Utskrift från www.yimby.se
....

Mikael Söderlund(m): Innerstaden skall förtätas snabbt

Svenska dagbladet har idag en intressant intervju med stadsbyggnadsborgarråd Mikael Söderlund om utvecklingen av Stockholms city. Som anhängare av att staden skall få utvecklas är det befriande att läsa om någon som faktiskt för en gångs skull har idéer och visioner, istället för att bara racka ner på förslag och vara negativ i största allmänhet, som annars är vad som brukar prägla "debatten" om Stockholm och dess utveckling.

Stockholm har under väldigt många år befunnit sig i ett Klaratrauma och fortfarande efter mer än 40 år finns det många som fortfarande på fullt allvar använder detta som något slags trumfkort för att protestera mot nästan allting som föreslås. Det trots att det stora flertalet Stockholmare (80% enligt en annan blogg) inte ens sjävla ha upplevt det.

Att använda det som argument mot ombyggnaden av city som nu har påbörjats blir mest löjligt. Poängen med att bygga om i City är ju just att rätta till de misstag som gjordes när city byggdes efter klararivningarna och att göra området mer levande, intressant och anpassat för dagens behov.

Det är dags att exponera klara-argumentet som det icke-argument det är. Om det enda vi "lär" oss av Klararivningarna är att inte bygga någonting alls, så har vi ju inte lärt oss något. Vi bara sitter paralyserade och väntar. Dessutom är bilden av gamla klara klart överromantiserad. Det fanns många fina hus, absolut, och dessa borde inte ha rivits. Men det fanns också många slitna hus utan vare sig el eller toalett. Klara var Stockholms slumområde.

"- Den nya kongresshallen ska vara som ett glittrande smycke i Stockholm, säger han. Med det här placerar vi Stockholm i Europa."

Även om arkitekturen kunde få ha varit lite mer utmanande så är hotell- och kongresshuset ett stort uppsving från Klara postterminal som låg där tidigare. En typisk 80-talskloss ersätts nu av en byggnad som är mer lämpad för platsen och som kommer att ge ett klart större intryck i Stockholm city på en plats som man tidigare mest har velat undvika. Att det även tillförs nya kontorslokaler dels där och dels i det nya kungsbrohuset samt det hus som håller på att byggas över spåren kommer också att öka mängden människor i området. Och det här är ju som bekant bara början på en stor utveckling med överdäckning av spåren och bygget av ett helt nytt område i city.

"- Jag är väldigt intresserad av stadens utveckling eftersom jag är född och uppvuxen här. Jag vill förtäta Stockholm, bygga på trevåningslimporna mellan Klara och Sergels torg och förena staden med förorterna så att ringen mellan inner- och ytterstad byggs igen."

Inte mycket att tillägga. Helt rätt tänkt! Men glöm inte kollektivtrafiken Mikael, när får vi spårvagn att räkna med i Stockholm city igen?

"Mikael Söderlund kan också tänka sig höga hus upp till 40 våningar vid till exempel brofästen, delar av Malmarna, i Värtaområdet, på Brunkebergstorg och Klarastrand."

Återigen, mycket positivt. Speciellt i värtaområdet borde man kunna dra på ordentligt med ett flertal riktiga skyskrapor och skapa ett nytt område som får ge ett nutidens avtryck i Stockholm.  Vågar vi hoppas på ett kluster av skyskrapor i täta stadskvarter och kanske en utbyggnad av tunnelbanan över till Lidingö? Och varför nöja sig med 40 våningar i värtan?

Söderlind vill göra Stockholm till "Skandinaviens centrum" och har verkat för ändringar i plan- och bygglagen och i miljöbalken för att nå snabbare fram. Här kan vi bara heja på, just förenklingar av de överbyråkratiserade bygglagarna är nödvändigt för att Stockholm skall kunna växa ordentligt.

Stockholm verkar äntligen ha en framtid, efter att under många år bara ha blickat bakåt. Den nästan totala frånvaron av intressanta byggprojekt efter Klararivningarna är nu äntligen på väg att brytas.

Har vi som stad äntligen insett att vi inte enbart kan leva på gamla meriter? Bakåtsträvarna är fortfarande många. Ropen om "förstörd stadsbild" eller att man förstör det "unika" med Stockholm hörs alltjämt. Men vi bor inte i ett museum. Tiotusentals Stockholmare saknar lägenhet. Hundratusentals människor vill flytta hit. Vi ser redan idag en begynnande trend med att människor i allt störra omfattning flyttar till angränsande kommuner och pendlar långväga in till Stockholm med stor miljöpåverkan som följd.

Stockholm är en död stad om den inte får förändras och utvecklas. Låt oss hoppas att Söderlunds visioner inte är en engångsföreteelse utan att kommande styrande i Stockholms stadshus fortsätter och utvecklar på den inslagna vägen. Globaliseringen kommer knappast att stanna av och Stockholm måste kämpa för att bli konkurrenskraftig och intressant som stad. Och det gör vi bara genom att utvecklas.
På andra YIMBY-sidor
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter