Utskrift från www.yimby.se
....

Stadspromenad i Solna på söndag

Det händer mycket i Solna med bygget av Arenastaden, tvärbana och annat. Nu på söndag är det därför dags för en ny YIMBY-promenad.

Vi träffas vid T-banestation Solna Centrum klockan 13 (uppgången mot Råsunda).

Klockan 13.15 börjar vi vandra genom Råsunda mot Arenastaden, med Solna Station (pendeltågsstationen) som mål. Följer du med?

Om du har facebook, anmäl dig gärna här.

För den som vill följa med så kommer några av oss också att besöka Citybanans öppna hus vid Odenplan som öppnar klockan 10.

Klartecken för CitybananUnder torsdagen godkände regeringen detaljplanen och järnvägsplanen för Citybanan, den sex kilometer långa pendeltågstunneln under Stockholm. Detta innebär att citybanan nu kan övergå från planeringsfas till byggfas. Äntligen kan man nog helt klart utbrista, behovet av mer spår genom Stockholm har varit akut i ett antal år.

"För oss betyder ju detta att vi kan börja med de stora arbetena i princip omgående", säger Anders Sahlstrand, pressansvarig för Citybanan-projektet vid Banverket, till SvD.se.

Några tillstånd saknas fortfarande för projektet, exempelvis kommer byggena vid Odenplan inte att starta riktigt än.

Vi på YIMBY gläds naturligtvis åt att projektet nu äntligen kan komma igång på riktigt. Förhoppningsvis kan nu tidplanen som pekar ut trafikstart till 2017 hållas, dock bör man ha i åtanke att stora infrastrukturprojekt nästan alltid försenas.

(SVD, City, DN, Christer G Wennerholm)

YIMBY i Radio Sweden om Yimbys och Nimbys

"NIMBY, or Not In My Back Yard, is a relatively well-known phenomenon regarding people who oppose new town planning projects in their area. But Stockholm’s NIMBYs had better watch out - the YIMBYs are rising up in protest against their pessimistic neighbours."

Lyssna på hela intervjun i Radio Sweden här.

Nej Ulf Johanisson, vi är inga förtäckta "Nimbys".

I gårdagens metro fanns en artikel om Yimby där Gustav Svärd i nätverket intervjuas.

Artikeln innehåller flera felaktigheter som vi vill dementera.

I artikeln står att Yimby är en direkt motreaktion mot olika "Nimbygrupper", alltså grupper som protesterar mot förändring och utveckling i närheten av där de själva bor. Det är förvisso sant, men Yimby är mycket mer. Det handlar om att bygga smartare, tätare, miljövänligare och intressantare. Att förbättra kollektivtrafiken och fortsätta bygga den urbana staden, istället för nya bostadsområden miltals ut på landet.

"Yimby är för förändring och vill se en förtätning av innerstan där husen gärna byggs på höjden och nära stränder."

Vi vill se en förtätning av innerstaden, men vi vill också se en expansion av innerstaden. Att tro att det fysiska område som Stockholms innerstad idag befinner sig inom skulle fortsätta att räcka för all framtid är en märklig inställning som slagit fotfäste då vi nästan inte byggt några nya innerstadsområden sedan andra världskriget.

Det är dags att ändra på det nu och låta innerstaden växa. Ordentliga byggen på höjden vill vi framförallt se i nya stadsutvecklingsområden som t.ex. Värtahamnen och Norra Stationsområdet. Förtätningar i den befintliga innerstaden bör dock ske med en ordentlig innerstadsskala för att nyttja utrymmet bra, något som tyvärr inte alltid är fallet idag.

Visst vill Yimby bygga nära stränder. I staden. Stränderna är en fantastisk resurs för Stockholm. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det alltså inte handlar om någon "privatisering" av stränderna, vi pratar om stadsmässig innerstadsbebyggelse som får krypa ner till strandkanten, något som det ju redan finns mycket av i Stockholms befintliga innerstad.

Ulf Johanisson i Odenplansgruppen har sedan blivit intervjuad som motpart till Yimby.

Ulf börjar med att säga:
"- Jag är inte emot nybyggnation, men man måste se till helhetsintrycket"

Detta är, knappast förvånande, en klassisk typ av argumentation. "Jag är inte mot utveckling, men vill inte ha någon där jag själv bor".
Viktigt här att poängtera är att det inte handlar om bygget av gallerian vid Odenplan, där meningarna inom Yimby varit delade, utan om det principiella motståndet mot byggnation vid Odenplan från Odenplansgruppen. Gruppen motsätter sig både arbetstunnlar för citybanan och att citybanan överhuvudtaget byggs vid odenplan liksom alla andra förslag för nybyggnation vid Odenplan.

Om det är någonting som Yimby gör så är det just att se till helheten. Vi har insett att vi inte kan fortsätta att sprida ut Stockholm i ännu fler förorter ännu längre ut. Allt fler Stockholmare börjar att inse detta, vilket är oerhört glädjande.

Ulf får avsluta artikeln med följande citat:

"De killar som grundade Yimby bor alla i förorten. Enligt deras egen terminologi  är de sjävla ”nimbys” eftersom de propagerar för nybygge på andra platser än sin egen"

Detta är naturligtvis en fullständig osanning. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet från Ulf:s sida men det är likväl inkorrekt.

För det första bor 25% av Yimby:s grundare (1 av 4) i innerstaden. Det är mer än Stockholm i snitt där runt 15% bor i innerstaden. Jag (Anders Gardebring) bor alltså på nedre Gärdet/Östermalm och har med stor glädje sett hur nya bostäder i området Starrängsringen och höghuset Svea Torn uppförts i närheten, trots protestlappar i trappuppgångarna...  Att jag nu fått tillgång till flera nya butiker och snart ett nytt café i Svea Torns bottenplan liksom att en trist parkeringsplats håller på att göras om till en grön stadspark är andra bieffekter av nybyggnationen. Nybyggnationen i Hjorthagen, också nära där jag själv bor resulterade i en inlaga till stadsbyggnadskontoret som förespråkar en radikalt högre exploateringsnivå.

För det andra handlar Yimby inte alls bara om byggen i innerstaden. Vi har skrivit ett flertal inlagor om Kista (där Gustav Svärd bor), uppmärksammat nybyggen i Sollentuna och Solna med mera.
Arbetsgrupper är igång som arbetar med inlagor till två olika projekt i Solna just nu, liksom den stora inlaga om Norra Stationsområdet, mellan Solna och innerstaden som vi nyligen skickade in till stadsbyggnadskontoret.

Om man skall beskylla Yimby för något är det snarare motsatsen, att vi i lite för hög grad skrivit inlagor om områden nära där vi själva bor (och våra inlagor ser som bekant inte ut som inlagor från närboende brukar se ut). Med fler medlemmar kan vi förhoppningsvis framöver täcka upp fler områden.

Det är en intressant argumentationsteknik som Ulf använder sig av. I brist på sakliga argument går han istället på med personangrepp.  Det är intressant att notera hur en del är så djupt rotade i sina tankar att de inte kan tro på att det finns människor som är genuint intresserade av stadsutveckling, intressant arkitektur och en växande storstad med alla de kvaliteter som Yimby älskar.

Yimby har kontaktat Metro och påtalat felaktigheterna i artikeln.

Handlar yimby om gallerior?

Många verkar tro att Yimby handlar om gallerior, och specifikt, den föreslagna gallerian vid Odenplan.

Nej. Yimby handlar inte om gallerior. Yimby fanns innan gallerian vid Odenplan blev en stridsfråga och som grupp har vi inte ens tagit ställning i frågan. Många av oss är positiva. Andra vill se andra lösningar i samband med bygget av citybanan. Att inte bygga citybanan är dock inte ett alternativ för någon av oss.

Yimby är så mycket mer.

Vad handlar då Yimby om?

Yimby handlar om smart stadsbyggnad. Att sluta dutta ut nya miljömässigt ineffektiva förorter med låga och glest placerade hus och istället förtäta Stockholm inifrån och att förtäta och koppla ihop befintliga förorter, både med varandra och med innerstaden.

Yimby handlar om spännande arkitektur, att man skall våga utveckla och förnya staden, att man skall våga bygga både spännande och högt, istället för att fortsätta på den Rigor Mortis som idag vilar över den stora delen av nya byggprojekt. Vi vill se mer lek med former, mer experimentlusta, mer variation och mer innovation.

Vi älskar skyskrapor och monumentbyggnader och det är inget vi skäms för.

Vi älskar metropoler och den täta staden.

Vi älskar stort utbud, många människor och myllrande stadsliv med en salig blandning av bostäder, kontor, varuhus, gatustånd, småbutiker, skybars, källarpubar, saluhallar, nattöppna houseklubbar och exotiska resturanger med mat som vi aldrig hört talas om.

Vi har en vision om ett Stockholm som får utvecklas till något som är så mycket mer än det är idag.

Vi vill att Stockholm skall bli större, bättre, vackrare och mer spännande och blandad.

Vi vet också att den täta staden är miljövänligare än den utspridda då den ger effektivare kollektivtrafik och uppvärmning, mindre transporter och kortare resvägar.
Det är dags att slå hål på myten om det utspridda boendet som något miljövänligt.

Vill vi riva gamla stan? Nej!
Vill vi bygga skyskrapor i humlegården? Nej!
Vill vi att man vågar bygga riktig och blandad stadsmiljö med hög, tät och banbrytande arkitektur i nya områden nära city? Ja!

Vi vill att det byggs mer spännande arkitektur på outnyttjade ytor. Ytorna måste också få kunna utnyttjas bättre, inte bara till byggnader utan också till fler och bättre grönområden.
Idag handlar grönområden i Stockholm om kvantitet, inte om kvalitet.
Det gör inte bara staden vackrare utan lockar också till sig nya människor från övriga landet och världens alla hörn. Mer turism betyder mer intäkter och det skapar fler jobb. Samtidigt råder det en skriande bostadsbrist, det måste byggas fler hyres- och bostadsrätter och varför inte göra det också vackert och effektivt?

Nya spännande byggprojekt försenas ofta idag, eftersom många människor vill agera smakpoliser gällande arkitektonisk utformning och placering. Ofta framförs argument om att ett hus är för högt och inte skulle passa in i stadsbilden.
Vi anser tvärtemot att Stockholms siluett måste tillåtas att få förskönas och utvecklas. Stockholms stadshus kritiserades med liknande argument när det byggdes. Finns det någon Stockholmare som idag skulle vilja se stadshuset ogjort?

Yimby i radio Stockholm

Gustav Svärd, medlem i Yimby debatterade idag frågan om Odensplangallerian i Radio Stockholm.
Inslaget hittas här, och börjar cirka 12 minuter in i programmet.

Yimby består av över 700 individer med olika åsikter och vi har ingen "officiell" hållning i frågan om en galleria på Odenplan. Många av oss vill se en galleria, men andra har också andra idéer om hur området bör förändras och vitaliseras i samband med bygget av stationen för citybanan och den framtida tunnelbaneutbyggnaden mot Karolinska. 
Att stoppa byggprojekt med argumentet att det blir en byggarbetsplats när det byggs, är inget argument som vi tycker håller...
Det vi alla har gemensamt är att vi vill se en utveckling och vitalisering av Odenplan, och resten av Stockholm.

Ett av de argument som ofta tas fram i diskussionen är att vi inte behöver en galleria till i Stockholm med samma butiker som i alla andra gallerior. Där håller vi till viss del med. Men istället för att säga nej till en galleria av det skälet så ser många av oss hellre att galleriorna i Stockholm utvecklas och ges en större variation i sitt utbud och sin utformning. Mångfald och varierat utbud är en viktig ingrediens i en stad.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter