tidigare förslag här och härförtsätter idag med ett förslag från Equator arkitekter.

Equator vill låta innerstaden ta klivet över vattnet och landa i Liljeholmen. Sitt förslag kallar Equator för FAFF, Far away from Folkungatatan.

Equators VD Annica Carlsson säger:

- SOFO är omtalat och hajpat. Vi ville göra något spännande och intressant i en annan del av staden. Liljeholmen är kanske inte den hetaste delen, men nog så spännande och central


Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
 
 
Stadsdelens takträdgårdar och kanaler ger möjlighet till rekreation och tar hand om regnvattnet.
Stadsdelens takträdgårdar och kanaler ger möjlighet till rekreation och tar hand om regnvattnet.
 

Equator vill bygga en ny gång- och cykelbro

Broarna är viktiga knutpunkter som binder ihop stadsdelarna, men oftast är de storskaliga trafiklösningar från 1950- och 60-talen när man romantiserade kring trafiken. Nu behöver vi integrera dem på ett bättre sätt. Marken under bron skulle bli en utmärkt plats för ett nytt Ungdomens hus.

Även Equator jobbar, liksom tidigare tävlingsbidrag, med en bro. Equator vill också se ny bebyggelse på Liljeholmen. Liljeholmsidén är dock inte ny, utan tvärtom ett av staden redan utpekat stadsutvecklingsområde. Lövholmens utveckling lämnade YIMBY in ett yttrande om för en tid sedan.

En ny bro är en lysande idé. Det finns åtskilliga stråk i Stockholm som skulle behöva nya broar. Likaså är idén om kanaler intressant, liksom gröna tak som vi har uttalat vårt stöd för flera gånger tidigare. Däremot ser YIMBY det som ytterst tveksamt att bebygga ett så centralt område med god tillgång till kollektivtrafik med en så låg exploateringsnivå. Tunnelbana, en oerhört kapacitetsstark kollektivtrafiklösning, är dyrt att anlägga varför vi måste utnyttja lägen nära existerande tunnelbanestationer väl. Stockholms län växer mycket snabbt och all central mark är en viktig tillgång för att kunna minska avstånden mellan människor och spara naturområden. Länet växte 2008 med drygt 31.000 personer vilket även arkitekter, stadsplanerare och politiker behöver inse. 1000 bostäder täcker inte mer än någon månads inflyttning till länet.

White arkitekter näst ut i landmärkestävlingen i Metro

White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
White arkitekters förslag på en Folkets park byggs i återvunnen plast. I denna rör man sig både utomhus och inomhus i ständig kontakt med broar och himmel.
 

Som vi skrev om igår
anordnar anordnar Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med tidningen Metro och de fyra arkitektbyråerna Kjellander+Sjöberg, White arkitekter, Equator Stockholm och Berg arkitektkontor en landmärkestävling. Först ut igår måndag var arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg som presenterade en vision om en svensk Ponte VecchioBarnhusbron.

Idag fortsätter tävligen med arkitektbyrån White:s bidrag. White har blickat tillbaka och hämtat inspiration från Sveriges folkparker.

Arkitekten Fredrik Källström säger:
Att placera det här landsortsfenomenet i Stockholm 100 år senare känns väldigt spännande
Förslaget handlar dock inte om att skapa en traditionell folkpark utan går istället ut på att skapa ett ljust, luftigt och väderskyddat rör som knyter samman Götgatan med den planerade Söderstaden.

Byggnaden lyser nattetid upp området. Stadens olika nivåer kopplas samman och bildar en högre byggnad som blir ett nytt kännetecken i Stockholms skyline
Byggnaden lyser nattetid upp området. Stadens olika nivåer kopplas samman och bildar en högre byggnad som blir ett nytt kännetecken i Stockholms skyline
 

Stockholm är en fantastiskt vacker stad, men den har en färdighet som är som en liten tvångströja. Det finns inga luckor och möjligheter som i många andra städer. Men jag tror att den väldigt väl tål nya tillägg som skulle kunna sätta staden på världskartan


Det är intressant att även White arkitekter väljer att bygga på en bro. Många av Stockholms broar är idag isolerande i sin karaktär, en naturlig följd av Stockholms begivenhet som en stad på öar även om broarnas utformning ibland gör avstånden större än de skulle behöva vara. Kanske kan förslagen från Kjelander + Sjöberg och White arkitekter vara ett sätt för Stockholm att lösa ett problem som få andra storstäder behöver förhålla sig till?

Vad tycker du om förslaget? Diskutera gärna i kommentarerna!

Spännande Stockholmsidéer i Metro

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Fastighetsägarna Stockholm anordnar tillsammans med tidningen Metro och de fyra arkitektbyråerna Kjellander+Sjöberg, White arkitekter, Equator Stockholm och Berg arkitektkontor en landmärkestävling. Först ut idag måndag var arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg som presenterar en vision om en svensk Ponte VecchioBarnhusbron.

Stefan Sjöberg på Kjellander + Sjöberg säger:

- Barnhusbron kan bli en levande stadsmiljö och en länk mellan Kungsholmen och Norrmalm. Gaturummet på brospannet blir en gemensam yta för gående, bilister och cyklister, på fotgängarens villkor. Det öppna perspektivet garanteras genom utsiktspunkter, generösa öppningar i bebyggelsen åt båda håll. Här planeras butiker, restauranger, kaféer och uteserveringar

Förslaget skulle tillskapa cirka 200 bostäder samt arbetsplatser och lokaler till innerstan. Bostäderna upplåts enligt förslaget som en blandning av hyres- och bostadsrätter. Utbudet av aktiviteter och verksamheter ger en stadsbyggnad som garanterar liv under hela dagen. 

Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Inspiration har hämtats från historien där t ex Ponte Vecchio i Florens eller Rialtobron i Venedig har blivit en lyckad kombination av bro och byggnad. Gemensamt är folklivet och butiker i gatuplan  som kombineras med utblickar över vattenrummet och staden. Genom sin arkitektur har dessa broar även skapat en tydlig identitet och blivit landmärken, symboler för sina städer och dess innevånare. 

Bebyggelsens taklandskap nyttjas för grönytor med terrasser och parker.  

De fyra arkitektbyråerna har arbetat fram varsitt tävlingsbidrag. Dessa förslag kommer att presenteras ett i taget i tidningen Metro, med start den 31 augusti. Och med start fredag 4 september kommer stockholmarna kunna börja rösta fram det vinnande förslaget.

- Tanken är att de fyra arkitektbyråernas förslag ska kunna verka som inspiration när Stockholm utvecklas, säger Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm. Och stockholmarna är de som, genom omröstning, väljer ett vinnande förslag.

 
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
Barnhusbron i Kjellander + Sjöberg:s förslag
 

Alla förslag presenteras löpande på Fastighetsägarna Stockholms webbplats och på fastighetsmässan Business Arena på Clarion Hotel Stockholm 16-17 september. Då koras också vinnarna av den omröstning som inleds den 4 september.

YIMBY applåderar naturligtvis varmt detta lysande initiativ och tycker det är oerhört roligt att både fastighetsägarna, arkitektkontoren och tidningen Metro vill vara med och driva den spännande diskussionen om Stockholms framtida utveckling. Det är sådant här som vi behöver så mycket mer av i Stockholm. Kreativitet, glädje och nyfikenhet inför det som är möjligt och en konstruktiv och inspirerande diskussion om de fantastiska möjligheter som vår stad har. YIMBY ser fram emot att få ta del av alla tävlingsförslagen.

Vad tycker du om förslaget? Diskutera gärna i kommentarerna.

Nej Ulf Johanisson, vi är inga förtäckta "Nimbys".

I gårdagens metro fanns en artikel om Yimby där Gustav Svärd i nätverket intervjuas.

Artikeln innehåller flera felaktigheter som vi vill dementera.

I artikeln står att Yimby är en direkt motreaktion mot olika "Nimbygrupper", alltså grupper som protesterar mot förändring och utveckling i närheten av där de själva bor. Det är förvisso sant, men Yimby är mycket mer. Det handlar om att bygga smartare, tätare, miljövänligare och intressantare. Att förbättra kollektivtrafiken och fortsätta bygga den urbana staden, istället för nya bostadsområden miltals ut på landet.

"Yimby är för förändring och vill se en förtätning av innerstan där husen gärna byggs på höjden och nära stränder."

Vi vill se en förtätning av innerstaden, men vi vill också se en expansion av innerstaden. Att tro att det fysiska område som Stockholms innerstad idag befinner sig inom skulle fortsätta att räcka för all framtid är en märklig inställning som slagit fotfäste då vi nästan inte byggt några nya innerstadsområden sedan andra världskriget.

Det är dags att ändra på det nu och låta innerstaden växa. Ordentliga byggen på höjden vill vi framförallt se i nya stadsutvecklingsområden som t.ex. Värtahamnen och Norra Stationsområdet. Förtätningar i den befintliga innerstaden bör dock ske med en ordentlig innerstadsskala för att nyttja utrymmet bra, något som tyvärr inte alltid är fallet idag.

Visst vill Yimby bygga nära stränder. I staden. Stränderna är en fantastisk resurs för Stockholm. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det alltså inte handlar om någon "privatisering" av stränderna, vi pratar om stadsmässig innerstadsbebyggelse som får krypa ner till strandkanten, något som det ju redan finns mycket av i Stockholms befintliga innerstad.

Ulf Johanisson i Odenplansgruppen har sedan blivit intervjuad som motpart till Yimby.

Ulf börjar med att säga:
"- Jag är inte emot nybyggnation, men man måste se till helhetsintrycket"

Detta är, knappast förvånande, en klassisk typ av argumentation. "Jag är inte mot utveckling, men vill inte ha någon där jag själv bor".
Viktigt här att poängtera är att det inte handlar om bygget av gallerian vid Odenplan, där meningarna inom Yimby varit delade, utan om det principiella motståndet mot byggnation vid Odenplan från Odenplansgruppen. Gruppen motsätter sig både arbetstunnlar för citybanan och att citybanan överhuvudtaget byggs vid odenplan liksom alla andra förslag för nybyggnation vid Odenplan.

Om det är någonting som Yimby gör så är det just att se till helheten. Vi har insett att vi inte kan fortsätta att sprida ut Stockholm i ännu fler förorter ännu längre ut. Allt fler Stockholmare börjar att inse detta, vilket är oerhört glädjande.

Ulf får avsluta artikeln med följande citat:

"De killar som grundade Yimby bor alla i förorten. Enligt deras egen terminologi  är de sjävla ”nimbys” eftersom de propagerar för nybygge på andra platser än sin egen"

Detta är naturligtvis en fullständig osanning. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet från Ulf:s sida men det är likväl inkorrekt.

För det första bor 25% av Yimby:s grundare (1 av 4) i innerstaden. Det är mer än Stockholm i snitt där runt 15% bor i innerstaden. Jag (Anders Gardebring) bor alltså på nedre Gärdet/Östermalm och har med stor glädje sett hur nya bostäder i området Starrängsringen och höghuset Svea Torn uppförts i närheten, trots protestlappar i trappuppgångarna...  Att jag nu fått tillgång till flera nya butiker och snart ett nytt café i Svea Torns bottenplan liksom att en trist parkeringsplats håller på att göras om till en grön stadspark är andra bieffekter av nybyggnationen. Nybyggnationen i Hjorthagen, också nära där jag själv bor resulterade i en inlaga till stadsbyggnadskontoret som förespråkar en radikalt högre exploateringsnivå.

För det andra handlar Yimby inte alls bara om byggen i innerstaden. Vi har skrivit ett flertal inlagor om Kista (där Gustav Svärd bor), uppmärksammat nybyggen i Sollentuna och Solna med mera.
Arbetsgrupper är igång som arbetar med inlagor till två olika projekt i Solna just nu, liksom den stora inlaga om Norra Stationsområdet, mellan Solna och innerstaden som vi nyligen skickade in till stadsbyggnadskontoret.

Om man skall beskylla Yimby för något är det snarare motsatsen, att vi i lite för hög grad skrivit inlagor om områden nära där vi själva bor (och våra inlagor ser som bekant inte ut som inlagor från närboende brukar se ut). Med fler medlemmar kan vi förhoppningsvis framöver täcka upp fler områden.

Det är en intressant argumentationsteknik som Ulf använder sig av. I brist på sakliga argument går han istället på med personangrepp.  Det är intressant att notera hur en del är så djupt rotade i sina tankar att de inte kan tro på att det finns människor som är genuint intresserade av stadsutveckling, intressant arkitektur och en växande storstad med alla de kvaliteter som Yimby älskar.

Yimby har kontaktat Metro och påtalat felaktigheterna i artikeln.

Fel slutsatser om förtätning

I Dagens Metro kan vi läsa om att träden i staden dör.

Björn Embrén på trafikkontoret säger:
"- Träden kvävs till döds,
En tredjedel av träden i innerstan är på väg mot döden."

"- Anledningen är att det blir trängre om utrymmet i stan. Vi har helt enkelt blivit för duktiga på att bygga tätt"

Och säger sedan:
"- Träden har sämre förutsättningar i dag på grund av klimatet."

Ja. Träden har idag problem på grund av klimatet. Anledningen till att klimatet i Stockholm försämras kan ses på bilden till vänster. Fordon med förbränningsmotorer som släpper ut avgaser.

Såvitt Yimby känner till så släpper inte byggnader ut växthusgaser.

En del av lösningen på problemet med avgasutsläpp är just förtätning.

Att förtätningen skulle stå bakom trädens problem är således felaktigt. Men problemet är värre än så. Förtätningen gynnar tvärtom träden då en tätare stad skapar underlag för bättre kollektivtrafik och kortare resor, vilket naturligtvis minskar behovet av långa resor med bilar och därmed utsläpp av växthusgaser. Att vi dessutom kan behålla fler träd i orörd natur utanför staden, istället för att sprida ut oss över än större ytor, verkar också helt ha fallit bort ur resonemanget. Detta visar återigen på vikten av en regional istället för en lokal förståelse av miljöfrågorna.

Att en tät stad är miljövänligare än en utspridd är idag en väl underbyggd vetenskap och förtätning är således idag en global trend.

Att skylla trädens död på förtätningen när förtätningen istället är en del av lösningen på problemet är mycket olyckligt och det är synd att Metro okritiskt medverkar till fortsatt spridning av denna typ av myter.

Yimby har påtalat artikelns felaktiga slutsatser för Björn Embrén och tidningen Metro.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter